60 km-wegen

Feanwalden Butenfjild plaatsnaambord HF [640x480].jpg

Dit lijkt een buurtschap, zou je denken aan het bordje te zien, maar it Bûtenfjild is een natuur- en recreatiegebied bij Feanwâlden

Dit lijkt een buurtschap, zou je denken aan het bordje te zien, maar it Bûtenfjild is een natuur- en recreatiegebied bij Feanwâlden

In 2008 is bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het rapport "Samenwerking bij het aanleggen van 60 km/uur-gebieden" verschenen. Het is een onderzoek naar de bestaande 60 km-wegen, met aanbevelingen voor verbetering, zowel binnen gemeenten als intergemeentelijk. Gemeenten en dorpsraden die kampen met onveilige of onpraktische 60 km-wegen op hun grondgebied, kunnen er hun voordeel mee doen.

Reactie toevoegen