Gemeenten in verschillende streken

bergh_kaart_kopie.jpg

Het grondgebied van de voormalige gemeente Bergh (in 2005 opgegaan in de gemeente Montferland) ligt in 2 streken: W van het Bergherbos = Liemers, O van het Bergherbos = Achterhoek.

Het grondgebied van de voormalige gemeente Bergh (in 2005 opgegaan in de gemeente Montferland) ligt in 2 streken: W van het Bergherbos = Liemers, O van het Bergherbos = Achterhoek.

Het komt niet heel veel voor dat een gemeente onder verschillende streken valt. Daarom ook daar een 'lijstje' van. Soms komt dat omdat een gemeente door herindeling is vergroot, maar soms is dit ook al bij een oorspronkelijke (nog) niet heringedeelde gemeente het geval. Het komt ook voor dat een gemeente geografisch onder streek A valt, maar voor een gemeentelijk samenwerkingsverband onder streek B. Hieronder een aantal voorbeelden:

- De gemeente Alkmaar valt vanouds onder de streek Kennemerland. Door de herindelingen van begin jaren zeventig heeft Alkmaar er in het N een stukje grondgebied bij gekregen dat onder West-Friesland valt. En bij de herindelingen zijn enkele gemeenten (Graft-De Rijp en Schermer) aan de gemeente Alkmaar toegevoegd, waardoor de gemeente nu ook in de Schermer en in de Zaanstreek ligt (dat laatste geldt met name voor het dorp Markenbinnen, voorheen gemeente Graft-De Rijp, oorspronkelijk gemeente Uitgeest).

- De gemeente Amersfoort ligt op een 'driestrekenpunt'; de gemeente ligt grotendeels in de streek Eemland, en voor kleine delen in de streken Gelderse Vallei (= Stoutenburg-Noord) en Utrechtse Heuvelrug (Bergkwartier, Vlasakkers en de zuidelijke 'taartpunt' richting Zeist).

- Het noordelijk deel van de gemeente Amsterdam (= Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp en Schellingwoude) ligt in de streek Waterland.

- De gemeente Arnhem, vanouds alleen op de Veluwe gelegen, ligt sinds de annexatie van Elden en omgeving in de jaren zestig, ook deels in de Betuwe.

- Een klein deel van de gemeente Den Haag ligt in het Westland, namelijk de voormalige gemeente en het voormalige dorp Loosduinen.

- De gemeente Doetinchem, vanouds alleen in de Achterhoek gelegen, ligt sinds de fusie met de gemeente Wehl in 2005 ook deels in de Liemers.

- De in 2012 opgerichte gemeente Hollands Kroon valt bestuurlijk onder de regio Kop van Noord-Holland, maar ligt geografisch gezien ook deels in de streek West-Friesland, namelijk voor het deel betreffende de voormalige gemeente Niedorp.

- De gemeente Montferland ligt deels in de Liemers, deels in de Achterhoek. Dat laatste geldt voor het O deel van de voormalige gemeente Bergh.

- De gemeente Nijmegen, vanouds alleen in het Rijk van Nijmegen gelegen, ligt sinds annexaties rond 1997 aan de andere kant van de Waal (Lent en omgeving) ook deels in de Betuwe.

- De gemeente Rijssen-Holten is ontstaan door fusie van de gemeenten Rijssen en Holten in 2001. Het grondgebied van de voormalige gemeente Rijssen valt onder Twente, het grondgebied van de voormalige gemeente Holten valt onder Salland. Bestuurlijk valt de gemeente onder Twente.

- De gemeente Rotterdam ligt, door een reeks annexaties van omliggende gebieden sinds eind 19e eeuw, naast de streek Schieland (voor het N deel) ook in de streek en op het eiland IJsselmonde (Rotterdam-Zuid), op het voormalige eiland Rozenburg (dorp Rozenburg met omliggend gebied) en de streek Westland (= dorp Hoek van Holland).

- Het stedelijk gebied van de gemeente Stadskanaal (dat betreft dus de kern Stadskanaal) wordt tot de regio Veenkoloniën gerekend. Het buitengebied van de gemeente valt onder de streek Westerwolde.

- Omdat Urk na de Tweede Wereldoorlog snel is gegroeid en voortdurend is blijven groeien, heeft die gemeente van 1950 t/m 2001 in een 5-tal grenscorrecties er grond van de omliggende Noordoostpolder bij gekregen, om zijn inwoners en bedrijven te kunnen blijven huisvesten.

- De gemeente Wijchen valt, na de in 1984 aan haar toegewezen gemeenten Batenburg en Bergharen zowel onder de streek Land van Maas en Waal (betreffende de hiervoor genoemde gemeenten) als onder de streek Rijk van Nijmegen (= de rest van de gemeente Wijchen).

- De gemeente Zutphen valt grotendeels onder de streek Achterhoek, namelijk voor het deel O van de IJssel. W van de IJssel ligt de Veluwe. Een klein stukje van de gemeente ligt aan die kant van de IJssel, namelijk het dorp of de wijk De Hoven.

Ook woonplaatsen kunnen door hun grensligging onder verschillende streken vallen:

- Het kleine buurtschapje met tegenwoordig nog maar een paar handenvol huizen Winschoter Hoogebrug ligt in twee streken, namelijk het Oldambt en Westerwolde.

Reactie toevoegen