Ideweer

Plaats
Buurtschap
Eemsdelta
Groningen

ideweer_op_kaart_ca._1930_kopie.jpg

Hier zien we de ligging van de oorspronkelijke buurtschap Ideweer - NO van Schaapbulten -, die slechts twee boerderijen omvatte. Deze zijn begin jaren dertig afgebroken. ZO hiervan zijn rond 1970 drie boerderijen gebouwd die men nu als Ideweer beschouwt.

Hier zien we de ligging van de oorspronkelijke buurtschap Ideweer - NO van Schaapbulten -, die slechts twee boerderijen omvatte. Deze zijn begin jaren dertig afgebroken. ZO hiervan zijn rond 1970 drie boerderijen gebouwd die men nu als Ideweer beschouwt.

ideweer_op_kaart_ca._1970_kopie.jpg

Hier zie je de drie boerderijen die rond 1970 in het Z van Polder Weiwerd O van buurtschap Schaapbulten zijn gebouwd, en die men als de huidige buurtschap Ideweer beschouwt. Het betreft Ideweersterweg 1, 2 en 4 (= boerderij Ideweer). (© Kadaster)

Hier zie je de drie boerderijen die rond 1970 in het Z van Polder Weiwerd O van buurtschap Schaapbulten zijn gebouwd, en die men als de huidige buurtschap Ideweer beschouwt. Het betreft Ideweersterweg 1, 2 en 4 (= boerderij Ideweer). (© Kadaster)

Ideweer

Terug naar boven

Status

- Ideweer is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. T/m 2020 gemeente Delfzijl.

- De buurtschap Ideweer valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Meedhuizen.

- De buurtschap Ideweer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ideweer ligt ZO van het dorp Meedhuizen, rond de Ideweersterweg, voor zover gelegen O van de Westerlaan. In de nabijheid loopt de waterloop Ideweerstertocht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ideweer 2 huizen met 14 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap volgens ons nog een 4-tal panden, waarvoor zie verder bij Geschiedenis. De buurtschap zal ca. 10 inwoners hebben.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oude, oorspronkelijke buurtschap Ideweer omvatte dus, zoals hierboven vermeld, slechts 2 boerderijen. Deze stonden NO van de buurtschap Schaapbulten. Op de kaart elders op deze pagina zie je ze afgebeeld. Blijkens oude kaarten zijn deze boerderijen begin jaren dertig afgebroken (als iemand de reden hiervan weet, houden wij ons aanbevolen, red.). Vervolgens is er begin jaren zestig een grote ruilverkaveling geweest, waarbij de Polder Weiwerd (= het grote open gebied Z van het voormalige dorp Weiwerd, NO, O en ZO van Schaapbulten) en de W daarvan gelegen Geefsweerster Molenpolder in grote rechte kavels zijn verdeeld, waardoor de plek waar deze boerderijen hebben gestaan vandaag de dag niet meer is terug te vinden.

Rond 1970 worden in het Z van de Polder Weiwerd, O van buurtschap Schaapbulten, 3 nieuwe boerderijen gebouwd, op Ideweersterweg 1, 2 en 4, waarbij laatstgenoemde de naam Ideweer heeft gekregen, ter herinnering aan de vroegere, NW hiervan gelegen hebbende buurtschap. Kort na 2000 verrijst N van het pand op Ideweersterweg 4 nog een nieuwe boerderij op Westerlaan 6, die van de huidige, moderne boerderijen in de omgeving het dichtst ligt bij waar de oorspronkelijke buurtschap Ideweer heeft gelegen.

Blijkens het interview onder Links vinden de bewoners van Ideweersterweg 4 dat ter plekke nog altijd sprake is van een buurtschap Ideweer. Die omvat dan de 4 hiervoor genoemde panden. Volgens hen - wederom blijkens het interview - zouden de huisnummers 5-7 en 12-14 in het W van de Ideweersterweg ook nog onder de buurtschap vallen (laatstgenoemd complex is overigens het voormalige station Tjuchem-Meedhuizen met baanwachterswoning van de vroegere 'Woldjerspoorlijn' Groningen-Delfzijl). Maar zij trekken die conclusie op grond van recente kaarten. Volgens ons klopt die conclusie niet, en horen die panden er niet bij, omdat dat deel nooit onder deze buurtschap heeft gevallen en de buurtschap Schaapbulten daar nog tussen ligt. Verder is er blijkens deze foto ook nog sprake van een 'boerderij Nieuw Ideweer nabij Schaapbulten'.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Interview met een gezin uit Ideweer (van de gelijknamige boerderij op Ideweersterweg 4).

Reactie toevoegen