Katlijk

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

katlijk_mildam_zomerfeest_2018_15_16_17_juni.jpg

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Katlijk.JPG

De lommerrijke weg van Katlijk naar Mildam

De lommerrijke weg van Katlijk naar Mildam

Katlijk

Terug naar boven

Status

- Katlijk is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- De inwoners van Katlijk werken op veel gebieden samen met die van het ongeveer even grote (of kleine) buurdorp Mildam.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Katlijk. D.w.z. de ij spreek je dus ook zo uit.

In het Fries
Ketlik.

Oudere vermeldingen
1315 Kathaleke, 1408 Catlyck, 1523 Ketteleeck.

Naamsverklaring
Men vermoedt hierin leek 'natuurlijke waterloop' en kat (diernaam). Eerder is hier sprake van de persoonsnaam Katte, Kette, vergelijk de geslachtsnaam Ketting in de plaatsnaam Kettingwier.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Katlijk ligt O van de dorpen Oranjewoud en Heerenveen, ZO van het dorp De Knipe, ZZO van het dorp Langezwaag, ZW van de dorpen Bontebok, Jonkerslân en Gorredijk, WZW van de dorpen Nieuwehorne en Oudehorne, WNW van het dorp Oldeberkoop, NW van het dorp Nijeholtpade, NNW van de dorpen Ter Idzard en Oldeholtpade, NNO van het dorp Oldeholtwolde, ONO van de dorpen Oudeschoot en Nieuweschoot en NO van het dorp Mildam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Katlijk 40 huizen met 241 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang in 2003, is in 2004 het boek 'Katlijk door de eeuwen heen' verschenen (gebonden, 192 pagina's, full-color, met vele illustraties en foto's, zowel oud als recent). De bekende auteur Geert Mak heeft het voorwoord geschreven, omdat hij geregeld in dit dorp verblijft. Het boek is verdeeld in 9 thematische hoofdstukken: het ontstaan van het dorp / het geologisch heden en verleden / de invloed van de adel op het dorp / de kerk en de klokkenstoel / het kerkelijk leven en het verenigingsleven / het onderwijs / de markante persoonlijkheid W.A. Nijenhuis / de Tweede Wereldoorlog / verklaring van de plaatsnaam, straatnamen, namen van boerderijen, etc. Het boek kost €30,00. Voor nadere informatie over de verkrijgbaarheid kun je terecht bij Plaatselijk Belang (zie hieronder bij Links).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Katlijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Katlijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Katlijk heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- In Katlijk stond in 1254 al een kapel. De huidige Thomaskerk (Kerkelaan 20) dateert uit 1525. Het is een eenbeukige, laatgotische kerk met steunberen en een driezijdig gesloten koor. De kerk zonder toren is gebouwd van rooswinkels; bakstenen die kleiner zijn dan kloostermoppen. De schoudergevel dateert uit de 17e eeuw. De nieuwe rondboogvensters zijn in de 18e eeuw aangebracht. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Onder de orgelgalerij staan twee overhuifde en door driehoekige frontons bekroonde kerkbanken. De overige kerkbanken zijn vervangen door stoelen. De vloer is geplaveid met estriken. Het eenklaviers orgel uit 1983 is gemaakt door Mense Ruiter. De kerk is sinds 1977 eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Aan de noordzijde van de kerk staat een dubbele klokkenstoel met zadeldak. De klokkenstoel is in 1930 vernieuwd en in 1978 gerestaureerd. De twee klokken uit 1952 vervingen twee klokken van Cyprianus Jans Crans, die in 1943 door de Duitse bezetter waren gevorderd. De klokken worden geluid voor het aankondigen van kerkdiensten en bij het Sint-Thomasluiden.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Sinds 1998 bestaat de Bar in Katlijk. Het bestuur bestaat uit 10 vrijwillige personen. Jaarlijks organiseren wij feesten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zelf hebben wij een thuisbasis in dit prachtige dorpje, deze noemen wij ook wel het crisiscentrum van onze organisatie. Op de thuisbasis kunt u eveneens genieten van onze sfeervolle kroeg, waar al menig feesten zijn gehouden. Jaar in jaar uit, met hoogte- en dieptepunten, ging voorbij. Vele vrijdagen achtereen zaten wij in onze 'bar' en waren we er niet weg te slaan. Maar door de jaren heen werd het bestuur ouder en vond niet meer de tijd om elke vrijdag weer geopend te zijn voor zijn publiek. In 2005 zijn wij begonnen met het organiseren van het Winter Wonder Feest (op een zaterdag begin februari), omdat er vooral in dit seizoen van het jaar te weinig (tent)feesten worden gehouden. En om de saamhorigheid tussen Katlijkers blijven te stimuleren, organiseren wij in 2019 voor de 14e keer het Winter Wonder Feest." Aldus de organisatie op haar site.

- It Fryske Gea organiseert op een zaterdag in januari vanaf 9.00 uur een twee uren durende wandeltocht door het Ketliker Skar bij Katlijk. Onderweg wordt informatie gegeven over de historie van het gebied en het ontstaan in de laatste ijstijd via de adelijke familie Bieruma-Oosting. Ook vertelt een gids over de bewoners van het Ketliker Skar zoals de das, damherten, goudhaantjes en spechten. Het Ketliker Skar is een prachtig cultuurbos, waarin de sporen van de vroegere houtproductie nog terug zijn te vinden in de lange rechte lanen. Aanmelden kan uiterlijk tot een dag van tevoren tot 15.00 uur via de link of via tel. 0511-539618. Via dat telefoonnummer is ook de startlocatie op te vragen. Deelname is gratis voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas. Niet-leden betalen vier euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen twee euro.

- Paasvuur.

- Voor een indruk van wat er zoal tijdens het Zomerfeest Katlijk Mildam (gedurende 4 dagen in juni) te doen is, vermelden wij hier wat er in 2018 te doen was: fietstocht, ouderenprogramma, kinderprogramma, Pubkwis max. 40 teams, Pub in de Tent met Party DJ Nicky Lorenzo en Alice Springs, Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedunsjen, Zaterdagmiddagmatinee met Frerik de Swetser en Kobus en de Rokkers, Party DJ Nicky Lorenzo en Stageline, Kerkdienst, Gekostumeerd Volleybal.

Sommigen denken weleens dat zoiets min of meer 'vanzelf' gaat. Daarom is het weleens goed om te lezen wat hier allemaal bij komt kijken: "Naast de stichting die op papier moet bestaan, bestaat de commissie uiteraard uit veel meer mensen. De organisatie bestaat uit een 6-tal commissieleden die het initiatief nemen en ieder zelfstandig of groepsgewijs taken op zich nemen om feestonderdelen te realiseren. En verder zijn er veel vrijwilligers nodig. Zij zijn noodzakelijk om al het werk voor en tijdens het feest gesmeerd te laten verlopen. En sponsors (bedrijven en particulieren) uiteraard. Zonder geld, goederen en diensten geen feest. Wat moet er jaarlijks zoal gebeuren?: Er moet weer een tent komen. Vergunningen, drank, hekken, wc’s, bewaking, muziek, bands, muntjes, glazen, versiering, bewakers, prijzen, flyers, website, geld van sponsors, vrijwilligers vinden, springkussens, kleurplaten, reclame, vrachtwagens, dranghekken, buma-stemra, pipo-wagens etc. Dit alles kan alleen met een groep enthousiaste commissieleden en een hoop steun vanuit de enthousiaste dorpen Katlijk en Mildam. Gelukkig zijn die enthousiaste commissieleden en die steun vanuit de dorpen er ieder jaar weer. Waarvoor onze dank!" Aldus de organiserende Stichting De Blêde Teppers.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er in Katlijk worden geschaatst op ijsbaan De Kule.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Swalkroute Katlijk (10 km).

- Als je van rust, ruimte en natuur houdt, kom je in en rond Katlijk goed aan je trekken. Het meest bekend zijn het Katlijker Schar en de Katlijker Heide. Maar ook de andere bij dit dorp gelegen bossen en heidevelden zijn de moeite van het bezoeken waard. Het gebied biedt ruime mogelijkheden om op de fiets te ontdekken, en ook wandeltochten kunnen er volop worden gemaakt. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben er verschillende wandelroutes uitgezet.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Katlijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Katlijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Katlijk. - Pagina over het dorp op de site van de gemeente Heerenveen.

- Nieuws: - Dorpsblad De Raaptepper verschijnt 1x per kwartaal.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Katlijk is een belangenvereniging voor de inwoners van ons dorp. Wat is nou precies onze rol? Onze missie is iets betekenen voor het welzijn en woonplezier van de inwoners van het dorp en we zijn een spreekbuis richting organisaties en de gemeente als het gaat om lokale initiatieven of onderwerpen die ons bezighouden. We pakken waar mogelijk vraagstukken op die het belang van de inwoners betreffen of verwijzen je, bij specifieke vraagstukken, door naar de juiste instantie. Er zijn korte lijnen met de gemeente om zaken te bespreken die leven onder onze dorpsgenoten. Daarnaast hebben we ook contact met diverse andere organisaties zoals Doarpshelp Ketlik/Mildaam en de Plaatselijke Belangen uit de omgeving. Verder zijn er de jaarlijks terugkerende evenementen, waarvan het St. Thomasluiden en de Midwintermarkt de bekendste zijn. Tevens vindt er op 4 mei bij de Thomastsjerke een herdenkingsbijeenkomst plaats voor oorlogsslachtoffers. Plaatselijk Belang heeft een bestuur en ruim 200 leden. Het bestuur vergadert, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks en in februari legt het bestuur in een algemene ledenvergadering verantwoording af over het afgelopen jaar. De contributie bedraagt € 10 per jaar. Namens Plaatselijk Belang werkt een toegewijde redactie vier keer per jaar aan dorpskrant De Raaptepper. Deze krant wordt onder de leden verspreid en bevat actualiteiten in en rond het dorp en verhalen over historie en dorpsgenoten."

- Sport: - Keatsferiening Heaks en Krekt is er voor dit dorp en de buurdorpen Mildam en Bontebok e.o. "Ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven in Spannum gewoond, heb daar altijd gekaatst en ben sindsdien al verliefd op deze mooie Fryske sport. In 2012 kochten we een huis in Katlijk, en het leek mij een uitdaging om hier een kaatsvereniging op te richten. Toen we hier een paar maanden woonden, had ik al snel een aantal ´soortgenoten´ ontdekt die ook een groot kaatshart hadden. Met deze kaatsenthousiastelingen hebben we in februari 2013 voor het eerst om tafel gezeten om te kijken of er voldoende draagvlak en animo was om in het dorp te kaatsen. Conclusie van dit overleg was: "it giet oan!". Vervolgens heeft de Tjongerschool 2 maal kaatsles gehad, wat enthousiast werd ontvangen. Na het schoolkaatsen werd elke woensdagavond kaatstraining gegeven aan zowel de jeugd als aan volwassenen. Bijna elke woensdagavond waren er zo´n 20 kinderen en 20 volwassenen te kaatsen.

En op het dorpsfeest werd een demonstratiepartij georganiseerd. Ook dit kaatsevenement werd goed ontvangen. Tot slot is vermeldenswaardig dat er 2 ledenpartijen werden verkaatst in 2013, beide keren hadden we maar liefst 50 man op e list! Conclusie van dit proefjaar kaatsen was dat er voldoende draagvlak en animo was om door te gaan met kaatsen en een kaatsvereniging op te richten, en dat hebben we in februari 2014 dan ook gedaan, onder de naam KF Heaks en Krekt. De naam is overigens ontstaan tijdens het veld leggen wat Harm Wierda en ik traditiegetrouw iedere woensdagochtend deden. Vaste prik was dan dat Harm zei: "It fjild moat wol heaks lizze Bennie", waarop ik zei: "Jawis it moat heaks en krekt leint wurde!" Bennie de Boer"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Katlijk.

Reactie toevoegen