Idskenhuizen

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Idskenhuizen.JPG

Idskenhuizen (Fries: Jiskenhuzen) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Idskenhuizen (Fries: Jiskenhuzen) is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

idskenhuizen_collage.jpg

Idskenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Idskenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Idskenhuizen (2).JPG

Idskenhuizen, een mooi dorp in een waterrijk gebied

Idskenhuizen, een mooi dorp in een waterrijk gebied

Idskenhuizen (3).JPG

Het eenvoudige kerkje van Idskenhuizen

Het eenvoudige kerkje van Idskenhuizen

Idskenhuizen (4).JPG

Watersport, haal je hart op in Idskenhuizen

Watersport, haal je hart op in Idskenhuizen

Idskenhuizen (5).JPG

Idskenhuizen, ja graag, tot ziens!

Idskenhuizen, ja graag, tot ziens!

Idskenhuizen

Terug naar boven

Status

Idskenhuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jiskenhuzen.

Oudere vermeldingen
1495 Eesken hwsen, 1507 Eeskenhuijssen, 1543 Yskenhuster maer.

Naamsverklaring
Betekent huizen 'nederzetting' van de persoon Eesk(e). Er is geen reden om aan eeske, jiske 'as' te denken.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Idskenhuizen ligt ZO van het meer De Kûfurd, ZZO van het dorp Dijken, ZZW van het dorp Langweer en het water de Langweerder Wielen, ZW van de dorpen Scharsterbrug en Joure en de A7, W van de A6, WNW van het dorp Sint Nicolaasga, NW van de dorpen Doniaga en Follega en het Tjeukemeer, NNW van het dorp Eesterga, N van het meer de Grote Brekken en het dorp Lemmer, NO van de dorpen Tjerkgaast, Wijckel, Balk en Harich, de stad Sloten en het Slotermeer en OZO van het dorp Woudsend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Idskenhuizen 44 huizen met 296 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Idskenhuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Gereformeerde (PKN) kerk van Idskenhuizen (Bramerstraat 12) dateert uit 1889 en is de opvolger van een kerk uit 1844, die in 1889 is gesloopt. Bij een verbouwing in 1929 zijn o.a. interessante vroegmoderne glas-in-lood ramen aangebracht, zowel aan beide zijden als in de voorgevel. In het raam in de voorgevel staan de jaartallen 1844-1994. Dat duidt op de viering van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in het dorp in laatstgenoemd jaar. In november 2016 is in de gerenoveerde kerk een nieuw Monarke-orgel in gebruik genomen. Dit orgel, dat wereldwijd al veel in gebruik is, behoort tot de top van de digitale orgels. Voorheen was hier een Fonteijn & Gaal-orgel uit 1954 in gebruik. Kennelijk voldeed dat niet meer.

- De Hervormde kerk van Idskenhuizen uit 1650 aan het Mastersein is in 1936 gesloopt. Ter plekke staat een monumentje dat aan de kerk herinnert. Het is een stuk muur met de toegangsdeur van de kerk. Of dit origineel is of nagebouwd, is ons vooralsnog niet bekend. In 1936 is de opvolger gebouwd, op Bramerstraat 70. Deze is in 1975 aan de eredienst onttrokken en herbestemd tot zeilschool.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag rond 12 januari organiseert voetbalvereniging VVI jaarlijks de Snertloop (hardlopen), waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Start om 14.00 uur. Inschrijven om 13.30 uur. Inleg 6,- incl. kop snert of broodje knakworst.

- De Oranjevereniging organiseert natuurlijk de festiviteiten tijdens Koningsdag maar ook het jaarlijkse Dorpsfeest (weekend in juni).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Idskenhuizen is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Dorpshuis: - Het hiervoor vermelde bij Plaatselijk Belang geldt ook voor Dorpshuis De Stjelp.

- Muziek: - Fanfare Crescendo Idskenhuizen is vermoedelijk opgericht in 1921 - en in 1947 aangevuld met de leden van de dan opgeheven fanfare Advendo - en heeft ca. 30 leden. Iedere donderdagavond wordt in het dorpshuis flink gerepeteerd voor concoursen, kerkdiensten en andere optredens. Tevens heeft Crescendo nog een klein jeugdkorps voor de jongere muzikanten.

- Sport: - "Voor en zo mogelijk in de oorlogsjaren 1940-45 werd er wel eens een balletje geschopt op het “Witzand”. Dat was dan uitsluitend voor de grotere jongens. Mocht de bal eens lek of stuk gaan, dan waren de kleintjes er wel goed voor om die dan ergens weer te laten repareren. Vooreerst na de oorlogsjaren begon VVI Idskenhuizen (tenue toen; zwart-wit) in 1946 met FVB-competitievoetbal. De clubkleuren werden spoedig veranderd in oranje-wit. Dit vanwege de bevrijding van Nederland, want men vond dat dit wel op het voetbalveld tot uitdrukking mocht komen. Er werd eerst gevoetbald op de “kamp”aan de Stipedyk, waar nu transportbedrijf Hoekstra hun bedrijf hebben gevestigd. Spoedig daarna kwam men met Pier Haven overeen om het terrein achter de Buorren te huren voor fl 100,-- per jaar, met dien verstande dat alle verenigingen in het dorp er ook gebruik van zouden moeten maken. Bestuursleden bestonden meestal uit leden-spelers, die samen met voorzitter, secretaris en penningmeester de teams samenstelden.

Het verenigingsleven moest in die periode nog duidelijk op gang komen. Van een vlot en regelmatig competitieverloop kon dan ook geen sprake zijn. De jonge club uit Idskenhuizen deerde dat allerminst; direct kampioen in de 3e klasse A met Workum 2 als goede tweede. In 1949 volgde al een tweede kampioenschap, doch toen geen promotie. In 1953 het derde kampioenschap zonder een nederlaag! Zo gingen de resultaten dan iets beter, dan weer iets minder. Degradatie in 1955. bij het terrein aan de “Kamp” was het verkleden bij Lammert “boerke” de Vries. Bij de verhuizing van de “Kamp” naar achter de Buorren ging men in optocht verhuizen. Siebe Hepkema zette die intocht luister bij met zijn trekharmonica.

Menigmaal toog VVI met meerdere elftallen naar een toernooi in Creil. Hoewel vaak op papier het sterkst, op het veld kwam dat niet tot uitdrukking. Men ging vaak ten onder, omdat bestuursleden er vaak een onderlinge twist over hadden om bepaalde spelers wel of niet op te stellen. Dan was de terugreis naar Idskenhuizen vaak niet het plezierigst. Eind jaren zestig kwam er dan een trainer, die de teams ging samenstellen, alhoewel het bestuur toen nog veel macht uitoefende. Supporters gingen meestal per veewagen van de fa. Hoekstra mee naar uitwedstrijden. Kwam men een verdachte auto tegen dan klonk de kreet; politie,… Koppen dicht en duiken! Door het intensieve gebruik moest men in de zomerstop het terrein vaak draineren en egaliseren met eigen krachten onder deskundige leiding van Age Bokma. Meestal kwam het op dezelfde mensen neer, want smoesjes om weg te blijven waren er toen ook al. Er moest immers op het veld vaak onder miserabale weersomstandigheden worden getraind c.q. gevoetbald, wat een geweldige aanslag op de grasmat betekende. Maar er moest wel extreem weer zijn, wilden er wedstrijden worden afgelast. Met zand en houtspaanders werden de slechtste plekken bijgeholpen, want gevoetbald moest er worden. Vanaf 1982 zijn de sportterreinen verplaatst naar achter de Stripedyk. Voortaan zou het onderhoud ten laste van de gemeente zijn, al is in 1984 vanwege matige afwatering met behulp van eigen leden extra drainage in beide terreinen aangelegd."

Reactie toevoegen