IJlst

Plaats
Stad
Súdwest-Fryslân
Fryslân

ijlst_collage.jpg

IJlst is een stad in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Wymbritseradiel, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)

IJlst is een stad in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Wymbritseradiel, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_ijlst_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente IJlst anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente IJlst anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Drijlts..JPG

Ook IJlst is een waterrijk stadje, met derhalve veel watersport. (© Jan Dijkstra, Houten)

Ook IJlst is een waterrijk stadje, met derhalve veel watersport.

Drijlts.JPG

Bijzonder zijn de overtuinen in IJlst

Bijzonder zijn de overtuinen in IJlst

Drijlts._0.JPG

Op de Galamagracht in IJlst

Op de Galamagracht in IJlst

Nijezijl..JPG

IJlst, gezien vanuit Nijezijl, met links de houten-speelgoed-, gereedschap- en schaatsenfabriek Nooitgedagt

IJlst, gezien vanuit Nijezijl, met links de houten-speelgoed-, gereedschap- en schaatsenfabriek Nooitgedagt

IJlst

Terug naar boven

Status

- IJlst is een stad in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Wymbritseradiel, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân. Het is een van de Friese 'elf steden'.

- Wapen van de voormalige gemeente IJlst.

- Onder de stad IJlst valt ook een klein deel van de buurtschap Nijezijl (het deel O van de sluis).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Drylts.

Oudere vermeldingen
1313 Ylike, 1315 Yhlike, 1377 Yilse, 1399 Trils, Yltze, 1491 Ylst.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden naam. Is wel beschouwd als î-laki* 'aan de Ee-waterloop'. Ook denkt men aan yl 'eelt', wat dan betrekking zou hebben op de harde grond. Deze verklaringen overtuigen niet. De huidige Friese vorm is ontstaan uit to der Ylst.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De stad IJlst ligt direct ZW van de stad Sneek, en is een zeer waterrijke plaats, met haar ligging aan een reeks waterlopen, met name de Geau (Geeuw), de Wilddraai, de Baukesleat, de Tsjerkesleat (Kerksloot), de Weinsleat (Wijnsloot), It Sou, de Terpenssleat, de Nauwe Wimerts, de Wide Wimerts (Wijde Wijmerts) en de Riper Feart. De stad was, toen het nog een gemeente was, ingesloten door de gemeente Wymbritseradiel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente IJlst 221 huizen met 1.378 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 200/1.250 (= huizen/inwoners) en 'jurisdictie' 21/128. Tegenwoordig heeft het stadje ca. 1.300 huizen met ca. 3.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

IJlst is hiërarchisch de 10e stad van de Friese 'elf steden'. In 1268 krijgt de plaats stadsrechten en in 1379 marktrechten. In 2018 heeft IJlst 750 jaar stadsrechten gevierd, o.a. middels De IJlster Reünie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJlst heeft 43 rijksmonumenten.

- Doopsgezinde Vermaning uit 1857 van de Doopsgezinde Gemeente IJlst.

- Aan de boorden van de Geeuw, de eeuwenoude vaarverbinding tussen IJlst en Sneek, staat de unieke houtzaagmolen De Rat (Sneekerpad 16), die nog altijd volop in bedrijf is. Stammen die liggen te wateren, het geluid van de draaiende wieken, het gestamp van de op en neergaande zaagramen, de geur van versgezaagd hout; hier ervaar je nog het oude houtzagersambacht zoals dat al ruim drie eeuwen in De Rat dagelijks wordt uitgevoerd. De molen is iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en in de maanden mei t/m september ook nog op woensdag, donderdag, en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

- De Terpensmole (voor 2011: Himmole), is in 2011 herplaatst aan het Sneekerpad in IJlst, vanuit Sneek, waar de biotoop was aangetast door recente bomenaanplant en wegaanleg. De molen staat ca. 300 meter van molen De Rat, welke molenaars ook de Terpensmole beheren. De Terpensmole heeft een functie als reservebemaling van de polder, met uitschot op de Geeuw. De molen was in 1982 nieuw gebouwd in Sneek, als beoogde herbouw van de vervallen spinnekopmolen Minne Finne in Grou. Die molen is daar afgebroken en beoogde in Sneek te worden herplaatst, maar daar besloot men van die onderdelen geen gebruik te maken en een compleet nieuwe molen te bouwen.

- "Toen het bestuur van Stichting Houtzaagmolen De Rat te horen kreeg dat het terrein nabij de molen was aangekocht door Piet ten Woude, eigenaar van Scheepswerf Ten Woude aan de overkant van De Rat, begon er iets te broeden. Er waren vastomlijnde plannen om voor de molen in de Geeuw een eenvoudige loods te bouwen in de stijl van de huidige houtloods. De loods zou als winterberging voor de Houten Bok dienen. Buiten het winterseizoen zou de bergruimte kunnen dienen als werk- en lesruimte voor o.a. de molenaaropleidingen. Het bestuur kwam tot de slotsom dat een bouwwerk aan de andere kant van de houtkolk veel meer perspectief kon bieden. De gedachten gingen uit naar projecten zoals de Houten Bok, een succesvol leerwerkproject van een op de molenwerf gebouwde houten praam, onder leiding van traditioneel botenbouwer Johan Prins uit Workum, molenaar Simon Jellema, en de begeleiders van het leer-werkproject. De Houten Bok wordt nu met succes ingezet voor rondvaarten door de Ee- en de Dijgrachten van historisch IJlst.

Maar er speelde meer: Museum Nooitgedagt had na een succesvolle start te maken met teruglopend bezoekersaantallen, en het Moleninformatiecentrum in Woudsend leidde een marginaal bestaan. Als we nu de activiteiten van de vier stichtingen konden bundelen, dan zou er een krachtige organisatie kunnen ontstaan! Toen de gemeente aangaf dat ze dit idee wilden steunen, gingen de besturen aan de slag. Met een strategische ligging van het nieuwe gebouw, direct aan de vaarroute Sneek - Heegermeer, was het project subsidiabel voor het Friese Meren Project. Er werd een gezamenlijke stichting opgericht; Stichting Museum Houtstad IJlst, die in nauwe samenwerking met de gemeente de plannen verder gestalte gaf.

In samenwerking met Architectenbureau Onix uit Groningen is een uniek concept ontwikkeld voor het nieuwe museumgebouw, op basis van houten kubussen van 6x6x6 meter. Naast de plek waar in de 19e eeuw uit de Zaanstreek gebinten van een houtzaagmolen als bouwpakket naar IJlst zijn vervoerd en weer opgebouwd, was het nu de uitdaging een gebouw toe te voegen dat het vakmanschap van houtbouw en de relevantie van gebintenbouw in deze tijd in het kader van duurzaam bouwen kan benadrukken. De historische waarde van Houtzaagmolen De Rat in combinatie met het nieuwe gebouw kan hout als duurzaam materiaal meer in de belangstelling brengen. Niet alleen als oud materiaal, maar ook als nieuw materiaal met nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Het in april 2018 feestelijk geopende nieuwe pand van Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is educatief en recreatief van aard, biedt uitstekende mogelijkheden om low-profile workshops te organiseren en levert de stad op verschillende vlakken samen met de bestaande molen nieuwe energie. In deze nieuwe museale voorziening zijn de activiteiten van de vier stichtingen gebundeld, alles met het oogmerk de aantrekkelijkheid van de stad voor toerisme, dagrecreatie en eigen inwoners te vergroten." De stad is bij schaatsers bekend vanwege de voormalige schaats- en gereedschapsfabriek van de firma J. Nooitgedagt. Na een bestaan van bijna een eeuw is het bedrijf eind jaren negentig opgeheven. De oude fabrieksgebouwen zijn in 2007 gerestaureerd en in gebruik genomen als Museum Nooitgedagt, dat dus in 2018 onderdeel is geworden van het hiervoor beschreven museumcomplex.

- Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid geworden: de schaatstocht van ca. 200 km over natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn, maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Je kunt hem tegenwoordig ook wandelen of rijden met een motor, auto, trike, Solex, step of fiets. En sinds 2018 zijn er in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook de 11 fonteinen, gemaakt door internationale topkunstenaars uit 11 verschillende landen. Bij de VVV's en TIP's kun je voor 2 euro een routekaartje ervan kopen. In IJlst staat de fontein 'Onsterfelijke Bloemen - Rikka' van de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki.

- Gevelstenen in IJlst.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Overtuinenfair
Het historische en schilderachtige stadscentrum is zeer geschikte locatie voor een fair. Daarom wordt hier sinds 2010 op de 1e zaterdag in juni de Overtuinenfair georganiseerd. In de verschillende overtuinen komen ca. 40 kramen te staan met een uiteenlopend assortiment. Dit varieert van curiosa, brocante, antiek en heiligenbeelden tot bloemen, planten en kleding. Verder zijn er lekkernijen, woonaccessoires, tuinmeubelen en er is aandacht voor handvaardigheid en ambachten. Natuurlijk zijn er ook houtproducten, want IJlst is niet voor niets Houtstad. De entree van €2,50 (v.a. 12 jaar) komt ten goede aan een lokaal of regionaal goed doel.

Schaatsen
"De IJlster Schaats is al meer dan 150 jaar een begrip in de IJlster samenleving. De vereniging draagt zorg voor het in stand houden van de ijsbaan en de voorzieningen die daarbij horen. Als het diepe water nog niet sterk is, is de ijsbaan een plaats waar kinderen en volwassenen veilig en gezellig kunnen schaatsen. De ijsbaan is alleen toegankelijk voor leden. Dankzij zelfwerkzaamheid en sponsoring staat er een mooi ijsclubgebouwtje met o.a. een 'koek en zopie' voorziening en 's avonds kan de baan verlicht worden. Naast recreatief schaatsen worden er op de prachtig gelegen ijsbaan ook activiteiten georganiseerd voor de leden en de jeugd. Bovendien heeft de vereniging tweemaal met succes de Ronde van IJlst georganiseerd, een schaatstoertocht voor jong en oud op het buitenijs. Als er een winter geen ijs is, wordt er een schaatsmiddag voor de jeugd naar Thialf georganiseerd. Ieder jaar wordt er een jaarvergadering gehouden met een interessante spreker."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Stichting Muziektheater IJlst heeft als hoofddoel het produceren van muziektheatervoorstellingen op locatie. De producties dragen bij aan de band tussen de inwoners en de stad, het kweken van historisch besef onder de inwoners, het aanwakkeren van de saamhorigheid en het versterken van de lokale economie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving IJlst, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Op de site Archief IJlst vind je o.a. honderden oude foto's en ansichtkaarten van deze stad, met toelichting.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Sjoerd de Vries heeft op zijn website bijna alle ca. 50 jaargangen van maandblad it Dryltser Kypmantsje (vanaf jaargang 1: 1969!) ingescand, zodat die nu ook online te lezen zijn.

- Nieuws uit IJlst op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stadsbelang IJlst.

- MFC - MFC De Útherne is een sport-, cultuur- en horecacomplex met 2 voetbalvelden waarvan een kunstgras met wedstrijdverlichting en een oefenhoek. Verder is er een sporthal, een sport-/cultuurzaal met podium, bergingen en kleedkamers, en een vergaderzaal tot 50 personen. Het geheel wordt gecompleteerd door een ruime en gezellige foyer, met daarnaast een ruime horeca-afdeling met bar, keuken en terras.

- Onderwijs: - "OBS De Kogge in IJlst is een Daltonschool met ongeveer 120 leerlingen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied. We houden rekening met de individuele leerstijl en aanleg van ieder kind. Veilige ontmoetingsplaats. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. Het is op onze school belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en open staat voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen. Zelfstandig en samen. We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot een beter resultaat, o.a. door 'maatjesleren' en coöperatieve werkvormen. Door zowel het samenwerken als het zelfstandig werken te stimuleren, bereiden we de kinderen stap voor stap voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Optimale groeikansen. We willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en stellen de onderwijsbehoeften van kinderen centraal. We bieden onze leerlingen optimale groeikansen door dagelijks maatwerk te leveren voor elk vak- en vormingsgebied." In 2013 hebben OBS De Kogge en OBS De Blinker het Wereldrecord Vlotvaren gebroken.

- "Missie en visie van CBS De Twine in IJlst: We leven in een snel veranderende maatschappij. Wij kiezen dan ook voor een school, die openstaat voor wat er in de maatschappij gebeurt, die zich daardoor laat beïnvloeden, zonder haar zorg voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen. Een open blik op de wereld is dan een voorwaarde. Het kind zal moeten leren wat zijn plaats is in de wereld en wat zijn plaats zal worden (opvoeden tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid). Kernwaarden. 1. Veiligheid (eerlijkheid, respect, vertrouwen en welbevinden). Wij willen dat elke leerling ervaart dat hij/ zij belangrijk is, er mag zijn, zich veilig en geborgen voelt om met plezier naar school te gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om voor zichzelf en voor de ander te zorgen. 2. Gelijkwaardigheid. Ieder kind is uniek en heeft talenten die hij/ zij mag ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat iedereen gewaardeerd en gelijkwaardig behandeld wordt. We houden rekening met de verschillende behoeftes van de leerlingen, we hebben oog voor verschillen. 3. Open houding. We nemen een open houding aan en willen kijken wat een kind wél kan. Door een goede communicatie zorgen we ervoor dat de school laagdrempelig ervaren wordt. Goed contact met de ouders en de omgeving vinden we van groot belang, zodat zorgen over en weer gedeeld kunnen worden."

- Sport: - Voetbalvereniging IJVC.

- "Fierljepferiening Drylts e.o. is een van de 6 fierljepverenigingen in Friesland. Ons doel is om met plezier en met elkaar sportieve prestaties op hoog niveau neer te kunnen zetten. Opgericht in 1986 is de club in de loop der jaren uitgegroeid tot een bruisende club met: - 25 actieve wedstijd ljeppers – 1e klas en tweede klas; - 25 actieve wedstrijd jeugd - Actief in de jeugdwestrijden in district Noord; -een super team van vrijwilligers, dankzij wie een van de profesioneelste schansen van Nederland kan worden onderhouden en verbeterd. Ook is het mogelijk om zelf het fierljeppen een keer te proberen door een proeftraining of clinic te volgen. Kom je uit de buurt van IJlst en lijkt het fierljeppen je leuk of wil je het gewoon een keer proberen? Kom dan 2x gratis meetrainen om er achter te komen hoe leuk het fierljeppen is. Wil je het een keer met een groep (sportteam, vriendenteam of vrijgezellenfeest) proberen, boek dan een clinic en leer in ca. 2 uur het fierljeppen van een van onze instructeurs. Voor vragen over clinics kun je bij onze cliniccoördinator terecht via clinics@fierljeppenijlst.nl."

- "Opgericht op 21 december 1905 mag gymnastiekvereniging GV De Stânfries in IJlst wel een van de oudste verenigingen binnen de IJlster samenleving genoemd worden. Menig IJlster heeft er zijn partijtje geturnd, van jong tot oud, en van dame tot heer. De Stânfries telt meer dan 220 leden in verschillende takken van de gymsport. Gymnastiek, Turnen, Dans en ouderengym zijn allemaal vertegenwoordigd. De lessen worden gegeven door enthousiaste trainers en er wordt veel deelgenomen aan wedstrijden waar ook regelmatig prijzen worden behaald." Naar eigen zeggen is De Stânfries de leukste gymnastiekvereniging van Friesland.

- (Woon)zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Zo Gek Nog Niet (ZGNN) in IJlst biedt dagbesteding, thuisbegeleiding en begeleid (thuis) wonen. Kleinschalig en opgericht uit ervaringsdeskundigheid. Voor en door mensen in de psychiatrie. We begeleiden en bieden structuur, op een nuchtere en respectvolle manier. Thuis, of in de landelijke omgeving van de zorgboerderij. Vanuit een klein team met woonbegeleiders, verpleegkundige, activiteiten begeleiders, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Onze dienstverlening richt zich op mensen met psychische klachten. Hieronder valt (manische) depressiviteit, PTSS, borderline, persoonlijkheidsstoornis, angststoornis, eetstoornis, ADHD of een combinatie hiervan. De leeftijd van onze deelnemers ligt tussen de 18 en 55 jaar, met een normale intelligentie maar die soms door de problematiek niet goed uit de verf komt.

ZGNN richt zich op dagbesteding en woonbegeleiding, met als uitgangspunt de mogelijkheden die de cliënt heeft, of kan ontwikkelen. Niet alleen binnen het ZGNN wereldje, maar ook in verbinding met familie en maatschappelijke netwerken. Eigen kracht en individuele, soms eigenzinnige oplossingen worden gezocht. Het werken op de zorgboerderij, vooral groen en dierverzorging, geeft dagstructuur en een veilige oefenplek om inadequaat gedrag te leren vervangen door adequate levensstrategieën en het ontwikkelen van vaardigheden. Ook de woonbegeleiding bij de cliënten thuis richt zich daarop. Een veilige “oefen” omgeving, voldoende structuur om grip te krijgen/houden, verbinding met anderen en de maatschappelijke omgeving, ondersteuning van het eigen netwerk en de eigen kracht zijn kernwaarden."

- Nij Ylostins is een woonzorgcomplex van Patyna met een landelijke, dorpse sfeer, waar de zorg altijd binnen handbereik is en het sociale leven op een prettige wijze in stand wordt gehouden. Je woont in Nij Ylostins zelfstandig, maar kunt, als dit nodig is, altijd terugvallen op het professionele zorgteam. Naast de zorg is Nij Ylostins ook een plek om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld bij de activiteiten die georganiseerd worden, in het restaurant of in de bibliotheek. Ook andere inwoners van IJlst zijn daarbij van harte welkom. - Nieuws van Nij Ylostins op Facebook.

"Nij Ylostins in IJlst is een wooncentrum waar zelfstandig gewoond wordt. Het is eigendom van woningcorporatie Elkien. Het complex, ontworpen door Van Manen en Zwart, is opgeleverd in 1972. In 1968 lanceerde de toenmalige minister van Volkshuisvesting het programma ‘Experimentele Woningbouw’. Het doel was om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. 64 bouwprojecten werden gesteund. Het brak daarmee met de voorliggende vroege naoorlogse wederopbouwperiode, waarin een zo groot mogelijke efficiëntie werd nagestreefd.

In IJlst was er midden jaren zestig nog geen speciale woonvoorziening voor ouderen. De ouderenwoningen waren vaak hoogbouw met kleine kamertjes aan lange gangen of galerijen met gemeenschappelijke keukens. Stichting Bejaardenzorg IJlst en omstreken greep de kans aan om het anders te doen. Men wilde ouderen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Het wooncentrum was niet alleen voor ouderen bedoeld. Het plan ging uit van een woning die geschikt is voor kleine huishoudens, zowel echtparen als alleenstaanden, zowel senioren als jongeren. De oude bewoners wilde men op de begane grond laten wonen, de overige categorieën waren met name op de verdieping gedacht. Door de woning te voorzien van een keuken kon men ook langer zelfstandig wonen. Het gebouw heeft een open uitstraling. De binnenkant is zo vormgegeven dat er geen lange rechte gangen zijn, zoals in veel bejaarden- en verzorgingshuizen uit die tijd wél het geval was. De woningen verspringen, waardoor er zithoekjes ontstaan en de gangen een ontmoetingsplek zijn voor de mensen die er wonen. Zo is het bedacht en zo werkt het vandaag de dag nog altijd.

De projecten uit die experimentele periode staan nu voor een grote verduurzamingsopgave. In plaats van Nij Ylostins in IJlst te renoveren en te verduurzamen kiest Elkien ervoor het gebouw te slopen en nieuwbouw te realiseren. Tegen de sloop is veel weerstand en niet alleen van de huidige bewoners, maar ook van andere IJlsters. Bewoonster mevrouw Hoomans (anno 2019 89 jaar) over het gebouw: “Het is een goed stevig gebouw. Als het nou een bouwvallig iets is. Er zijn ook gebouwen die uit de tijd zijn, maar dat is dit niet. Het heeft een mooi aanzien. Het moet blijven.” Heemschut Fryslân en de Dryltser Kring hebben bij de gemeente Súdwest-Fryslân de status van gemeentelijk monument voor het complex aangevraagd. Heemschut heeft een waardestelling van het complex laten maken." (bron: Heemschut, november 2019) Ook de monumentencommissie van welstandscommissie Hûs en Hiem heeft de gemeente geadviseerd om van woonvoorziening Nij Ylostins een gemeentelijk monument te maken.

Na een afweging van alle belangen heeft het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân in februari 2020 besloten dat Nij Ylostins geen gemeentelijk monument wordt. Het college stelt als motivatie dat de aanwijzing als monument ‘te beperkend’ zou zijn voor de bestaande nieuwbouwplannen voor het complex. Het college stelt dat het waarde hecht aan het oordeel van Welstandscommissie Hûs en Hiem, maar dat het belang van de cultuur- en architectuurhistorische waarde dat het bestaande complex vertegenwoordigt, minder zwaar weegt dan het algemeen belang dat IJlst gediend is bij een toekomstbestendig zorgniveau. Mogelijkheden om het huidige complex te renoveren, leveren volgens de gemeente ‘geen optimaal concept’ op. Het plan van woningcorporatie Elkien voor volledige nieuwbouw met 30 woningen daarentegen acht de gemeente wel toekomstbestendig. - Architect Rein Hofstra uit Grou plaatst bij dit alles de nodige kritische kanttekeningen.

- "Stichting Dryltser Duofiets vindt het belangrijk dat mensen met een (fysieke) beperking de mogelijkheid krijgen om in de buitenlucht van de omgeving te genieten. Een Duofiets is een praktische en laagdrempelige manier om daar inhoud aan te geven. Met deze fiets kunnen mensen met een beperking samen met een vrijwilliger een ritje maken. Vanuit deze betrokkenheid zoeken we naar verbinding door vrijwilligers te zoeken die bereid zijn om een bijdrage te leveren door met deze mensen te gaan fietsen. De stichting is ervan overtuigd dat dit voor beide groepen meerwaarde oplevert, en bijdraagt aan een prettige woonomgeving en een betere samenleving in IJlst."

- Duurzaamheid: - "De Stroomtuin is anno 2019 definitief op stoom. Tientallen inwoners van IJlst, Oosthem en Sneek hebben in het voorjaar van 2019 ingeschreven op de participaties van 4%. Ook als ze zelf al zonnepanelen hebben. Maar waarom zou je dat doen? Wat is het hogere doel van de Stroomtuin? De échte winst? Op het eerste gezicht is de Stroomtuin ‘gewoon’ een veld met zonnepanelen. Het levert stroom die we verkopen aan een energiebedrijf. Daarvoor krijgen we geld dat we gebruiken voor onderhoud, rente en aflossing van de bank en de participanten. Het geld dat we dan nog overhouden is de winst. En met die winst starten we op termijn weer nieuwe duurzame projecten. Zo is de Stroomtuin niet alleen onze eigen bron van groene energie, maar ook de aanjager van duurzame vernieuwing. Dat is de échte winst. En juist daarom zou je mee moeten willen doen. Samen de handen uit de mouwen!

Het enige dat zeker is over de toekomst van onze energie, is dat we er minder van moeten gaan gebruiken en meer op een duurzame manier moeten opwekken. Gas, olie en kolen raken immers op. Als Energie Coöperatie IJlst willen we niet afwachten, maar steken we samen de handen uit de mouwen. Praktische voorbeelden: Kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk isolatie voor onze huizen inkopen? Gaan we elektrische laadpalen voor auto’s regelen? Gaan we ons vervoer samen organiseren met deelauto’s of -scooters? Of, heel praktisch, investeren we onze eerste verdiensten in een warmtecamera waarmee leden zelf kunnen zien waar hun huis warmte ‘lekt’? Zulk soort zaken willen we mogelijk maken. Voor leden, door leden. En mogelijk gemaakt door het geld dat we met de Stroomtuin verdienen. Dat bepalen we als leden samen. Dat is het principe van een coöperatie. Ieder lid heeft daarin een stem.

Toen onze voorzitter Gerrit van der Leeuw op 7 april 2019 het pachtcontract voor het weiland ondertekende, hadden we wethouder Erik Faber op bezoek. Ook hij onderschrijft hoe uniek het is wat we in in onze stad voor elkaar krijgen: ‘Ik vind het een prachtig voorbeeld van Mienskipsenergie; het initiatief komt bij de bewoners zelf vandaan. Fantastisch hoe Energie Coöperatie IJlst dit heeft opgepakt. Wat zou het mooi zijn als iedere kern straks zijn eigen energiecoöperatie krijgt.’ We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we willen een project zijn waar zoveel mogelijk mensen aan meedoen. Dus maken we meedoen zo makkelijk mogelijk. Word voor maar een tientje per jaar lid van de Energie Coöperatie. Dan kunnen we later, maar ook nu al, samen zeggen: we zijn met iets groots bezig. En we zijn er hartstikke trots op!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van IJlst algemeen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen