Demografie

demografie_en_statistiek_boek.jpg

Demografie is de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in de tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering.

Demografie is de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in de tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering.

Demografie is de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in de tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering.

- Boeken over demografie (online te bestellen).

- Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het NIDI houdt zich bezig met onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking (demografie).

- Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met of belangstelling heeft voor demografische vraagstukken zoals ontgroening en vergrijzing, gezinsvorming en internationale migratie, is de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) een interessante vereniging. Te denken valt aan wetenschappers, beleidsmakers en ambtenaren, maar ook aan journalisten, ondernemers, docenten en studenten.

- Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of meer inwoners telden. De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - zijn samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei tot 2025. Voor de plattelandsregio’s aan de rand van Nederland wordt juist bevolkingskrimp verwacht. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040 van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

- Nederland staat aan de vooravond van een ´dubbele vergrijzing´, aldus het Panbureau voor de Leefomgeving (2013): er komen steeds meer ouderen, en het aantal ´oudere ouderen´ daarbinnen neemt ook toe. Het rapport van het PBL schetst de kansen en bedreigingen in dit kader.

- In de studie 'Het succes van de vergrijzing. Een visie op de toekomst van werk, zorg, wonen en voorzieningen' (2012) kijken TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) op een vernieuwende manier naar vergrijzing: namelijk als de positieve uitkomst van de welvaart van onze samenleving. Vergrijzing vormt zeker een uitdaging, maar één die we als welvarend land zeker aankunnen, mits we in staat zijn oude patronen te doorbreken.

- Vergrijzing leidt er ook toe dat er de komende jaren (vooral vanaf 2020) veel extra koopwoningen zullen gaan vrijkomen, door het overlijden dan wel naar een verzorgingstehuis verhuizen van (het toenemend aantal) ouderen.

- Forse bevolkingsgroei Randstad tot 2025.

Reactie toevoegen