Keizersveer

Plaats
Buurtschap
Altena Geertruidenberg
West-Brabant Land van Heusden en Altena Amerstreek
Noord-Brabant

Keizersveer

Terug naar boven

Status

- Keizersveer is een buurtschap, en tegenwoordig ook deels bedrijventerrein, in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in deels de streek Land van Heusden en Altena en gemeente Altena (t/m 1996 gemeente Dussen, in 1997 over naar gemeente Werkendam, in 2019 over naar gemeente Altena) (N van de rivier de Bergse Maas) en deels de Amerstreek en gemeente Geertruidenberg (t/m 1996 gemeente Raamsdonk) (Z van voornoemde rivier).

- De buurtschap Keizersveer valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Hank (gemeente Altena), deels onder het dorp Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg).

- De buurtschap Keizersveer heeft geen plaatsnaamborden, maar heeft wel aan beide kanten van de Bergse Maas gelijknamige straatnaambordjes zodat je daaraan tenminste nog kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1840 't Keizers Pont Veer, 1845 Keizersveer.

Naamsverklaring
De naam Keizersveer is afkomstig van keizer Napoleon Bonaparte die in 1811 alhier de veerboot nam over de Maas om een bezoek te brengen aan de ingelijfde Hollandse gewesten. Hier werd namelijk de Napoleonsweg tussen Parijs en Amsterdam aangelegd, waarvoor Spaanse krijgsgevangenen werden gebruikt. In 1813 was de weg gereed en met kasseien geplaveid, waarmee het de enige verharde weg in deze streek was. Nu ligt hier de A27, die deels het tracé van de oude Napoleonsweg volgt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keizersveer ligt rond de beide gelijknamige wegen, aan beide kanten van de in 1904 gereed gekomen Bergse Maas, door welke de buurtschap sindsdien wordt doorsneden (daarvóór werd de buurtschap doorsneden door de (Noord-Brabantse) Oude Maas; het water iets ZO van de buurtschap heet sinds kort voor de gereedkoming van de Bergse Maas "Oude Maasje") en ligt NO van Raamsdonksveer en Geertruidenberg en Z van Hank.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Keizersveer omvat aan beide kanten van de Bergse Maas een handvol woonhuizen, een enkel woonschip en enkele bedrijfspanden, met in totaal ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sinds 1812 was hier een veerverbinding om het Land van Altena te verbinden met het Z hiervan gelegen Brabantse vasteland. Voetgangers werden met een roeiboot het Oude Maasje overgezet; voor karren, rijtuigen en dieren was er een pont. Tot 1890 was dat een zogeheten handkabelpont. In verband met de aanleg van de honderden meters brede Bergse Maas waren krachtiger boten nodig. Dat werden 2 raderstoomponten. Zie verder het artikel over de geschiedenis van de veerverbindingen bij Keizersveer.

De plaatsnaam is tegenwoordig vooral bekend van de in 1931 aangelegde Brug bij Keizersveer, ook wel Keizersveerbrug of Keizersveerse Brug, die sindsdien de veerponten alhier overbodig heeft gemaakt.

Aan de Z kant stond sinds 1952 de Pontonnierskazerne. Deze kazerne is rond 2000 gesloopt. Tegenwoordig ligt hier bedrijventerrein De Pontonnier.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan bedrijventerrein De Pontonnier (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Keizersveer (Aanwassenweg 2, Raamsdonk) speelt al sinds 1977 een belangrijke rol in de waterhuishouding van West-Brabant. Het gemaal pompt per uur bijna 100 miljoen liter water vanuit de lage polders de Bergsche Maas in om te zorgen dat sloten, beken en kanalen niet overstromen. In het gemaal is een expositie ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, die leerlingen kennis laat maken met de taken van het waterschap en de werking van het gemaal. Een educatieve waterfilm en interactieve computerprogramma’s geven extra achtergrondinformatie. En leerlingen kunnen zelf 'waterschapje spelen' en met schuiven en stuwen de waterstand regelen. Ook groepen volwassenen kunnen een excursie aanvragen.

Reactie toevoegen