Duurzaamheid / Circulaire economie

duurzaamheid_dag_van_de_10-10.gif

Jaarlijks is rond 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag zijn er vele activiteiten op dit gebied in het hele land.

Jaarlijks is rond 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag zijn er vele activiteiten op dit gebied in het hele land.

- "Het duurzame paradijs is dichterbij dan we denken. Stel je voor: het is 2030 en we leven inmiddels in een wereld zonder schaarste. Energie, vervoer, gezonde voeding: nergens is meer een tekort aan. Een droom? Niet volgens Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris. In een tijd waarin rampen en crises de waan van de dag bepalen, is het misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar volgens Ruud Koornstra is het écht waar: het paradijs op aarde - een radicaal andere wereld zonder schaarste - ligt binnen handbereik. En zijn verhaal is behoorlijk overtuigend." (bron en voor nadere informatie zie de video- en tekstreportage van VPRO Tegenlicht, 18 september 2020) Iedereen zou even de moeite moeten nemen om deze slechts 16 minuten durende video te bekijken, waarin Ruud Koornstra, ondernemers en wetenschappers schetsen hoe een duurzaam land en duurzame wereld binnen handbereik ligt, mits we onze mentaliteit en regelgeving daarop instellen. Dat vergt echter wel een zogeheten paradigma shift, en daar - het vervangen van een bestaand, vertrouwd concept door een nieuw concept dat een andere manier van denken en werken vergt - hebben wij mensen nogal moeite mee... Zie ook deze toelichting daarop en deze en deze.

- "Duurzaamnieuws.nl wil de transitie naar een duurzame samenleving helpen versnellen. Daar publiceren we betrouwbare, duidelijke en praktische informatie voor. Die helpt mensen en organisaties om hun duurzame doelen te behalen. Dat doen we zo objectief mogelijk, maar niet vrijblijvend. Duurzaamnieuws.nl hanteert journalistiek met een missie. Zo willen we een informatiebrug vormen tussen bedrijven en consumenten, tussen bestuurders en burgers. Dat doen we vanuit een duidelijke visie gericht op een duurzame toekomst. En we bieden daar handelingsperspectief bij. Duurzaamnieuws.nl: betrokken, kritisch, toekomstgericht. Duurzaamnieuws.nl gaat over ontwikkelingen die de wereld blijvend beter maken. Daarom hebben we een heel brede blik op duurzaamheid. Natuurlijk gaat het hier over milieu, klimaat en energie. Maar we kijken vooral naar duurzaamheid als een optelsom van eerlijk, veilig en gezond. Dat zijn 3 basisvoorwaarden voor blijvend welzijn van iedereen."

- "Hoe zijn de steden van ons land bezig met de circulaire economie? Met de verkenning 'Circulaire economie en de gemeente' (april 2019) geeft Platform31 inzicht in de aanpak van gemeenten om het bedrijfsleven (met name het mkb) te faciliteren in het ontplooien van circulaire activiteiten. We presenteren welke rollen de lokale overheid kan oppakken. En welke belangrijke lessen al geleerd zijn bij vier koplopers: Almere, Groningen, Zaanstad en Zwolle. Daarnaast vind je makkelijk terug wat de circulaire economie inhoudt en wat er al op dit gebied in Nederland gebeurt."

- Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. Inmiddels zijn al ca. 300 dorpen aangesloten. In het Netwerk laten dorpen zien dat ze werken aan een duurzame leefomgeving. Dit kan op veel thema’s. Van Afval & Kringlopen tot Zorg & Welzijn. Al surfend door de website zie je dat duurzaamheid meer is dan energiebesparing en opwekking. Zo zijn er dorpen die werken aan afvalscheiding, lokaal voedsel produceren (o.a. voor de voedselbank) en een auto delen. Of een dorp nu al grootse initiatieven realiseert of juist een eerste informatieavond organiseert, elke stap telt! In het Netwerk kom je dus eenvoudige en veelomvattende initiatieven tegen. Dorpen beschrijven hun initiatieven en kunnen documenten en ander materiaal uploaden. Als je meer over een bepaald initiatief wilt weten dan kun je direct contact opnemen met het betreffende dorp. Jouw dorp hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en je kunt meteen aan de slag! Alle dorpen in Nederland kunnen meedoen en zichzelf inschrijven. In de maandelijkse nieuwsbrief staan de laatste nieuwtjes van de dorpen zelf, maar ook nieuws over bijvoorbeeld interessante regelingen en subsidies, nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

- Artikel over duurzame ontwikkeling op Wikipedia.

- “Hoe kunnen we continu hernieuwbare bronnen verkrijgen voor voedsel, onderdak, levensonderhoud en welzijn? Door ons te spiegelen aan de succesvolle methoden in natuurlijke ecosystemen kunnen we kiezen voor modellen met een ruime opzet, geneigd tot kringloopvorming, gericht op rentmeesterschap van de planeet en soorten, met een eindeloze toekomst. Dat is ware economie.” Door te kijken naar de wijze waarop organismen zijn gevormd en functioneren, kunnen we oplossingen formuleren voor echt duurzaam produceren en consumeren. Enkele voorbeelden: het kweken van paddestoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt en een efficiëntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese. Deze en andere veelbelovende projecten zullen een belangrijke inspiratiebron vormen voor (aankomende) ondernemers en politici, en onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen. Aldus Gunter Pauli in zijn boek Blauwe economie. Rapport aan de Club van Rome. 10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen (herziene editie, 2014). Volgens Pauli moet er nog wel een flinke denkomslag plaatsvinden. Hij is kritisch op het huidige economisch systeem, waarvan hij de “perverse drijfveren” uiteen zet in een van zijn hoofdstukken. Ook schetst hij een nieuw businessmodel speciaal voor Nederland en wijdt hij een hoofdstuk aan het hervormen van het energiesysteem. Het boek sluit af met een lijst van 100 door de natuur geïnspireerde innovaties.

- Rond 10 oktober is de landelijke Dag van de Duurzaamheid, waarop er vele activiteiten zijn op dit gebied in het hele land.

- Hoe duurzaam leef jij? Doe de Voetafdruktest (Wereldnatuurfonds).

- We willen nu en in de toekomst op een leefbare, gezonde en veilige manier in Nederland kunnen wonen en werken. Door samen slim te produceren en bewust te kopen, gebruiken en hergebruiken, zorgen we voor een toekomstig sterk en duurzaam Nederland. In Nederland zijn veel duurzame initiatieven, klein en groot. Al die initiatieven dragen bij aan een duurzame wereld. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat stimuleren met het programma Duurzaam Doen. Hierbij werkt het ministerie samen met Milieu Centraal. Onderdeel daarvan is de website Duurzaam Doen. We laten hier zien wat jíj kan doen, maar ook wat wíj doen. Zo brengen we duurzaam doen dichterbij burgers en bedrijven.

- Dossier Duurzaamheid op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

- Ook het restaureren van oude monumentale panden kan duurzaam / ecologisch / biobased. Wat daar onder verstaan wordt, kunt u lezen onder de link.

- Jaarlijks stelt Trouw de Duurzame 100 samen, van de 100 personen die in dat jaar kennelijk de meest bijzondere en/of invloedrijke ideeën hebben gehad en/of uitgevioerd op het gebied van duurzaamheid.

- Duurzame Dinsdag biedt jouw duurzame idee een podium in politiek Den Haag. Het kabinet neemt elke 1e dinsdag van september een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst. Van uitgewerkt businessplan tot een duurzaam idee in het eigen huishouden: de initiatieven in de koffer zijn ontzettend divers. De afzenders ook: ideeën komen onder andere van particulieren, verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en start-ups. Samen laten we zien dat duurzaamheid leeft, in alle lagen van onze samenleving. Tijdens Duurzame Dinsdag wordt een aantal ideeën door de Staatssecretaris uitgelicht. Deze ideeën worden via de politiek verder geholpen.

- Greenpeace over de mogelijkheden voor een duurzame toekomst.