Biotoop

biotoop_molens.jpg

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich o.a. in voor behoud van onze molens, maar ook voor de bevordering van een goede biotoop voor onze molens.

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich o.a. in voor behoud van onze molens, maar ook voor de bevordering van een goede biotoop voor onze molens.

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen (dieren en planten) kunnen gedijen. Maar ook objecten zoals molens hebben een biotoop. En ook gebouwen kunnen een biotoop hebben.

- Een goede molenbiotoop stelt bijvoorbeeld als voorwaarde dat er in een omgeving van X meter rondom, geen huizen, geluidswallen of andere hoge objecten zouden moeten staan. Immers een molen moet genoeg wind kunnen vangen. Maar dat is niet het enige. Molens vormen een karakteristiek - en uniek Nederlands - herkenningspunt in menig dorpsgezicht of landschap. En door de historische wisselwerking tussen molen en landschap is de molenbiotoop ook cultuurhistorisch van groot belang. Een goede molenbiotoop maakt het mogelijk dat een molen regelmatig in bedrijf is. Een draaiende molen behoeft aanzienlijk minder vaak groot (en dus kostbaar) onderhoud dan een stilstaande molen. Daarom is het ook van belang dat ook niet meer bedrijfsmatig in bedrijf zijnde molens toch regelmatig draaien. Vereniging De Hollandsche Molen zet zich o.a. in voor behoud en bevordering van een goede biotoop voor al onze molens. Zie verder de link.

Ook in het in 2015 verschenen rapport Molentoekomst gaat De Hollandsche Molen dieper in op dit onderwerp:

Windmolens
De actuele toestand van de molenbiotoop van windmolens is niet rooskleurig. Bij 40% van de 1075 complete windmolens is het functioneren als werktuig in het geding door hinderlijke bebouwing en beplanting. De praktijk leert dat het onmogelijk is de achteruitgang van de molenbiotoop helemaal te stoppen. Dat wil volgens De Hollandsche Molen niet zeggen dat deze niet meer te redden is.

Wet- en regelgeving
Sinds 1980 is de wet- en regelgeving rond de bescherming van de molenbiotoop onderdeel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hierin is echter alleen zorg voor het waarborgen van de vrije windvang. Aspecten zoals zichtbaarheid en historische en ruimtelijke relatie van de molen met de directe omgeving ontbreken. Deze zijn namelijk moeilijker in regels vast te leggen omdat ze niet meetbaar en dus subjectiever zijn.

Conclusies en knelpunten
De primaire verantwoordelijkheid voor de molenbiotoop ligt bij de moleneigenaar. Het feit dat het molenbehoud vooral rust op de schouders van vrijwilligers is een nadeel. Zij hebben beperkte tijd en het is vaak moeilijk om snel de juiste kennis boven tafel te krijgen: de ruimtelijk ordening is een complex werkveld. Daardoor wordt er regelmatig te weinig gebruik gemaakt van de kansen die er liggen. Tenslotte is de afhankelijkheid van andere belanghebbenden binnen de molenbiotoop groot, en die zijn bij tegengestelde belangen vaak minder begaan met het lot van de molen.

De Hollandsche Molen stelt dat het voor eigenaren belangrijk is om een actieve houding aan te nemen en goed samen te werken met partijen die gelijkgestemd zijn, bijvoorbeeld landschapsorganisaties. Ook is het van belang de aanwezige kennis te ontsluiten en beter te delen. En dan is er veel te bereiken. Zie verder ook de nota's in het kader van het project Molentoekomst.

Reactie toevoegen