Hulten

Plaats
Dorp
Gilze en Rijen
Hart van Brabant
Noord-Brabant

berkeind_heikant_hulten_klein_tilburg_op_kaart_ca._1900.jpg

Tot begin 20e eeuw liggen de buurtschappen Berkeind, Heikant, Hulten en Klein Tilburg nog als een 'nestje' bij elkaar. Door en na de bouw van de kerk in Hulten in 1914 is die kern naar het NW, rond de Rijksweg, verplaatst. (© www.kadaster.nl)

Tot begin 20e eeuw liggen de buurtschappen Berkeind, Heikant, Hulten en Klein Tilburg nog als een 'nestje' bij elkaar. Door en na de bouw van de kerk in Hulten in 1914 is die kern naar het NW, rond de Rijksweg, verplaatst. (© www.kadaster.nl)

Hulten

Terug naar boven

Status

Hulten is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Gilze en Rijen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1293 Hoelten, 1349 kopie 16e eeuw Hoilten, 1456 Holten, 1709 Hoilten, 1843 Hulten, 1869 Halten.

Naamsverklaring
- Wel verklaard als een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van holt 'hoogopgaand loofbos', met de betekenis 'nederzetting in het bos'. Het uitblijven van de te verwachten overgang van holt naar hout is evenwel opvallend en de lange vocaal wijst eerder op het Middelnederlandse hole, heule 'gegraven waterloop' en Kempisch hult voor heul.(1)
- Hulten kan een heem-formatie zijn (Holtheem): vergelijk dan de ontwikkeling van Alpheim > Alphen.(89)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Krimpersgat.

Terug naar boven

Ligging

Hulten ligt ZO van Rijen, aan de N282 (Breda-Tilburg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hulten 25 huizen met 192 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Op 19 augustus 1943 heeft zich in Hulten een drama afgespeeld. Vanuit Amerikaanse vliegtuigen werden bommen afgeworpen die niet op het Duitse vliegveld maar op akkerland in Het Broek terecht kwamen. Met als onmiddellijk gevolg 14 doden. Kort na aankomst in het ziekenhuis stierven nog eens 6 volwassenen en 2 kinderen. Twee dagen later stierven nog eens 2 kinderen. Op een informatiepaneel in het dorp is hier meer informatie over te vinden.

"Op zondag 3 september 1944 waren ook in Gilze de eerste symptomen van de aftocht van de Duitsers te zien. Enkele vrachtauto’s, volgepakt met koffers en fietsen en daartussen manschappen, kwamen rond het middaguur vanuit Kamp Prinsenbos door Gilze. Rond 15.00 uur loeiden de vliegveldsirenes om de alarmtoestand aan te kondigen. Ook nadat zo’n dertig oostwaarts vertrokken Thunderbolts allang waren teruggekeerd, bleef die voortduren. Rond 17.00 uur kwam vanuit het westen een breed gespreide optocht van voorbijtrekkende Lancasters en Halifaxes aangevlogen. Toen de zware batterijen het vuur op hen openden, deden zich wonderlijke lichteffecten voor: verticale lichtbanen bewogen zich met grote snelheid door het luchtruim.

Daarna rezen vuilgele zandzuilen op uit het landingsterrein. Een solovliegende Halifax moest daar zijn bommen hebben laten vallen, samen met honderden lichtfakkeltjes die even later in die buurt opflikkerden. Al snel regende het zware bommen, vele series uit viermotorigen, waarbij de ‘bui’ zich langzaam westwaarts verplaatste tot in de omgeving van de Junkerhal. De aanval duurde wel een kwartier. Een aantal bommen kwam neer op de Rijksweg Breda-Tilburg en aan de overkant daarvan. In Hulten verwoestten voltreffers de Gerardus-Majellakerk helemaal en de school daarnaast voor het grootste deel. Het RK kerkhof werd ‘omgeploegd’, aldus het rapport van de Luchtbeschermingsdienst (LBD) en veel huizen hadden aanzienlijke schade. Gelukkig hadden de inwoners hun gevaarlijke dorp al eerder dat jaar verlaten, zodat niemand letsel opliep." (bron: Heemkring Molenheide)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hulten, kun je terecht bij:

Heemkring Molenheide.

- Pagina over de geschiedenis van Hulten in de Canon van Gilze en Rijen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De provincie wil samen met de gemeente Gilze en Rijen de verkeerssituatie op de N282 Bredaseweg ter hoogte van Rijen, Hulten en Reeshof verbeteren. Er staan dagelijks wachtrijen op de aansluitende wegen vanuit Rijen om de N282 op te komen. De kern van Hulten ligt direct aan de N282, het is zo druk op deze weg dat het moeilijk oversteken is. Dit vraagt om een aanpassing van de N282 in deze omgeving. De N282 wordt vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Burgermeester Baron van Voorst tot Voorstweg verbreed naar 2x2 rijstroken. Ten westen van het dorp komt een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg. Die sluit vervolgens aan op de Burgemeester Letschertweg. Ook dit deel van het traject wordt verbreed naar 2x2 rijstroken. Het dorp wordt autoluw gemaakt. Het bestemmingsplan voor de weg is in februari 2017 vastgesteld. Er zijn een aantal beroepen op het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State. In 2020 gaan de voorbereidingen verder. Om te kunnen starten met de werkzaamheden is de provincie onder andere in afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State en afronding van de onteigeningsprocedure. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in 2021 starten." (bron: Provincie Noord-Brabant)

- De voormalige Sauna en Relaxclub Badda Bing in Hulten (Rijksweg 5) heeft een aantal jaren leeggestaan. Nadat er in 2013 een wietkwekerij was aangetroffen, begon het pand te verloederen. Na een poging van een 'Outlaw Motorcycle Gang' om het pand te kopen, heeft de gemeente het pand aangekocht om invloed te kunnen uitoefenen op de herbestemming van de locatie. In maart 2021 is het pand afgebroken. - De gemeente zoekt een koper voor de locatie die er daghoreca wil beginnen.

- "Na een lange voorbereidingsperiode komt er nu vaart in de ontwikkeling van het CPO project Eikenveld. Na een druk bezochte informatiebijeenkomst in maart 2015 is het storm gaan lopen met nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap van het CPO project. CPO Eikenveld ligt aan de Oude Baan in Hulten. Op het voormalige trapveldje gaan 18 huishoudens samen hun ideale woningen realiseren. Het buurtje is zo opgezet dat de tuinen van bijna alle huizen grenzen aan het groen of een weids uitzicht over het landelijke gebied hebben. Aan de voorzijde kijken de woningen uit op een erf, wat weer zorgt voor een intiem en rustiek karakter. Het is wonen met de rust van het platteland en de voorzieningen van de stad in de nabijheid." (bron: Urbannerdam, 2015)

Op de naastgelegen grond zijn nog eens 10 woningen gerealideerd in het kader van de provinciale regeling 'ruimte voor ruimte'. Door de nieuwbouw kunnen Hultenaren in hun dorp blijven wonen die anders naar elders zouden moeten verhuizen. De laatste keer dat het dorp met een kleine woonwijk is uitgebreid, dateert van halverwege de jaren tachtig. In Hulten mag net als in Molenschot maar beperkt worden gebouwd, in verband met de nabijheid van Vliegbasis Gilze-Rijen, waarvoor zie de volgende alinea.

- Vliegbasis Gilze-Rijen is al decennialang een basis voor helikopters, maar in geval van nood kunnen daar nog altijd straaljagers landen. Dat is in de praktijk al meer dan tien jaar niet gebeurd. Maar omdat de vliegbasis nog altijd de zogeheten reserveveldfunctie heeft, kan er in de dorpen Molenschot en Hulten nauwelijks worden gebouwd. Staatssecretaris Barbara Visser heeft in februari 2020 de intentie uitgesproken dat ze die reserveveldfunctie binnen enkele jaren wil laten vervallen. De staatssecretaris wil die functie namelijk verplaatsen naar luchtmachtbasis De Peel, op de grens van Brabant en Limburg, in de gemeente Venray. Daarmee zou meer woningbouw in de genoemde dorpen mogelijk worden. Daarnaast hebben veel mensen rondom de vliegbasis last van zogeheten rattle noise. Dat is de herrie en trillingen die helikopters maken en die schade veroorzaken aan huizen. Veel huizen in de buurt vertonen scheuren. "Ook daar gaan we snel naar kijken", heeft Visser toegezegd.

- Bestemmingsplan kern Hulten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hulten wordt in 1913 een zelfstandige parochie. De Gerardus Majellakerk (Rijksweg 24a) wordt op 4 februari 1914 ingezegend. Op 3 september 1944 wordt het dorp door een geallieerd bombardement grotendeels verwoest. Ook de kerk moet eraan geloven. Na de oorlog maakt men gebruik van een houten noodkerkje op Hulteneindsestraat 8. In 1951 wordt de huidige Gerardus Majellakerk (Gerardus Majellastraat 9) ingewijd. Vanaf 1915 zijn jaarlijks vanuit Tilburg en Goirle bedevaarten georganiseerd naar de Hultense kerk. Er werd een Gerardus Majellabroederschap opgericht die in 1938 nog 1200 leden telde, waarvan er 600 ter bedevaart gingen.

Ook de nieuwe kerk trekt aanvankelijk weer vele bedevaartgangers. Door onenigheid binnen de broederschap stoppen de georganiseerde bedevaarten echter spoedig. De bedevaart wordt een individuele zaak en het aantal bedevaartgangers neemt sterk af. Met de komst van pastoor Dictus in 1970 wordt de bedevaart nieuw leven ingeblazen, maar eind jaren tachtig neemt de belangstelling sterk af, en met het emiritaat van de pastoor komt de devotie de facto tot een einde. Ook de militaire Vliegbasis Gilze-Rijen heeft plezier van de Hultense kerk; dankzij de rode lichten op de toren fungeert deze als een soort ‘vuurtoren’ voor de vliegtuigen. De kerk is medio 2014 aan de eredienst onttrokken. In de kerk is nog wel een kleine gebedsruimte.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Dankzij enthousiaste ouders en leerkrachten van Basisschool De Drie Musketiers is er sinds 2020 voor het eerst in de geschiedenis een eigen jeugdraad tijdens het carnaval in Hulten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hulten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage over Hulten, door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Hulten bestaat sinds 1938. De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners en het bevorderen van saamhorigheid in haar werkgebied. Zij tracht dit te bereiken door: het verstrekken van informatie aan de inwoners; het voeren van overleg met de gemeente; het organiseren van activiteiten en festiviteiten; het bevorderen van de verkeersveiligheid; alle andere middelen die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn."

- Dorpshuis: - Dorpshuis The Chump in Hulten start in 1952 als parochiehuis, in de dan door de nieuwbouw van de kerk overbodig geworden noodkerk. In de loop van de jaren zeventig raakt het pand in zodanig vervallen staat dat renovatie geen zin meer heeft, en besloten wordt tot nieuwbouw. Het huidige dorpshuis komt gereed in 1982.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Gerardus Majella is in 2015 opgegaan in Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers, die de volgende onderdelen omvat: Basisschool De Drie Musketiers, Peuterspeelgroep Hummeldonk en Kinderopvang Het Groene Spoortje. Het Groene Spoortje is een kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer. Zij bieden opvang aan kinderen uit Tilburg, Hulten, Gilze-Rijen en omgeving. Op de boerderij van de kinderopvang in het buitengebied van van het dorp kunnen de kinderen de ruimte en de rust ervaren die het buitenleven met zich mee brengt.

- Sport: - Schietvereniging SV Doublet in Hulten beschikt over een eigen schietaccommodatie met 5 banen van 100 meter en 10 banen van 25 meter. Ieder schietpunt is voorzien van een elektronisch gestuurd baantransport voor de schietschijven. De minimumleeftijd waarop met deze sport begonnen kan worden is bij SV Doublet 18 jaar. Ook is er voor de jeugd een schietaccommodatie met 7 elektronisch gestuurde banen, voor het schieten met luchtdrukwapens.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hulten.

Reactie toevoegen