Kelpen-Oler

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

kelpen-oler_fanfare_sint_liduina.jpg

Waar een klein dorp groot in kan zijn: fanfare Sint Liduina uit Kelpen-Oler is opgericht in 1936 en speelt al vele decennia op topniveau. Er is ook een jeugdorkest waarbij de jeugd wordt klaargestoomd voor 'het grote orkest'. (© www.fanfaresintliduina.nl)

Waar een klein dorp groot in kan zijn: fanfare Sint Liduina uit Kelpen-Oler is opgericht in 1936 en speelt al vele decennia op topniveau. Er is ook een jeugdorkest waarbij de jeugd wordt klaargestoomd voor 'het grote orkest'. (© www.fanfaresintliduina.nl)

kelpen-oler_basisschool_st._liduina.jpg

Niet alleen waar een klein dorp, ook waar een kleine schóól groot in kan zijn, lees je op de site van Basisschool St. Liduina (www.stliduina.nl)

Niet alleen waar een klein dorp, ook waar een kleine schóól groot in kan zijn, lees je op de site van Basisschool St. Liduina (www.stliduina.nl)

kelpen-oler_got_talent_2015.jpg

Ook het dansen en zingen krijgt de jeugd van Kelpen-Oler al met de paplepel ingegoten. Nina, Cato en Kiki höbbe waanzinnig gedansj en gezonge op 't nummer van Sjingboem: 'Wae höbbe de Prins geraoje', en hebben daarmee Kelpen-Oler Got Talent 2015 gewonnen.

Ook het dansen en zingen krijgt de jeugd van Kelpen-Oler al met de paplepel ingegoten. Nina, Cato en Kiki höbbe waanzinnig gedansj en gezonge op 't nummer van Sjingboem: 'Wae höbbe de Prins geraoje', en hebben daarmee Kelpen-Oler Got Talent 2015 gewonnen.

kelpen-oler_cv_de_kujeldreiers_kopie.jpg

Het carnaval in Kelpen-Oler is in goede handen bij carnavalsvereniging De Kujeldreiers. Wat dat voor iemand is? Zie de link bij Jaarlijkse evenementen. (© www.kujeldreiers.nl)

Het carnaval in Kelpen-Oler is in goede handen bij carnavalsvereniging De Kujeldreiers. Wat dat voor iemand is? Zie de link bij Jaarlijkse evenementen. (© www.kujeldreiers.nl)

kelpen-oler_joekskapel_de_kujeltraoters.jpg

Joekskapel De Kujelträöters uit Kelpen-Oler is altiëd in veur ein fieëstje. "Wae volgen de prins mit zien gevolg altieëd en euveral. As wae d'r zeen gaon wae gans los en zal 't zéker ein fieëst waere!", aldus de kapel op zijn site. (© CV De Kujeldreiers)

Joekskapel De Kujelträöters uit Kelpen-Oler is altiëd in veur ein fieëstje. "Wae volgen de prins mit zien gevolg altieëd en euveral. As wae d'r zeen gaon wae gans los en zal 't zéker ein fieëst waere!", aldus de kapel op zijn site. (© CV De Kujeldreiers)

kelpen-oler_preuvenement.jpg

Alle zintuigen komen aan bod in Kelpen-Oler: tijdens Preuvenement Kelpen-Oler (1e zaterdag van september) kun je van alles horen, zien en proeven bij tientallen hobbyisten, kunstenaars, bedrijven, verenigingen en artiesten uit het dorp en omstreken.

Alle zintuigen komen aan bod in Kelpen-Oler: tijdens Preuvenement Kelpen-Oler (1e zaterdag van september) kun je van alles horen, zien en proeven bij tientallen hobbyisten, kunstenaars, bedrijven, verenigingen en artiesten uit het dorp en omstreken.

kelpen-oler_spreukenbos_de_moost.jpg

Ook de natuurliefhebber komt in Kelpen-Oler aan zijn trekken. In Spreukenbos De Moost van Sjra Wijen kun je door een wandeling op zoek  gaan naar innerlijke rust en ontspanning. Bezoekers mogen een steen leggen, eventueel met een spreuk erop...

Ook de natuurliefhebber komt in Kelpen-Oler aan zijn trekken. In Spreukenbos De Moost van Sjra Wijen kun je door een wandeling op zoek gaan naar innerlijke rust en ontspanning. Bezoekers mogen een steen leggen, eventueel met een spreuk erop...

kelpen-oler_zorghoeve_en_zorgboerderij_de_port.jpg

Sinds 2004 is er in Kelpen-Oler Zorgboerderij De Port (voor dagbesteding) en sinds 2013 Zorghoeve De Port (voor 24-uurszorg)

Sinds 2004 is er in Kelpen-Oler Zorgboerderij De Port (voor dagbesteding) en sinds 2013 Zorghoeve De Port (voor 24-uurszorg)

kelpen-oler_gemeenschapshuis_het_trefcentrum.jpg

Last but not least heeft Kelpen-Oler sinds 1970 de beschikking over Gemeenschapshuis Trefcentrum, waar het verenigingsleven gastvrij onderdak vindt

Last but not least heeft Kelpen-Oler sinds 1970 de beschikking over Gemeenschapshuis Trefcentrum, waar het verenigingsleven gastvrij onderdak vindt

kelpen-oler_vlak_na_de_kerkbouw.jpg

Op deze kaart van kort na 1936 (het bouwjaar van de St. Liduinakerk) zien we de kerk nog eenzaam in het landschap liggen, precies midden tussen Kelpen in het NW en Oler in het ZO. Later ontstaat rond de kerk geleidelijk de huidige kern van Kelpen-Oler.

Op deze kaart van kort na 1936 (het bouwjaar van de St. Liduinakerk) zien we de kerk nog eenzaam in het landschap liggen, precies midden tussen Kelpen in het NW en Oler in het ZO. Later ontstaat rond de kerk geleidelijk de huidige kern van Kelpen-Oler.

Kelpen-Oler

Terug naar boven

Status

- Kelpen-Oler is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal. T/m 1990 gemeente Grathem. In 1991 over naar gemeente Heythuysen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Onder het dorp Kelpen-Oler valt ook de kennelijke buurtschap Ensebroek. Wij zeggen bewust 'kennelijke', omdat deze naam alleen als buurtschap wordt vermeld in het Dorpsontwikkelingsplan ("met oude boerderijen en hoge landschappelijke waarden"), maar wij deze naam verder nergens in andere bronnen (oude noch recente) zijn tegengekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Kelpe-Oler.

Naamgeving
Oorspronkelijk zijn dit twee aparte buurtschappen. Na realisatie van de kerk in 1936 tussen beide kernen in, krijgt de daaromheen groeiende kern de naam Kelpen. Pas in 1999 wordt dat gewijzigd in Kelpen-Oler. De Topografische atlas Limburg editie 2004 (1) loopt in dit opzicht een beetje achter en vermeldt ze nog als twee aparte plaatsen. Voor de naam-perikelen zie verder bij Geschiedenis.

Oudere vermeldingen
- 1790 en 1835 Kelpen.
- 1495 Orlo, 1500 Oerle, 1790 Oolder, 1875 Oilder.

Naamsverklaring
- Kelpen: herkomst en betekenis onbekend. Verband met het Oudnederlandse kilpr 'hengsel, bocht' of kelpa 'otterval'?()
- Oler: samenstelling van oer 'grind- of ijzerhoudend zand' en lo 'bos', vergelijk Oer, Oerle en Oirlo.(2)

Terug naar boven

Ligging

Kelpen-Oler ligt ZO van Weert, ZW van Heythuysen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Kelpen 32 huizen met 245 inwoners en de buurtschap Oler 47 huizen met 288 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp Kelpen-Oler ca. 400 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kelpen en Oler worden voor het eerst in de archieven vermeld in 1329. Het betreft een oorkonde waarin Gerard, heer van Horn, zijn vrij erfgoed Wessem met al zijn onderhorigheden in leen opdraagt aan Willem van Gulik. Als behorende onder Wessem worden daarbij onder meer vermeld "villarum de Kelpen et de Oirle", oftewel de buurtschappen Kelpen en Oler. Bodemvondsten, zoals urnen en stenen gebruiksvoorwerpen, op het grondgebied van beide voormalige buurtschappen, wijzen er echter op dat dit gebied ook in de prehistorie reeds bewoond is geweest.

Oorspronkelijk vallen Kelpen en Oler gemeentelijk beide onder de gemeente Grathem, en valt Kelpen kerkelijk onder de parochie van Ell, en Oler onder die van Grathem. In 1933 krijgt de kapelaan van Ell, H. Hoogland, van bisschop Lemmens de opdracht om ten behoeve van beide buurtschappen een kerk en rectoraat Kelpen-Oler te realiseren. De bewoners van Oler zijn allen bereid wekelijks een bijdrage af te staan voor de bouw van de kerk, in Kelpen zijn er velen die er geen cent aan willen uitgeven. De kerk komt in 1936 gereed, de genoemde H. Hoogland wordt de eerste pastoor. De pastoor van Grathem heeft zich tot het laatst verzet tegen de 'herindeling'. Kennelijk ziet hij de parochianen van Oler niet graag vertrekken naar de nieuwe kerk en het nieuwe rectoraat.

De kerk wordt diplomatiek precies tussen beide - best ver uit elkaar gelegen - buurtschappen in gebouwd. De buurtschappen Kelpen en Oler liggen dus respectievelijk een eind N en Z van de kerk. Geleidelijk ontstaat een kern rond de kerk, die aanvankelijk eenzaam in het ontginninglandschap staat. Ondanks dat het rectoraat Kelpen-Oler heet en de kerk nadrukkelijk voor beide, gelijkwaardige buurtschappen is bedoeld, krijgt de kern op kaarten de naam Kelpen. Ook bij de introductie van het postcodeboek in 1978 wordt aan de kern de naam Kelpen toegekend. Pas in 1999 wordt deze historische vergissing hersteld en wijzigt de gemeente de plaatsnaam in Kelpen-Oler.

N van het dorp is Bedrijventerrein Kelpen-Oler gerealiseerd (voorheen stonden het W en O deel apart bekend als respectievelijk Ellerweg en Kelperheide).

Van 1903 tot 1967 heeft Kelpen een stationsgebouw gehad aan de spoorlijn Budel-Vlodrop, ook wel bekend als (onderdeel van de) 'IJzeren Rijn'.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Kelpen-Oler, kun je terecht bij Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Dorpsraad Kelpen-Oler is zoals inmiddels in bijna alle dorpen van de gemeente Leudal bezig geweest met de ontwikkeling van een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het DOP dient naar onze mening een relatie te hebben met, alsook te passen binnen, de in ontwikkeling zijnde strategische visie van de gemeente Leudal en dient dan ook als een bijdrage hiertoe te worden gezien. We hebben derhalve bewust gekozen voor een zeer uitgebreide aanpak om te komen tot het DOP. Een aanpak die primair moet leiden tot een visie over de toekomst van ons dorp. Een DOP mag niet alleen een opsomming zijn van te realiseren activiteiten en projecten, maar dient gebaseerd te zijn op een visie en deze visie dient dan weer te passen of passend gemaakt te worden met de strategische visie van de gemeente Leudal.

Nadrukkelijk willen wij echter ook stellen dat een visie wel moet leiden tot plannen en vervolgens tot concrete uitvoerbare projecten, zodat deze visie ook praktisch vorm krijgt. Zij mag niet verzanden in een wenselijk toekomstbeeld zonder uitzicht op realisatie. Ook dient gesteld te worden dat daar waar concrete activiteiten en/of projecten in het DOP zijn genoemd, die niet in strijd zijn met deze visie, binnen de voorhanden zijnde mogelijkheden nu al gerealiseerd zouden dienen te worden. Ook een visie heeft een beperkte houdbaarheidsdatum en dient derhalve jaarlijks getoetst te worden aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en afgestemd te worden met de jaarlijks vast te stellen strategische visie van de gemeente.

Als Dorpsraad Kelpen-Oler kunnen wij met genoegen terugzien op de periode waarin de Kelpen-Olerse gemeenschap zich heeft ingezet om haar visie en mening over de toekomst van ons dorp kenbaar te maken. Aan het tot stand komen van dit Dorpsontwikkelingsplan heeft zij een niet te onderschatten bijdrage geleverd. De dorpsraad heeft bij het formuleren van het DOP gebruik gemaakt van: - de uitkomsten van de enquête waarvan de vragenformulieren in de tweede helft van 2008 zijn ingevuld en waarvan de resultaten medio 2009 zijn gepresenteerd in de jaarvergadering van de dorpsraad. De vragenlijst was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Na enkele algemene vragen, hebben de overige vragen betrekking op onderwerpen zoals, oordeel leefbaarheid, plaatselijke woningbehoefte, voorzieningen, werkgelegenheid, sociale veiligheid, kwaliteit woonfunctie, informatie en bestuur en initiatieven vanuit het dorp.

Het aantal uitgezette enquête formulieren was 850, hiervan zijn 621 formulieren terug ontvangen. Van de terug ontvangen formulieren waren echter 90 formulieren blanco of slechts gedeeltelijke ingevuld en daarom onbruikbaar. Met een score van 63 % was de enquête representatief. - de uitkomsten van zeven thema avonden die in september en oktober 2009 zijn gehouden. Een bijeenkomst was georganiseerd door de basisschool. Vier bijeenkomsten waren gewijd aan alle leeftijdsgroepen; vanaf 12 jaar tot en met de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder. Ook de resultaten uit de overige twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers van kerkgenootschap, onderwijs, verenigingen en ondernemers in Kelpen-Oler zijn hierin meegenomen. Aan deze themabijeenkomsten hebben ongeveer 110 inwoners een bijdrage geleverd. Met deze wijze van aanpak zijn wij er als dorpsraad van overtuigd dat wij een zeer betrouwbaar beeld hebben verkregen van de mening van de inwoners. We mogen dan ook stellen dat het draagvlak van dit DOP daardoor evenredig groot is. Wij hebben de naar voor gebrachte meningen verwoord in de diverse hoofdstukken van het DOP. Niet alle resultaten zijn expliciet tot uitdrukking gekomen; maar impliciet is dit wel het geval.

Als dorpsraad zijn wij er ons van bewust dat het formuleren van een visie met het aangeven van daaruit voortvloeiende plannen en projecten verwachtingen wekt. Verwachtingen die alleen waar gemaakt kunnen worden indien de overheden zoals Provincie, gemeente en, in het kader van de Reconstructie van Noord- en Midden-Limburg, de gebiedscommissie Leudal hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn nu immers aan zet. Een van de vragen in de enquête was: "Kunt u met een rapportcijfer aangeven hoe u de kwaliteit van uw woonomgeving beoordeelt?" en "Als u een rapportcijfer zou mogen geven voor de leefbaarheid van uw dorp, wat zou dat zijn?" Wat het antwoord is vindt u terug in de overzichten van de enquête. Wij als dorpsraad zeggen: "Wij zijn zeer trots op de inwoners van Kelpen-Oler." Zij hebben door hun bijdrage vorm gegeven aan dit Dorps Omgevings Programma. Gert Raedts, voorzitter Dorpsraad, februari 2011."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kelpen-Oler heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde de woonhuizen op Grathemerweg 26 en 29 en het kapelletje Maria Tenhemelopneming aan de Ensebroekerweg.

- De St. Liduinakerk uit 1936 is een driebeukige kerk met neoromaanse details, ontworpen door de bekende architecten Jos Cuypers en Pierre Cuypers jr. uit Roermond. De kerk is genoemd naar de H. Liduina van Schiedam, die in 1433 is overleden, van wie dus in 1933, het jaar waarin de bisschop de opdracht gaf tot het stichten van een rectoraat alhier, het 5e eeuwfeest van haar overlijden werd gevierd. Vandaar dat kerk en rectoraat naar haar zijn vernoemd. Het is de enige Liduinakerk in Limburg. - Site parochie St. Liduina. In 1987 is het herdenkingsboekje 'Een Gouden Kerkgemeenschap. 50 jaar kerk in Kelpen-Oler 1936-1986' verschenen (samengesteld door Peter Roest).

- De Kapel Maria Tenhemelopneming bij het buurtje Dreester, net op de grens tussen voorheen Kelpen en Oler, stamt uit 1951 en is gebouwd als inlossing van een belofte door de inwoners van Dreester in 1944, omdat zij de oorlogsellende tijdens de frontperiode mochten overleven. De straatbenaming Processieweg verwijst ook naar deze devotieplaats. In het verleden is de kapel vaak gebruikt als rust- en gebedsplaats. Tegenwoordig staat vooral de individuele devotie centraal. In 2011 heeft IKL-Limburg de plek heringericht, door de vervanging van de liguster, sierheesters en sierperenbomen door vier lindebomen, een haagbeukenhaag aan de zijde van de Processieweg en Ensebroekerweg, en de aanplant van buxusstruiken aan weerszijde van de kapel.

Het oprichten van met bomen omgeven monumenten in het landschap is een eeuwenoude traditie, die teruggaat tot in de klassieke oudheid. Dat de gemeente Leudal buitengewoon rijk bedeeld is met dit soort religieuze erfgoederen heeft enerzijds te maken met de vrome Christelijke traditie, maar anderzijds ook met de wijze waarop de bewoners hier op de arme zandgronden tegen leven en overleven hebben aangekeken. In deze streken bleven de hardwerkende boeren over het algemeen arm en voelden zich ook vaak bedreigd door veel plagen en ziekten, die ook het kostbare vee en de gewassen niet spaarden. Tegen de wisselvalligheden van het leven en de seizoenen vonden de mensen een houvast in hun geloof. Om die reden zien we overal in Midden-Limburg op wegsplitsingen of kruisingen nog met bomen omgeven kapelletjes en veldkruizen als een soort bakens, als een veilige wegwijzer op de tocht door het leven. (bron: IKL-Limburg)

- Als je de voormalige openbare basisschool van Kelpen uit 1905 op Grathemerweg 82 passeert, zou je niet denken dat binnen honderden curiositeiten te zien zijn. Ze vertellen het levensverhaal van de oud-meubelhandelaar die er woont. Het is het ‘privémuseum’ van gepensioneerd meubelhandelaar Sjra Wijen (1943) uit Kelpen-Oler. Het staat er vol curiositeiten, variërend van Sjra’s eerste verkochte stoelen tot carnavalskostuums, zijn eerste auto - een Fiat 1100 - talloze boeken, religieuze kunst, Afrikaanse maskers, oud gereedschap, tientallen prenten en schilderijen en de antieke instrumenten van de dorpsdokter.

Wijen gooit nooit iets weg. Vandaar. Het museum is het resultaat van die bewaarzucht. In elk hoekje van het pand aan de Grathemerweg staat, hangt of ligt iets. Achter elk stuk in deze ogenschijnlijke chaos zit een reden, een verhaal. Wijen is een gepassioneerd verteller, rondleidingen duren soms wel vier uur. Bezoekers krijgen vaak een ‘oh-ja gevoel’ bij het zien van al die kleine en grote dingen uit grootmoeders tijd. Het museum is alleen op afspraak te bezichtigen. Tel. 06-51242140.

- De voormalige RK lagere school van Oler (Grathemerweg 24) is gebouwd in 1929 en is tegenwoordig in gebruik als brandweerkazerne.

- Lourdesgrot.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Boerenbruiloft (op een zondag eind januari).

- Carnaval. De optocht is hier op carnavalszondag. - De lokale carnavalsvereniging heet De Kujeldreiers. Dat roept natuurlijk de vraag op wat voor iemand dat dan is, iemand die 'een kujel draait', en wat die 'kujel' dan wel voor een ding is? Tja, het antwoord daarop is niet eenvoudig: over beide zijn namelijk nogal wat theorieën. Lees hier maar. - De carnavalsevenementen worden opgeluisterd door Joekskapel De Kujelträöters en door de dansgroepen van De Kujelvlôkskes, die net als de fanfare op hoog niveau 'hun ding doen' en al heel wat kampioentitels in de wacht hebben gesleept (zowel als groep als individueel). - Carnavalsliedjes van Kelpen-Oler. - Zangduo Ha-Rie (= broer en zus Hans en Rietje). - Bonte Aovundj (weekend eind januari).

- Met Pasen organiseert de gezamenlijke horeca in Kelpen-Oler een wandeling. Je kunt genieten van heerlijke hapjes tijdens mooie wandeltochten.

- Jaarlijks organiseert Bromfietsclub 't Vastluiperke uit Haler op 2e paasdag (in 2018 voor de 15e keer) een gezellige oldtimer brommerbeurs in Café-Restaurant De Molshoof. De beurs biedt alles wat je op een dergelijke beurs doorgaans tegenkomt. Verder veel gratis parkeergelegenheid, voldoende locaties om wat te eten of te drinken, en een loterij met leuke prijzen.

- Koningsdag.

- In een weekend begin juni is er in Kelpen-Oler het jaarlijkse Huub Peeters Damestoernooi van voetbalvereniging VV GKC. Er doen ca. 35 damesteams uit heel Nederland aan mee. Vrijdag- en zaterdagavond is er feest in de feesttent.

- Kermis (begin augustus), met o.a. Kermisbrunch en Steppenrace en Ukkepukkerace voor de jeugd van 2 tot 12 jaar.

- Ieder jaar vindt bij Schutterij Sint Petrus het drukbezochte en gezellige Dorpsschuttersfeest plaats. Er wordt geschoten op de kogelvangers bij het schietlokaal (Oranjestraat 15a). Iedereen vanaf 16 jaar kan hier aan meedoen voor de titel Dorpskoning. Er wordt geschoten op een houten plaat waar een 'vogel' op geschilderd staat. De volgorde wordt vooraf geloot bij aanvang. De inwoners van Kelpen-Oler kunnen elk om en om schieten. Het moment dat de vogel, de plaat dus, valt bepaalt wie de dorpskoning van dat jaar wordt. Voor de jeugd is er het windbuksschieten, zij schieten voor de titel Jeugd-Dorpskoning van het jaar. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Tevens zijn er voor de diverse onderdelen een aantal prijzen te winnen.

- Het Preuvenement (1e zaterdag van september) is een cultureel evenement waar streekproducten, hobby's en beroepen zijn te zien, te horen en te proeven. Er zijn tientallen presentaties van verenigingen, bedrijven, kunstenaars, hobbyisten en artiesten uit Kelpen-Oler en omgeving.

- In een weekend half oktober organiseert fanfare St. Liduina een Mega Boekenmarkt in Gemeenschapshuis Trefcentrum. Deze markt staat bekend als de grootste, goedkoopste en best gesorteerde Boekenmarkt in de regio. Het hele Trefcentrum staat vol met tienduizenden boeken, strips, geluid- en beelddragers. Duizenden DVD’s, CD’s, LP’s voor €0,50 p.st., een kinder- en prentenboek kost max. €0,20, een voorleesboek max. €0,50 en een roman gemiddeld €1,00.

Je vindt er boeken over o.a. Limburg, reizen, heemkunde, life-style, gezondheid, culinair, natuur, handwerken, hobby, techniek, fotografie, tuinieren, kunst, geschiedenis, WOII, koningshuizen, jaarboeken, naslagwerk, religie, spiritualiteit, gezondheid, humor, poëzie, literatuur, muziek, sport, enz. Totaal meer dan 50 categorieën tegen weggeefprijzen. Ook honderden strips. Meer dan 8000 romans, gesorteerd op schrijversalfabet. En oudere, vaak zeldzaam geworden literatuur. De organisatoren, 2 oud-basisschooldirecteuren, vinden dat een kinderboek kopen aantrekkelijk moet blijven. Daarom is de entree t/m 17 jaar dan ook vrij. Volwassenen entree €1,00. In het café heerlijke drankjes tegen dorpsprijzen. Breng een sterke tas mee voor je wintervoorraad boeken!

- Ook met Kerstmis organiseert de horeca in Kelpen-Oler een wandeling. Zie verder hiervóór bij Pasen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Net buiten de dorpsrand van Kelpen-Oler ligt een bijzonder stukje bos van bijna 8 hectare; Spreukenbos De Moost. Dit bos is eigendom van de hierboven reeds vermelde Sjra Wijen, die het smaakvol heeft ingericht en voor publiek toegankelijk heeft gemaakt. Het is een plek in de natuur waar je door een wandeling op zoek kunt gaan naar innerlijke rust en ontspanning. Bezoekers mogen een steen leggen, eventueel met een spreuk erop, voor een blijvende herinnering en het delen van een emotie. - Mooie krantenreportages met Sjra Wijen over zijn Spreukenbos De Moost. - L1-programma Óngerwaeg over Spreukenbos De Moost (maart 2019).

- Het Keversbroek is een fraai stukje natuurschoon, dat wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kelpen-Oler, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kelpen-Oler (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kelpen-Oler op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Kelpen-Oler is een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. De dorpsraad is zowel gesprekspartner voor de overheid als klankbord voor de inwoners. Om als gesprekspartner serieus genomen te worden is communicatie en draagvlak binnen het dorp van groot belang. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken. Wij kunnen die inbreng goed gebruiken. De taken van een dorpsraad liggen op het gebied van: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van het eigen dorp. De volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod: sociaal klimaat; wonen; voorzieningen; verkeer; werken; relatie tussen burger en overheid."

- Promotie Kelpen-Oler.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis het Trefcentrum is in 1970 na jarenlange voorbereidingen gerealiseerd (de plannen waren er al sinds 1962).

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool St. Liduina is voortgekomen uit een fusie van de voorheen afzonderlijke basisscholen in Kelpen en Oler. In het pand van de school is ook BSO en TSO Hoera gevestigd. Op deze school is bewust gekozen voor zogeheten heterogene groepen. Jongste kinderen leren zo van en met oudsten. Leren van en met elkaar, en zowel binnen als buiten school. Ze gaan regelmatig naar buiten en halen zo de wereld van buiten naar binnen. Het samenwerkend leren geldt ook voor de leerkrachten. Activiteiten en thema's worden samen voorbereid en gepland. Ook wordt samen veelvuldig gesproken over, en gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs, waarbij zij de ouders nadrukkelijk meenemen. Centraal staat dus de vraag waar kind, ouders en school sámen aan gaan werken. Bewust worden op de school deze gesprekken dan ook al vanaf aanvang schooljaar gevoerd. - Elan Gastouderopvang is er voor kinderen van van 2 tot 12 jaar.

- Jeugd: - Jeugdvereniging KOKids organiseert door het jaar heen van alles voor de jeug in Kelpen-Oler.

- Lezen: - De in september 2017 gerealiseerde Minibieb Kelpen-Oler is te vinden ter hoogte van Zandstraat 1. Er staan zowel boeken voor volwassenen als voor kinderen. Het principe van de Minibieb, dat is 'overgewaaid' uit de Verenigde Staten, is dat iemand een onbemande kast bij zijn huis neerzet, waaruit mensen een boek kunnen meenemen om te lezen, en dat ze er zelf ook weer een boek in terugplaatsen dat ze uit en over hebben, waardoor het systeem zichzelf in stand houdt. Inmiddels zijn er al meer dan 1.000 in heel Nederland!

- Muziek: - Fanfare Sint Liduina is opgericht in 1936, in hetzelfde jaar als de kerk dus, en dat is, wat wij al vermoedden, geen toeval: in 1935 heeft een aantal personen zich tot doel gesteld een muziekvereniging op te richten die de kerkelijke festiviteiten zou kunnen opluisteren nadat de bouw van de parochiekerk in 1936 voltooid zou zijn. De fanfare speelt al vele decennia op topniveau en behaalt daar ook nog eens zeer hoge resultaten, en dat is natuurlijk een grote prestatie voor zo'n klein dorp.

- Sport: - Voetbavereniging VV GKC is een fusieclub van de verenigingen KOC uit Kelpen-Oler en VV Grathem uit het gelijknamige dorp. Daar waar vóór 2011 (het jaar van de fusie) de nodige 'burenruzies' voetballend werden uitgevochten, wordt er nu op een constructieve en prettige manier samengewerkt. Er wordt nog wel in de beide dorpen gevoetbald. VV GKC werkt samen met een tweetal voetbalverenigingen in de nabijheid, namelijk RKHVC uit Hunsel en RKESV uit Ell. Aanvankelijk waren vele jeugdteams en ook het veteranenteam samengesteld uit spelers van de drie verenigingen. Sinds seizoen 2017-2018 werken VV GKC en RKHVC ook op seniorengebied nauw samen. - Dames GKC / RKHVC.

Anno 2019 is het de intentie dat de voetbalverenigingen van de kernen Hunsel, Grathem, Ell en Kelpen-Oler gaan fuseren tot één vereniging, en dat er ook een nieuw complex komt op één locatie. Dat wordt een locatie aan de Oranjestraat in laatstgenoemd dorp, nabij de schuttersweide van de schutterij. Ook de Dorpsraad vindt dit een goed plan, en hoopt dat op de oude voetbal-locatie t.z.t. woningbouw voor starters en senioren kan worden gerealiseerd. De kosten voor de aanleg van 4 velden en de daarbij horende gebouwen bedragen rond de 3 miljoen euro. De intentie is dat deze locatie medio 2020 in gebruik kan worden genomen.

- Overige verenigingen: - Schutterij Sint Petrus is opgericht rond de Eerste Wereldoorlog en is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap van Kelpen-Oler. Zij willen het wedstrijd schieten met buks graag promoten. Kom gerust eens langs aan het Sjötteheufke, het verenigingsgebouw en de thuisbasis van de vereniging. Met gezamenlijke inspanning van de leden is dit gebouw tot stand gekomen. Alle voorzieningen voor de vereniging zijn er aanwezig, inclusief de karakteristieke schietbomen met kogelvangers. Er is ook een ruimte ingericht om met een luchtdrukgeweer ook 's winters of bij slecht weer te kunnen schieten. De benodigde materialen voor de schietsport worden zelf gemaakt; kogels, harken, stoppen enz. Tevens wordt de accommodatie gebruikt om groepen mensen te ontvangen die willen kennismaken met de schutterij en hun gebruiken. Daarvoor staan leden van de vereniging ter beschikking. Zij kunnen ook alles vertellen over de schutterijen in het algemeen.

- ZijActief Kelpen-Oler organiseert voor haar leden gezellige en informatieve avonden.

- Zorg: - Bij Digibende in Kelpen-Oler leren jongeren en jongvolwassenen met autisme om zichzelf te ontwikkelen. Op het gebied van nieuwe dingen leren, maar ook op sociaal vlak. Digibende is een professionele zorgorganisatie, die is uitgerust met een uniek aanbod voor jongeren tussen de 12 en 28 jaar die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar perspectief. Het vaste team bestaat uit bevlogen vakdocenten (Mechatronica, Software Development, Game Development, Multimedia Vormgeving, Systeembeheer en Hardwarebouw- en Reparatie), persoonlijk begeleiders, een sporttrainer, een gedragswetenschapper en (ortho-)pedagogen.

Digibende werkt op basis van gestructureerde programma’s die door een orthopedagoge samen met een kandidaat en zijn of haar ouder(s) of begeleider(s) op maat worden samengesteld. Er wordt regelmatig voor gekozen om een Digibende deelname te combineren met deelname aan een reguliere school. In voorkomende gevallen wordt Digibende ook ingezet als dagbesteding. TV-presentator Filemon Wesselink werkt sinds januari 2019 twee dagen per week bij Digibende. Onder de link licht hij dat toe. Zie hier ook zijn reportage over Digibende.

- Veiligheid: - Brandweer Grathem / Kelpen-Oler.

- EHBO Vereniging Grathem/Kelpen-Oler.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kelpen-Oler, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen