Agrarische kinderopvang

losser_kinderopvang_de_bonte_koe.jpg

Agrarische kinderopvang is in opkomst, want het biedt oneindig veel mogelijkheden voor kinderen om dingen te ontdekken, te beleven en te ervaren. Foto: baby's knuffelen met konijnen op KDV De Bonte Koe in Losser. (© www.kinderopvangdebontekoe.nl)

Agrarische kinderopvang is in opkomst, want het biedt oneindig veel mogelijkheden voor kinderen om dingen te ontdekken, te beleven en te ervaren. Foto: baby's knuffelen met konijnen op KDV De Bonte Koe in Losser. (© www.kinderopvangdebontekoe.nl)

In mei 2016 is de brochure 'Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang. De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen' uitgebracht. Hierin staat het resultaat van een onderzoek van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) en Wageningen UR naar de kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang en de effecten hiervan.

Ouders, onderzoekers, BSO-kinderen zelf en deskundigen zijn hiervoor geïnterviewd. Ook heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden en hebben BSO kinderen met digitale camera’s zelf kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is aan hun opvang.

Contact met dieren bovenaan
Contact met dieren is erg belangrijk, zo blijkt. In 37 procent van de foto's van kinderen staan dieren centraal. Contact met dieren maakt kinderen empathisch en verantwoordelijk. Het motiveert hen om te spelen en te leren, en een dier aaien werkt stressverlagend. Op veel locaties geven de kinderen aan dat ze nog wel meer contact met dieren willen, zoals met kalfjes of pony’s.

Uitdagend buiten spelen
Veel buiten zijn en bewegen, een stimulerende groene omgeving en spelen met natuurlijke materialen zijn drie andere kenmerken die in het project zijn onderzocht en die hoog scoren. Juist op de wat rommeliger terreinen vindt het meeste speelplezier plaats. Daar waar je met oude pallets hutten kan bouwen, waar je in stro kan spelen, met zand en water mag knoeien. Dat dit belangrijk is vinden de kinderen zelf ook: 23 procent van de foto’s van BSO kinderen gaan over veel buiten zijn en bewegen, 16 procent over een stimulerende groene omgeving en daarnaast nog 7 procent over spelen met natuurlijke materialen. Bij elkaar 46 procent.

Kleinschalig
Het leren waar je voedsel vandaan komt, een prikkelarme omgeving en een kleinschalig karakter zijn andere kenmerkende aspecten. Het betrekken van kinderen bij een moestuin lukt op de ene locatie beter dan op de andere: dit is sterk afhankelijk van het personeel. Prikkelarm zijn de meeste locaties wel, maar hier wordt niet speciaal waarde aan gehecht door ouders of kinderen. Het kleinschalige wel: de persoonlijke relatie tussen ondernemers en ouders speelt een rol voor ouders in hun keuze.