Jacoba

Plaats
Buurtschap
Noord-Beveland
Zeeland

jacoba_plaatsnaambord_2.jpg

Jacoba is een buurtschap in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke. De buurtschap Jacoba valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kamperland.

Jacoba is een buurtschap in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke. De buurtschap Jacoba valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kamperland.

Jacoba

Terug naar boven

Status

- Jacoba is een buurtschap in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

- De buurtschap Jacoba valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kamperland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap Jacoba is genoemd naar de ligging aan de Jacobadijk en in de Jacobapolder.

Naamsverklaring
In 1711 krijgt mr. Huybertus Stoutenburg, ambachtsheer van Campens-Nieuwland, het octrooi voor de bedijking van enkele schorren. Volgens dit artikel is de Jacobapolder in 1769 bedijkt. De polder en daarmee ook de buurtschap is genoemd naar Jacoba van den Brande, dochter van Johan Pieter van den Brande (die de grootste investeerder in de polder was) en Maria van Reigersberg. In 1808 is de polder overstroomd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Jacoba ligt NW van het dorp Kamperland, rond de Jacobadijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Jacoba omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sinds de oprichting van afwateringsschap Heer Jansz. c.a. op Noord-Beveland, in 1879, was de Jacobapolder hierbij aangesloten. Op 16 juni 1917 is de polder calamiteus verklaard en is de waterkering overgedragen aan waterschap Waterkering Onrustpolder, Jacobapolder en Anna-Frisopolder.

Tot heden hebben wij niets over de kennelijke buurtschap Jacoba kunnen vinden. Het is voor zover ons bekend nooit als zodanig in atlassen en plaatsnaamlijsten vermeld geweest. De plaatsnaambordjes zijn vermoedelijk pas recent geplaatst. Naar wij vermoeden is deze plaatsnaam en zijn deze plaatsnaambordjes gecreëerd naar aanleiding van wegwerkzaamheden t.b.v. de realisatie van een 60-km-zone, en heeft men deze gelegenheid aangegrepen om het huizengroepje alhier van een plaatsnaam, naast het 60-km-zonebord sec, te voorzien, vermoedelijk omdat het expliciet naderen van een woonplaats wellicht eerder stimuleert tot het loslaten van het gaspedaal dan het naderen van alleen maar een maximumsnelheidsbord (dat doen waterschappen en andere wegbeheerders in het buitengebied namelijk wel vaker. Vergelijk De Krieger bij Vollenhove in Overijssel, De Kling bij Schimmert in Zuid-Limburg, en de buurtschappen in Zeeuws-Vlaanderen met borden met adviessnelheid van max. 30 km/uur én plaatsnaambordjes). Als iemand nadere informatie heeft over wanneer en waarom deze plaatsnaambordjes zijn geplaatst, houden wij ons aanbevolen.

Reactie toevoegen