Iens

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

iens_collage.jpg

Iens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Iens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Iens (Edens).jpg

Het kleine dorp Iens

Het kleine dorp Iens

Iens (Edens) (2).JPG

Bij de kerk van Iens

Bij de kerk van Iens

Iens (Edens) (3).JPG

Boerderij bij Iens, in het Nederlands Edens

Boerderij bij Iens, in het Nederlands Edens

Iens

Terug naar boven

Status

- Iens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De inwoners van Iens werken op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Spannum en er zijn ook diverse gezamenlijke verenigingen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Edens. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Ederinghe, 1482 Edens, 1505 Eedens, 1529 Yedens, eind 16e eeuw Eens, 1843 "Edens, bij het landvolk doorgaans Eens genoemd".

Naamsverklaring
Ontstaan uit Edingi*, een afleiding met het suffix -ingi (met Friese ontwikkeling tot -ens) van de persoonsnaam Ede met als betekenis 'bij de lieden van Ede'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Iens ligt Z van de dorpen Spannum en Wjelsryp, ZW van de dorpen Winsum, Easterlittens en Baard, NW van de dorpen Hinnaard, Itens, Britswert en Wiuwert, N van het dorp Easterein, NO van het dorp Wommels, ONO van het dorp Kûbaard en ZO van het dorp Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Iens 10 huizen met 48 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 17 huizen met ca. 35 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Iens heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met kerkhof, de Edensermolen, de Amerikaanse windmotor, de kop-hals-rompboerderij aan de Hegenserleane, de kop-hals-rompboerderij op Van Burmaniawei 8 en de pastorie naast de kerk.

- De Hervormde (PKN) kerk van Iens is een schilderachtig gelegen, in aanleg 13e-eeuws kerkje, in 1874 vernieuwd met uitzondering van een gedeelte aan de noordzijde. Westelijke zadeldaktoren, in de kern ook nog wel 13e-eeuws. De kerk bevat o.a. een 17e-eeuwse eiken preekstoel met achterschot en klankbord,. een gekroond gesneden wapenschild, twee eiken tekstbordjes. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één gegoten door H. Wegeaert, 1612, diam. 87,8 cm, en een moderne klok. In de kerk staat een elektronisch Heyligers orgel. De boxen staan in een loze orgelkast. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.

- De Edensermolen is in 1847 gebouwd en is sinds 1977 in bezit van Stichting De Fryske Mole. De molen is voor het laatst in 1995 gerestaureerd, is maalvaardig en kan met de houten vijzel het polderwater op de boezem uitmalen.

- De Amerikaanse windmotor uit ca. 1925 staat ZW van Iens, aan de overkant van de vaart.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Spannum-Iens (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Iens en Spannum op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Iens.

Reactie toevoegen