Kasteren

Plaats
Buurtschap
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

kasteren_informatiepaneel.jpg

De buurtschap Kasteren heeft geen officiële plaatsnaamborden, maar heeft in 2009 wél een fraai informatiepaneel gekregen met daarop wetenswaardigheden over de buurtschap, én de plaatsnaam er groot op vermeld. Pluim voor de gemeente Boxtel!

De buurtschap Kasteren heeft geen officiële plaatsnaamborden, maar heeft in 2009 wél een fraai informatiepaneel gekregen met daarop wetenswaardigheden over de buurtschap, én de plaatsnaam er groot op vermeld. Pluim voor de gemeente Boxtel!

kasteren_station_liempde_1920.jpg

Station Liempde aan de spoorlijn Boxtel-Wesel bevond zich in de buurtschap Kasteren. Het stationsgebouw (hier op een foto uit 1920) is bewaard gebleven en is tegenwoordig een woonhuis.

Station Liempde aan de spoorlijn Boxtel-Wesel bevond zich in de buurtschap Kasteren. Het stationsgebouw (hier op een foto uit 1920) is bewaard gebleven en is tegenwoordig een woonhuis.

Kasteren

Terug naar boven

Status

- Kasteren is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, gemeente Boxtel. T/m 1995 gemeente Liempde.

- De buurtschap Kasteren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Liempde.

- De buurtschap Kasteren heeft geen officiële plaatsnaamborden. Het heeft in 2009 wél, net als alle andere buurtschappen in de gemeente Boxtel, een fraai informatiepaneel gekregen waarop je over de bijzonderheden van de buurtschap kunt lezen, waarboven in grote letters de plaatsnaam staat vemeld. Dat zou je als alternatief 'plaatsnaambord' kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1444 Casteren, 1837-1840 Kasteren, 1840 Casteren.

Naamsverklaring
De naam is vermoedelijk terug te voeren op het middeleeuws Latijnse castrum 'versterkte plaats, versterking. Zie ook Casteren, Hoogcasteren en Castelré. Een aanwijzing dat deze nederzetting terugreikt in de Romeinse tijd is mogelijk de vermelding uit 1444, die luidt: "een stukje land geheten dat Rode Land in Boxtel ter plaatse geheten Casteren." Het door de Romeinen gebruikte terra sigillata was namelijk roodachtig.(1) De oudste vermelding van de plaats dateert uit 1367 (in de Bossche protocollen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kasteren ligt N van Liempde, rond de Kasterensestraat, en grenst in het Z aan de Dommel en in het W aan de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kasteren 27 huizen met 177 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap nog altijd ca. 25 huizen, nu met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Over de allervroegste geschiedenis van buurtschap Kasteren (die dus zoals hierboven beschreven mogelijk uit de Romeinse tijd dateert) zijn nog geen bewijzen gevonden. Zeker is in ieder geval wél dat de buurtschap zich heeft ontwikkeld uit al in de late middeleeuwen ontstane herengoederen.

Bij de rivierovergang is ook al vroeg sprake van een watermolen waar graan wordt gemalen en olie wordt geslagen. De restanten van de Kasterense watermolen zijn helaas begin jaren zestig van de 20e eeuw door brand verwoest.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Antonius Abt, ook wel bekend als 'Antonius met het varken' heeft sinds 1982 weer een plek in Kasteren, op de splitsing van de Maai met de Kasterensestraat. Aanvankelijk als eenvoudig kleinood, sinds 2003 als volwaardige veldkapel - zie de 2e kapel onder de link - gelegen tussen de bolle akkers.

- Hoeve Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef is prachtig gelegen aan de Dommel en tegenwoordig eigendom van Stichting Brabants Landschap. De hoeve wordt al in de 14e eeuw genoemd en heeft in de loop der eeuwen ook nog verschillende andere benamingen gehad: Ten Acker of Ten Ecker, De Grote Hoeve of Die Hoeve opt Water. Uit onderzoek blijkt dat de nu nog aanwezige herenkamer in 1523 gebouwd is. Er is ook een, veel jonger, Klein Duijfhuis, een woning aan de Savendonksestraat onder Kasteren, gebouwd door de familie Van Rijckevorsel en nu eigendom van de Marggraff Stichting.

Het stalgedeelte van hoeve Groot Duijfhuis is in 2016 verbouwd en ingericht tot informatiepunt waar bezoekers informatie kunnen vinden over het Brabantse landschap. De ruimte wordt ook gebruikt door maatschappelijke organisaties uit de omgeving. Hiermee is een belangrijk deel van dit eeuwenoude complex met een rijke historie publiek toegankelijk geworden.

De Vlaamse schuur bij hoeve Groot Duijfhuis is de oudste Vlaamse schuur van Nederland. De schuur dateert uit 1525. Dat blijkt uit wetenschappelijk bouwonderzoek uit 2012. Onderzoeksbureau ABM heeft toen een zogeheten jaarringenonderzoek van de gebinten gedaan. Voorheen werd altijd aangenomen dat dergelijke schuren pas na 1600 waren gebouwd. Mark Bimmel van ABM: "Uit de waarnemingen en dateringen is gebleken dat de Vlaamse schuur of kloosterschuur in of kort na 1525 gebouwd moet zijn. Opmerkelijk is dat de Vlaamse schuur sinds de bouw niet gewijzigd is of gedemonteerd. Alle telmerken en balken zitten nog precies op de plaats waar zij horen."

Bij hoeve Groot Duijfhuis staat ook nog een duiventoren uit 1661. De duiven werden gehouden voor de mest en het vlees. Het houden van duiven was in die tijd alleen voorbehouden aan de adel. In Nederland zijn duiventorens zeldzaam. De duiventoren bij het Groot Duijfhuis is de meest bekende duiventoren in Het Groene Woud.

- In Kasteren bevond zich van 1889 tot 1936 het station Liempde aan de spoorlijn Boxtel-Wesel, ook wel bekend als het Duits Lijntje. Het stationsgebouw (aan de Gemondesestraat) is bewaard gebleven en is in gebruik als woonhuis.

Reactie toevoegen