Kandelaar

Plaats
Buurtschap
Rotterdam
Zuid-Holland

kandelaar plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Kandelaar is van een wel erg 'zuinig' plaatsnaambordje voorzien. Het heeft namelijk de uitvoering van een straatnaambordje, maar dat is het toch niet, want de weg ter plekke heet namelijk Kandelaarweg.

De buurtschap Kandelaar is van een wel erg 'zuinig' plaatsnaambordje voorzien. Het heeft namelijk de uitvoering van een straatnaambordje, maar dat is het toch niet, want de weg ter plekke heet namelijk Kandelaarweg.

Kandelaar

Terug naar boven

Status

- Kandelaar is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 31-7-1941 gemeente Kethel en Spaland. Deze gemeente is per 1-8-1941 grotendeels opgegaan in de gemeente Schiedam. De buurtschap Kandelaar is hier echter door een grenscorrectie van afgesplitst en overgegaan naar de gemeente Rotterdam. De buurtschap valt onder stadsdeel Overschie (die zelf ook als gemeente per 1-8-1941 in de gemeente Rotterdam is opgegaan).

- De buurtschap Kandelaar valt, ook voor de postadressen, onder de stad Rotterdam.

- De buurtschap Kandelaar heeft een miniem op een straatnaambord lijkend plaatsnaambordje (zie foto). Het is namelijk geen straatnaambord, wat je op het eerste gezicht zou kunnen denken, want de weg ter plekke heet niet Kandelaar maar Kandelaarweg. Het lijkt een kombord (want blauw en niet wit), maar of het dat ook echt is, betwijfelen wij. Vermoedelijk ligt de buurtschap namelijk buiten de 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1712 de Kandelaer.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de herberg de Candelaar, die hier begin 17e eeuw aan de Schie heeft gelegen.(1) De naam verwijst naar het 'vuurbaken' dat hier vroeger - in ieder geval tot 1825 - heeft gestaan ter verlichting van de schepen die in het donker afmeerden. Het was een baken zo hoog als een huis, opgetrokken in steen en smeedijzer, in de vorm van een kandelaar. (bron: weblog over het dorp Kethel)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kandelaar ligt N van Schiedam, in de Noord-Kethelpolder, langs de W oever van de Delftse Schie, rond de Kandelaarweg (die in de Topografische atlas Zuid-Holland (2) foutief als Kandelaar wordt betiteld). De buurtschap is, samen met het Z hiervan gelegen Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West, een Rotterdamse 'enclave' aan de Schiedamse (W) kant van de Schie. De buurtschap grenst in het Z aan de Poldervaart, in het O aan de Delftse Schie, in het W aan de spoorlijn Schiedam-Delft. Tegenover de buurtschap, aan de O zijde van de Delftse Schie, ligt de buurtschap Zweth.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Kandelaar niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Keersluis Poldervaart, gelegen op het punt waar de Poldervaart uitkomt in de Delftse Schie, is in 1928 gebouwd om het aan de Poldervaart grenzende gebied, zoals Kethel, te beschermen tegen overstromingen zoals bij de dijkdoorbraak van 1903. De sluis is een keersluis van gewapend beton met drie doorgangen. Daarvan zijn er meer in Nederland, vaak van baksteenmetselwerk maar ook wel uitgevoerd in beton. Als betonconstructie is de sluis kenmerkend voor de periode vóór 1940. Bijzonder aan deze sluis is het gebruik van Zweeds rood graniet als bekleding voor de randen van het sluislichaam. Daarmee is deze sluis uniek te noemen en heeft deze bouwtechnisch-historische waarde.

De sluis is een kenmerkend onderdeel van de eeuwenoude Poldervaart en vertelt iets over de geschiedenis van dit water. Ook daarom heeft de sluis een niet onbelangrijke cultuurhistorische waarde. De sluis heeft tot 1970 gefunctioneerd. Daarna zijn de deuren vastgezet omdat de Poldervaart niet meer voor afwatering werd gebruikt. Na 1970 is er aan deze markante sluis vrijwel niets meer gedaan. Dit zou betekenen dat uiteindelijk een ruïne overblijft en dat moest volgens de Poldervaartvereniging worden voorkomen. - De sluis is in 2013 gerestaureerd. - Guido van der Wedden legt in een weblog uit waarom de sluis niet meer functionerend kan worden gemaakt.

- De Kandelaarbrug (ophaalbrug voor fietsers en voetgangers) in de Delftse Schie verbindt de buurtschappen Kandelaar en Zweth met elkaar. Tot 1960 was hier een veerverbinding over de Schie, alleen voor fietsers en voetgangers. Na opheffing van het veer moesten de fietsers en voetgangers een omweg maken over de noordelijker gelegen Kruithuisbrug of over de Rolbrug in de Schiedamse Schie. Daar kwam pas een einde aan met de ingebruikname van de Kandelaarbrug in 1995.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 2017 gereedgekomen Ecopassage Schie, nabij de buurtschappen Zweth en Kandelaar, vormt de laatste schakel in de natuurverbinding tussen de Ackerdijkse Plassen bij Delft en de Vlietlanden in Vlaardingen: het groenblauwe lint in Midden-Delfland. De ecopassage bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis nu gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg / Delftweg over.

De Ecopassage Schie is ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland. Er is een uitzichtpunt gerealiseerd van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn. Daarnaast is er een voetgangersbrug aangelegd over de Zweth, geheel ontworpen om op te gaan in het gebied. De Schie en de sloten daar omheen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen.

Reactie toevoegen