IJzevoorde

Plaats
Buurtschap
Doetinchem Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

ijzevoorde_plaatsnaambord_kopie.jpg

IJzevoorde is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Doetinchem, deels gemeente Bronckhorst. De buurtschap valt deels onder de stad Doetinchem, deels onder het dorp Zelhem.

IJzevoorde is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Doetinchem, deels gemeente Bronckhorst. De buurtschap valt deels onder de stad Doetinchem, deels onder het dorp Zelhem.

IJzevoorde

Terug naar boven

Status

- IJzevoorde is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Doetinchem (t/m 1919 gemeente Ambt Doetinchem), deels gemeente Bronckhorst (t/m 2004 gemeente Zelhem).

- De buurtschap IJzevoorde valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Doetinchem, deels onder het dorp Zelhem.

- Aan de Doetinchemse kant heeft de buurtschap IJzevoorde officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is er dus sprake van een eigen bebouwde kom. Het Zelhemse gedeelte is niet bebord.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 in Ysenuort, 1325 Ysenvorde, 1417 IJsenvorde, 1848 IJzevoorde.

Naamsverklaring
Naar de vorm is de betekenis voorde 'doorwaadbare plaats' door de IJze, verwant met de waternamen IJssel en IJzer 'de snel stromende'. Er is echter geen waterloop (meer?), zodat men ook wel aan de persoonsnaam Iso heeft gedacht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap IJzevoorde ligt NO van de stad Doetinchem, rond het N gedeelte van de weg Loordijk en rond het kruispunt van deze weg en de wegen Turfweg, Lageweg en Stadsedijk. De grens tussen de gemeenten Doetinchem in het Z en Bronckhorst in het N loopt hier langs de Turfweg en het O verlengde daarvan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap IJzevoorde 131 huizen met 839 inwoners in de gemeente Ambt Doetinchem. Onder de gemeente Zelhem wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap naar onze schatting ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners. In diverse bronnen staat dat de buurtschap slechts ca. 40 inwoners zou hebben, maar daarmee doelt men alleen op het kerntje binnen de 'bebouwde kom', dat slechts ca. 20 huizen omvat. Uiteraard behoort ook omliggend buitengbied nog tot de buurtschap.

Terug naar boven

Geschiedenis

Onderwijs
"De kinderen uit IJzevoorde en Slangenburg waren tot in de jaren twintig en in het begin van de jaren dertig voor het volgen van lager onderwijs aangewezen op de scholen te Halle- Nijman en Halle-Heide (de Looschool en de Meeneschool), beide in de gemeente Zelhem, en op de Doetinchemse school Stadsheide. Dit betekende lange wandelingen naar/van de school, vaak langs onverlichte en minder goed begaanbare wegen. Het is begrijpelijk dat in dit deel van de gemeente Doetinchem met zijn overwegend protestants-christelijke bevolking de gedachte is gerezen om te komen tot de stichting van een bijzondere school. Aan deze gedachte zijn onder meer de heren Ebbers, Kemper en Semmelink niet vreemd.

Een vereniging wordt opgericht, nl. de Vereniging tot bevordering van Christelijk-Nationaal Onderwijs te IJzevoorde en omgeving. Het bestuur van deze vereniging verzoekt op 14 juni 1930 aan het gemeentebestuur om medewerking voor de totstandkoming van een schoolgebouw met drie lokalen en speelterrein, alsmede voor de aanschaffing van de nodige leer- en hulpmiddelen. Op 16 september 1930 besluit de gemeenteraad na een lange discussie met 9 tegen 6 stemmen de gevraagde medewerking te verlenen. Een krediet van f 20.250,- wordt beschikbaar gesteld. De school wordt gebouwd op een terrein aan de Loordijk, dus gunstig gelegen te midden van de buurtschap. Het onderwijzend personeel, bestaande uit het hoofd der school, de heer Smit, en de beide onderwijzeressen, de dames Francken en Hendriks, gaf toen les aan plm. 90 kinderen.

De opening van de school betekende een flinke daling van het aantal leerlingen in andere scholen. Zij leidde min of meer tot de opheffing van school Stadsheide met ingang van 1 mei 1934. Deze was gehuisvest in het uit 1861 daterende gebouw aan de IJzevoordseweg, vroeger de Hondebultweg genoemd. Bij de IJzevoorde school werd in 1969 een vierde lokaal bijgebouwd. Zoals bij vele scholen liep het aantal leerlingen dat de school ooit telde (plm. 120) sterk terug, zodat ook deze school in een groter verband moest worden opgenomen en daardoor kon blijven bestaan. In 1995 kwam een samenwerkingsverband tot stand met CBS Halle-Nijman. Dit verband bleef tot de opheffing van de Halle-Nijmanschool in 2013. Een deel van de leerlingen uit Halle-Nijman konden naar CBS IJzevoorde overstappen." (bron: website Oud Zelhem, die de gegevens op zijn beurt heeft ontleend aan de publicatie 'Van School tot school', uitgegeven t.g.v. Open Monumentendag 1997)

Station
IJzevoorde had van 1885-1923 een station (formeel 'stopplaats') aan de spoorlijn Ruurlo-Doetinchem. - Nog een pagina over deze halte in tekst en beeld.

Molen
De Molen van Kemper was een korenmolen uit 1893, gelegen aan de Turfweg. De molen is in 1925 onttakeld en later afgebroken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De rijksmonumentale korenmolen de Benninkmolen in IJzevoorde (Varsseveldseweg 254) is een houten achtkante stellingmolen op een gemetselde voet, in 1921 gebouwd ter vervanging van een grondzeiler op dezelfde plaats. De molen had zelfzwichting op de binnenroede. Na korte tijd raakte de Velsmolen, zoals hij oorspronkelijk heette, buiten gebruik en raakte in verval. Op een zeker moment werd de molen zelfs oefenobject voor de plaatselijke brandweer. In 1980 werd de molen gerestaureerd, waarbij hij zijn huidige naam kreeg. De roeden van de Benninkmolen zijn 23,10 meter lang en zijn voorzien van oudhollands hekwerk met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels maalstenen. Een vrijwillig molenaar stelt de molen op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 09:00-15:00 uur in bedrijf, en is verder ook geopend als de blauwe wimpel uithangt. De molenaar is dan te bereiken onder tel. 06-41718830. Tijdens deze openingstijden zijn op de molen ook diverse soorten zelfgemalen meel en andere natuurproducten te koop. Deze producten zijn ook te koop bij de Heerlijckheid Slangenburg, de Fruitschuur in Gaanderen en de Wereldwinkel in Zelhem. Buiten deze tijden kunnen wel afspraken worden gemaakt voor bezichtiging, waarvoor wel een geringe financiële bijdrage in rekening wordt gebracht.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Volleybalvereniging VIJV organiseert jaarlijks op een zondag in februari de Snertloop door IJzevoorde en omgeving. Voor een indruk van dit evenement geven wij hier het verslag van editie 2018 weer: "Om 11.00 was het voor de deelnemers verzamelen met koffie en cake in “de hut”. In zonnige omstandigheden met temperaturen van 4 graden onder het vriespunt en een stevig windje zijn de 20 deelnemers om 11.30 uur goed ingepakt vertrokken. Doordat het de voorgaande dagen flink gevroren had, was de reeds veelvuldig aanwezige modder tot een stevige ondergrond bevroren en de route goed bewandelbaar. Een surprise was dat er ook agrariërs zijn die de weilanden in deze periode van het jaar gaan injecteren, maar dat kun je ook zien als een extra (gelukkig geurloze) toevoeging aan de tocht. Na een 7,5 km te hebben gelopen waren we net na de klok van 1-en terug bij de Pokkershutte, waar de 12 liter zelfgemaakte snert en roggebrood met spek reeds stond te wachten om genuttigd te worden." - Hier vind je een fotoreportage van de Snertloop editie 2018.

- "Twee keer per jaar, in april en oktober, wordt in de Pokkershutte in buurtschap IJzevoorde een Rommelmarkt gehouden. De rommelmarkt is een begrip in de Achterhoek en mag zich sinds vele jaren verheugen in een grote belangstelling. Van heinde en ver komen bezoekers naar de rommelmarkt om rond te snuffelen of er iets is dat zij kunnen gebruiken. De rommelmarkt wordt volledig gerund door vrijwilligers. Vele vrijwilligers zijn de dag voor de rommelmarkt al bezig met de opbouw. Alle spullen worden opgehaald, uitgepakt en klaargezet. Op de dag zelf helpen deze vrijwilligers je graag bij het snuffelen tussen alle spullen."

- Op de site van Toneelvereniging Heidenhoek IJzevoorde Slangenburg, beter bekend als THIJS, vinden we een mooi verhaal over hoe het allemaal zo gekomen is, en wat we je dan ook niet willen onthouden: "Alles begon in 1976 met het toneelstuk "Drie mooie meisjes gevraagd". Henk Wassink en Jan Groot Wassink hadden het plan opgevat om met mensen uit IJzevoorde en omstreken een toneelstuk te spelen. Dat dit zo'n succes werd hadden ze toen niet durven dromen. Er werd verschrikkelijk hard gerepeteerd. Te meer omdat velen nog nooit op het toneel hadden gestaan. En naar mate de uitvoeringsdatum naderde, werden de spelers steeds zenuwachtiger. Hoewel het midden in de zomer was, hadden sommigen van ons het berekoud. Zenuwen dus. Maar een fles moezel en een borrel plus warme sokken deden wonderen. Eindelijk was het dan zover. Een bomvolle zaal. Voller kon niet. Nadat de eerste plankenkoorts was overwonnen, hebben we de sterren van de hemel gespeeld. het werd dan ook een geslaagde avond. Misschien hadden we dit succes ook wel te danken aan de versnaperingen en flessen drank die ons door onze trouwe fans ter ondersteuning werden gebracht. Na deze geweldige avond werd besloten om dit vaker te doen. En zo is toneelvereniging THIJS geboren.

Gezelligheid staat voorop, maar het repeteren en de uitvoeringen nemen we zeer serieus. Twee keer per jaar studeren wij een nieuw stuk in. Begin mei en eind november worden deze stukken in De Pokkershutte in IJzevoorde opgevoerd. Lijkt het je leuk om je acteertalent te tonen bij deze gezellige club, maak dan eens een praatje met een van de leden, of neem contact op via ons secretariaat: Angeline Menkhorst, tel. 0314-623587, e-mail info@thijstoneel.nl."

- Iedere zomer zet Omroep Gelderland onder de noemer 'Zomer in Gelderland' een stuk of 10 dorpen en buurtschappen in de provincie 'op de kaart'. Er wordt een mooie documentaire gemaakt over de kern, het verenigingsleven en de inwoners, die op allerlei creatieve en/of sportieve manieren worden uitgedaagd om het tegen de andere kernen op te nemen en zo 'Dorp van het jaar' te worden. In augustus 2019 was Omroep Gelderland in dit kader op bezoek in buurtschap IJzevoorde. - In deze video kun je zien welke opdracht deze buurtschap kreeg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met wandelroute Trage Tocht IJzevoorde (15 km) maak je een prachtige wandeling in de Achterhoek over het uitgestrekte landgoed Slangenburg. Deze route cirkelt in afwijking van Trage Tocht Slangenburg helemaal rond de randen van het landgoed. Slangenburg wordt grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer en is voor wandelaars bijzonder aantrekkelijk door de grote afwisseling in het halfopen, kleinschalige landschap en door de vele onverharde paden. Pittoresk en idyllisch met beekjes, bosjes, imposante dubbele beuken- en eikenlanen tussen de velden en boerderijen. Het landgoed werd al in de 17e eeuw aangelegd door Frederik Johan van Baer. We volgen de slingerende Beneden Slinge door het bos, waarschijnlijk ook naamgever van kasteel en landgoed. Het contrast met het wandelpad langs de brede Bielhiemerbeek is groot. Op deze tocht komen we niet langs het kasteel, maar wel langs de Benedictijner Sint Willibrordsabdij. Het klooster is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd in neoromaanse stijl. Het loont de moeite om hier even een heen-en-weertje te maken naar de abdij." - Hier vind je een verslag van iemand die deze wandeling heeft gelopen.

- Hier vind je een wandelroute van 22 km door en rond buurtschap IJzevoorde, uitgezet door Aad van Wijngaarden.

- "Het belang van bomen voor jong en oud. Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Als je dan de mogelijkheid hebt te kiezen voor een school in een rustige en groene omgeving, waar je lieve spruit tot volle groei en bloei mag komen wie houdt jou dan nog tegen? Oké, fietsen naar dat leuke, kleine schooltje zit er niet meer in, daarvoor vinden we de afstand te groot. Helaas (?) komen er steeds meer ouders bij die er net zo over denken en hun kind (dus?) ook met de auto willen afzetten bij Basisschool IJzevoorde in de gelijknamige buurtschap. Inmiddels bestaat de schoolbevolking voor meer dan de helft uit leerlingen die niet uit de buurtschap en het bijbehorende buitengebied komen en dit aantal is groeiende. Fijn voor de school en haar IJzevoordse leerlingen, want bestaansrecht is gegarandeerd boven de opheffingsnorm. Minder fijn voor de verkeersveiligheid en het kunnen parkeren van je auto in de smalle, ook door landbouwvoertuigen gebruikte, Loordijk.

Bomenkap leek begin 2018 het antwoord op deze problematiek. In combinatie met het groot onderhoud dat vanuit gemeente Doetinchem (waar dit deel van IJzevoorde onder valt) reeds gepland stond, werd voortvarend gehandeld. 7 grote berken werden neergehaald en de kap van 5 (deels) monumentale kastanjebomen aan de andere kant van de weg dreigde. Buurtbewoners echter, die dagelijks genieten van dit natuurschoon, zagen dit met lede ogen aan en riepen de hulp in van Bomenstichting Achterhoek en Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg. Ook wij, als fractie van GroenLinks, werden benaderd met de hulpvraag (de indruk bestaat soms, dat slechts “GroenLinksers” bomen nodig hebben...). Bezwaarschriften van BA, CMKS en buurtbewoners werden ingediend en ontvankelijk verklaard; de gemeente ging in gesprek met alle betrokkenen en kwam tot een zeer acceptabel alternatief: slechts 2 (tevens de enige twee scheve, onvolgroeide exemplaren) van de 5 geplande kastanjebomen moeten wijken, zodat er een lus met parkeervakken kan worden aangelegd. Het lijkt er op dat alle partijen nu blij zijn met het resultaat!" Aldus Anne Marie Kamphuis op de site van Groen Links Doetinchem d.d. 2-7-2018.

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap IJzevoorde (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

- De IJzevoordse Beek loopt van IJzevoorde naar de IJssel.

- "Nadat de woning van de eigenaar in september 2010 afbrandde, is in 2015 het initiatief ontstaan om Landgoed De Krael te stichten. Het ligt in de oksel van het bos aan de Kraalslaan-IJzevoordseweg in buurtschap IJzevoorde, aan de noordzijde van Landgoed De Slangenburg. De uitzonderlijke ligging in de bossen gaf de inspiratie tot de rietgedekte villa. Vanaf de IJzevoordseweg vallen de glooiende daken van de bijgebouwen en de woning meteen op. De woning ligt zo’n tweehonderd meter van de weg. Op afstand is te zien dat de verschillende daken opbouwend zijn gesitueerd in het landschap. En in de zelfde omarmende beweging als het bos. Het landgoed bestaat uit bijna 6 hectare grond, waarvan 5 zijn omgezet naar nieuwe natuur. De gebouwen zijn in een U-opstelling geplaatst, waardoor je na de oprijlaan op het middenplein komt. De gevels zijn vanuit dit plein enigszins gesloten, waardoor er toch een intieme sfeer ontstaat. Tussen de woning en de bijgebouwen is ruimte gelaten om de omgeving te blijven ervaren. Bij de woning zijn de kappen opbouwend geplaatst om de overgang van ruimtelijkheid en woonwensen goed op elkaar af te stemmen." Aldus Egbert Ketelaar Architectuur & Interieur, die een en ander heeft ontworpen.

Terug naar boven

Beeld

- Dronevideo van de kern van buurtschap IJzevoorde anno 2020.

Terug naar boven

Links

- MFC: - "Multifunctioneel centrum De Pokkershutte* biedt al sinds jaar en dag onderdak aan diverse (sport)verenigingen en de basisschool. Het gebouw beschikt over een culturele zaal met podium, een sportzaal, dames/heren kleedruimtes, douches, vergaderruimtes, keuken en een bar. Prima geschikt dus voor teams, verenigingen en groepen die een accommodatie willen huren dichtbij de Slangenburg. Neem hiervoor contact op met de beheerder van De Pokkershutte. Stichting IJzevoorde en Omgeving is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Pokkershutte. De stichting heeft een actief bestuur dat zich o.a. richt op het op peil brengen en houden van de voorzieningen in de Pokkershutte, zodat deze accommodatie in de buurtschap en omgeving 'buurthuis' en ontmoetingsplek is voor verenigingsmensen, buren en bezoekers. Daarnaast geeft de stichting het blad 'De Pokker' uit, vol met nieuws over de verenigingen die de Pokkershutte als thuisbasis hebben."
* Een pokker was een soort marskramer, die in het verleden op deze plek gewoond heeft.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op Basisschool IJzevoorde geven we elk kind de ruimte om de eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Dat doen we onder het motto ‘Natuurlijk bewegen!’ Want bewegen is natuurlijk en natuurlijk gaan we daarom bewegen. ‘Natuurlijk bewegen’ is een onderwijsconcept waarbij beweging en onderwijs in de open lucht centraal staan. Het brengt verborgen talenten naar boven, stimuleert samenwerking tussen kinderen en heeft een positieve invloed op lichaam en geest. Ons onderwijs. Iedereen heeft eigen kwaliteiten. Op onze school creëren we een leerrijke omgeving. Een warm nest, waarin elk kind anders mag zijn: ‘natuurlijk zijn’. Want oprechte aandacht is: elkaar de ruimte geven. Wij zorgen voor elkaar, vanuit empathie en sociale betrokkenheid. ‘Natuurlijk zijn’ is ook buiten spelen en bewegen. Het is creativiteit en spontaniteit, de vrijheid om eigen te zijn. In een veilige omgeving: wij blijven erbij. Door actief de behoeften van het kind te volgen, brengen we voelen, denken en doen samen."

Door de jaren heen is het leerlingental van de school in IJzevoorde nogal wisselend geweest. Aanvankelijk (vanaf de start in 1930) waren het er ca. 90, op de top waren het er ca. 120, in 2012 waren het er ca. 35, in 2012 is de 50e leerling feestelijk verwelkomd, en vandaag de dag heeft de school ca. 80 leerlingen. Een teken dat een kleine school wel degelijk topkwaliteit kan leveren, is de reactie van Hanspeter Zeller op de Facebookpagina van de school: "Ik vraag mij eerlijk af waarom er "slechts" 5 sterren zijn. Deze SUPERschool, waar alle 4 mijn kleinkinderen naar school gingen/gaan, zou volgens mij namelijk nog meer sterren verdienen! Opa Zeller." Zo, die kunnen ze in hun zak steken! Er is tevens een peuterspeelzaal. In 2006 is het 75-jarig bestaan van de school gevierd. De basisschool en het inpandige sociaal-cultureel centrum Pokkershutte zijn in 2009 gerenoveerd. David Hollestelle van Schaakvereniging Doetinchem leert de leerlingen van groep 7/8 schaken.

- Sport: - Schietsportvereniging IJzevoorde Slangenburg (SIJS) is opgericht naar aanleiding van de opheffing van de toenmalige schaatsclub in de buurtschap. Er werd vroeger geschaatst op de gracht van kasteel Slangenburg, maar dit werd op een gegeven moment onmogelijk gemaakt door de aanleg van een brug over de gracht. Voorzitter van de schaatsclub H. Dales en penningmeester J. Roenhorst vroegen zich af of een schietvereniging een alternatief zou kunnen zijn voor de schaatsclub. Bij veevoederbedrijf Kemper in de buurtschap werd in de opslagruimte een baantje gemaakt tussen de zakken veevoeder. Dat heeft ongeveer een half jaar geduurd.

Daarna kreeg men de gelegenheid om in het voormalige Zondagschoolgebouw te gaan schieten (op de kruising Turfweg / Diepengoorsestraat). Die locatie ligt exact op de grens van de gemeente Doetinchem en de toenmalige gemeente Zelhem. De schutter zat in Doetinchem te schieten op een kaart die op Zelhems grondgebied stond... In het verderop gelegen IJzevoorde werd in 1985 de kleuterschool ondergebracht in een nieuw gebouwde basisschool waardoor er een gebouw vrij kwam. SIJS kreeg de gelegenheid om het gebouw over te nemen. Er is door vele vrijwilligers hard gewerkt aan een moderne schietaccommodatie met 10 banen voor zowel lucht- als vuurschutters, met een elektronisch kaarttransportsysteem.

- Wat in 1980 is begonnen als een initiatief van vrienden, is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in IJzevoorde en ver daarbuiten: Verenigd IJzevoords Volleybal (VIJV). Het is een kleine vereniging met een intieme sfeer en een hechte band van de leden met de vereniging en met elkaar. Ieder nieuw lid voelt zich direct thuis en dat komt het speelplezier en de sportieve prestaties alleen maar ten goede. Een andere belangrijk uitgangspunt binnen VIJV is dat ze niet het club- of teambelang voorop stellen. Ze luisteren naar de wensen van de leden en kijken in hoeverre hieraan kan worden tegemoet gekomen. De vereniging heeft ruim 40 actieve leden, verdeeld over 3 teams. Ze hebben een dames- en een heren recreantenteam, en een damesteam dat competitie speelt. Ze trainen en spelen in de gymzaal van buurthuis De Pokkershutte in IJzevoorde.

Naast de sportieve prestaties gedurende het seizoen, organiseren ze jaarlijks enkele activiteiten zoals een barbecue bij de start van het volleybalseizoen en een Stratentoernooi direct aan het begin van het nieuwe jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Spreekt hun verhaal van hiervoor je aan, neem dan gerust contact met ze op en kom een paar keer zonder verplichtingen meetrainen om te kijken of het iets voor je is. - Facebookpagina VIJV Dames 1.

- De IJzevoordse Gymnastiek Vereniging (IJ.G.V.) is een gezellige vereniging met ruim 170 leden. Er worden vier sporten bedreven: Turnen / Gymnastiek; Bodyfit; Volleybal; Free Running. De volleyballers spelen geen competitie, maar doen wel aan verschillende toernooien mee. Een aantal turners en turnsters doet mee aan wedstrijden. Ieder presteert hier naar eigen kunnen. Naast de oefenuren, toernooien, demonstraties en wedstrijden kent IJ.G.V. ook verschillende nevenactiviteiten zoals het Jeugdkamp, het Eindejaarstoernooi en het Sinterklaasfeest voor de kleuters. Een ander jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de uitvoering waar aan (eigen) publiek de kunsten worden vertoond.

- Bijzondere inwoner: - Johan van Doesburg is de jongste zoon van onderwijzersechtpaar Ot en Nel van Doesburg. Pa was hoofdmeester op de basisschool in IJzevoorde. Op zijn twintigste verliet Johan de ouderlijke woning. Toen zijn ouders in 1998 het meestershuis konden kopen, verkochten ze het dezelfde dag door aan Johan. Johan kwam, nu met zijn gezin, terug naar de buurtschap. Tijdens de avondvierdaagse in 2002 kwam Johan in de ban van de bagpipe (officiële benaming voor de doedelzak). Hij dook in het diepe bij de pipersclub van Hans Beerten in Borculo en bleek in een warm bad terecht te zijn gekomen. Gedreven trok Johan elke dag wel 1,5 tot 2 uur uit om het moeilijke instrument onder de knie te krijgen. Menigeen in de buurtschap heeft nog het karakteristieke geluid in de oren uit de tijd dat hij regelmatig met zijn doedelzak de Loordijk op en neer liep. Hij voelde zich op die momenten net de rattenvanger van Hamelen.

Vandaag de dag is Johan als voorzitter van de pipersvereniging in Borculo een van de motoren achter de Music Show Scotland, ’s werelds grootste Schotse indoorshow. Samen met zijn vrouw Marika en dochter Annemieke zet hij (bijna) alles aan de kant om, met de hele club, de shows tot een succes te maken. Verder heeft de familie Van Doesburg ook 'iets' met stoommachines; IJzevoorde staat niet raar meer te kijken als Johan samen met Marika op een stoommachine langs komt tuffen." (bron en voor nadere informatie zie deze reportage over Johan van Doesburg op de site van Stichting Vrienden van de Slangenburg)

- Architect, hier geboren en getogen: - Architect Derk Semmelink (1855-1899) is geboren en opgegroeid in buurtschap IJzevoorde. Semmelink begon als leerling bij de Arnhemse architecten van Gendt en Nieraad. Plaatselijke bekendheid kreeg hij door zijn ontwerp voor villa Stella Maris. Andere werken van zijn hand zijn onder meer het vroegere Nijmeegse Wilhelminaziekenhuis, het Lutherse Kerkje en het verdwenen Hotel-Café Bellevue. In zijn korte leven wist Semmelink ondanks zijn gebrek aan een gedegen opleiding een bijzonder grote reputatie in de architectuurwereld op te bouwen, zo getuigen zijn ontwerpen in vakbladen. Zijn vriend en collega J.J. Weve gaf zelfs te kennen dat "onder voor hem gunstiger ontwikkelingsvoorwaarden, hij vermoedelijk een der meest begaafde architecten van Nederland zou geworden zijn".

Reacties

(3)

Wij hebben gewoond aan de Zelhemseweg IJ 11. Mijn ouders kwamen uit Zeeland en mijn vader ging aan het werk bij de gemeente Doetinchem.
Omdat er geen woningen beschikbaar waren, hebben we ca. 4 jaar ingewoond bij de familie Smeenk, adres Zelhemseweg IJ 11.
Schaatsen heb ik geleerd op de ijsbaan tussen Doetinchem en Zelhem. Mijn eerst fiets kwam van een fietsenmaker, in de buurt van de ijsbaan.
De boerderij bestaat niet meer, nu allemaal nieuwbouw. Onze kruidenier was Te Kiefte. Enige jaren gelden hebben we dat "pand" nog een keer gezien. Hebt u meer informatie over deze streek en dit adres, dan hoor ik dat graag. Henk Hellenthal

Dank voor de beschrijving van uw jeugd in buurtschap IJzevoorde. Dat is altijd mooi om te lezen. Mijn beschrijving van de buurtschap hierboven was nog maar een beginnetje. Inmiddels heb ik het hele internet afgezocht op wat er allemaal over deze buurtschap is geschreven, en dat is heel wat. Ik heb dat nu allemaal hierboven samengevat. Voor informatie over het huis waar u gewoond heeft; de lokale heemkundekringen hebben vaak werkgroepen die de geschiedenis van panden hebben geïnventariseerd (vooral m.b.t. de boerderijen in de buitengebieden). Of dat hier ook het geval is geweest, weet ik niet, maar het is natuurlijk de moeite waard ernaar te informeren, dus dat zou ik doen als ik u was. Als het pand onder het Doetinchemse deel van de buurtschap viel, kunt u contact opnemen met de heemkundekring van Doetinchem. Hun gegevens vindt u hier: https://www.deutekomhistorie.nl/. Als het pand onder het Zelhemse deel viel, kunt u contact opnemen met de heemkundekring van Zelhem. Hun gegevens vindt u hier: https://salehem.nl/.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Frank, Bedankt voor je snelle antwoord.
Met vriendelijke groet
Henk

Reactie toevoegen