Kampereiland

Plaats
Dorp
Kampen
IJsseldelta
Overijssel

kampereiland_wit_plaatsnaambord.jpg

Kampereiland is een dorp en voormalig eiland, thans schiereiland in de provincie Overijssel, in de streek IJsseldelta, gemeente Kampen. Bijna de hele dorpskern staat op deze foto, met v.l.n.r. de basisschool, de kerk met pastorie en het ontmoetingscentrum

Kampereiland is een dorp en voormalig eiland, thans schiereiland in de provincie Overijssel, in de streek IJsseldelta, gemeente Kampen. Bijna de hele dorpskern staat op deze foto, met v.l.n.r. de basisschool, de kerk met pastorie en het ontmoetingscentrum

Kampereiland plaatsnaambord [640x480].jpg

Gemeenten zijn soms te laks om bij kerntjes buiten de bebouwde kom plaatsnaamborden te plaatsen, omdat dat wettelijk niet hoeft. Soms doen die kernen dat dan maar zelf, zoals hier op het Kampereiland. Sinds 2020 hebben ze wél officiële plaatsnaamborden.

Gemeenten zijn soms te laks om bij kerntjes buiten de bebouwde kom plaatsnaamborden te plaatsen, omdat dat wettelijk niet hoeft. Soms doen die kernen dat dan maar zelf, zoals hier op het Kampereiland. Sinds 2020 hebben ze wél officiële plaatsnaamborden.

kampereiland_miniaturenboerderij_kopie.jpg

Melkveehouder Joop Koers op het Kampereiland bouwt al sinds 1988 aan zijn 'Madurodam van Kampen' met inmiddels meer dan 300 natuurgetrouw nagebouwde objecten in schaal 1 op 10. Op de foto is hij anno 2016 bezig met het vroegere Stadsziekenhuis van Kampen.

Melkveehouder Joop Koers op het Kampereiland bouwt al sinds 1988 aan zijn 'Madurodam van Kampen' met inmiddels meer dan 300 natuurgetrouw nagebouwde objecten in schaal 1 op 10. Op de foto is hij anno 2016 bezig met het vroegere Stadsziekenhuis van Kampen.

Kampereiland

Terug naar boven

Status

- Kampereiland is een dorp* en voormalig eiland, thans schiereiland in de provincie Overijssel, in de streek IJsseldelta, gemeente Kampen.

* Geografisch gezien is het eiland een twijfelgeval of je het als dorp of als buurtschap moet zien: je kunt het als buurtschap zien omdat het voornamelijk één groot buitengebied met verspreide bebouwing is. Maar gezien het kerntje rond de Heultjesweg, met kerk, basisschool en ontmoetingscentrum, en het voor een buurtschap toch wel erg grote inwonertal, kwalificeren wij deze kern als dorp(je).

- Praktisch en historisch gezien bestaat het huidige Kampereiland eigenlijk uit meerdere (voormalige) eilanden in de IJsseldelta, gescheiden door de verschillende stromen van de IJsseldelta, waaronder het Noorderdiep, het Ganzediep en het Keteldiep. Soms wordt er daarom ook gesproken over 'de Kamper eilanden'. Een aantal eilanden is aan elkaar gegroeid tot het huidige eiland. Ook de Kattenwaard is een 'Kamper eiland', maar wordt soms apart benoemd.

- Het dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Kampen.

- In ieder geval sinds 2020, en wellicht al eerder, heeft het dorpskerntje van Kampereiland aan de Heultjesweg aan beide kanten officiële plaatsnaamborden voor een buiten-de-bebouwde-komsituatie, zijnde witte borden met zwarte letters. Er is overigens wel sprake van een 30-km-zone, die eigenlijk alleen binnen een bebouwde kom mogelijk is. Voorheen stonden er groene plaatsnaamborden met witte letters. Vermoedelijk was dit een lokaal initiatief van de inwoners. Het is namelijk nog weleens het geval in ons land dat kleine kernen die buiten een bebouwde kom zijn gelegen, door een gemeente niet worden voorzien van plaatsnaamborden, omdat daar geen wettelijke plicht voor is (die plicht is er namelijk alleen voor een 'bebouwde kom', waar dan blauwe plaatsnaamborden, zogeheten 'komborden', dienen te worden geplaatst). Dan maken bewoners die plaatsnaamborden soms maar zélf. En soms worden die later dan alsnog door een officiële versie vervangen. Wat hier dus lijkt te zijn gebeurd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 't Kamper-Eiland.

Terug naar boven

Ligging

Kampereiland ligt direct N van Kampen. Het eiland wordt omsloten door (met de klok mee) het Zwarte Meer, het Ganzendiep, de Goot, de rivier de IJssel, het Keteldiep, het Kattendiep en het Ketelmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het Kampereiland is een ca. 5.000 hectare groot gebied, waarvan 4.000 hectare aan landbouwgronden en rietlanden. In 1840 heeft het eiland 36 huizen met 334 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorpsgebied ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Jan van Arkel, de toenmalige bisschop van Utrecht, ruilde de Kampereilanden in 1363 met de stad Kampen voor de rechten op de polder Mastenbroek. Hierdoor verkreeg de stad Kampen ook het 'eeuwig recht van op- en aanwas' van alle zandplaten en gorzen die in de monding van de IJssel zouden opkomen. In de loop van de eeuwen zorgde aanwas voor grote uitbreiding van het Kampereiland. Aan het einde van de 20ste eeuw was de oppervlakte van de Kampereilanden nagenoeg driemaal groter geworden dan in 1363.

De daar wonende boeren pachtten hun boerderij van de stad Kampen. De boerderijen werden daardoor stadserven genoemd. De huidige pachters komen grotendeels voort uit de eerste generatie pachters.

Kampen kon lang vooruit met de pachtinkomsten die werden geïnd. Het was zelfs zodanig winstgevend dat de gemeente Kampen in de 19e eeuw geen belastingen meer hoefde te heffen om aan voldoende inkomsten te komen. Hierin zagen bedrijven en instellingen een gunstig vestigingsklimaat. Dit leidde onder andere tot de vestiging van de ThuK in Kampen.

De gemeente Kampen heeft als eigenaar van het gebied lange tijd zelf het beheer gevoerd. Sinds 2003 is het beheer uitbesteed aan Noorderstaete rentmeesters. In 2007 is het eigendom overgedragen aan Kampereiland Vastgoed N.V. (werknaam 'De Stadserven - Kampereiland e.o.') en voert Noorderstaete rentmeesters naast het dagelijks beheer ook de directie. Door deze verzelfstandiging heeft de gemeente Kampen haar publieke en private taken gescheiden. De gemeente Kampen is enig aandeelhouder in deze N.V.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Kampereiland, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en publicaties:

- Geschiedenis van de Kampereilanden.

- Historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'.

- "Museumboerderij Erf 29 laat je kennismaken met het leven en werken op de boerderij zoals dat ca. 100 jaar geleden op het Kampereiland gebruikelijk was. Het museum is gevestigd in een terpboerderij uit de 19e eeuw, van het Saksische Halletype. Het bestaat uit het voorhuis, achterhuis, deel en erf. Dit erf (gebouwen en landerijen) werd in 1444 voor het eerst verpacht. In het voorhuis vindt u een klederdrachtkamer waar een unieke collectie klederdrachtmutsen te zien is. Het is een steeds wisselende expositie van mutsen (geschonken door wijlen de heer Dick Woertman uit Zutphen) van het cornettype en klederdrachten. Op panelen ziet u de historische ontwikkeling van deze mutsen. In het voorhuis komen we op de heerd, een kamer die alleen bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt. Hier bevinden zich twee bedsteden. De kleding werd opgeborgen in het kabinet en de kuifkast. In het zogeheten kamertje over de heerd ziet u een complete slaapkamerinrichting in Art Deco stijl uit 1930.

In het achterhuis is een receptiebalie met keuken ingericht. Vroeger was dit het “hukien”, het woongedeelte. Hiernaast is de schouw met het oude fornuis en de “geute” waar vroeger gepoetst, gewassen en gekarnd werd. In de oude kelder ziet u de weckspullen en de afroomvaten voor de melk. De room werd gekarnd tot boter. Op de deel (halle) staat de oude karnmolen en de koestallen. Hier zijn allerlei gebruiksvoorwerpen te zien. Langs de zijkanten zijn voorwerpen geplaatst die gebruikt werden bij het melken en in het laboratorium van de Delta melkfabriek op het eiland en bij het oogsten en het wassen. Achterin zijn er twee koestallen; de hoge stand in verband met de overstromingen die tot 1928 zeer regelmatig het Kampereiland troffen. Doordat in 1932 de Afsluitdijk werd gerealiseerd was men ervan verzekerd dat het "eiland" niet meer overstroomde. Hierdoor hielden de koeien de poten en de boer zijn voeten droog. Ernaast is de verlaagde koestand. Op de deel is een aantal zitjes ingericht waar u kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of thee en ondertussen naar een film over de boerderij en het eiland kunt kijken."

- Geboren en getogen Kampereilander Geuje van der Linde schrijft in 1988 voor het eerst een verhaal over een van de erven van het gepachte eiland. De erven zijn genummerd en daarom begint hij met schrijven bij Erf nummer 1. Daarna komt er regelmatig een nieuw verhaal bij, totdat hij in 2013 besluit dat het mooi is geweest, en er een boek over te gaan maken. Dit heeft in 2016 geleid tot het boek 'Uit rivier en zee geboren - Honderd erven op het Kampereiland 1364 - 2014' (zie ook de video onder de link). Het boek beschrijft de geschiedenis van het eiland vanaf haar ontstaan tot heden. Uitgebreid wordt ook beschreven de band van het eiland met de stad Kampen, die eigenaar is van het hele eiland.

Daarnaast wordt elk van de 100 erven afzonderlijk beschreven. Daarbij worden ook veel wetenswaardigheden over het boerenleven in vroeger tijden vermeld. Het boek is uitgevoerd in hardcover, formaat 24 x 36 cm en beslaat 336 pagina's. Het is verlucht met veel foto's en kaartjes. Diverse bijlagen verduidelijken een en ander. De uitgever van de 1e druk was de IJsselacademie en deze was na een aantal maanden al uitverkocht. Daarom is in 2019 een 2e druk verschenen, uitgegeven door Vereniging Streekbelangen Kampereiland. Het boek is zo lang de voorraad strekt verkrijgbaar bij de boekhandels The Readshop in Kampen en IJsselmuiden en Waanders in Zwolle en kost 45 euro.

- "Ga je op de fiets, te voet of per auto het eiland op? En wil je alles weten over de bijzondere plekken in het landschap? De website 'Sinds 1363...' praat je bij over ruim 650 jaar historie van het Kampereiland. Pak je telefoon, open de website en je hoeft alleen nog maar te klikken op een icoontje dichtbij de plek waar jij je bevindt. Je krijgt dan meteen een rijkdom aan informatie over bijzondere, historische aspecten en bezienswaardigheden in je directe omgeving.

Natuurlijk kun je de tentoonstelling ook vanuit je luie stoel bekijken, gewoon thuis of waar je ook bent. Met de online versie of het ‘Sinds 1363 e-book’ blader je door de thema’s heen en klik je over de virtuele kaart van het eiland. Voor je het weet waan je je midden op het eiland in roerige tijden. Onder andere oude landkaarten, foto’s van overstromingen en nijverheid, en een uitleg over de vier historische boerderijtypes in het gebied, plaatsen het eiland van nu in het perspectief van een veelbewogen verleden. 'Sinds 1363...' is de online presentatie van de Cultuurhistorische Tentoonstelling uit 2013. Bij gelegenheid van 650 jaar Kampereiland in dat jaar is deze tentoonstelling gerealiseerd in opdracht van Vereniging Streekbelangen. 'Sinds 1363...' is in 2020 als website en e-book door de Stadserven aangeboden als gift aan het eiland."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Leefbaarheid
"De plannen die gemaakt zijn door projectgroep WERK om de leefbaarheid op het Kampereiland te stimuleren worden omarmd door CDA Kampen. Dat is de belangrijkste conclusie na een werkbezoek van lijsttrekker Bas Wonink en kandidaat-raadsleden Jacolien van de Wetering, Henk Selles en Niek Teune aan een vertegenwoordiging van Vereniging Streekbelangen, de Kampereilander Pachtersbond en Jong Ondernemend Kampereiland. Lijsttrekker Bas Wonink: “Een duurzaam, leefbaar en vitaal platteland zijn uitgangspunten die passen bij het CDA.”

De bewoners van het eiland constateerden in het rapport ‘WERK in uitvoering’ (2020), dat opgesteld is door de projectgroep WERK (= Waardevol, Energiek en Rendabel Kampereiland), dat het unieke gebied een aantal uitdagingen heeft. De projectgroep draagt in het rapport mogelijke oplossingen aan om het eiland een positieve stimulans te geven. Het CDA is enthousiast over de plannen. Kandidaat-raadslid Henk Selles: “Het eiland heeft veel kansen, die verzilverd kunnen worden wanneer de gemeente ook in het erfgoed durft te investeren met een deel van de pachtopbrengsten. Het CDA wil met de leefbaarheidsplannen graag een vitale en duurzame agrarische sector stimuleren, die zorgt voor gezond voedsel en werkgelegenheid.”

Selles wijst naar het verkiezingsprogramma van CDA Kampen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Daarin staat niet alleen dat wij de leefbaarheidsplannen in ‘WERK in uitvoering’ omarmen, maar ook dat het CDA wil inzetten op het inrichten van een borgstellingsfaciliteit." Ook wil het CDA inzetten op een zogeheten revolverend fonds, omdat wij hier betere kansen in zien dan alleen een transitie naar erfpacht. Er moeten genoeg mogelijkheden zijn om toekomstbestendig te ondernemen en om het bedrijf goed over te dragen.

Wonink, Selles, Van de Wetering en Teune waren tijdens het bezoek ook enthousiast over de ideeën die de inwoners van Kampereiland hebben over kringlooplandbouw en het vervangen van vrijgekomen boerderijen met oude stallen door woningen die passen in het landschap. Selles: “Kringlooplandbouw en biologische land- en tuinbouw met bijbehorende extensivering wil het CDA waar mogelijk ruimte bieden. Ook willen we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer woningen op hetzelfde erf mogelijk te maken wanneer een boerderij vrijkomt. Duurzaam, leefbaar en een vitaal platteland zijn uitgangspunten die passen bij het CDA."" (bron: CDA Kampen, januari 2022)

Dijkversterking
Bestuurders van de gemeente Kampen, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben in februari 2018 overeenstemming bereikt over de dijkversterking van de buitenpolders van Kampereiland. Het waterschap en de provincie financieren samen het project. De provincie draagt financieel bij aan de innovatieve delen zodat de kering meer robuust wordt gerealiseerd. Het ontwerp is zo ingericht dat er gewerkt kan worden met lokaal beschikbare grond en er geen klei en zand van buiten het gebied hoeft te worden aangevoerd. Onder voorbehoud van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures beoogt de uitvoering medio 2018 te starten.

In dit kader heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta in juni 2018 het ontwerp voor de versterking van de regionale kering langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder van Kampereiland afgerond. Voor de uitvoering van de dijkverbetering is maximaal 4,8 miljoen euro beschikbaar. Provincie Overijssel subsidieert dit project voor 50% met een maximum van 2,4 miljoen euro. Bij de start van dit ontwerp zijn in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitgangspunten opgesteld dat de dijk na versterking voldoet aan de norm die inhoudt dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen.

Het plan omvat de dijkversterking langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang. Voor de buitenpolder Mandjeswaard vindt de dijkverbetering later plaats, omdat hiervoor nog geen oplossing beschikbaar is. Uiteraard is met de bewoners van het eiland in de afgelopen jaren uitgebreid gecommuniceerd over de ontwikkeling van de plannen. Zij hebben begrip voor de plannen, maar betreuren het wel dat met het project landbouwgrond verloren gaat. Voor nadere informatie zie het Projectplan Waterwet. Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland. (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, 5-6-2018)

Verbreding, verdieping en verduurzaming van de landbouw
In 2011 presenteerde Stadserven een concept van de Stimuleringsregeling Weidse Waarden aan pachters en overige contracthouders op en rond het Kampereiland. Er is gestart met praktijkteams om nieuwe collectieve en individuele plannen van de grond te krijgen. Tijdens de bijeenkomst bleek er veel interesse voor energieopwekking, onder andere met zonnepanelen. Ook ziet de doelgroep perspectief in collectieve mestverwerking en duurzaam grondgebruik voor verbetering van de ruwvoerproductie.

De stimuleringsregeling is bedoeld om het gebied Kampereiland en omgeving economisch en landschappelijk te versterken. Dat gebeurt door de uitwerking van individuele en collectieve plannen die gericht zijn op verbreding, verdieping en verduurzaming van de landbouw. Pachters of samenwerkingsverbanden van ondernemers, moeten zelf met initiatieven komen. Een plan moet duidelijk bijdragen aan verbreding, verdieping en verduurzaming van de landbouw en het individuele bedrijfsbelang overstijgen. Financiële ondersteuning gebeurt op basis van investeringen en advieskosten die verder gaan dan het reguliere investeringspatroon. Daarbij moeten initiatiefnemers ook bereid zijn om zelf een eigen financiële bijdrage te leveren. Het projectgebied beslaat 4.700 hectare ten noordoosten en westen van de stad Kampen. (bron: Stadserven, 28-6-2011)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Kampereiland heeft 5 rijksmonumenten, zijnde een op een terp gelegen 19e-eeuwse boerderij van het Kamper type op Frieseweg 25, de brug met uitwateringssluis uit 1880 bij Mandjeswaardweg 22, de uitwateringssluis uit 2e helft 19e eeuw bij Brinkweg 6, de hoefslagpaal uit 2e helft 19e eeuw bij Nesweg 5, en de gedenknaald voor J.C. baron van Haersolte uit 1881 aan de Mandjeswaardweg.

Hervormde kerk
"De Hervormde Gemeente Kampereiland is een zelfstandige gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Veel van haar leden hebben van oudsher een agrarische achtergrond. De oorspronkelijke Hervormde Eilanderkerk (Heultjesweg 10) is gebouwd in 1668/1669. De ingebruikname van de kerk was met de bevestiging van Ds. J. van der Wende op 17 Oktober 1669. De laatste eigen predikant was Ds. J. Kolkert. Hij nam afscheid op 30 oktober 1898. Er is gezocht naar andere mogelijkheden. Veelal ging er een predikant voor uit de omgeving. Van 1955 tot 2009 was er een pastoraal verband met de Hervormde Gemeente Kampen. Sinds 1 augustus 2009 is er een kerkelijk werker actief, voor zes uur per week. Deze verzorgt het pastoraat, catechisatie, gemeente-opbouw en verzorgt af en toe een kerkdienst. Ds. F. Verboom uit Kampen is sindsdien bij ons ‘slapend’ consulent. Vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan."

Miniaturenboerderij
In 1988 begint melkveehouder Joop Koers in zijn boerderij aan een 'Madurodam voor Kampen'. In zijn Miniaturenboerderij Kampereiland heeft hij inmiddels meer dan 300 historische bouwwerken, machines en voertuigen van het eiland plus Kampen en IJsselmuiden op schaal (1 op 10) nagebouwd, waar functioneel ook nog werkend (zoals bijv. de molen). En hij bouwt er nog altijd aan door. Hij heeft er destijds ook een speciale loods voor gebouwd en heeft deze al diverse keren moeten vergroten. Gratis toegang (vrijwillige bijdrage). Zie ook de videoreportage over de Miniaturenboerderij.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Oranjevereniging
- Oranjevereniging Kampereiland organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

Eilandloop
"Ontmoetingscentrum Ons Erf op het Kampereiland is sinds editie 2022 de hoofdsponsor van de Eilandloop (mei, in 2022 voor de 11e keer). De start- en finishlocatie was altijd al bij Ons Erf, maar nu ondersteunt Ons Erf de Eilandloop zowel financieel als met kleedruimtes en sanitaire voorzieningen. Wij zijn erg dankbaar en trots om mede dankzij de steun van dit Kampereilandse bedrijf de Eilandloop nu nog grootser en professioneler aan te kunnen pakken. Naast de hoofdsponsor zijn er ook andere lokale bedrijven die de Eilandloop steunen met financiën, maar ook met bijvoorbeeld onze mooie website. Wij bedanken RillProgramming, De Nieuwe Hanze, Van der Weerd, Van der Sluis en Noorderstaete Rentmeesters. Dankzij steun van deze sponsoren kunnen we al het inschrijfgeld van de deelnemers aan KiKa doneren! Meer sponsoren zijn altijd welkom om nog meer deelnemers te kunnen aantrekken. Daarnaast kunnen bedrijven ook deelnemen aan de Bedrijvenloop. Met een team van 3 tot 5 deelnemers kan worden gestreden om de bokaal."

- Oogstdag (augustus).

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je op het Kampereiland schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Wintervreugd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Nationaal Landschap
Vroeger had de IJssel meerdere en vooral andere uitlopers. Op Kampereiland is dit nog steeds goed zichtbaar in het landschap. Het eiland van nu neemt een zeer markante plaats in in het Nationaal Landschap IJsseldelta. De Kamper IJsseldelta, waarin het eiland gesitueerd is, is een van de meest bijzondere rivierdelta’s van Nederland. Typerend voor het eiland is dat de oudere boerderijen op terpen zijn gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het eiland vóór de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, bij een hoge waterstand regelmatig overstroomde.

Rietlanden
Van 2016 t/m 2018 heeft Natuurmonumenten de rietlanden van het Kampereiland langs het Zwarte Meer heringericht. Er is geplagd, gemaaid en er zijn slenken en poelen gegraven in een gebied van 3,5 hectare, om het leefgebied voor zeldzame broedvogels als grote karekiet en roerdomp te verbeteren. Moerasvogels als roerdomp en grote karekiet hebben het moeilijk in Nederland. De Natura 2000-gebieden Zwarte Meer en Drontermeer vormen een belangrijk broedgebied voor deze vogels. Daarom heeft Natuurmonumenten deze gebieden verbeterd en geschikter gemaakt voor riet- en moerasvogels.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kampereiland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Kampereiland.

- Nieuws: - Nieuws van het eiland op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Vereniging Streekbelangen Kampereiland is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Ontmoetingscentrum: - "Ontmoetingscentrum Ons Erf is gunstig gelegen aan de Frieseweg (N765) tussen Kampen en Ens. Steeds meer mensen weten Ons Erf te vinden voor feesten en partijen; verjaardagen, bruiloften, recepties en personeelsfeestjes. Maar u kunt als vereniging of als bedrijf ook vergaderen in Ons Erf. Ook kunt u zakelijke of sportieve evenementen combineren van diverse culinaire mogelijkheden. Voor gezelschappen, variërend van 15 tot 250 personen, is er in het landelijk gelegen zalencentrum een gezellige ruimte voor een koffiestop, lunch of diner. Naast het moderne complex is er ruime parkeergelegenheid en hoewel het kort gelegen is nabij de Hanzestad Kampen, kunt u even heerlijk de benen strekken in de prachtige omgeving van de IJsseldelta. Ons Erf beschikt over vier zalen; de Erkerzaal, de Eilandzaal, de Grote Zaal en de Vergaderzaal. Onze Vergaderzaal heeft 15 zitplaatsen en is een afgesloten ruimte, zodat u in alle rust uw (zakelijke) punten kunt bespreken."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op de Ds. Johan van de Wendeschool op het Kampereiland (Heultjesweg 4) willen we het leren voor ieder kind optimaliseren door niet alleen te differentiëren naar ‘aanleg’, ‘tempo’ en ‘niveau’, maar ook naar ‘competentie’ en ‘onafhankelijkheid’. Op onze school staat het onderwijs centraal, maar dat neemt niet weg dat de sfeer en het opvoedkundig karakter van de school van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Om dit binnen het onderwijs vorm te geven maken wij gebruik van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support = Schoolbrede Ondersteuning van Positief Gedrag). Het basisprincipe hiervan is dat het gedrag waaraan je aandacht besteed wordt versterkt. Positief gedrag versterk je door er aandacht aan te besteden. Door hier de nadruk op te leggen en hiermee het positieve gedrag te versterken, ontstaat er een betere sfeer op school. Schoolafspraken zijn positief geformuleerd, zijn algemeen bekend en hangen op functionele plaatsen in de school. Naleving van deze afspraken wordt positief beloond. Deze manier van met elkaar omgaan past ook bij onze christelijke identiteit. We willen bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en ernaar te leven. Het omzien naar ‘de ander’ zien wij als een vereiste tot werkelijk mens-zijn. We hopen zo dat onze school een fijne en vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind. We wensen u veel leesplezier op onze site. U bent natuurlijk altijd welkom voor een rondleiding en kennismaking!"

- "Bij Miek is een kleinschalige kinderopvang in 2 unieke gebouwen op het Kampereiland, in het buitengebied van Kampen. De Hooiberg en de Kapschuur bieden een huiselijke sfeer. Wat wij belangrijk vinden is kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht. Wij onderscheiden ons vooral in de ruimte voor de kinderen, de inrichting van de speelhoeken en het buitenterrein. Het overbrengen van alles wat de natuur te bieden heeft en alle facetten van de seizoenen. We dragen zorg voor continuïteit door middel van vaste gezichten. Hiermee wordt veiligheid en geborgenheid geboden. Bij Miek werkt met verticale groepen. Dit betekent voor de kleine kinderen dat ze kunnen leren van, en ontdekken met, de kinderen tot 2 jaar. Oudere kinderen kunnen rekening leren houden met kleinere kinderen. Na de baby-/dreumesgroep zal het kind naar de peutergroep gaan. De locatie van deze groep is in de Kapschuur. Wanneer een kind 4 jaar wordt en naar school gaat zal de buitenschoolse opvang met de bekende gezichten weer voortgezet worden. Er ontstaan dus een hechte en vertrouwde groepssamenstelling. Als leidraad in de dagelijkse praktijk maken we gebruik van een pedagogisch werkplan. Het pedagogische beleidsplan is in te zien in de kinderopvang en op onze website."

- Sport: - "Sportvereniging Kampereiland (SVK) biedt verschillende sportactiviteiten aan voor jong en ouder."

- Zorg: - "Zorgboerderij ‘de Kleine Vos’ richt zich op jongeren met een vorm van autisme en/of ADHD in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. De boerderij is gelegen op het prachtige Kampereiland en is goed te bereiken met openbaar vervoer. Zorgboerderij ‘de Kleine Vos’ biedt verschillende soorten zorg, namelijk: Wonen, Deeltijd wonen en Begeleid zelfstandig wonen. De begeleiding die wij aan de jongeren bieden, is vooral gericht op het begeleiden en aansturen in de alledaagse bezigheden. Alle jongeren gaan overdag naar school, werk of dagbesteding. Met enige regelmaat ondernemen we ‘buitenshuis’ een activiteit. Dit kan zijn dat we er een dagje op uit gaan naar het zwembad, een pretpark of de dierentuin. Maar ook in de vakanties zitten we niet stil. Zo gaan we ieder voorjaar naar de Belgische Ardennen voor een survivalvakantie en boeken we in de zomervakantie een kamp/camping in eigen land. De zorgboerderij heeft het keurmerk 'Kwaliteit Laat Je Zien'. Dit keurmerk toetst of de zorgboerderij voldoet aan de wettelijk kaders en aan de geldende kwaliteitsnormen."

Reacties

(2)

Ondertussen is het wit-op-groene bord verdwenen, en staan er bij allebei de ingangen vanaf de N765 nu 'gewone' witte borden

(borden.plaatsengids.nl/pgemKampen.html#qkampee)

Dank voor de tip! Ook deze had ik nog niet gespot. Ik heb de teksten, afbeeldingen en bijschriften er op aangepast, en de pagina ook inhoudelijk nog wat verder uitgewerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen