Buurtschappen met de aanduiding 'buurtschap' op de plaatsnaamborden

Kievitswaard plaatsnaambord (Kopie).jpg

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat 'ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij buurtschap Kievitswaard gemeente Altena keurig wás gedaan. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

Het is een kleine moeite en kost niet veel om voor de argeloze voorbijganger met een bordje aan te duiden dat 'ie door buurtschap X komt. Zoals hier bij buurtschap Kievitswaard gemeente Altena keurig wás gedaan. Helaas is dit bordje recentelijk verdwenen.

De buurtschappen in ons land zijn qua bebording nogal onderbedeeld. Buurtschappen zijn, hoe klein soms ook, óók woonplaatsen, en bij een woonplaats horen logischerwijs plaatsnaamborden, zou je denken. Echter ca. de helft van de ca. 4.000 buurtschappen moet tot op heden plaatsnaamborden ontberen, zodat zeker inwoners die er recent zijn komen wonen, en toeristen en andere passanten, zich er niet altijd van bewust zijn dat zich ter plekke buurtschap X bevindt. Staan er wél plaatsnaamborden, dan zijn dat doorgaans witte borden (want buiten de bebouwde kom; komborden zijn blauw), waar het voor de argeloze voorbijganger niet altijd voor zich zal spreken dat het bord een buurtschap aanduidt. Bij een beperkt aantal buurtschappen staat er wel expliciet de aanduiding 'buurtschap' bij. Dat is voor een buitenstaander die er langs komt, dan toch net even duidelijker om wat voor iets het gaat. Wat ons betreft zou men dat daarom bij alle buurtschappen zo mogen doen. Het leek ons daarom aardig daar een overzicht van te maken, ter inspiratie voor andere buurtschappen, mede omdat het soms fraaie, van de standaard layout afwijkende uitvoeringen betreft:

- Driehuis gem. De Ronde Venen.

- Havikhorst gem. Barneveld.

- Kievitswaard, Kille en Peerenboom gem. Werkendam.

- Knikkerdorp gem. Venlo.

- Lakemond gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe.

- Molenbrug gem. Bodegraven-Reeuwijk.

- Oud-Reeuwijk gem. Bodegraven-Reeuwijk.

- Reeth gem. Overbetuwe.

- Stolwijkersluis gem. Gouda.

- Ver-Hitland gem. Zuidplas.

Reacties

(4)

plaatsengids.nl/driehuis-mijdrecht Deze ontbreekt zo te zien nog

Dank voor de tip! Die had ik inderdaad nog over het hoofd gezien. Ik heb hem toegvoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

https://wegnummers.nl/pl/pt/verhitlandwinter7751.jpg

Ver-Hitland heeft zo te zien ook nog 'Buurtschap' op het bord

Dank voor de tip! Die had ik inderdaad ook nog over het hoofd gezien. Ik heb hem toegvoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen