Kleinste formele woonplaatsen

kleinste_formele_woonplaats_ossenwaard.jpg

Ossenwaard is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts 7 huizen (voormalige sluiswachterswoningen op een eilandje in de Lek). De 10 woonschepen ter plekke horen er geografisch ook bij, maar liggen postaal 'in' Tull en 't Waal.

Ossenwaard is een van de kleinste formele woonplaatsen van ons land, met slechts 7 huizen (voormalige sluiswachterswoningen op een eilandje in de Lek). De 10 woonschepen ter plekke horen er geografisch ook bij, maar liggen postaal 'in' Tull en 't Waal.

Formele woonplaatsen zijn plaatsnamen die als zodanig voorkomen in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisregistraties BAG (en die worden vermeld in een in het kader van die BAG genomen gemeentelijk Woonplaatsbesluit). Dit betreft de meeste van onze ca. 2.500 steden en dorpen. Verder is nog een zeer klein deel, namelijk een 10-tal, van de ca. 4.000 buurtschappen in ons land als formele woonplaats benoemd. De overige buurtschappen zijn wat ons betreft net zo goed woonplaatsen, alleen hebben die in 1978 om pragmatische redenen geen eigen postale plaatsnaam met eigen postcode gekregen (bijv. te veel gedoe om ze adresmatig allemaal af te bakenen, te weinig postcodes in een regio, of gewoon laksheid).

Er is een klein aantal formele woonplaatsen met slechts een handvol tot hooguit enkele handenvol huizen en inwoners. De Top 12 van kleinste formele woonplaatsen van ons land (in de zin van het postcodeboek en de BAG) is (met er achter het ca. aantal inwoners, afgerond op 5):

12-11: Nederland / Ossenwaard: 15.

10-9-8: Eemshaven / Geelbroek / Teerns: 10.

7-6-5: Breezanddijk / Europoort / Schokland: 5.

4-3-2-1 / "gedeelde 1e plaats": Botlek / Maasvlakte / Vondelingenplaat / Maastricht-Airport: 0.

Bijzonderheden:

- Nederland is uiteraard ons land, maar ook de naam van een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland. Een leuke anekdote is dat in buur-buurtschap Baarlo dhr. De Dood begraven ligt, die "de laatste schoolmeester van Nederland" was. Waarbij je, als je de achtergrond niet kent, natuurlijk denkt: "Wat is dit nu voor onzin?" Want Nederland heeft natuurlijk nog een heleboel 'schoolmeesters'. Bedoeld wordt hier natuurlijk de meester van het schooltje dat buurtschap Nederland heeft gehad.

- De formele woonplaats Ossenwaard omvat 7 huizen (voormalige sluiswachterswoningen) op een enclave-achtig eiland in de Lek, vallen onder de gemeente Vianen. Het 10-tal woonschepen in Ossenwaard ligt formeel 'in' het dorp Tull en 't Waal, gemeente Houten, en telt daarom in de statistieken niet mee voor de woonplaats Ossenwaard. De grens tussen deze gemeenten loopt ter plekke dus tussen de huizen en de woonschepen.

- Breezanddijk ligt midden op de Afsluitdijk. Formeel (voor de BAG) zijn dit 7 panden, maar niet 1 daarvan is een woonhuis, er is wel een woonschip/ark, waarin slechts enkele mensen wonen.

- Het plaatsje Schokland viel voor de postadressen altijd onder buurdorp Ens. Maar omdat Schokland Werelderfgoed is, en in dat kader toeristisch gepromoot wordt, heeft het in 2009 een eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen. Het dorpje omvat een 10-tal panden, waarvan slechts 4 woonhuizen.

- Op een bedrijventerrein mag tegenwoordig in principe niet meer gewoond worden, vanwege geluids- en luchtvervuilingsnormen e.d. Voor een deel zijn ze dus wel tot 'administratieve woonplaatsen' benoemd, waarmee in de praktijk dus de vestigingsplaats van de bedrijven aldaar wordt bedoeld. Soms staan er nog enkele bedrijfswoningen waarin gewoond wordt, en/of een ander woonhuis dat formeel binnen de grenzen van het bedrijventerrein valt. Vandaar de kleine aantallen inwoners bij de Eemshaven en de Europoort. En in de Top 4 dus 4 bedrijventerreinen, formeel "woonplaatsen zonder inwoners". In tegenstelling tot wat je zou denken wordt in een woonplaats dus niet altijd gewoond. Dat betreft dus de 4 bedrijventerreinen Botlek, Maasvlakte, Vondelingenplaat en Maastricht-Airport.

Reactie toevoegen