Joppe

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

Joppe

Terug naar boven

Status

Joppe is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 2004 gemeente Gorssel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1608 Jobstede, 1609 Jobstede of Nieulant, vanaf 1690 Jobshofstede, 't Job, 1773-1794 Het Iop, 1843 het Joppe.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een samenstelling van stede = stad 'plaats' en de persoonsnaam Job. Joppe is in de oudheid bekend als naam voor de stad Jaffa.(1)

Terug naar boven

Ligging

Joppe ligt NNO van Zutphen, O van Gorssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Joppe heeft ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1865 tot 1938 had het dorp een station aan de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden (het stationsgebouw is in 1963 afgebroken). Het station heette Gorssel, omdat dat natuurlijk groter en bekender was. Bijzonder is dat de spoorlijn hier een bocht/knik maakt, omdat de spoorlijn over landgoed Joppe kwam te lopen en de eigenaar daarvan alleen daaraan wilde meewerken als het station zo dicht mogelijk bij zijn huis zou komen te liggen. En zo geschiedde... Dit soort 'voor wat hoort wat'-deals (d.w.z. een station nabij een landgoed, omdat de eigenaar anders niet wilde meewerken aan een spoorlijn over zijn grondgebied) werd vaker gesloten, bijv. bij Hollandsche Rading, Bilthoven, Wolfheze.

- Verslag van de berechting van de moord op de waard van de voormalige herberg De Drie Kieften te Joppe in 1746.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Joppe, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een Dorpsplan is een belangrijk document. Het geeft richting aan het werk van de Dorpsraad en zorgt voor duidelijkheid naar de gemeente toe over wensen en ideeën van de inwoners en zet deze kracht bij. Het is ook een document waarin inwoners kunnen zien dat het belangrijk is wat zij vinden en willen, en wat zij zelf kunnen bijdragen om het gewenste resultaat te behalen. Het 'Dorpsplan Epse / Joppe 2018-2022. Het beste tussen stad en land' is tot stand gekomen na een uitgebreid inspraaktraject dat van start ging met de werkgroepen van de Dorpsraad. Nadat zij hun inbreng hadden gegeven, zijn de verschillende verenigingen en organisaties persoonlijk benaderd en kregen alle inwoners een uitnodiging in hun brievenbus om hun punten in te brengen. Na de jaarlijkse ALV in april 2017 organiseerden we een speciale bijeenkomst voor de inwoners rondom de thema’s van het Dorpsplan. Per thema bepaalden we met elkaar wat het belangrijkste verbeterpunt zou kunnen zijn en brainstormden over hoe we het gewenste doel zouden kunnen bereiken. In de bijlage vind je alle punten die zijn aangedragen door de inwoners, per thema geclusterd."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 11 rijksmonumenten, zijnde villa Overdok met garage uit 1921 (Lochemseweg 66), de RK kerk, en 9 objecten betrekking hebbend op landgoed en Huis 't Joppe.

- Joppe heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Joppe wordt een dorp door de bouw van de RK kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming. De eenbeukige neogotische kerk in de trant van de zogeheten stucadoorsgotiek (1850-1870) kenmerkt het vroege werk van architect H.J. Wennekers. De kerk is in de jaren 1866-1868 gebouwd in opdracht van baron E.A. van Hövell tot Westerflier, destijds bewoner van het kasteel. De entree is versierd met een archivolt, waarin zuilen zijn verwerkt. Daarnaast is rondom de entree een frontaal aangebracht met het wapen van de stichter. Boven het frontaal is een groot spitsboogvenster met glas in loodramen aangebracht in de toren. De toren wordt bekroond met een achthoekige stenen lantaarn en heeft een hoogte van 41 meter.

De zijgevels en gevel van het priesterkoor van de kerk zijn voorzien van kleinere varianten van het spitsboogvenster met glas in lood dat in de toren is aangebracht, afgewisseld met steunberen. Aan de binnenzijde van de zijgevels zijn veertien nissen gemaakt met daarin kruiswegstaties. Het orgel uit 1889 is gemaakt door Michaël Maarschalkerweerd en is een geschenk van Rosamunde van Nispen tot Pannerden, waarvan het wapen in de kast van het orgel is aangebracht. Op 28 mei 2011 is de grondig gerestaureerde en verbouwde pastorie ingezegend door pastoor F. Hogenelst. Een deel van de pastorie wordt verhuurd en het andere deel wordt door de geloofsgemeenschap gebruikt voor onder andere het gezamenlijk koffie drinken en vergaderingen. De garage is verbouwd voor het secretariaat en het oude tuinhuisje heeft plaatsgemaakt voor een schuur van de tuingroep. In 2010 is de parochie van Joppe opgegaan in de grotere regionale parochie HH. Twaalf Apostelen. De regionale parochie komt voort uit 12 parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen.

"Achter onze kerk ligt de met een beukenhaag omringde idyllische begraafplaats, waar al sinds het ontstaan van de geloofsgemeenschap van Joppe in 1868 parochianen zijn begraven. In de loop der jaren is het qua omvang door aankoop van grond gegroeid en later gemoderniseerd. Het kerkhof kenmerkt zich door een aantal monumenten: rechts bij binnenkomst het monument voor het Ongedoopte kind (2008), in het verlengde van de entree staat het grafmonument voor de geestelijken die er begraven liggen en daarna zie je het monument van de stichter en zijn nazaten. Opvallend is ook het oude grafmonument van Braakman (1873) , de eerste secretaris van het eerste kerkbestuur, die als vervanger optrad namens de toen nog jonge stichter, Frans E.A. Baron van Hövell tot Westerflier en Wezeveld. Of wat minder opvallend het graf van Gradus Jansen (1967), landarbeider en koorzanger, dat is geschonken door de parochianen. Ook staat er nog het oorspronkelijke dodenhuisje oftewel lijkenhuisje, waar vroeger de overledene werd opgebaard.

In 2008 is op 2 november - Allerzielen - op de begraafplaats van Joppe het Monument voor het Ongedoopte kind onthuld en gewijd door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. Het monument is een respectvol eerbetoon voor alle kinderen die doodgeboren of kort na de geboorte overleden zijn én niet gedoopt zijn, waardoor zij volgens het toenmalige gebruik van de kerk niet in gewijde aarde begraven konden worden. De jonge kunstenaar Toon Rijkers uit Wageningen heeft op basis van de gedachte “Geliefd en geborgen in de palm van Gods hand” het beeld gemaakt uit Duitse dolomieten hardsteen. In een ronde vorm, met een vader en moeder met tussen hen in een geborgen kind is het leed liefdevol vorm gegeven. De inzegening van de urnenmuur heeft op 1e Pinksterdag 2009 plaatsgevonden, ook door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. De urnenmuur bevat 36 nissen, die per nis plaats bieden voor twee urnen.

In 2011 was er het grote kerkhofproject waarbij alle graven opnieuw zijn geïnventariseerd. Van de zerken die geruimd konden worden, zijn 27 markante zerken gerestaureerd en te koop aangeboden. Daarmee is het bijzondere karakter van het kerkhof met haar beeldbepalende grafmonumenten behouden. Daarnaast zijn ook alle graven van kleine paaltjes met een nummer voorzien. Aan de achterkant van het lijkenhuisje is een open kapelletje gecreëerd. Er staan een paar bankjes om te rusten en te bidden in de nabijheid van Maria. Op 26 oktober 2014 is het Mariabeeld door pastoor F. Hogenelst gewijd. Jaarlijks op Allerzielen vindt er een processie naar het kerkhof plaats, waar de graven worden gewijd." (bron: site van de RK geloofsgemeenschap Joppe)

- Gevelstenen in Joppe.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In 2011 kunnen Jeroen Wendt en Ton van Til, samen met hun partners, de zusjes Riska en Gerdie, hun grote droom verwezenlijken: een eigen restaurant, en wel Bosrestaurant Joppe, dat ze van de vorige eigenaren hebben overgenomen. Een grote schare vaste klanten weet al snel de weg naar het Bosrestaurant te vinden, en ook veel groepen worden vaste klant, zoals de Rotary, de Past Rotary, de Probusclub, de Marine, de Cavalerie, de Dames­borrelclub, de Heren­borrelclub en de huisartsen. Op 6 november 2018 slaat het noodlot toe; een grote uitslaande brand verwoest het zo geliefde restaurant. Een anti-diefstal lamp was de boos­doener. De hele bovenverdieping brandde uit, en de schade aan de benedenverdieping was enorm. De complete inventaris is opgehaald door een bedrijf dat alles wat nog bruikbaar is heeft schoonmaakt. Helaas is er erg veel verloren gegaan.

Er bestonden al plannen om het restaurant iets uit te breiden. Door de brand zullen deze plannen eerder uitgevoerd worden. De eetzaal wordt naar de tuinkant uitgebouwd, de keuken wordt iets groter, de bar komt op een andere plek en er komt een verbinding tussen het restaurant en de huiskamer, zodat de ruimtes beter aan te passen zijn aan diverse aantallen bezoekers. Gedurende het hele jaar 2019 is het restaurant weer opgebouwd, gerenoveerd en verbouwd. Het hele pand is geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. (bron: de door vrijwilligers gerunde nieuwssite Gorssel.nl, die ook een mooie fotoreportage heeft gemaakt van de heropbouw van Bosrestaurant Joppe)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Joppe, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Joppe en buurdorp Epse.

- Nieuws: - Nieuws uit Epse en Joppe van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Epse en Joppe heeft als doel om samen met de bewoners op te komen voor een leefbare gemeenschap in al haar facetten. Het gaat om belangen die de leefgemeenschap als geheel ten goede komen. Naar aanleiding van het Dorpsplan (2011) zijn verschillende activiteiten en werkgroepen gestart die de Dorpsraad en de samenwerking met de bevolking ondersteunen. Het bestuur heeft regelmatig overleg over deze punten met de kernwethouder en kerncontactfunctionaris van de gemeente Lochem. Wij willen voor onze inwoners een aanspreekpunt zijn voor thema’s als wonen, zorg en welzijn, sociaal leven, economische bedrijvigheid, infrastructuur/verkeer en veiligheid. Het kan gaan over bestaande en toekomstige voorzieningen, over ontwikkelingen die jongeren en ouderen raken."

- Onderwijs: - De Joppeschool in het dorp Joppe heeft een eigen dierenren en schooltuintjes die door de kinderen zelf worden verzorgd. Door de strategische ligging tussen de kernen Gorssel, Epse, Harfsen en Eefde en dichtbij Deventer en Zutphen, komen de leerlingen uit de wijde omgeving. Maar ook door de idyllische ligging is de school populair: op weg naar school hoor je de vele vogeltjes (tenminste: als je op de fiets komt!) en kruisen met een beetje geluk reeën en eekhoorntjes je pad. "Op de Joppeschool gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Dat betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften, de interesses en leerstijlen van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen. Dat zien we terug tijdens de instructiemomenten én in de verwerking van de leerstof.

Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Daarom is het onderwijs op onze school niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar richten we ons ook op: de sociaal- emotionele ontwikkeling; de creatieve ontwikkeling en; de ontwikkeling van culturele en lichamelijke vaardigheden. We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen leren samenwerken en samen leren. De Joppeschool is laagdrempelig. Dat is elke dag zichtbaar in de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en in de manier waarop leerkrachten met de kinderen, met elkaar én met de ouders omgaan. We maken de kinderen bewust van het feit dat het verantwoordelijkheid draagt voor het eigen handelen en leren. Om tot zelfstandigheid te komen, leren we de kinderen oplossingsmethoden te hanteren. Daarnaast leren we verschillende denk- en leerstrategieën aan. We leren de kidneren om kritisch naar zichzelf te kijken. We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Enthousiaste ouders maken jaarlijks in het voorjaar alles klaar om de moestuin voor te bereiden voor een nieuw seizoen. Op de Joppeschool in Joppe krijgen de kinderen in de middenbouw in het voorjaar een tuintje. Kinderen krijgen les in hoe je een tuinplan kunt maken en wanneer je kunt zaaien en oogsten. De volgende onderwerpen komen ook aan bod: planten en dieren, natuurlijke kringlopen, het weer, grondsoorten en de herkomst van ons voedsel . Leerlingen brengen op de schooltuin de geleerde kennis direct in de praktijk door met de handen in de tuin te werken en met alle zintuigen te ervaren hoe dat is. Tevens leren de kinderen over gezonde voeding en breiden hun smaakervaringen uit. Er kunnen veel lessen aan worden gekoppeld, rekenen, biologie, kooklessen en handvaardigheid.

En ken je onze dierenren? Bij de school is een grote dierenren waarin schapen, geiten, kippen en eenden lopen. Ook is er een duiventil en een konijnen- en caviahok. Het lijkt wel een kinderboerderij! De dieren zijn belangrijk voor ons. Zij halen de natuur om ons heen dicht bij huis. Ze leren onze kinderen levenslessen over houden van, zorg dragen voor, geboorte, ziekte, de dood. Ze ervaren respect voor levende wezens. Het heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en leren ons over verantwoordelijkheid. Als een kind leert op een lieve manier te zorgen voor dieren, heeft dat indirect een positieve invloed op relaties met andere kinderen. En natuurlijk is het fijn om ze te verzorgen, eindeloos met ze te spelen en te knuffelen! De leerlingen van groep 6 zorgen voor de konijnen en cavia´s. Groep 7 en 8 verzorgen de beesten in de dierenren. De leerkrachten begeleiden ze hierbij. Het is een hele leuke en verantwoordelijke taak. Ze geven voer, maken hokken schoon, verversen het water en verzamelen eitjes. De verzorging van de dieren is natuurlijk ook in de weekenden en tijdens de schoolvakanties nodig. Dan neemt een groep enthousiaste ouders de zorgtaak van de kinderen over." Aldua de Joppeschool in Joppe op haar site. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Reactie toevoegen