Jisp

Plaats
Dorp
Wormerland
Zaanstreek
Noord-Holland

jisp_collage.jpg

Jisp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jisp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Jisp..JPG

En ineens staan we voor het plaatsnaambord van Jisp

En ineens staan we voor het plaatsnaambord van Jisp

Jisp.JPG

Jisp, dorpsgezicht

Jisp, dorpsgezicht

Jisp. (3).jpg

Het oudste huisje van Jisp

Het oudste huisje van Jisp

Jisp. (2).JPG

Het kerkje van Jisp

Het kerkje van Jisp

NH gemeente Jisp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Jisp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Jisp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Jisp

Terug naar boven

Status

- Jisp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Wormerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Jisp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1328 Gispe, 1344 Gyspe, 1387 Gispe, 1425 Jhisp, Gisp, 1427 Gysp, 1438 Jhispe, 1505 Jhisp, 1573 Gijssp.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, gevormd bij de woordstam van het Germaanse jesan* 'gisten' (Oudhoogduits jësan 'gisten', Middelhoogduits gis 'schuim') met behulp van het wateraanduidende apa* 'rivier, stroom' en dan 'het schuimende water'. Het water is slechts bekend uit De Zaanlantse Arkadia van 1658: " 'et waterken Jisp, daar 't Dorp wel eer aan gelegen is geweest, dat men noch achter Jisp siet".(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Jisp ligt NO van Wormer, als overwegend lintbebouwing aan de wegen Dorpsstraat en Weiver. In de bocht waar deze wegen in elkaar overgaan, heeft een bescheiden komvorming plaatsgevonden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Jisp 119 huizen met 608 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 91/442 (= huizen/inwoners), polder De Starnmeer (deels) 12/71 en buurtschap Ringdijk 16/95. De gemeente omvatte verder de buurtschap Spijkerboor. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- De Oudheidkundige Commissie Jisp is opgericht in 1948 en beoogt de belangstelling voor en het onderzoek naar de geschiedenis van het dorp en de streek te bevorderen. De Commissie komt eens per maand bijeen in het voormalige Raadhuis en houdt jaarlijks in het najaar een openbare avond in De Lepelaar.

- Pagina over de geschiedenis van Jisp op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Werkgroep Dorpsvisie Jisp streeft naar een leefbaar dorp voor nu en in de toekomst. Met voorzieningen, een dorpsschool, een gezond verenigingsleven en evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten. De werkgroep wil daarom samen met de dorpsbewoners werken aan een ambitieboek. Een boek waarin inwoners hun ideeën en wensen kunnen delen, zonder dat er bestuurders en beleidsmakers aan te pas komen. In het dorp circuleerden een aantal ambitieboeken, waarin iedereen zijn wensen en dromen kon uitbeelden en/of opschrijven. De ideeën worden gebundeld tot een visie en ingediend bij de overheden, zoals gemeente Wormerland."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jisp heeft 6 rijksmonumenten.

- Jisp heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De kerk van Jisp staat samen met het raadhuis uit 1650 op een kleine terp in het midden van het langgerekte lintdorp. Het lieflijke kerkje is schitterend gelegen in het groen tussen de Beemster en de Wijde Wormer. De kerk stamt uit 1822 en is destijds in de plaats gekomen van een veel grotere, laat middeleeuwse voorganger. Karakteristieke kenmerken van de kerk zijn het houten tongewelf en het interieur, dat bestaat uit rijk bewerkt houten meubilair uit de tweede helft van de 17e eeuw. Voorbeelden van het laatste zijn een preekstoel met boogpanelen en een doophek met allegorische reliëfs, lezenaar en doopbogen.

De vloer bestaat uit meer dan 100 grafzerken. De meeste voorzien van prachtige decoraties en inscripties met de namen van burgemeesters, commandeurs van walvisvaarders en olieslagers. Sinds 2006 is de kerk eigendom van Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). In de kerk worden nog altijd kerkdiensten gehouden (doorgaans 1x in de 2 weken), en er worden door het jaar heen ook concerten georganiseerd (doorgaans ca. 1x per maand).

- Gevelstenen in Jisp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Recreatie Commissie Jisp organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Ons Huis is in 1954 opgericht met als doel het organiseren van jeugdwerk in Jisp. Ruim 60 jaar later staat het organiseren van kinderactiviteiten nog altijd centraal bij Ons Huis en op vrijdagmiddag wordt er vaak naar hartelust geknutseld of in pannen geroerd. Niet alleen kinderen kunnen bij Ons Huis terecht. Zo biedt Ons Huis ook regelmatig onderdak aan het pop-up restaurant van Avelien van Slooten en Marjo van de Ven. Hun aanschuifavonden mag je eigenlijk niet missen... Wil je met klei werken, dan kan dat tijdens de keramiekworkshop o.l.v. Jacco Grandiek en Harret Oude Egbrink. Je eigen kleding leren maken? Laat het hen weten! Op dinsdagochtend zit de cursus vol, maar wie weet kunnen ze nog een cursus aanbieden.

Ons Huis heeft verschillende locaties gehad in Jisp en is sinds een aantal jaren gevestigd in het gebouw van De Harpoen (da’s wel zo makkelijk, want je loopt vanuit de klas zo Ons Huis binnen!). Met een eigen lokaal en prachtige keuken. Een keuken waar jong en ouder naar hartelust kan koken en bakken. De kookworkshops en aanschuifavonden, vaak met een thema, zijn nog altijd een daverend succes. Van heinde en verre komt men ervoor naar Ons Huis. Ons Huis wordt gerund door 4 vrijwilligers, maar extra hulp is natuurlijk altijd welkom. En heb je ideeën, vragen of wil je misschien zelf een cursus bij Ons Huis aanbieden? Laat het hen weten!

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1879 opgerichte Jisper IJsclub. - Onder deze link vind je het jubileumboekje 1879-2004, met enkele (soms anekdotische) bijzonderheden uit de 125-jarige geschiedenis van de ijsclub.

Terug naar boven

Overnachten

- Kampeereiland 't Mieuwtje in Jisp is naar eigen zeggen "het leukste Scouting kampeereiland van Nederland". "Wil je met je Scoutinggroep, speltak, stafteam, schoolklas of jeugdvereniging op kamp of een paar dagen weg? Oms Scouting kampeereiland is een unieke kampeerplek. Het is gelegen in een typisch Noord-Hollands veenweidegebied met veel natuur, water en rust. Hier ervaar je geen lawaai van snelwegen of spoorlijnen, maar grutto’s, eenden en klotsend water. Om het eiland kun je kanovaren, roeien en zwemmen. Kortom: een heerlijke plek om eens even lekker uit te waaien! Het kampeereiland is eigendom van vereniging Scouting Nederland en wordt beheerd door vrijwilligers. Het eiland is een van de zogeheten labelterreinen van Scouting Nederland. Het kampeerseizoen begint rond april en loopt door tot en met september.

Aangezien het eiland in een beschermd natuurgebied ligt, is het volgens de natuurbeschermingswet niet toegestaan dat muziekinstallaties, radio en/ of muziekinstrumenten hoorbaar zijn voor derden. Het gebruik van een aggregaat is ook niet toegestaan. In overleg met de plaatselijke politie en de bewoners van Jisp gaat de nachtrust in om 22.30 uur en eindigt om 07.00 uur. Tussen die tijd wordt er zachtjes gesproken, geen muziek, lawaai of onnodig fel licht gemaakt. Bedenk dat je (stem)geluid over water kilometers ver draagt! Het beheer van Scouting kampeereiland 't Mieuwtje gebeurt door een vrijwilligersteam."

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Jisp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Jisp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jisp.

- Nieuws: - Nieuws uit Jisp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De dorpsraad heet hier Contactcommissie en zet zich in voor allerlei leefbaarheidsaspecten in het dorp. - Nieuws van de Contactcommissie op Facebook.

- Onderwijs: - "De Harpoen is een échte dorpsschool. Hier kennen we elkaar en spelen de kinderen, jong en oud, samen op het grote speelplein. We kiezen bewust voor kleine klassen zodat ieder kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft om uit te bloeien tot een individu vol (zelf)vertrouwen. Onze school heeft een unieke ligging met uitzicht op het Wormer- en Jisperveld en bevindt zich op de grens tussen Jisp en Wormer. Warme school. Ouders beschrijven ons als een ontspannen, warme school met een fijne sfeer. We zijn trots op de goede band die we met de ouders en kinderen hebben. We kennen álle leerlingen, ook uit de andere groepen. De leerkrachten onderling hebben ook een fijne band met elkaar; we sparren veel met elkaar en helpen elkaar met uitdagingen. Dit doen we niet alleen binnen de school maar we hebben ook contact met de andere basisscholen in de buurt. Aandacht voor de leerling. We zijn een kleinschalige, intieme school. We streven ernaar ieder kind de aandacht te geven die hij/zij verdient. Tevens is het streven om kinderen passend onderwijs te bieden; we bieden specifieke lessen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben als ook voor kinderen die extra leerondersteuning nodig hebben. We volgen onze schoolverlaters nog drie jaar tijdens hun periode op het voortgezet onderwijs."

- Sport: - "Voetbalvereniging v.v. Jisp is opgericht in 1933. De accommodatie ligt aan de Dorpsstraat, op nr. 108a. Een prachtige landelijke omgeving waar velen altijd met plezier komen voetballen. Met ongeveer 100 leden zijn we weliswaar een kleine club maar met dank aan onze vrijwilligers hebben we een mooie accommodatie met 2 grasvelden, een trainingsveld, een ruime kantine en 2 kleedkamers. We zijn een club waar gezocht wordt naar de juiste mix tussen gezelligheid en prestatie. Momenteel spelen er 3 jeugdteams en 2 seniorenteams.

1933: burgermeester Voster trapt af. Burgemeester Voster was een groot voetballiefhebber. Hij toonde in 1933 veel begrip voor het verlangen van de Jisper jongens naar een eigen voetbalveldje. De jeugd kreeg haar zin. Er werd een veldje beschikbaar gesteld. Het voorstuk van het huidige terrein. Het was een ongekende weelde. Er werd een jongensclub opgericht. Met hulp van enkele ouderen bleek er voldoende animo te zijn. Dit mede tot verrassing van de burgemeester zelf. De Jisper Voetbal Vereniging speelde de eerste officiële wedstrijd op 14 april 1933 op het terrein in Wijdewormer. Het eigen veld werd die zomer gereed gemaakt. De clubkleuren. Het blauwwit gestreepte tenue waar de Jispers in speelden was ‘geleend‘ van de voetbalclub WFC uit Wormerveer. Enkele voetballers en tevens medeoprichters van JVV kwamen van die club. De kleuren van Wormerveer waren donkerblauw met wit. Door het vele wassen verbleekten de geleende tenues van de Jispers. Zo ontstonden de officiële kleuren van de voetbalclub. namelijk lichtblauw met wit.

1967-1972 Jisp naar 1e klasse. Onder leiding van trainer Joop Oosterwijk werden we tweemaal achtereenvolgend kampioen. Zo promoveerden we van de 3e naar de le klasse. Wat daarvoor en daarna nooit meer is gebeurd. Op zaterdagavond had Joop de gewoonte om dorpshuis De Lepelaar in te lopen om de spelers daar weg te trekken. Hij zei dan: "Zondag weer voetballen jongens, dus niet teveel drinken en op tijd naar bed." De jongens luisterden niet want zodra Joop zijn hielen had gelicht, kwamen ze een voor een De Lepelaar weer binnen geslopen om alsnog hun natje te halen. 1978: de Muizeval 2. De oude Muizeval die meer weg had van een bouwkeet werd in 1978 gesloopt. De muizeval II is door vrijwilligers in een seizoen gebouwd. Op 26 september 1978 werd de nieuwe kantine officieel geopend. De club nu. Jisp is altijd een kleine club gebleven waar het clubgevoel, sfeer en gezelligheid belangrijk zijn."

- Motoren: - "MC de Panther is een gezellige motorclub uit het dorp Jisp. Wij sinds de oprichting volop actief als motorclub in de Zaanstreek. De club heeft een ledenaantal schommelend rond de 40. Naast de vaste toerritjes die door het seizoen heen worden gereden staan er diverse uitjes op het programma, zoals het een paar jaar geleden weer nieuw leven ingeblazen Hemelvaartweekend en het Najaarsweekend. En niet te vergeten de jaarlijkse seizoensafsluiting. Op onze site vind je niet alleen informatie over hoe je lid kan worden maar ook diverse informatie over de club zelf. Zoals hoe de club is ontstaan, de Rit-agenda met vertrektijden, een Gastenboek, verschillende media, verslagen en niet te vergeten foto's en documenten uit de oude doos. Neem dus gerust een kijke op de site. Zijn er vragen en/of opmerkingen neem gerust contact met ons op via het contactformulier op de site."

Reactie toevoegen