IJsselmeer

Water
FryslânFlevolandNoord-Holland

IJsselmeer

Terug naar boven

Bezienswaardigheden / cultureel erfgoed

- 24 musea rond het IJsselmeer werken samen aan een online presentatie van erfgoed uit de voormalige Zuiderzee. Op de in juni 2019 gelanceerde website Zuiderzeecollectie.nl geven duizenden foto’s, schilderijen, kaarten, en objecten met betrekking tot schepen, klederdracht en huisraad een beeld van de culturele geschiedenis en verscheidenheid van het gebied. De website toont niet alleen museale objecten, maar herbergt ook duizenden artikelen, boeken en krantenknipsels. Deze zijn in veel gevallen te downloaden of er is een hyperlink naar een downloadbare versie beschikbaar. De komende jaren voegen de deelnemende musea steeds meer collecties en informatie toe.

De site is een initiatief van Netwerk Zuiderzeecollectie, een samenwerkingsproject van 24 museale instellingen rondom de voormalige Zuiderzee. Het project ging begin 2016 van start. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende projecten geweest in de vorm van een reizende tentoonstelling en kennisuitwisseling. De nieuwe website is de laatste vrucht van de samenwerking. Volgens de initiatiefnemers hebben de 24 plaatsen die participeren in het project een haat-liefde verhouding met het water. “Het was een zwaar leven met overstromingen en scheepsrampen, maar tegelijkertijd ook een rijke bron van inkomsten. De forse industrie rondom de visserij en het intensieve vervoer in de waterrijke gebieden resulteerden in tientallen scheepstypen die uniek waren voor de Zuiderzee. De Marker rondbouw is zo’n uniek scheepstype. Dit wordt op de website in een apart thema uitgelicht. Van de scheepstypen toont de site honderden scheepstekeningen, foto’s, modellen, schilderstukken en artikelen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Oeverzones cruciaal voor gezond IJsselmeergebied
"In het IJsselmeergebied ontbreken natuurlijke landwaterovergangen grotendeels. In opdracht van Vogelbescherming heeft Sportvisserij Nederland in 2020 alle kennis bijeen gebracht over de betekenis van dit soort landwaterovergangen. In eerste instantie voor vissen, maar wanneer de visstand verbetert, profiteren visetende vogels daar onmiddellijk van. Met deze kennis bouwen we aan een veel natuurlijker IJsselmeergebied. Badkuip zonder oeverzones. Waar we nu spreken van het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren, was dat ooit de Zuiderzee: een zeer rijk gebied met natuurlijke land-water en zoet-zout overgangen. Na de komst van de Afsluitdijk veranderden deze gebieden van overwegend brak naar een zoetwatermeer met harde randen van stortsteen, vooral ook na een aantal inpolderingen. Daardoor verdween de dynamiek in het gebied, werd ook het waterpeil strak gereguleerd en zijn de graduele land-water overgangszones en verbindingen met het achterland grotendeels verdwenen, terwijl deze zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van de natuur. Het IJsselmeer werd een soort badkuip zonder veel oeverzones.

Belangrijk vogelgebied. Het IJsselmeergebied vormt het grootste zoetwatermeer van West-Europa en is niet alleen voor het onderwaterleven belangrijk. Gelegen op de Oost-Atlantische trekroute is het ook voor vele vogels een cruciaal gebied om te broeden, uit te rusten en eten te vinden. Jaarrond gebruiken vele tienduizenden vogels dit natuurgebied, zoals bijvoorbeeld visdief en zwarte stern. Reden voor Europa om het IJsselmeer de internationale status Natura 2000 te geven. De status gebiedt Nederland om goed voor de vogels te zorgen. En dat kan beduidend beter. Samen het tij keren. Vis- en vogelstanden zijn drastisch afgenomen in het IJsselmeergebied, maar we kunnen het tij keren. En er gebeurt al veel om het gebied veel natuurlijker te maken. Denk aan projecten vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Vogelbescherming werkt daarnaast met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een viertal voorbeeldprojecten om zachte landwaterovergangen te ontwikkelen met voor- en achteroevers en de nodige visverbindingen, zonder afbreuk te doen aan de zoetwatervoorziening en waterveiligheid. In dat kader hebben we Sportvisserij Nederland gevraagd alle kennis te bundelen over de betekenis van landwaterovergangen. Belangrijke input voor alle ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en onze samenwerking in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk.

Belang landwaterovergangen. Het kennisdocument 'Functies van land-waterovergangen voor vissen' van Sportvisserij Nederland biedt een belangrijke onderbouwing van het belang van zachte, graduele land-water zones voor vis. Dit soort zones zijn essentieel als paai- en opgroeigebied van vis en een belangrijke aanvulling voor het voedselweb. Zo wordt het voedsel van visetende vogels veiliggesteld. Maar meer soorten profiteren dan alleen de vissen en de visetende vogels. Zo vindt de grote karekiet zijn laatste broedlocaties in oeverzones in het IJsselmeergebied Zwarte Meer. De soort is afhankelijk van grote insecten om zijn jongen te voeren en stevige waterrietstengels om een nest in te bouwen. Met meer zachte landwaterovergangen in het IJsselmeergebied ontstaat er voor deze ernstig bedreigde rietvogel meer broedgelegenheid. Verder zijn zachte landwaterovergangen die in verbinding staan met het achterland niet alleen van belang voor de in- en uitstroom van vis, maar ook voor uitwisseling van belangrijke voedingsstoffen. Meer oeverzone-leefgebied en een sterker voedselweb resulteert uiteindelijk in een gezonder ecosysteem en een betere vis- en vogelstand van het IJsselmeergebied." (bron: Vogelbescherming Nederland, april 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in plaatsen rond het IJsselmeer, met laagsteprijsgarantie!.

Reactie toevoegen