It Wiel

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

It Wiel

Terug naar boven

Status

- It Wiel is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- Buurtschap It Wiel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Weidum.

- Buurtschap It Wiel ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Wiel.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap It Wiel ligt rond het N deel van de weg Wielsterdyk. De buurtschap ligt bij en Z van de overgang van de waterlopen Jorwerter Feart en Wielster Feart en N van het dorp Weidum, OZO van het dorp Bears, Z van het dorp Jellum, NO van het dorp Jorwert en ZW van de stad Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap It Wiel (dan: Wiel) 6 huizen met 53 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Reactie toevoegen