It Heechsân

Plaats
Buurtschap
Tytsjerksteradiel
Fryslân

it_heechsan_collage.jpg

It Heechsân, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

It Heechsân, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

It Heechsân.JPG

De 14e-eeuwse kerktoren van buurtschap It Heechsân

De 14e-eeuwse kerktoren van buurtschap It Heechsân

Eastermar. (2).jpg

De vroegere kerk van Eastermar (voorheen Oostermeer) is in 1868 afgebroken. De 14e-eeuwse toren is blijven staan. De oude dorpskern waar deze toren staat, is tegenwoordig een buurtschap, onder de naam It Heechsân.

De vroegere kerk van Eastermar (voorheen Oostermeer) is in 1868 afgebroken. De 14e-eeuwse toren is blijven staan. De oude dorpskern waar deze toren staat, is tegenwoordig een buurtschap, onder de naam It Heechsân.

Eastermar_0.JPG

De huidige kerk van de Protestantse Gemeente Eastermar is in 1868 gebouwd in de huidige buurtschap It Heechsân (toen nog dorp Oostermeer).

De huidige kerk van de Protestantse Gemeente Eastermar is in 1868 gebouwd in de huidige buurtschap It Heechsân (toen nog dorp Oostermeer).

It Heechsân

Terug naar boven

Status

- It Heechsân is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

* In principe zou je deze plaats ook als dorp kunnen beschouwen, omdat het een kerk heeft, maar lokaal vindt men het een buurtschap, dus conformeren wij ons daaraan.

- Buurtschap It Heechsân valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eastermar.

- Buurtschap It Heechsân heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hoogzand. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel formeel Friestalig. Tot voor kort stond op Google Maps nog de naam Hoogzand.

Naamgeving
Op de plaatsnaamborden staat als Nederlandstalige naam Hoogzand-Oostermeer, kennelijk om de status van buurtschap onder het dorp Eastermar aan te duiden.

Oudere vermeldingen
1847 Hoogzand (kaart Eekhoff).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap It Heechsân ligt rond de gelijknamige weg, de wegen Torenlaan, Boerestreek en Lege Leane en de W delen van de wegen Seadwei en Lange Geestlaan, en ligt NO van het dorp Eastermar. De buurtschap ligt op het eind van een morene op zandgrond, drie meter hoger dan het nabijgelegen Burgumermeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap It Heechsân omvat ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk was dit het dorp Oostermeer. In de jaren twintig zien we op kaarten de naam van deze nederzetting veranderen in Hoogzand, en ontstaat ZW ervan, aan de Lits, het nieuwe dorp Oostermeer. Voorheen stonden daar de namen van de buurtschappen Snakkerburen en de Wal. In 1989 wordt Hoogzand officieel verfriest tot It Heechsân, en Oostermeer tot Eastermar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oude kerk van Eastermar stond in het huidige It Heechsân. In 1868 is de kerk afgebroken, omdat hij in bouwvallige staat verkeerde, waarbij de 14e-eeuwse toren (Torenlaan 11) is gespaard. De toren is in 1997 gerestaureerd en weer van een luidklok voorzien.

- Ook de vervangende Hervormde (tegenwoordig PKN) kerk (Torenlaan 12/14) is, enkele honderden meters zuidelijker, weer in It Heechsân gebouwd. De in 1868 in eclectische stijl gebouwde kerk is een ontwerp van architect R. Kielstra. In 1894 is de toren vernieuwd. Het interieur is in de jaren vijftig vernieuwd. Van het oude interieur zijn onder meer de rouwborden en het orgel, in 1888 gebouwd door Johan Frederik Kruse, bewaard gebleven. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Eastermar, die is ontstaan uit fusie van de lokale Hervormde en Gereformeerde kerk.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving It Heechsân, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen