Gewasbeschermingsmiddelen

"Is het nu gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen of landbouwgif?

De definitie van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ omvat niet alleen middelen die een plaagbestrijden (‘bestrijdingsmiddelen’), maar ook middelen die planten beschermen en hun groei beïnvloeden. De term ‘gewasbeschermingsmiddelen’ is dus breder dan de term ‘bestrijdingsmiddelen’ en is vastgelegd in de Nederlandse wet op basis van een Europese verordening. Landbouwgif is een term die makkelijk bekt, maar geen recht doet aan de manier waarop er in de landbouw wordt omgegaan met gewasbeschermingsmiddelen. Een middel dat in Nederland is toegelaten is veilig als het correct wordt gebruikt. Risico’s zijn afhankelijk van de blootstelling aan een middel. Elke stof is pas giftig bij een bepaalde hoeveelheid. In de landbouw wordt altijd een lagere hoeveelheid gebruikt. Daarnaast worden de werkzame stoffen die worden gebruikt in de landbouw vaak ook gebruikt in medicijnen voor mensen en dieren. De term gif is dus niet juist." (bron: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB en LTO Nederland)

Feiten, fabels en misverstanden omtrent gewasbeschermingsmidddelen

In april 2019 was er een uitzending van het tv-programma Zembla over gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot omwonenden. Aanleiding waren twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van landbouwpercelen. De uitingen in Zembla kunnen tot bezorgdheid leiden, terwijl de Rijksoverheid geen risico’s ziet voor de gezondheid. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB, LTO Nederland en de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO hebben daarom gezamenlijk een uitgebreide factcheck opgesteld op basis van de beweringen in Zembla. Daarnaast hebben de organisaties een overzicht met vaak gestelde vragen opgesteld over gewasbescherming en bloembollen.

Het eerste onderzoek van het RIVM naar de gezondheid van mensen die naast een landbouwperceel wonen, is in de zomer van 2018 afgerond. Er is geen verband gevonden tussen gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid, en mensen die naast een landbouwperceel wonen zijn doorgaans gezonder dan iemand die daar verder vandaan woont. Dit rapport van het RIVM is door de redactie van Zembla genegeerd. Het tweede onderzoek van het RIVM, waarbij puur is gekeken naar de mate waarin omwonenden in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen, is in april 2019 afgerond. Belangrijkste conclusie was dat er weliswaar gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in de omgeving van landbouwpercelen, maar de gevonden hoeveelheden leiden niet tot gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De veiligheidsmarges waarmee in de toelating van middelen al rekening wordt gehouden, liggen vele malen hoger dan de gemeten concentraties. Wel pleit het RIVM voor nader onderzoek. (bron: KAVB, LTO Nederland en NFO, 25-4-2019)

Reactie toevoegen