Kamperland

Plaats
Dorp
Noord-Beveland
Noord-Beveland
Zeeland

Kamperland.JPG

Kamperland is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

Kamperland is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

kamperland_ruiterplaat_plaatsnaambord.jpg

De meeste bungalowparken in Kamperland hebben blauwe plaatsnaamborden met de eigen naam, zoals hier Ruiterplaat, waardoor het voor de voorbijganger een plaatsnaam lijkt. Logischer zou zijn een blauw bord Kamperland met een wit bord Ruiterplaat er onder.

De meeste bungalowparken in Kamperland hebben blauwe plaatsnaamborden met de eigen naam, zoals hier Ruiterplaat, waardoor het voor de voorbijganger een plaatsnaam lijkt. Logischer zou zijn een blauw bord Kamperland met een wit bord Ruiterplaat er onder.

kamperland_schotsman_blauw_plaatsnaambord.jpg

Plaatsnamen maar ook bungalowparknamen worden nog weleens inconsequent gespeld. Op dit bord heet dit bungalowpark in Kamperland Schotsman...

Plaatsnamen maar ook bungalowparknamen worden nog weleens inconsequent gespeld. Op dit bord heet dit bungalowpark in Kamperland Schotsman...

kamperland_de_schotsman_bord_kopie_kopie.jpg

... en op dit bord heet hetzelfde bungalowpark in Kamperland De Schotsman...

... en op dit bord heet hetzelfde bungalowpark in Kamperland De Schotsman...

Kamperland (3).JPG

Protestantse (PKN) kerk De Ark in Kamperland is in 1923 gebouwd als Gereformeerde kerk. Na de fusie van de lokale Hervormden en Gereformeerden tot PKN is dit de PKN-kerk geworden en is de Hervormde kerk afgestoten.

Protestantse (PKN) kerk De Ark in Kamperland is in 1923 gebouwd als Gereformeerde kerk. Na de fusie van de lokale Hervormden en Gereformeerden tot PKN is dit de PKN-kerk geworden en is de Hervormde kerk afgestoten.

Kamperland (4).JPG

De voormalige Hervormde kerk van Kamperland dateert uit 1901 en is in 1998 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig is er een brasserie in gevestigd.

De voormalige Hervormde kerk van Kamperland dateert uit 1901 en is in 1998 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig is er een brasserie in gevestigd.

Kamperland (2).JPG

De haven van Kamperland

De haven van Kamperland

Kamperland

Terug naar boven

Status

- Kamperland is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. T/m 1994 gemeente Wissenkerke.

- Onder het dorp Kamperland vallen ook de buurtschappen Campensnieuwland, Jacoba, Plankendorp en Stroodorp.

- Onder het dorp vallen ook de bungalowparken De Banjaard (NW van het dorp), Rancho Grande, Ruiterplaat en Schotsman* (ZW van het dorp). Verwarrend is dat al deze vier bungalowparken eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) hebben met de naam van het desbetreffende park, waardoor het voor de argeloze voorbijganger lijkt of het plaatsnamen zijn. Kennelijk - en zélfs - het Kadaster, voorheen Topografische Dienst, is daardoor misleid/erin getuind, want in de Topografische atlas Zeeland editie 2005(1) worden de laatstgenoemde drie parken ten onrechte als 'plaats' vermeld. Kennelijk heeft de TD dit later ingezien, en wellicht deze vermelding gelezen, want in de editie 2014 zijn ze als plaatsnaam weer verwijderd en nu expliciet met het voorvoegsel 'bungalowpark' opgenomen. Witte naamborden (zoals die ook in 2011 bij de bugalowparken in Westkapelle en Zoutelande zijn geplaatst, ter vervanging van de blauwe borden) - onder blauwe borden met de werkelijke plaatsnaam: Kamperland - zouden daarom logischer zijn.

* Bij het eigenlijke bungalowpark staan komborden genaamd Schotsman. Bij de ZO naastgelegen haven aan de Havenweg, die kennelijk ook onder dit park valt, staan komborden genaamd De Schotsman**, met lidwoord dus, en met hoofdletter in het lidwoord, wat op zich taalkundig correct is (voor beide borden: zie de foto's elders op deze pagina). En volgens hun site heet het bungalowpark in kwestie 'de Schotsman', met lidwoord en kleine d dus (en dan hebben we direct NW van het bungalowpark nog Watersportcentrum Schotsman, zonder lidwoord). Het lijkt wel weer een 'spelletje Wie van de Drie?', noemen wij zulke gevallen gekscherend met serieuze ondertoon, in gevallen waar wij drie verschillende spellingen voor één naam constateren, en waar het kennelijk een te grote uitdaging is voor lokale instanties om voor een bepaalde naam één spelling te kiezen / onderling af te spreken, en die consequent door te voeren in naamgevingen en op bebordingen...

** Wat men hier dan wél weer goed heeft gedaan, is de vermelding van de gemeentenaam onder de bungalowparknaam. Eigenlijk hoort dat op alle plaatsnaamborden zo te zijn, want een voorbijganger die ter plekke niet bekend is kan immers niet 'ruiken' in welke gemeente hij zich bevindt. Vreemd genoeg heeft de gemeente Noord-Beveland dit vrijwel nergens gedaan. Alleen bij Wissenkerke en bij 'De Schotsman' dus.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Kámperland.

Oudere schrijfwijzen / voorgangers van het dorp
De topografische militaire kaart uit 1830-1850 benoemt enkele huizen nabij de kruising Veerweg / Oosthavendijk / Westhavendijk als Kampens-Nieuwland. Op een topografische militaire kaart uit de periode 1850-1864 worden zowel "Kampens nieuwland" (op bovengenoemde locatie) als het noordelijker gelegen Kamperland (t.h.v. de kruising Noordstraat / Stekeldijk) benoemd. De volgende kaart uit 1912 maakt de situatie er niet duidelijker op. Op de locatie waar op de vorige twee kaarten nog Kampens Nieuwland werd gesitueerd, wordt nu melding gemaakt van de plaatsnaam "Camperlandscheveer". "Camperland" wordt halverwege de Veerweg vermeldt. "Campens Nieuwland" is 'verplaatst' en wordt t.h.v. de gelijknamige "Campensnieuwlandpolder" genoemd. Tegenwoordig ligt op die plek de ongelijkvloerse aansluiting van de Nieuweweg op de provinciale weg N255.

Op de kaart van 1926 wordt Camperlandscheveer niet meer vermeld, aannemelijk omdat men het als deel van Kamperland beschouwt. "Kampensnieuwland" ligt op de plaats waar deze op de kaart van 1912 ook wordt weergegeven. Vreemd genoeg wordt de poldernaam nog wel met een "C" geschreven. De topografische kaart van 1949 benoemt "Campensnieuwland" nog wel net ten noorden van het dorp, maar slechts als toponiem, en niet meer als buurtschap. Sindsdien wordt Kampens Nieuwland helemaal niet meer benoemd als plaatsnaam óf toponiem. Op de plaats van de buurtschap resteert nog slechts de vermelding van de "Campensnieuwlandpolder". Verder vinden we O van het dorp, aan de Stekeldijk, nog een hoeve Oud Campen.

Terug naar boven

Ligging

Kamperland ligt ZW van Wissenkerke, NO van Veere en grenst in het ZW aan het Veerse Meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 komt in de Volkstelling onder de gemeente Wissenkerke slechts een buurtschap Kampens-Nieuwland voor, met 24 huizen en 170 inwoners. Die buurtschap lag ongeveer op de plek van het huidige dorp Kamperland. Zie verder bij Naam. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Kamperland is bedijkt in 1658. De oppervlakte van de polder is 212 hectare.

In tegenstelling tot de andere dorpen op Noord-Beveland is bij de opbouw van dit dorp allerminst sprake geweest van een planmatige opzet. Kamperland is een lintdorp. Vanuit de centraal gelegen Veerweg is het dorp aan beide kanten uitgebouwd en mist daardoor de rechthoekige structuur die zo kenmerkend is voor de andere dorpen op Noord-Beveland. Het meest karakteristieke van het dorp is dan ook de lange Veerweg. Het eind van deze straat loopt uit bij de monding van het Veerse Meer.

Kamperland is van oudsher een landbouwdorp. Door de ligging aan het Veerse Meer en dichtbij de Noordzee en Oosterschelde heeft het dorp zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een populaire bestemming voor strand- en watersportliefhebbers. Er zijn dan ook verschillende bungalowparken en campings in de omgeving te vinden.

Rondom Kamperland zijn er in totaal 7 bungalowparken met in totaal ca. 1.300 woningen. In het buitengebied zijn in de polders de voormalige arbeiderswoningen veelal gebouwd als dijkwoning en zeer geliefd voor zowel permanente als recreatieve bewoning. Dit vooral door de weidse uitzichten over het polderlandschap en de heerlijke rust die er heerst. In de in de jaren zestig en zeventig ontwikkelde, naast elkaar gelegen bungalowparken Schotsman en Ruiterplaat, waar het gebruik zowel recreatief als permanent is toegestaan, komen de laatste jaren steeds meer mensen permanent wonen. In de overige parken (Rancho Grande, Marinuswerf, Banjaard, Banjaard Residence en Roompot Beach Resort) is het gebruik alleen recreatief.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Masterplan haven Kamperland
Betonfabrikant Pit Beton heeft rond 2015 zijn plek aan de havenwal vrijgegeven om een woonwijk aan het water mogelijk te maken. Het bestemmingsplan staat rond de haven de bouw toe van circa 130 woningen, van vrijstaand tot appartement, deels voor toeristen. Het praathuisje aan de dijk bij de landbouwhaven blijft, als die wordt getransformeerd tot marina met woonwijken. De oude steiger ook. De toekomstige appartementenblokken steken niet meer dan 6 meter boven de Spuidijk uit en het havenplatform wordt niet afgeladen met geparkeerde auto's: die krijgen voornamelijk een plek in de appartementenbebouwing. Verder komen er mogelijk 12 schepen van het Zeeuws Varend Erfgoed in het havenkanaal. (2010)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kamperland heeft 4 rijksmonumenten.

- Het kerkgebouw van de voormalige Hervormde gemeente (Veerweg 76) is in 1901 gebouwd als bijkerk van de Hervormde gemeente van Wissenkerke. De kerk bleek al na enkele jaren te klein. In 1911 – na de verzelfstandiging van de Hervormde gemeente in Kamperland in 1910 – is besloten tot het vergroten van de kerk en de bouw van een consistoriekamer en een preekstoel. Tevens is toen het torentje op de kerk geplaatst. In 1956 is het kerkgebouw van binnen grondig gerestaureerd. Bij de totstandkoming van de lokale Samen-op-weg-gemeente in 1997 is tevens besloten de kerkdiensten te gaan houden in één kerkgebouw. Omdat het Hervormde kerkgebouw geen monumentale status had en de gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden zeer beperkt waren, is toen gekozen voor het Gereformeerde kerkgebouw met ruimere mogelijkheden. Het Hervormde kerkgebouw is in 1998 verkocht aan een projectontwikkelaar. Tegenwoordig is er een brasserie in gevestigd.

- Protestantse (PKN) kerk De Ark (Veerweg 100) is gebouwd in 1923. Samen-op-Weg kerk van 1997 t/m 2004. Sinds 2005 Protestantse kerk (PKN). Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw met toren. Omstreeks 1968 zijn de bijgebouwen (o.a. jeugdgebouw) in gebruik genomen. Na de vorming van de lokale federatieve Samen-op-Weg-gemeente is besloten tot verkoop van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente en de pastorie van de Gereformeerde Kerk en is tevens besloten het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te renoveren. Deze renovatie omvatte het vervangen van de banken beneden door stoelen, het vernieuwen van de vloer (met vloerverwarming) en het aanbrengen van een verhoogd liturgisch centrum. Verder is een ontmoetingsruimte aangebouwd met daarin alle aan de eisen des tijds voldoende voorzieningen (o.a. toegankelijkheid voor mindervaliden). De verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode september 2001 tot maart 2002, met grote inbreng van vrijwilligers uit (toen nog) de beide kerkelijke gemeenten. Het kerkgebouw kreeg toen ook zijn huidige naam. Op 15 maart 2002 is de kerk feestelijk heropend. (bron: Protestantse Gemeente Kamperland) - De kerkdiensten kun je hier terugkijken.

- Kamperland is sinds april 2018 een attractie rijker: Panorama Noord-Beveland (geïnspireerd op Panorama Walcheren). Hans Klompe liet het kunstwerk maken als eerbetoon aan zijn aan botkanker overleden vrouw Maria, die tegen hem zei dat hij bij zijn nicht Lydia op schilderles moest gaan om meer onder de mensen te komen en niet alleen te blijven als zij er niet meer zou zijn. Alle dorpen en bijzondere gebouwen van het eiland zijn op de panelen te zien. Nicht Lydia Klop heeft samen met haar man Michiel en 25 leerlingen 8 maanden aan het 25 meter lange schilderij gewerkt. Het kunstwerk is elke zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur gratis* te bezichtigen in de speciaal hiervoor verbouwde landbouwschuur van dhr. Klompe op Middenhofweg 1. - Het mooie verhaal over hoe dit allemaal zo gekomen is, kun je hier lezen. - En hier kun je de feestelijke onthulling van Panorama Noord-Beveland bekijken.
* D.w.z. een gift voor de kankerbestrijding wordt wel zeer op prijs gesteld!

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kamperland is de enige plaats in Zeeland waar het Paasvuur een traditie is. Elders in het land is dat vooral in het oosten des lands het geval.

- Music For Wheels (MFW) (op een zaterdag in mei, in 2020 voor de 8e keer) is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt op de uithaven van Kamperland. Voor een indruk van dit evenement vermelden wij hier de aankondiging van editie 2019: "MFW is een concert georganiseerd door vrijwilliger Henk Zwemer en vele vrijwilligers uit het dorp en omgeving. Dit jaar gaan de deuren voor het eerst al om 18.30 uur open, er zijn dan diverse snacks en broodjes te verkrijgen. Om 19.00 uur begint Bandover, afkomstig uit de Zeeuwse Dragline, goed voor 1,5 uur vette rock. Vervolgens komt de fantastische akoestische band Woodworks (folk rock en pop) met Hans van de Werf op het podium. Zij spelen op houten instrumenten, daarbij maken zij gebruik van gitaar, contrabas en cajon. Vanwege het enorme succes tijdens de vorige editie komt daarna de schitterende Zeeuwse coverband Copycat optreden samen met DJ Arno. Copycat heeft een zeer gevarieerd repertoire en vertolkt nummers op een zeer eigenzinnige manier. DJ Arno is een allround discjockey die al jaren weet dat een goede DJ meer is dan alleen “een plaatje”. Samen met Copycat staat dit garant voor een geweldige afsluiting van dit festijn. Tijdens het evenement worden bezoekers weer verwend met diverse kleurige attributen. Tickets voor Music for Wheels kosten 10 euro. De opbrengst van Music for Wheels gaat ook dit jaar volledig naar Stichting on Wheels, waar we Henk heel dankbaar voor zijn."

- De Veerse Meerdagen (juli) is een jaarlijks feest met onder meer braderie, muziek en dans.

- Vrijmarkt (op een woensdag in augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Subtropisch zwemparadijs De Roompot op Roompot Beach Resort in Kamperland beschikt over een golfslagbad waar je heerlijk op de golven kunt dobberen. Gasten van Roompot Beach Resort, Noordzee Résidence De Banjaard, Zeeland Village, De Soeten Haert, Kustpark Klein Poelland en Camping De Zandput hebben gratis toegang tot het subtropisch zwemparadijs. Voor anderen is het tegen betaling toegankelijk. Naast volop subtropisch zwemplezier biedt het zwemparadijs o.a. de volgende faciliteiten: golfslagbad, kinderbad met speeltoestel, binnen-/buitenbad, reuzenglijbaan (63 meter), jetstream, AquaBubble: lopen over het water in een enorme opblaasbal*, sauna*, snelbruiner*, Turks stoombad, baby-/peuterhoek, Resto Tropic, Badmodeshop, Beach Garden, squashbanen*, massages*. * = tegen betaling.

- De Banjaard bij Kamperland is het schoonste strand van Nederland, oordeelt de stichting Nederland Schoon in de zomer van 2010. De ANWB inspecteerde de Nederlandse stranden onaangekondigd, met een bezoek in de middag en de daaropvolgende ochtend. De dagelijkse opruiming van afval en zeewier op de Banjaard betaalt zich terug, concludeert de gemeente Noord-Beveland. In 2009 kozen Reiskrantlezers het Banjaardpaviljoen ook al tot schoonste van het land. Bovendien draagt het strand de Blauwe Vlag, internationaal erkenningsteken van schoon zwemwater.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kamperland, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kamperland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kamperland op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Kamperland (ook bekend als 'Dorak') is opgericht in 2010.

- Onderwijs: - "Op Basisschool De Kamperschouw in Kamperland willen wij elke leerling kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende omgeving. Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom hebben onze leerlingen aandacht voor leren met hoofd, hart en handen. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad, en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind en met omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten). Dat laatste kunnen wij beïnvloeden. Omgevingsfactoren beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

Wij willen kinderen gedegen onderwijs aanbieden én de zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. Wij willen daarbij rekening houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Wij willen zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang bevorderen. Wij willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken. Wij willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, schone en uitdagende omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. Wij kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. Wij gaan beleefd met elkaar om en laten ieder in zijn waarde. Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’."

- Sport: - "Wist je dat?: V.V. Bevelanders niet de eerste voetbalclub uit Kamperland is, maar dit KVV (Kamperlandse Voetbal Vereniging) was; ; V.V. Bevelanders is opgericht in 1943; het voetbalveld in 1946 gevestigd was op het veld waar nu camping De Molenhoek is; V.V. Bevelanders pas sinds 1966 op het huidige veld aan de Nieuwstraat voetbalt; dat dit veld aanvankelijk gemaaid werd met 6 handmaaiers, wat een enorme klus was; in 1980 is gestart met de bouw van de kantine en kleedlokalen; er in die tijd vergaderd werd in Café Havenzicht onder het genot van een drankje; daarna de kantine en onlangs de bar nog vergroot of verbouwd is; V.V. Bevelanders in 1966 nog maar 2 seniorenelftallen kende; daar in seizoen 1970-1971 een A- en B-juniorenteam bijkwam; er daarna snel C-junioren en D- en E-pupillen volgden; dat V.V. Bevelanders van 1980 tot 2001 een dameselftal heeft gehad; de club nu weer een meidenteam heeft; de eerste rommelmarkt werd gehouden in 1982; het clubblad in 1982 voor het eerst is uitgegeven; in 1982 voor het eerste tegen een profclub is gespeeld, namelijk F.C. Utrecht; V.V. Bevelanders daarna in 1985 een vriendschappelijke wedstrijd speelde tegen Feyenoord, met daarin o.a. Ruud Gullit en Peter Houtman; in 1987 voor het eerst de Sponsorloop is georganiseerd, tot op heden een Bevelanders begrip; daarna ook snel de feestavond een begrip werd; in 1992 is gestart met de bouw van de tribune; het sportcomplex sinds 2003 een naam heeft, te weten Sportpark Campen; V.V. Bevelanders inmiddels meer dan 200 leden heeft; steeds meer mensen uit heel Noord-Beveland lid worden van V.V. Bevelanders."

- "Tennisvereniging SV Slagvast uit Kamperland staat te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij ons gaat het om de passie voor sport, en om de mensen die deze passie delen. Van jong tot oud, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. Onze vereniging beschikt over 4 kunstgrasbanen waar het gehele jaar op kan worden gespeeld. Tevens heeft Slagvast ook een eigen sporthal waarin kan worden getennist. Ook vinden hier tal van andere activiteiten plaats zoals badminton, tafeltennis, gymnastieklessen van de basisschool etc. We nodigen jou graag uit om een kijkje te komen nemen bij onze vereniging."

- Zorg: - "Op Zorgboerderij Catharina Maria Hof in Kamperland werken we kleinschalig. We vinden het belangrijk zelf met de deelnemers te werken/bezig te zijn en zo een goede band en verstandhouding op te bouwen. We zijn op deze manier steeds erg betrokken bij de deelnemers en het is voor ons een uitdaging te blijven oefenen, uit te dagen en onze ideeën bij te stellen ten einde de deelnemers zo veel mogelijk te betrekken bij de dagelijkse, normale gang van zaken op de boerderij in al zijn facetten. De werkzaamheden/activiteiten worden afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer en hebben altijd betrekking op het boerderijgebeuren. Wij bieden de volgende activiteiten aan: dieren verzorgen, tuinieren, winkelwerk, werken op de camping, onderhouds- en knutselwerk, huishoudelijk werk, wandelen met ezels. Wij bieden zorg aan de volgende doelgroepen: mensen met een verstandelijke, lichamelijke of autistische beperking, mensen met NAH, ouderen, mensen met een psychiatrische hulpvraag, en mensen die willen werken zonder werkdruk."

- Veiligheid: - Brandweer Kamperland.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Ondernemend Kamperland behartigt uiteraard de belangen van de lokale ondernemers, en onderhoudt daarnaast goede contacten met de plaatselijke stichtingen en verenigingen, om zo de diverse activiteiten op elkaar aan te laten sluiten, zodat zowel inwoners als toeristen optimaal kunnen genieten van alles wat het dorp te bieden heeft.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kamperland, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen