Biologische landbouw

biologische_landbouw_boerenmarkt.jpg

Biologische producten kun je tegenwoordig steeds vaker ook in de supermarkt kopen, maar er zijn ook veel biologische boeren die aan huis verkopen, en verder zijn er ook nog speciale Biologische Boerenmarkten, zoals in Utrecht.

Biologische producten kun je tegenwoordig steeds vaker ook in de supermarkt kopen, maar er zijn ook veel biologische boeren die aan huis verkopen, en verder zijn er ook nog speciale Biologische Boerenmarkten, zoals in Utrecht.

Fosfaatrechten

"Nadat in 2015 bleek dat de melkveehouderij na het loslaten van het melkquotum teveel fosfaat produceerde, is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel ingesteld. Teveel fosfaat, dat voortkomt uit teveel mest, leidt tot problemen voor de bodem- en oppervlaktewater. En dat is slecht voor de natuur. Doordat intensieve boeren teveel mest produceren moeten ook biologische boeren opdraaien voor de gevolgen, terwijl zij juist voldoende land hebben om hun mest op kwijt te kunnen en bij uitstek samenwerken met de natuur. Biologische boeren gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Dat helpt om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. Een voorbeeld: in biologische weilanden groeien veel meer bloemen, die vervolgens insecten aantrekken die voor bestuiving zorgen en als natuurlijke plaagbestrijders dienen. Daardoor zijn er ook meer vogels op biologische weilanden. SOS-Bioboeren heeft samen met andere biologische melkveehouders een verzoek ingediend bij minister Schouten, om hen te ontheffen van het fosfaatrechtenstelsel. Intensieve boeren produceren teveel mest, maar nu moeten ook biologische boeren opdraaien voor de gevolgen van overbemesting. Oneerlijk: bioboeren werken juist volgens de principes van kringlooplandbouw en zouden op handen gedragen moeten worden." (bron en voor nadere informatie zie Greenpeace, 4-6-2019)

- De Natuurweide is de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland.

- Zodra de lente begint is het weer tijd voor de 'koeiendans'! Een deel van de boeren laat hun hun koeien dan weer de wei in na een lange winter op stal. Dit is elk jaar weer een prachtig gezicht; rennend, springend en dansend van blijheid gaan de dames de eerste grassprietjes tegemoet. Op de site van Wakker Dier kunnen biologische boeren melden wanneer zij hun koeien weer naar buiten laten, zodat de mensen weten wanneer ze dat kunnen gaan bekijken.

Boerderijwinkel
Fiets er eens uit... naar de boerderijwinkel. Je wilt even aan de drukte ontsnappen en springt op je fiets voor een rondje door de natuur. Sla twee vliegen in een klap en doe je versaankopen bij de boerderijwinkel. Honderden boeren hebben inmiddels naast hun stallen of kassen een winkel geopend of verkopen hun waren rechtstreeks op een boerenmarkt. Door groente en fruit direct op/van de boerderij te kopen, bespaar je op transportkosten naar de supermarkt. Biologische producten hebben bovendien minder impact op de natuur omdat er geen bestrijdingsmiddelen en mest worden gebruikt.

Stichting Van Eigen Erf promoot biologisch eten 'rechtstreeks van de boer' uit eigen regio, vanuit de overtuiging dat voeding lekker, gezond en duurzaam zou moeten zijn. Door de korte lijn van boer naar bord blijven producten verser, en daardoor lekkerder en gezonder. Bovendien wordt aanzienlijk op de vele voedselkilometers en de daarmee gepaard gaande vervuiling bespaard. Op hun site vind je een overzicht van biologische boeren die aan huis verkopen.

Overige links

- Boeken over biologische landbouw (online te bestellen).

- Overzichr van alle ca. 60 Biologische Boerenmarkten in Nederland.

- Skal / Eko keurmerk.

- Bionext behartigt de belangen van de biologische sector in Nederland.