Hushoven

Plaats
Buurtschap
Weert
Midden-Limburg
Limburg

hushoven_sint_donatuskapel.jpg

Hushoven, de huidige St. Donatuskapel (die je qua grootte eerder een kerk zou noemen, maar formeel is het nu eenmaal een kapel) dateert uit 1872

Hushoven, de huidige St. Donatuskapel (die je qua grootte eerder een kerk zou noemen, maar formeel is het nu eenmaal een kapel) dateert uit 1872

Hushoven

Terug naar boven

Status

- Hushoven is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

- De buurtschap Hushoven valt voor de postadressen onder de stad Weert. In de praktijk valt de buurtschap onder het dorp Laar (dat voor de post ook 'in' Weert ligt). Statistisch maakt de buurtschap deel uit van de CBS-wijk 'Laar en Hushoven'.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Husseve.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hushoven ligt direct NW van de stad Weert, N van de Zuid-Willemsvaart, en grenst in het O aan de wijk Molenakker, in het ZW aan stadsdeel Boshoven en in het NO aan het dorp Laar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hushoven 64 huizen met 372 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 140 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1992 is het boek 'Hushoven namen en bijnamen. Vanaf spoorlijn Eindhoven tot aan Biesterbrug' verschenen (A4 formaart, 272 pag., met veel foto's en geschiedenis).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het actuele Bestemmingsplan Laar-Hushoven is in 2011 vastgesteld.

- Anno 2015 zijn er plannen voor een grote nieuwbouwwijk (700 tot 100 woningen) tussen Hushoven en Laar, genaamd Laarhoven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hushoven en het aangrenzende gebied Laarakkers zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Deze gebieden zijn cultuurhistorisch gezien zeer waardevol en dienen daarom als zodanig behouden en herkenbaar te blijven. Zij vormen met hun oorspronkelijke wegenpatroon, de vroeg-middeleeuwse verkaveling met kransakkers en de karakteristieke bebouwing een zeer zeldzaam ensemble en een belangrijke schakel in de geschiedenis van de streek en van Weert. Dit mede vanwege de herinnering aan het leven in het buitengebied over een lange periode, van de vroege middeleeuwen (circa 800 na Christus) tot nu (aldus het bestemmingsplan). - Beschrijving in tekst en beeld van het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Hushoven.

- De kapel, gewijd aan Sint Donatus, is deels gereed gekomen in 1872 (schip), deels in 1890 (apsis). De kapel heeft ca. 80 zitplaatsen. Vroeger werden hier wekelijks missen gehouden. Tegenwoordig is dit niet meer het geval, maar er worden wel nog geregeld huwelijksinzegeningen en muziekuitvoeringen in gehouden. De kapel is een rijksmonument. - Geschiedenis van de Sint-Donatuskapel en haar voorganger.

- Het 2e rijksmonunemt in Hushoven is molen Wilhelmus-Hubertus uit 1904. Een houten voorganger is in 1904 afgebrand. De gemeente houdt bij eventuele nieuwe ontwikkelingen in het gebied rekening met de molenbiotoop. D.w.z. de molen moet de mogelijkheid behouden om op oorspronkelijke wijze te kunnen draaien. Daar is voldoende wind voor nodig. Dit betekent dat eisen worden gesteld aan de bouwhoogte van eventueel op te richten bebouwing. Bij ontwikkelingen binnen 500 meter van de molen wordt een berekening gemaakt om de maximaal toegestane bouwhoogte vast te stellen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kerstmarkt (op een zaterdag in december).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkraad Boshoven, Hushoven en Laarveld.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Sint Donatus.

- Zorg: - In 2013 is Woonzorgcentrum Hushoven gerealiseerd.

Reactie toevoegen