Kaakhorn

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Kaakhorn

Terug naar boven

Status

- Kaakhorn is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Eenrum, in 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Kaakhorn valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Westernieland, deels onder het dorp Pieterburen (1 pand).

- De buurtschap Kaakhorn ligt vrijwel geheel binnen de bebouwde kom van Westernieland, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Koakhörn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kaakhorn ligt direct NW van het dorp Westernieland en NO van het dorp Pieterburen, rond de wegen Kaakhornsterpad, Kaakhornsterweg en Oudedijk (= het ene pand onder het dorp Pieterburen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Kaakhorn niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Linthorst Homanpolder en barakkenkamp
N van buurtschap Kaakhorn ligt de Linthorst Homanpolder. De polder heette aanvankelijk De Slikken (slikken zijn kwelders) en is in de periode 1939-1945 omdijkt. Dit is gedaan door duizenden arbeiders van de 'werkverschaffing'. In die tijd kende Nederland (net als veel andere landen) grote werkloosheid. Werklozen uit het hele land werden door de Rijksdienst voor de Werkverruiming naar Noord-Groningen gestuurd, waar ze in een groot barakkenkamp aan de rand van het te bedijken gebied verbleven, aan de kruising van de huidige Schaapweg (tot in de jaren vijftig Noordpolderweg geheten) met de Allard Kwastweg. Het inpolderen was zwaar werk, maar men was het min of meer verplicht: weigering betekende geen financiële bijstand.

Voor de arbeiders die in het kamp verbleven, werd gekookt door een ‘keetvrouw’. Iedere week stond hetzelfde op het menu: op maandag bonensoep met worst, op dinsdag aardappelen met grauwe erwten en pap, op woensdag snert met worst, donderdag snijbonen met worst en op vrijdag grauwe erwten met spek en pap. 13 van die arbeiders en een buschauffeur kwamen in 1940 om het leven, toen hun bus nabij Ranum op een trein botste (de Marnelijn was toen nog in gebruik). Voor hen is N van buurtschap Kaakhorn een monument opgericht. De slachtoffers liggen begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen (zie de 4e foto onder de link).

Na de oorlog werd het barakkenkamp een NSB-kamp. De NSB’ers moesten werken in de polder en meehelpen met het bouwen van volkshuisvestingshuisjes in het iets zuidelijker gelegen Kaakhorn. Tot 1949 is het kamp in gebruik geweest. Later is het kamp grotendeels afgebroken. Het restant is omgevormd tot een recreatieverblijf, dat nog altijd De Slikken heet. (bron: Sanne Meijer Onderweg)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- N van buurtschap Kaakhorn, rond de kruising van de Schaapweg en de Allard Kwastweg, staan tegenover elkaar twee monumenten; een ter herdenking van de aanleg van de Linthorst Homanpolder met opschrift "Dei nait wil diek'n mout wiek'n", en een ter herdenking van de onder Geschiedenis beschreven busramp van 16 oktober 1940. - Filmwerkgroep Westernieland in Beeld heeft hier een mooie videoreportage van gemaakt.

Reactie toevoegen