Kapelle

Plaats
Dorp en gemeente
Kapelle
Zuid-Beveland
Zeeland

kapelle_welkom_bord_kopie.jpg

Kapelle is een dorp en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland. Met deze fraaie borden - dat mogen meer gemeenten doen! - word je welkom geheten in deze gemeente waarin o.a. een deel van het grootste Nationaal Park van Nederland ligt.

Kapelle is een dorp en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland. Met deze fraaie borden - dat mogen meer gemeenten doen! - word je welkom geheten in deze gemeente waarin o.a. een deel van het grootste Nationaal Park van Nederland ligt.

ZL gemeente Kapelle in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Kapelle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Kapelle in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kapelle

Terug naar boven

Status

- Kapelle is een dorp en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland.

- De gemeente Kapelle is in 1941 vergroot met de gemeente Schore en in 1970 met de gemeente Wemeldinge.

- De gemeente omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Biezelinge, Schore en Wemeldinge, een stuk ZO buitengebied van het dorp Kloetinge, en de buurtschappen Abbekinderen (grotendeels), Dijkwel en Eversdijk. De vroegere buurtschap Maalstede (rond de gelijknamige weg) is door de uitbreiding van het dorp Kapelle in de jaren tachtig aan de noordrand van dat dorp komen te liggen, is daarmee in het dorp geïntegreerd en niet meer als buurtschap te beschouwen.

- Wapen van de gemeente Kapelle.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp Kapelle valt ook de buurtschap Dijkwel, en alleen voor de postadressen ook het dorp Biezelinge en de bijbehorende buurtschap Eversdijk.

- Sinds medio 2020 is Fons Naterop de waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle. Naterop was tot de opheffing per 2019 van de gemeente Aalburg 10 jaar burgemeester van die gemeente, en in 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Boxtel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1248 infra parochiam de Capella, 1394 in Capelle ter Maelsteden, 1483 ter Capellen ter Maelsteden, 1573 Cappelle, 1655 Capelle.

Naamsverklaring
"Betekent het Middelnederlandse capelle = kapel 'onderkerk zonder parochiale rechten'. De naam stamt uit een tijd dat de kerk nog als kapel tot een moederkerk behoorde. De kerk staat op een plaats waar drie kreekruggen samenkomen. Kapelle en Maalstede zijn in de archieven soms synoniemen."(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Kapelle ligt aan de wateren Westerschelde in het Z en Oosterschelde in het N, O van de stad Goes en de dorpen 's-Gravenpolder en Kloetinge (van de dorpskern ervan), ZO van het dorp Kattendijke, Z van het dorp Stavenisse, ZW van het dorp Sint-Maartensdijk, W van het Kanaal door Zuid-Beveland (O van het dorp Wemeldinge voor een heel klein deel ook O ervan) en het dorp Yerseke, NW van de dorpen Hansweert en Kruiningen, N van de dorpen Hontenisse en Kloosterzande en NO van de dorpen Hoedekenskerke en Kwadendamme.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kapelle 221 huizen met 1.354 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 125/763 (= huizen/inwoners) en de dorpen Biezelinge 82/516 en Eversdijk 14/75. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 5.000 huizen met ca. 12.500 inwoners; waarvan ca. 2.800 huizen met ca. 7..000 inwoners in het gelijknamige dorp (in sommige statistieken staat het getal van ca. 9.000 vermeld, maar dat komt omdat het dorp Biezelinge voor de postadressen en daarmee voor veel statistieken ook onder dit dorp valt). - Feiten en cijfers over deze gemeente.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Tijdens een archeologische opgraving in 2018 in Kapelle is een voor Zeeland unieke Romeinse vindplaats blootgelegd. De resten van het blootgelegde houten gebouw uit de late 2e of vroege 3e eeuw zijn uniek. Niet eerder zijn in Zeeland op het veen namelijk dergelijke resten gevonden in niet-militaire context, maar gerelateerd aan bewoning. De vondst is gedaan op bedrijventerrein Smokkelhoek. Bij een archeologisch vooronderzoek in 2006 zijn hier ook al vondsten gedaan.

Heerlijkheid
De voormalige heerlijkheid Kapelle omvatte het gelijknamige dorp, het dorp Biezelinge en de buurtschappen Dijkwel, Teekenburg en Maalstede. In de 14e eeuw bloeit de lakenweverij in het dorp. Velen in het dorp vonden hier hun bestaan in. In de 16e eeuw is deze bedrijfstak hier door concurrentie van Goes uitgestorven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente Kapelle is een van de meest welvarende gemeenten van Nederland, tenminste als er naar meer vormen van welvaart gekeken wordt dan alleen naar het inkomen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht. Op basis van die zogenoemde 'brede welvaart' staat de gemeente landelijk op een gedeelde vierde plek. Het CBS heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei. Zij heeft bijna vijftig aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van bijvoorbeeld overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café. Bij veertien van die indicatoren staat de gemeente bij het bovenste kwart van de ranglijst van alle Nederlandse gemeenten. Slechts drie gemeenten hebben landelijk een hogere score: Hendrik-Ido-Ambacht scoort bij vijftien indicatoren in het bovenste kwart en de gemeenten Bloemendaal en Westland bij zestien indicatoren. Binnen Zeeland scoort ook de gemeente Veere goed, met dertien indicatoren, gevolgd door de gemeente Reimerswaal met negen." (bron en voor nadere informatie zie Omroep Zeeland, november 2020)

- In september 2019 maakte het CBS bekend dat Kapelle de gemeente is met de grootste groei in Zeeland tot 2050: maar liefst 6,2 procent. De PZC trok het dorp in om bij inwoners te ontdekken wat 'het geheim' van het succes van deze gemeente is. Enkele citaten uit het artikel onder de link: "Geboren Kapellenaar Abel van der Sluis (18): 'Ik snap wel dat de gemeente in trek is. Er zijn goede scholen, van basis- tot voortgezet onderwijs. Bovendien is er een enorme gemeenschapszin. Zo’n initiatief als Deelcafé De Buurvrouw is tekenend. Men ruimt er samen zwerfafval op, dat soort dingen. Ook voor jongeren is het er fijn wonen. Zeeland vergrijst, maar onze gemeente heeft veel jonge gezinnen. Het is levendig. De sportverenigingen draaien goed, er zijn verschillende muziekverenigingen. En als je als jongere wat meer wil, kun je naar Goes. Dat is op de fiets goed te doen.'

Henri de Jager van Bas + Mar de Jager Woninginrichting: 'Niet alleen voor de dagelijkse boodschappen kun je hier terecht, er zijn ook zaken waar mensen uit de hele regio op af komen. Ons eigen bereik is nog veel groter, wij leveren ook aan klanten van buiten Zeeland en hebben zelfs klanten in België en Duitsland. Maar daarnaast heb je bijvoorbeeld een bruidsmodezaak. En die moet het echt niet hebben van de mensen die hier in de regio trouwen. Kapelle heeft nog behoorlijk wat dorpswinkels: een fourniturenwinkel, een fietswinkel, een lingeriewinkel, een schoenenwinkel, om maar wat te noemen. We hebben grote winkelbedrijven als de Aldi, Albert Heijn en Action, maar ook een práchtige slager in het luxere segment. Mensen zijn bereid daar meer voor te betalen. Er zijn heel veel kapsalons. Het is hier ook een beetje ánders winkelen, omdat je niet door een winkelstraat loopt. Het is meer winkeltje, huis, winkeltje, huisje. Dat geeft een andere sfeer.' En iedereen roemt het gratis parkeren als enorm pluspunt. Ook dát is lekker winkelen.

Makelaar De Jager noemt de rust als voordelen voor stedelingen uit bijvoorbeeld Goes om toch liever in een dorp te willen wonen, gecombineerd met het feit dat er een station is en een snelweg vlakbij, waardoor je snel in de stad bent voor bijvoorbeeld je werk. Maar ook in de gemeente zelf is veel werkgelegenheid, dankzij onder meer grote bedrijven als verlichtingsspecialist Maas en Hagoort, Smulderstextiel.nl, Coroos Conserven en Hapro. Wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Siwart Mackintosh laat weten dat de gemeente specifiek inzet op ouderen, maar dat vooral ook de jongeren niet worden vergeten. Starters ondersteunen ze met leningen. En ze bieden kopers de mogelijkheid de grond waarop het huis staat, in erfpacht van de gemeente te huren. Dat betekent dat ze die grond niet hoeven kopen; daardoor kunnen ze met een lagere hypotheek toe en dat kan hen nèt in staat stellen met hun inkomen toch een starterswoning te kopen. Inwoner Ans Schilders vond dat alle voordelen van de gemeente bredere bekendheid verdienden en lanceerde in 2013 haar liedje: 'Kapelle met een K'. Die 'K' is enerzijds een knipoog naar oud-premier Balkenende, die op enig moment van Biezelinge naar Capelle aan den IJssel is verhuisd, en staat daarnaast wat Ans betreft ook voor Klasse. Op YouTube werd het liedje een behoorlijke hit." - Lees hier waarom het liedje 'van verlies een culthit' werd.

- Bestemmingplan Kapelle-Biezelinge.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapelle heeft als plaats 8 rijksmonumenten.

- Kapelle heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Het boek 'Kleine monumenten in Kapelle, Biezelinge, Eversdijk en Schore' (door M.J. de Regt, uitg. Heemkundige Kring ’De Bevelanden’, Goes, 2004) is via de link ook online te lezen.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk van Kapelle (Kerkplein 4) is in verschillende eeuwen gebouwd. In 1248 begon men aan de bouw van een tufstenen kerkje. Toen deze in de 14e eeuw werd afgebroken, begon men aan de bouw van de tegenwoordige kerk. Men begon aan het koor en de toren. In 1475 zijn de sacristie en het noorderkoor gebouwd en in 1500 de doopkapel aan de zijkant van de toren. Het schip dateert uit dezelfde tijd. De toren is het bekendste deel van de kerk en wordt De stoere Zeeuw genoemd. Het is een 60 meter hoge toren die voor het grootste deel uit baksteen bestaat, maar de ingang is van natuursteen. De toren heeft als enige in Zeeland een bakstenen spits met vier hoektorentjes.

De kerk is van binnen zeer sober, maar heel licht. Het heeft een typisch protestants interieur: alle stoelen en banken zijn op de preekstoel gericht. Deze preekstoel dateert uit 1600 en wordt door een half mens, half zuil ondersteund. Aan de westkant van de kerk staat een uit 1641 daterende herenbank en aan de oostkant het graf van de ambachtsheer van Kapelle, Philibert van Tuyll van Serooskerken. Beelden van de apostelen en van de kerkvaders ondersteunen het dak van de zijbeuken en van het schip. In het noorderkoor bevinden zich de koorbanken waarin de kanunniken tijdens de erediensten stonden. Boven het portaal uit 1866 staat het orgel, gemaakt door de firma Bätz-Witte uit Utrecht.

- De Ontmoetingskerk (Biezelingsestraat 67) uit 1917 was een Gereformeerde Kerk. De kerk is overbodig geworden door de fusie met de Hervormde Kerk tot PKN-gemeente Biezelinge. De kerk is in 2013 gekocht door de Koptisch Orthodoxe Kerk en gaat in het vervolg door het leven als Heilige Maria Sint Arsenius Kerk.

- Het gebouw van de vroegere meestoof De Nijverheid (Ooststraat 47) is blijkens de memoriesteen in de voorgevel gesticht in 1871. Ook gedateerd in het ijzeren vaantje op de schoorsteen. Het vrijstaande gebouw heeft een verhoogde voorbouw en een achterdeel waarvan de wanden door 5 lisenen in partijen zijn verdeeld. Het rijksmonumentale gebouw houdt de herinnering levend aan de eertijds voor Zeeland zo belangrijke meekrapcultuur en is bovendien een van de weinige op Zuid-Beveland bewaard gebleven voorbeelden van de utiliteitsbouw in de neo-rondboogstijl van rond 1870.

- Het 'Terrein waarin aanleg en overblijfselen van het slot Maelstede' is een rijksmonument. "Slot Maalstede (Maelstede) in Kapelle is gesticht door leden uit het geslacht Maalstede, die reeds in de 12e eeuw bezittingen in Zuid-Beveland in leen hadden, welke ongeveer een kwart van het eiland besloegen. Als oudste periode van het kasteel van Maelstede is een naar schatting 12 meter hoog kasteelbergje te beschouwen waarop in het laatst van de 12e eeuw of het begin van de 13e eeuw een bakstenen toren heeft gestaan. De berg is in de loop der jaren geheel afgegraven. In 1971 is het laatste restant van de heuvel en zijn ringgracht oudheidkundig onderzocht. In de voormalige gracht zijn onder andere brokstukken zwaar muurwerk - afkomstig van de top van de berg - aangetroffen alsook de ondereinden van zware eikenhouten palen van een hoge brug die waarschijnlijk de buitenkant van de gracht met de top van de berg verbond.

In het begin van de 14e eeuw kwam in de directe omgeving van de kasteelberg een nieuw kasteel Maelstede tot ontwikkeling. Nadat het was voltooid bestond het kasteelcomplex uit een hoofdgebouw en een zijvleugel die (met een muur aan de beide andere zijden) een kasteelplein omsloten (afmeting circa 31 bij 29 meter). Het rechthoekig bouwwerk was omgeven door een gracht. Bij het kasteel behoorde een slotkapel met begraafplaats. In 1448 stierf Wolfert, de laatste heer van Maelstede. Daarna was het kasteel achtereenvolgens in het bezit van leden uit het geslacht Bruëlis, Van den Abeele, Van Cats, Sandelin, Van Tuyll van Serooskerke, Schaep en van Wassenaar. In 1780 was er van het kasteel slechts een bouwval over; omstreeks 1810 zijn de laatste bovengrondse resten gesloopt. Een klein deel van het kasteelterrein, een cirkelvormig eilandje met gracht en bijbehorend bruggetje, plaatselijk bekend als 'het eilandje', is als monument op de kruising van Maelstede, Ooststraat, Wemeldingse Zandweg terug te vinden." (bron: Bestemmingsplan Kapelle-Biezelinge)

- "Memorial 40-45 Kapelle is onderdeel van Stichting Vitality. Wij vertellen sinds 2012 de bijzondere geschiedenis over de oorlogsperiode '40-'45, met als focus het aandeel van de Franse strijdkrachten tijdens deze periode in Nederland. Maar ook het verhaal van de bevolking van onze gemeente en het leven tijdens de bezetting wordt verteld. Een groot deel van de verzameling is opgebouwd door Dhr. Minus Goud uit Krabbendijke. Hij heeft door de jaren heen uniformen, helmen, wapens en medailles verzameld. Na zijn overlijden heeft Andries Looijen de collectie overgenomen en aangevuld. Toen Andries de collectie in 2011 in bezit kreeg, had hij direct de oude boerenschuur aan zijn woning in gedachten als expositieruimte voor de verschillende militaire voorwerpen.

Inmiddels is de schuur verbouwd en de collectie aangevuld met veel Franse objecten. De nadruk wordt momenteel gelegd op de relatief onbekende Franse Slag die zich in de meidagen van 1940 in Zeeland heeft afgespeeld. Zo staan er poppen opgesteld met de uniformen van het 224RI en 271RI (Franse regimenten die in Zeeland vochten). Ook zijn er wapens, medailles en papieren te zien, alsmede een uniform van het Rode Kruis gedragen door een zuster die de gewonde Fransen verzorgde in het St. Joanna ziekenhuis in Goes. Verder zijn er ook stukken te zien van andere activiteiten van Franse militairen in Nederland tijdens de oorlogsjaren.

De collectie leidt de bezoeker in chronologische volgorde door de oorlogsjaren heen. Het is een indrukwekkende belevenis voor jong en oud. We organiseren regelmatig battlefield tours en vertellen het verhaal in ons museum en op het nabijgelegen officiele Franse ereveld in Kapelle. Dit doen we op dit moment vanuit ons museum aan huis aan de Vroonlandseweg. Maar na 7 jaar is onze collectie met voorwerpen en documenten zo gegroeid dat we aan uitbreiding toe zijn. Ook is onze museumruimte te beperkt om grote groepen (schoolklassen) te kunnen ontvangen. Daarom willen we een nieuw museum realiseren naast het officiele Franse ereveld in het dorp, het enige Franse ereveld in Nederland. Op die manier kunnen we een prachtige koppeling maken tussen verhalen vertellen en herdenken. Een mooiere plaats om de verhalen achter deze graven te vertellen is er niet. Maar dit initiatief kost geld en om dit te kunnen verwezenlijken hebben we ook jouw steun hard nodig. Help jij ons deze geschiedenis te blijven vertellen?"

Oorlogsmuseum Vitality in Kapelle is in augustus 2019 opgenomen in het Museumregister en is daarmee erkend als 'geregistreerd museum'. Voorzitter Andries Looijen spreekt van een ‘prachtig resultaat’. De vrijwilligers hebben namelijk hard gewerkt om aan de normen te kunnen voldoen. "Zo moet de collectie beschreven worden volgens de algemene museumrichtlijnen, moet de klimaatbeheersing in het museum op orde zijn en moet er blijk zijn van ‘goed bestuur’, ook op financieel gebied”, aldus Looijen. Het register bevat ruim 500 musea.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- "Kindervakantieweek Rommeldam (in 2021 voor de 51e keer) is de kindervakantieweek van de gemeente Kapelle. Al sinds 1969 doen wij elk jaar ons best om de kinderen van de basisscholen uit de gemeente een leuke week te bezorgen in de 5e week van de zomervakantie. Tijdens Rommeldam wordt er een hele week een leuk en actief programma aangeboden met huttenbouwen, spelletjes spelen, een speurtocht lopen en nog allerlei andere leuke activiteiten. Op het Rommeldamveld staan 2 grote tenten waar we de dag openen en afsluiten maar waarin we ook activiteiten doen als kijken naar het Rommeldam toneelstuk, het spelen van een quiz of met z'n allen dansen. Rommeldam draait volledig met vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de kinderen telkens weer een fantastische week te bezorgen. Rommeldam kan worden georganiseerd door de inzet van deze vrijwilligers maar ook door een subsidie van de gemeente en sponsoring van bedrijven uit de buurt."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Kapelse Moer is een waterrijk natuurgebied. Gelegen O van Kapelle, Z van de Postweg, O van de Tekenburgseweg en de Kelhoekseweg, grenzend aan het Kanaal door Zuid-Beveland. Aan de overzijde van het kanaal ligt overigens een soortgelijk gebied; de Ierseke Moer. De Kapelse Moer heeft een omvang van ca. 200 hectare. In 2009 zijn in de Kapelse Moer greppels gebaggerd, lage randen opgehoogd en stuwen en duikers aangepast. Hiermee zijn tegelijkertijd meer doelen gediend. Bij extreme regenval kan er meer water worden vastgehouden. Dat gaat verdroging tegen. Landbouwpercelen zijn ontlast. En er is 11 hectare nieuwe natuur bij gekomen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kapelle, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Kapelle. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Dorpshuis: - De Vroone is de '(dorps) huiskamer' van Kapelle en omstreken. Het volledig gerenoveerde en moderne dorpshuis ademt een huiskamersfeer uit, die iedereen bij binnenkomst al een warm gevoel geeft. Wie een privé of zakelijke activiteit wil organiseren kan hier goed terecht. Behalve een prettige sfeer, uitstraling en een persoonlijke benadering, bieden ze een ruime keus aan vergader-, feest- en buffetzalen. Bovendien beschikken ze over een volledig ingerichte theaterzaal met computergestuurde licht- en geluidsmogelijkheden. Alle zalen in De Vroone zijn uitgerust met de modernste faciliteiten. Of het nu gaat om het afspelen van muziek, het gebruik van internet of een presentatie geven met behulp van een beamer, het is allemaal standaard geïntegreerd in elke zaal. Dorpshuis De Vroone is een praktisch dorpshuis dat je afhankelijk van je activiteit in z’n geheel of per zaal kunt huren, met ondersteuning vanuit keuken en/of bar. Desgewenst kunnen ze ook heerlijke en zeer gevarieerde buffetten verzorgen en deze aan je wensen aanpassen.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Honk is een school met ongeveer 300 kinderen in het mooie dorp Kapelle. We zitten sinds 2016 in ons prachtige gebouw 't Saamdeel aan de Vroonlandseweg. 't Honk is een open christelijke basisschool met een goede sfeer, waar leerlingen, team en ouders zich thuis voelen, en waar iedereen welkom is. We hebben oog voor talenten en verschillen: ieder kind is uniek. We richten ons op een evenwichtige ontwikkeling van onze leerlingen waarbij aandacht is voor hoofd, hart en handen. Ons christelijk onderwijs heeft als doel dat kinderen uitgroeien tot sociaal verantwoordelijke wereldburgers. Onze school is een lerende organisatie, waardoor wij kwalitatief goed onderwijs bieden; het team leert met en van elkaar. 't Honk werkt volgens een uitgekiend zorgplan, waardoor Passend Onderwijs mogelijk wordt gemaakt voor onze leerlingen. We zien de ouders als partner, we gaan samen voor goed onderwijs."

- Jeugd en jongeren: - "Scouting Ridder van der Maelstede in Kapelle staat voor uitdaging! Op zaterdag bieden wij leuke en spannende activiteiten waarmee meisjes en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Samen. Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, die met meer dan 100.000 leden de grootste jeugdbeweging van Nederland is. Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderdeel van scouting. Samen sta je sterk! Outdoor. Het scoutingspel wordt voornamelijk gespeeld in de natuur. Een scout leert hoe hij kan overleven in de natuur, zoals het maken van een vuur, het bereiden van een maaltijd op vuur en navigeren met kaart en kompas. Ook leert een scout om voor de natuur te zorgen.

Uitdaging. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen. Je leert diverse scoutingtechnieken, maar ook leer je om instructie te geven aan jongere kinderen of zelf een activiteit of kamp te organiseren. Team. Scouting doe je samen. Vanaf de welpen wordt er gewerkt in zogenoemde nesten of patrouilles, waardoor je leert samenwerken. Spel. Het scoutingspel is veelzijdig en biedt activiteiten op het gebied van sport en spel, buitenleven, uitdagende scoutingtechnieken, expressie, samenleving, internationaal en identiteit. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens op zaterdagochtend of -middag kijken bij Scouting Ridder van der Maelstede in Kapelle!"

- "Het werk van Jong Kapelle is eigenlijk heel divers, maar we zijn voornamelijk bezig jongeren met elkaar te verbinden. Door middel van verschillende activiteiten komen jongeren in contact met ouderen en jongeren uit de eigen of andere gemeenten. Een voorbeeld is de ‘Movietour’, waarbij zo’n 50 jongeren met de bus naar de bioscoop in Vlissingen kunnen. Tijdens deze activiteiten leren verschillende groepen elkaar kennen en ontstaan er zelfs vaak ware vriendschappen. Vaak laten we de jeugd zelf ook veel doen. Bijvoorbeeld het organiseren van een Frisfeest of helpen bij een sportevenement voor jongeren.

Een bijzonder moment was het openen van Jongerencentrum de Kelder in Wemeldinge. Een enthousiaste groep jongeren wilden graag een ontmoetingsplaats onder de Wemel. De gekozen locatie was in het begin een vieze, vochtige kelder die enkel diende voor wat opslag. We hebben de jeugd de tip gegeven hun verhaal te doen in een officiële raadsvergadering en daarin aan te geven dat ze de kelder willen gebruiken voor een nieuwe ontmoetingsplaats. Ze zijn hier zelf samen mee aan de slag gegaan en een half jaar later waren ze aan het schilderen in hun eigen nieuwe jongerencentrum. Een mooi moment! Jong Kapelle heeft veel contacten met andere gemeenten en instellingen zoals het CJG, SMWO etc."

- Twirl/dans e.d.: - Bij vereniging Twirl en Dancefactory in Kapelle kun je terecht voor peuterdans (2-3 jaar), swingkids (4-5 jaar), kidsdance (6 t/m 9 jaar), dancemix (vanaf 10 jaar), combinatie van jazzdance / streetdance / clipdance, showdans (musicals) vanaf 9 jaar, jazz/moderne dans (vanaf 10 jaar), twirlen recreatief (vanaf 6 jaar), twirlen competitief (vanaf 9 jaar), activitydance (vanaf 18 jaar), aerobics, steps en spierversterkende oefeningen.

- Welzijn: - "Stichting Hartelijk is een non-profit instelling in Kapelle die de wens heeft om ‘een goede buur’ te zijn voor mensen dichtbij en ver weg. En hoe word je een goede buur? Volgens ons is dat - in theorie- vrij eenvoudig: door te delen! Delen in tijd en aandacht met mensen dichtbij, maar bijvoorbeeld ook delen in middelen en contacten aangaan met mensen in nood verder weg. ‘Delen dichtbij’ en ‘delen ver weg’ noemen we dat. Om ‘een goede buur’ te kunnen zijn hebben we Stichting Hartelijk opgericht. We willen hartelijk zijn naar doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doelstelling Stichting Hartelijk: het tot stand brengen van een duurzame verbinding tussen inwoners, jong en oud(er), Nederlands en met een migratie achtergrond, vanuit de overtuiging dat ieder mens liefde en vriendschap nodig heeft. Door bijvoorbeeld (ex-)vluchtelingen in contact te brengen met Nederlandse inwoners worden de drempels verlaagd om hen succesvoller te laten integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor de eenzamen onder ons; de stichting wil hartelijk zijn naar alle doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ontmoetingen tussen inwoners te faciliteren door middel van het zogeheten Deelcafé concept, een "meet and eat", waarbij de taal kan worden geoefend, contacten kunnen worden opgebouwd en ervaringen kunnen worden uitgewisseld; het bezoeken van eenzamen aan huis indien gewenst, waardoor het isolement wordt doorbroken en integratie in de samenleving kan worden bevorderd; het organiseren van workshops, high-tea's, lady's nights, jongerenavonden en het samen exploiteren van het Deelcafé; het faciliteren van ontmoetingen middels sport en spel. Positieve resultaten vanuit het Deelcafé worden aan geschonken aan goede doelen.

Drinken. Het door Stichting Hartelijk gestichte Deelcafé De Buurvrouw in Kapelle houdt van koffie. De állerbeste verse koffie, en van overheerlijke thee! Bij De Buurvrouw vind je dan ook een uitgebreide koffie- en theekaart, en altijd verse taarten, koeken en limonades. Geniet van de beste koffie en thee in een ongedwongen en gastvrije setting. Want wat is er nu leuker dan samen genieten? Delen. De Buurvrouw is graag een beetje anders. 100% non-profit bijvoorbeeld: van elke kop koffie kan de opbrengst worden weggegeven aan de projecten die we ondersteunen! Delen betekent ook de tijd nemen om dorpsgenoten te leren kennen. Delen in tijd en oprechte aandacht. Heb jij een hart voor mensen? Dan is De Buurvrouw je beste vriendin! Doen. De Buurvrouw biedt een plek om te inspireren en geïnspireerd te raken. Samen nadenken over hoe we de wereld elke dag weer een stukje mooier kunnen maken. 'Gewoon' over hoe ons leven in Kapelle steeds meer inhoud en betekenis kan krijgen. En over hoe we zelfs op afstand kunnen bijdragen aan de levens van mensen ver weg. Samen ontdekken!"

Reacties

(2)

Toevoegen bezienswaardigheid, is ook rijksmonument: restanten van kasteel Maelstede. (...)

Dank voor de tip Hans! Dit verdient inderdaad zeker ook een beschrijving op deze pagina. Ik heb er een stukje over toegevoegd.

Reactie toevoegen