Kallenbroek

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

kallenbroek_actuele_kaart_kopie.jpg

Actuele kaart van de buurtschap Kallenbroek, die vanouds alleen in het W van dit gebied als zodanig stond aangegeven (rond en Z van de molen), en sinds 1930 op de kaarten naar het O is verschoven. Het schijnt er nogal een paradijs te zijn... (© Kadaster)

Actuele kaart van de buurtschap Kallenbroek, die vanouds alleen in het W van dit gebied als zodanig stond aangegeven (rond en Z van de molen), en sinds 1930 op de kaarten naar het O is verschoven. Het schijnt er nogal een paradijs te zijn... (© Kadaster)

Kallenbroek

Terug naar boven

Status

- Kallenbroek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- De buurtschap Kallenbroek valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Terschuur en voor een klein deel onder het dorp Barneveld.

- De buurtschap Kallenbroek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke alleen aan de straatnaambordjes Kallenbroekerweg (voor zover gelegen buiten de dorpskern van Barneveld) kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen (maar de buurtschap omvat nog meer wegen, zoals onder Ligging wordt beschreven).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kallenbroek ligt W van de A30, WNW van Barneveld, ZW, Z en ZO van Terschuur, Z van de A1, rond de Esvelderbeek en N van de Barneveldse Beek, rond de Stoutenburgerweg (de W zijde Z van de kruising met de Vinselaarseweg uitgezonderd), Dronkelaarseweg, Nieuw Hofweg, Tweelweg, Molweg, Kallenbroekerweg (voor zover gelegen buiten de dorpskern van Barneveld/naar wij hebben vernomen de langste weg in de gemeente Barneveld), Groot Bielderweg en Bielderweg. De laatstgenoemde 2 wegen zijn genoemd naar de boerderijen Bylaer, Groot Bylaer en Klein Bylaer, waarvan het hoofdwoord tot ca. 1950 op de kaarten nog als Bieler wordt gespeld.

De plaatsnaam staat aanvankelijk alleen in het W van dit gebied, rond en Z van molen Den Olden Florus, die voorheen Kallenbroeker Molen heette. Z daarvan ligt boerderij Kallenbroek, en Z daarvan de Kallenbroekerbrug in de Barneveldse Beek. Rond 1930 verschuift de plaatsnaam op kaarten naar het O. Vandaag de dag omvat de buurtschap het gebied zoals in de vorige alinea beschreven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kallenbroek 48 huizen met 365 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Molen
- Molen Den Olden Florus (Stoutenburgerweg 20) in buurtschap Kallenbroek heette vanouds de Kallenbroeker Molen, maar is rond 1975 hernoemd in de huidige naam, als eerbetoon aan de toenmalige eigenaar Flores Mulder. Het is een van de oudste nog aanwezige standerdmolens van ons land. In 1403 wordt de molen reeds genoemd in een inventarisatie van de goederen van het Hof van Callebroeck.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Door buurtschap Kallenbroek loopt 'klompenpad' het Paradijspad (10 km). Gezien de enthousiaste reacties onder de link een aanrader (een ervaren klompenpad-wandelaar noemt het zelfs een 5 sterren-pad). - Fotoserie van het Paradijspad door Gerrit Snel. - Filmpje met 'diaserie' van het Paradijspad door Willem van Leuveren.

- Nog een wandelroute door buurtschap Kallenbroek (5 km).

Landgoed Klein Bylaer
- Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) beheert Landgoed Klein Bylaer* in buurtschap Kallenbroek. Landgoed Klein Bylaer heeft een oppervlakte van 89 hectare. Het is een oud boerenlandgoed met een gelijknamige boerderij, weilanden en akkerland afgewisseld met bos en heide. In het gebied liggen sprengen, vennetjes en beken. - Video van landgoed Klein Bylaer. GLK licht e.e.a. op haar site als volgt toe: "Klein Bylaer is onderdeel van een groter natuurgebied dat bekend staat als Het Paradijs. Landgoed Groot Bylaer ligt meer naar het westen en is ook onderdeel van dit natuurgebied." Wikipedia stelt: "Door de combinatie van het bosrijke landgoed Erica en het agrarische karakter van buurtschap Kallenbroek, zijn zowel het landgoed als de buurtschap ook wel bekend als Het Paradijs."
* Het naamdeel Bylaer is vroeger ook gespeld geweest als Bijlaer, Bijlaar en Bieler.

De 'Gids voor de terreinen van Stichting Het Geldersch Landschap' (1994) licht als volgt toe hoe het in buurtschap Kallenbroek zit met de diverse landgoederen en hun vroegere en huidige namen: "Landgoed Klein Bylaer werd eerder in de volksmond Landgoed Erica-Noord genoemd (naar de eerste Latijnse naam voor Gewone dopheide -Erica tetralix) en was tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw in particulier bezit, met Boerderij Klein Bylaer als onderdeel van Erica-Noord. Na de overname door Het Geldersch Landschap in 1981 werd het gebied nog aangeduid als Erica-Noord en het gebied ten zuiden van de Kallenbroekerweg als Erica-Zuid. Landgoed Groot Bylaer lag ZW van Erica-Noord en W van Erica-Zuid. Pas later, vanaf 1998, wordt Erica-Noord door Het Geldersch Landschap officieel aangeduid als Landgoed Klein Bylaer (naar de gelijknamige boerderij). Samengevat was Erica-Noord en Erica-Zuid vroeger onderdeel van een bezit, dat door vererving is opgebroken."

Landgoed Groot Otelaar
Het 20 ha grote landgoed Groot Otelaar in buurtschap Kallenbroek is in 2022 in handen gekomen van natuurbeheerder Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Groot Otelaar, een nat natuurgebied rondom de Kleine Barneveldse Beek, is in 2007 als particulier initiatief gecreëerd bij boerderij Otelaar aan de Otelaarseweg, met houtwallen, gegraven poelen, een rentmeesterswoning en twee klassieke landhuizen met elk drie royale villa's. Bij de omvorming tot natuurgebied zijn de historisch gegroeide landschappelijke kenmerken behouden en waar mogelijk versterkt of hersteld. Er is circa zes hectare nieuw bos (24.000 bomen) aangeplant. Ongeveer een derde van het terrein bestaat uit open weidelandschap (bloemrijk grasland). Het landgoed is op wandelpaden toegankelijk voor bezoekers. Groot Otelaar grenst aan natuurgebied Klein Bylaer, dat ook bij GLK in bezit is. Dat is een voordeel voor de natuur: GLK kan nu beide landgoederen in samenhang onderhouden. GLK beheert in Barneveld ook landgoed Schaffelaar.

Happyfarm
"Ben je jarig geweest? Of heb je zin om gewoon een middagje te spelen? Kom dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes gezellig spelen op De Happyfarm in Kallenbroek. Wie durft er van de glijbaan en wie racet het hardst op de trekkertjes en skelters? Of hou je meer van konijntjes aaien? Voor iedereen is er wel wat leuks te beleven. Voor de allerkleinsten is er een speciale soft-play ruimte en de grotere kinderen kunnen klimmen en klauteren in de apenkooi of springen op het springkussen. Op woensdagochtend is er een speciale Peuterochtend."

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van de natuur in buurtschap Kallenbroek, door Gerrit Snel.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - De missie van Zorgboerderij 't Paradijs* in buurtschap Kallenbroek (Bielderweg 1) is om zorgvragers en hun familie een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid werken en middenin de samenleving staan. Dit doen zij door activiteiten te bieden binnen een agrarisch bedrijf. Op de boerderij bieden zij activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen, autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag, door middel van dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.
* Op kaarten heet deze boerderij Bylaer, naast nabijgelegen boerderijen Groot Bylaer (W ervan) en Klein Bylaer (N ervan). Wellicht is de naamsverandering mede ingegeven om mogelijke verwarring met de nabijgelegen bijna-naamgenoten op te heffen.

Doordeweeks bieden ze een fijne plek voor mensen die structuur, regelmaat of een nuttige invulling van hun tijd zoeken. Rondom het erf zijn zinvolle en activerende activiteiten te doen die passend zijn voor ieder individu. Voor ouderen, volwassenen en kinderen. Ze willen iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Doel is dat de deelnemers op de boerderij hun talenten (her)ontdekken en nieuwe waardering voor zichzelf zullen ervaren. Het zorgteam bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings)achtergrond, onder andere een zorgboer, maatschappelijk werkster, activiteitenbegeleider, pedagoge, creatief therapeut, ecologisch pedagoge, onderwijsassistente, verpleegkundigen, kindercounselor en contextueel therapeut.

In 2016 is de Bijbeltuin gerealiseerd, met bomen die in de Bijbel voorkomen, zoals een olijfboom, die symbool staat voor hoop in ons leven. Het is echt een plek waar je tot rust kan komen en alleen of met anderen zaken kan overdenken. Ook is er een Bezinningstuin aangelegd. Door de tuin loopt een route met elementen die antwoord geven op levensvragen. Bijvoorbeeld over het geloof of je identiteit. De tuin beslaat een halve hectare en is voor iedereen toegankelijk. Naast levensvragen heeft de tuin ook het ervaren van je zintuigen - voelen, zien, horen, ruiken - als doel. Zo is er een blotevoetenpad aangelegd met verschillende ondergronden; gras, water, stenen.

Naast het bieden van zorg en dagactiviteiten verbouwt de boerderij ook veel verse groente en fruit. Biologische en duurzame producten vinden zij heel belangrijk. Ze willen de Barnevelders gemotiveerd maken voor groente die lokaal is verbouwd. Ze bieden eerlijke producten aan. Mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. Ze houden op de zorgboerderij rekening met mens en natuur; een toegevoegde waarde. In de boerderijwinkel in Kallenbroek is alles volop verkrijgbaar, maar omdat de boerderij wat achteraf ligt, hebben ze besloten om ook naar de mensen toe te komen. Daarom staan ze sinds 2016 ook elke donderdag op de weekmarkt in Barneveld. Negentig procent van de waren die ze verkopen is groente. Daarnaast hebben ze ook streekproducten als jam, honing, sappen en kaas.

Zie ook de reportage over Zorgboerderij 't Paradijs in Kallenbroek door Wageningen Plant Research in het kader van multifunctionele landbouw, de reportage 'Ouderen in beweging op Zorgboerderij 't Paradijs', en de reportage van Maartje Ramselaar die in het kader van haar studie een 'profielwerkstuk' heeft gemaakt en in dat kader een dagje heeft meegedraaid op Zorgboerderij 't Paradijs.

Reacties

(4)

(reactie in de tekst hierboven verwerkt)

Dank voor uw aanvullingen! Dit verduidelijkt veel over hoe het zat en zit met de landgoederen in deze omgeving en hun vroegere en huidige namen. Ik heb het in de tekst hierboven verwerkt. Dat is er nu een stuk duidelijker op geworden :-)

Hierbij een aanvulling. Kallenbroek heeft wel degelijk een gelijkluidende straatnaam: Kallenbroekerweg. Wij wonen aan deze weg en het schijnt ook nogeens de langste staat in Barneveld te zijn! Verder hebben wij erg genoten van alle informatie over Barneveld, complimenten zijn hierbij op zn plaats!! Met vriendelijke groet Alie Davelaar

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Die formulering doen we in eerste instantie bewust zo, omdat veel buurtschappen in ons land een straatnaam hebben die letterlijk gelijk is aan de naam van de buurschap (in dit geval: Kallenboek) en alleen dan weet je zeker dat het ook op de buurtschap slaat. Een straatnaam als Kallenbroekerweg kán namelijk ook betekenen 'de weg naar Kallenbroek', en dat is soms een puzzelarij en anders was het over 10 jaar nog niet af geweest, als je bij duizenden buurtschappen zo in detail moet gaan puzzelen. Zo zijn we met sommige buurtschappen soms een hele dag zoet geweest om uit te vogelen welke panden/wegen er wel of niet onder vielen, met oude en actuele kaarten. Maar hier is het wel duidelijk dat de hele weg, voor zover gelegen buiten de dorpskern van Barneveld, onder de buurtschap valt, dus ik heb de formulering aangepast. En erbij gezet dat het de langste weg is, want dat is een leuk feitje, en als ik zo op de kaart kijk lijkt mij ook wel dat dat klopt.

Met vriendelijke groet en nog veel woonplezier gewenst in uw prachtige buurtschap (ben geboren en getogen in Amersfoort dus ben weleens in die omgeving geweest), Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen