Ittervoort

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Ittervoort in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ittervoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ittervoort in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ittervoort

Terug naar boven

Status

- Ittervoort is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1942. Per 1-7-1942 over naar gemeente Hunsel, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Onder het dorp Ittervoort valt ook een deel van de buurtschap Santfort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1252 Itervort, 1260 Ittervort, 1343 Yttervoort, 16e eeuw Ittervoort, ca. 1700 Ytter voort.

Naamsverklaring
Betekent voort = voorde 'doorwaadbare plaats' door de rivier de Itter, waarvoor zie Neeritter.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ittervoort grenst in het W aan Neeritter, in het NW aan Hunsel, in het NO aan Grathem en Neer, in het ZO aan Thorn en in het Z aan de Belgische plaats Kessenich, en ligt NW van de rivier de Maas en Maasbracht. Door het uiterste NO van het dorpsgebied loopt de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ittervoort 38 huizen met 235 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 24/162 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Sandfort 8/38 (deels) en Schillersheide (Schielersheide) 6/35. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van Ittervoort kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 is het Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) Ittervoort verschenen. De belangrijkste speerpunten hieruit zijn: Herinrichting van economische voorzieningen door concentratie. In combinatie met CC De Mortel en evt. woonzorgvoorzieningen, waarbij er tevens een zorgplein kan worden gecreëerd. Concentratie van maatschappelijke voorzieningen, evt. met zorgvoorzieningen. Onder maatschappelijke voorzieningen vallen o.a. basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang; sport, bibliotheek, logopedie, fysiotherapie etc. Oplossen van knelpunten inzake leegstaande panden (Taxicentrale en pand Tramhalte). (Her)inrichten van speelplekken. Leefbaarheid bevorderen door het behouden van alle leeftijdsgroepen en alle sociale klassen binnen het dorp. Het realiseren van een breed en diep aanbod, gericht op levensbestendigheid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ittervoort heeft 4 rijksmonumenten.

- Ittervoort heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Oorspronkelijk stond op de plaats van de huidige Sint-Margarethakerk (ook: Sint-Margaritakerk) in Ittervoort (Margarethastraat 4) een middeleeuwse kerk. Deze is van 1844-1846 vervangen door een waterstaatskerk. In 1894 is de bakstenen toren gebouwd. De huidige kerk dateert uit 1935 en is ontworpen door Joseph Franssen. De toren uit 1894 is daarbij behouden. Het betreft een relatief laag eenbeukig bakstenen gebouw met steunberen en rondbogige vensters. De kerk heeft een verhoogd koor. De toren is halfingebouwd en wordt gedekt door een ingesnoerde naaldspits. Het interieur omvat twee altaren met ornamenten in Lodewijk XIV-stijl. De preekstoel is van 1684 en heeft panelen in houtsnijwerk die Christus en de evangelisten voorstellen. Deze preekstoel is afkomstig uit de kerk van Heijen. Van omstreeks 1500 is een kruisbeeld dat wordt toegeschreven aan de Meester van Elsloo. De toren bevat een klok uit 1472, gegoten door J. van Venrai. Het orgel uit 1760 is hier in 1958 geplaatst. Het is oorspronkelijk gebouwd door Pieter van Assendelft.

- De Schouwsmolen (ook wel Schousmolen of Molen van Thorn) in Ittervoort (Margarethastraat 73) is een watermolen op de Itterbeek. Het is een onderslagmolen die fungeerde als korenmolen. In 1630 is op deze plaats een watermolen gebouwd. In 1830 is de molen vergroot. De huidige molenaarswoning is van 1822. In 1902 is het waterrad vernieuwd, waarbij de houten as door een metalen exemplaar is vervangen. In 1928 is tevens een elektromotor geplaatst: De beek leverde weinig waterkracht. Na de Tweede Wereldoorlog is uiteindelijk het rad verwijderd, het stuwrecht verkocht aan het waterschap en in 1963 is ook de molen verkocht, aan de gemeente Hunsel. Het binnenwerk van de molen was nog intact, de sluiswerken waren vervallen. In 1966 is de molen met erf, woonhuis en schuur verkocht aan een particulier. Deze heeft tevergeefs gepoogd de molen weer draaiende te krijgen. In 2010 is alsnog een plan ontworpen voor restauratie van de molen. In 2015 is een rad aangebracht, in de vorm van een kopie van het oorspronkelijke rad. De molen is daardoor weer maalvaardig. Sindsdien wordt er weer koren in gemalen en wordt er tevens elektriciteit mee opgewekt.

- Gevelstenen in Ittervoort.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Puinesjödders. - Dweilorkest de Puinepistols.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De vispassage bij de Schouwsmolen aan de Itterbeek bij Ittervoort blijkt goed te werken. Zo zijn er zelfs karpers van 55 centimeter gezien in de ondiepe nevengeul die bij hoge waterstanden overtollig water afvoert. De vispassage is in maart 2011 door Waterschap Peel en Maasvallei gerealiseerd, omdat de molenstuw een obstakel vormde voor vissen. De passage zorgt ervoor dat vissen om de stuw heen kunnen zwemmen. Ondanks de langdurige droogte in 2011 en de lage waterstanden in de Itterbeek bleek in juli 2011 al uit metingen dat de vispassage uitstekend werkt. Bij lage waterstanden stroomt door de vispassage een beetje water om de geul open te houden.

De vismigratiezone werkt alleen bij hogere beekafvoeren, zoals in het voor- en najaar. De aangelegde 'groene laagte' vult zich dan met water, waardoor de vissen zich vrijelijk kunnen verplaatsen. Binnen twee maanden is meer dan 10% van de gemerkte vissen door de passage gezwommen. Met speciale apparatuur is onderzocht hoe de geul als migratiezone voor beekvissen werkt. Op verschillende plaatsen stonden speciaal ontwikkelde toestellen, waarmee het soort en het aantal passerende vissen zijn geteld. In en langs de oevers van het smalle ondiepe geultje hebben zich ook interessante plantensoorten gevestigd, zoals scherpe zegge, witte waterkers, watergentiaan en adderwortel. (bron: Royal Haskoning, 19-7-2011)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ittervoort, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ittervoort (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Ittervoort wil via hun website graag laten zien wat ze voor het dorp willen bereiken. Projecten die ze al afgerond hebben, zaken waar ze mee bezig zijn en uitdagingen die nog voor hen liggen. Activiteiten die tot doel hebben de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Cultureel Centrum De Mortel.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Schakel te Ittervoort heeft ongeveer 115 leerlingen. Ze werken nauw samen met Basisschool St. Lambertus uit Neeritter en Basisschool De Wegwijzer uit Hunsel en vormen zo samen het cluster HIN. De school wil zich ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Behalve de basisschool zijn het gebouw ook ondergebracht Dagopvang, Peuterprogramma en BSO Hoera, de tussenschoolse opvang via enkele vrijwillige ouders, en een bibliotheekvoorziening voor kinderen en volwassenen van Stichting Bibliocenter Weert. Onderwijs, kinderopvang en een bibliotheek onder één dak dus. Dat helpt de school bij het realiseren van haar visie op onderwijs. Zij streven naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor alle kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen. Zij willen een school zijn met een leeromgeving waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt, waar ze elkaar met respect benaderen in een open en gezellige sfeer en waar iedereen zijn talenten kan laten zien. Dat doen ze met als missie: SAMEN WERKT!

- Jeugd: - Jeugdwerk Ittervoort organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals het Kindervakantiewerk, de Wandel4Daagse en de Lichtjestocht.

- Muziek: - "Fanfare Concordia begon in 1965 na vele inspanningen van enthousiastelingen als muziekgezelschap ter opluistering van kerkelijke aangelegenheden. Het eerste officiële optreden was de sacramentsprocessie in Ittervoort. In 1967 werden 34 nieuwe instrumenten aangeschaft, een investering van bijna 21.000 gulden, mede mogelijk gemaakt door een lening van de gemeente Hunsel. Vanwege de diversiteit van fabricaat en klank was een vervanging onontkoombaar, zeker ook gezien de plannen om het muzikale peil van het corps op een hoger plan te brengen. Vanaf 1968 nam fanfare Concordia deel aan de diverse bondsconcoursen en wist in relatief korte tijd door te dringen tot in de hoogste regionen. Ook bij diverse buitenlandse optredens werden indrukwekkende resultaten behaald. Fanfare Concordia richt zich echter ook niet alleen op concoursen en traditionele optredens. Sinds 2003 worden elke jaar de Colours of Music concerten georganiseerd waarbij bijzondere combinaties tussen diverse muziekvormen en blaasmuziek succesvol ten gehore worden gebracht rondom een wisselend thema. Zo is de afgelopen jaren met thema’s zoals de sixties, musicals, latin carribean & tango en rondreis door Europa o.a. opgetreden met Treble, Dutch Rhythm Steel & Show Band, bandoneon speler, Jack Vinders en Sophie Veldhuizen (Mary Poppins).

Ook worden al sinds vele jaren de VoorJaarsFeesten georganiseerd waarbij in een weekeinde in het voorjaar bijzondere acts naar Ittervoort worden gehaald en waardoor ons dorp ook ver buiten de landsgrenzen bekend is geworden. Bijzondere concerten worden ook opgezocht; zo mocht de fanfare op het dak bij Nemo in Amsterdam spelen en in het Orgelpark in Amsterdam een heel bijzonder concert met kerkorgel verzorgen. De toekomst. Fanfare Concordia is een actieve vereniging met veel jonge leden en dit willen we zeker zo houden. Als fanfare staat het maken van kwalitatief hoogstaande muziek hoog in het vaandel geschreven. Net zoals vele verenigingen merkt ook Fanfare Concordia de veranderingen in de samenleving en afnemende verenigingszin. Ondanks dat gegeven weet de fanfare zich qua ledental goed te handhaven en heeft dit geen invloed op de levendigheid van de vereniging en het aantal activiteiten. We zullen ons inspannen om te blijven werken aan de toekomst van de vereniging en haar positie binnen de gemeenschap van Ittervoort."

- "Gemengd koor Vivace in Ittervoort is opgericht in 1971 en telt ruim 50 zingende leden. Het koor staat onder leiding van dirigent Theo Collaert. De vaste pianist is Frits Mennen. Vivace is een koor waarin ieders eigenheid en ieders specifieke stemgeluid wordt gewaardeerd. Het hart van dit koor is leeftijdsloos en dynamisch. Ons repertoire is niet statisch en omvat volksmuziek uit diverse landen, zoals Italië, Spanje en Chili, maar ook melodieën uit bekende musicals en popsongs. Ontspanning en plezier staan voor ons op de eerste plaats. Vivace wil je graag laten zien en vooral laten horen dat we een actief, bijzonder koor zijn dat geniet van het zingen."

- Schutterij: - Schutterij Sint Margaretha.

- Zorg: - Huisartsenpraktijk Kuiper en Laros heeft naast gemeenschapshuis De Mortel in Ittervoort een nieuw gebouw gerealiseerd waarin huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, een diëtiste, pedicure, psychologische zorg en logopedie onderdak hebben gekregen. Op termijn kunnen wellicht ook spreekuren van medisch specialisten van het St. Jans Gasthuis worden aangeboden. De huisartspraktijk heeft het gemeenschapshuis en de naastgelegen Blokhut gekocht van de gemeente Leudal. De Blokhut is gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw die, als alles volgens planning is verlopen, eind 2017 is gereedgekomen. Het dorpshuis blijft beschikbaar voor het verenigingsleven en dergelijke.

- Veiligheid: - In Noord- en Midden-Limburg zijn in 2018 en 2019 vijf nieuwe brandweerkazernes gebouwd, en wel in de dorpen Stramproy, Ittervoort, Nederweert, Horst en Heythuysen. De brandweer en de gemeenten hebben voor nieuwbouw gekozen, omdat de oude gebouwen hoge onderhoudslasten hadden en niet toekomstbestendig waren. De brandweerkazerne aan de Aziëstraat in Ittervoort vervangt de kazernes in Hunsel en Thorn en is in januari 2020 feestelijk in gebruik genomen. De brandweerlieden uit Hunsel en Thorn reden vanuit hun oude post naar een kruispunt in het dorp. Vervolgens reden ze samen in colonne naar de nieuwe kazerne om daar hun intrek te nemen. De nieuwe kazerne is een duurzame kazerne en wordt gekoeld en verwarmd met luchtwarmtepompen. Hierdoor is een gasaansluiting overbodig geworden. De benodigde stroom die hiervoor nodig is wordt opgewekt door zonnepanelen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ittervoort.

Reactie toevoegen