Genealogie

genealogie_histgenhia_kopie_kopie.jpg

Als u zich met genealogie wilt gaan bezighouden, zijn er altijd mogelijkheden in uw regio: de NGV heeft regio's in het hele land en veel lokale en regionale heemkundekringen hebben ook een werkgroep genealogie.

Als u zich met genealogie wilt gaan bezighouden, zijn er altijd mogelijkheden in uw regio: de NGV heeft regio's in het hele land en veel lokale en regionale heemkundekringen hebben ook een werkgroep genealogie.

Genealogie betekent stamboomonderzoek, oftewel het bestuderen van de geschiedenis van je familie. Er zijn tienduizenden mensen in Nederland die deze hobby beoefenen. Via onderzoek in archieven kun je teruggaan tot vaak de 16e eeuw of soms zelfs nog eerder. Veel hangt af van welke archieven er bewaard zijn gebleven. Er zijn er nogal wat verloren gegaan in de loop der tijd, door bijvoorbeeld overstromingen of verbranding, al dan niet als gevolg van oorlogshandelingen.

Genealogie lijkt op deze site een vreemde eend in de bijt, omdat Plaatsengids.nl zich immers primair niet richt op persoonsnamen maar op plaatsnamen. Toch heeft het raakvlakken en overlappingen: immers als je je met heemkunde (= onderzoek van de geschiedenis van je 'heem' = woonplaats of streek) bezighoudt, stuit je onherroepelijk op personen met hun geschiedenis, voorouders en nakomelingen, waarvan je meer wilt weten. En omgekeerd: als je je met genealogie bezighoudt, stuit je op voorouders die in bepaalde plaatsen en streken leefden, woonden en werkten, waardoor je meer van die plaatsen wilt weten om zo een goed beeld te kunnen krijgen van je voorouders en de context waarin ze leefden.

Bovendien zijn veel geslachtsnamen naar plaatsnamen genoemd, én andersom zijn veel plaatsnamen genoemd naar een familie die de nederzetting heeft gesticht en daaraan zijn naam heeft gegeven.

In de Franse tijd (rond 1800) moest iedereen een achternaam (geslachtsnaam) aannemen, voor zover men die niet al had. Niet iedereen ging daar even accuraat mee om. Een aardig artikel vinden we daarover m.b.t. hoe het destijds in Harlingen is gegaan.

Hieronder vermelden wij enkele voor genealogen interessante sites:

- De interessegroep HCC!Genealogie van HCC! - de grootste computerclub in de Benelux - is sinds 1986 een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische / geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!Genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek. Daarnaast exploiteert zij de website genealogie.hcc.nl.

- Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).

- Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

- Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging Prometheus van de Technische Universiteit Delft. Echter iedereen kan lid worden. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publicaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.

- Bij Het Familiemuseum in Eijsden kom je alles te weten over familiegeschiedenis, stamboomonderzoek, familiecultuur en familietradities. De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis - kortweg Het Familiemuseum - ambieert het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van de mensheid, met daarbij speciale aandacht voor familiegeschiedenis, verwantschapsvraagstukken, familiecultuur en familietradities en de daaraan gekoppelde relevante maatschappelijke, culturele, biologische en/of medische aspecten, waartoe door of in opdracht van de stichting worden verzameld, gecreëerd of samengesteld die objecten, documenten, beeldende en andere materialen, die inzicht geven in deze aandachtsgebieden, en die door de stichting via het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis worden beheerd en beschikbaar gesteld voor een breed publiek via vaste opstellingen, via tijdelijke exposities of via het beschikbaarstellen van les- of studiemateriaal.

- De website Historischehuizen.nl geeft onderzoekers de mogelijkheid hun gegevens over de bewoningsgeschiedenis van een huis, wijk, dorp of stad te publiceren. Initiatiefnemer Herman Postema heeft zelf al een flinke basis gelegd en het goede voorbeeld gegeven met de vrijwel complete bewoningsgeschiedenis van Maarsbergen tussen 1500 en 1800. Deze 'sjabloon' is ook zeer goed voor andere plaatsen in ons land te gebruiken, zodat men dat wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden en het wellicht kan uitgroeien tot een portaal met op den duur een zo landelijk mogelijke dekking. Inmiddels staat er ook al informatie over de bewoningsgeschiedenis van panden in Leusden, Rhenen en Woudenberg. "Heb jij de geschiedenis van een huis, wijk, dorp of stad dan kom ik graag met je in contact. Wellicht kan deze website jouw podium vormen waarop je je onderzoek zichtbaar kunt maken. Uiteraard sta ik open voor suggesties, opmerkingen, aanvullingen en mutaties." Aldus dhr. Postema.

Reactie toevoegen