Fauna (dieren)

Gedragscode soortbescherming gemeenten na vijf jaar goedgekeurd

De Gedragscode soortbescherming gemeenten is in december 2020 goedgekeurd door de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee is - na vijf jaar voorbereiding - een langgekoesterde wens van alle betrokken partijen in vervulling gegaan. De gedragscode beschrijft hoe je zorgvuldig handelt bij beschermde planten en dieren in de openbare ruimte. Concreet biedt deze code handvatten en maatregelen voor opdrachtgevers en -nemers wanneer zij tegen situaties aanlopen die dier of natuur schaden. De gedragscode soortbescherming is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten en partijen die werken met groen in de gemeentelijke openbare ruimte.

De code is bedacht en geschreven door IPC Groene Ruimte in samenwerking met Marieke Teunissen, branchevereniging VHG en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast heeft de klankbordgroep van Stadswerk Nederland een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de gedragscode. Naast dat het een praktisch instrument is dat een zorgvuldige omgang met beschermde planten en dieren waarborgt, is de gedragscode voorbereid op de aankomende Omgevingswet. (bron en voor nadere informatie zie Boomzorg, januari 2021)

Reactie toevoegen