Lokale e-books en -encyclopedieën

berltsum_fr_platsnaambord_fr_naam_bovenaan.jpg

Op sommige websites, zoals die over Berltsum, is de geschiedenis van een plaats echt tot bij wijze van spreken 3 cijfers achter de komma beschreven. Wij doen er de geschiedenisliefhebbers vast een plezier mee door daar op deze pagina melding van te maken.

Op sommige websites, zoals die over Berltsum, is de geschiedenis van een plaats echt tot bij wijze van spreken 3 cijfers achter de komma beschreven. Wij doen er de geschiedenisliefhebbers vast een plezier mee door daar op deze pagina melding van te maken.

Tijdens onze research op het internet, op zoek naar interessante lokale bronnen, lopen wij soms tegen 'pareltjes' aan van personen of instanties die over hun of een stad of dorp het ultieme naslagwerk hebben gemaakt, en dat (ook) middels een e-book en/of website beschikbaar hebben gesteld (soms in de vorm van een website, soms als digitale versie van het boek dat hetzij inmiddels uitverkocht is en op deze manier ook te raadplegen is voor degenen die 'achter het net visten', soms omdat men het boek of de studie sowieso ook digitaal beschikbaar wil stellen). Het lijkt ons nuttig ook hier een aparte pagina van te maken, om degenen van dienst te zijn die in brede zin in de geschiedenis van plaatsen in ons land geïnteresseerd zijn. Hieronder een beginntje:

Fryslân
- M.b.t. het dorp Berltsum heeft inwoner Watse Hendriks Posthumus (1945) al van kinds af aan historische interesses gehad in brede zin en voor zijn dorp in het bijzonder. Nadat hij met pensioen is gegaan, heeft hij in een aantal jaren tijd zijn gedurende vele decennia verzamelde zolder vol bronnenmateriaal over zijn dorp geordend tot 86 thematische artikelen, die je per thema als een pagina op zijn website 'Oh, dy Berltsumers!' kunt vinden. Het geheel is ook als 1 e-book (pdf) van 1.244 pagina's(!) te downloaden.

- S. Elsinga inventariseert en beschrijft op zijn website 'Kleine Kerkstraat' al sinds 2001 alle mogelijke aspecten van de geschiedenis van Harlingen. Zeer uitvoerige site met o.a. vele overzichten uit archieven, waaronder de overgang van wijkletters naar straatnamen in 1905, overzichten van huiseigenaren, adresboeken, huisnamen, gevelstenen, ansichtkaarten, plattegronden, prenten etc. etc.

- Het boek Noordbergum in woord en beeld is via de link ook online te lezen.

- Geschiedenis van Schettens en Longerhouw door André A. Buwalda in bijna 200 artikelen.

- De in het buurtschapje Twijtel geboren en opgegroeide Ruurd de Vries onderzoekt al meer dan 15 jaar iedere vierkante meter van het verleden en heden van deze buurtschap en publiceert daarover op zijn zeer uitvoerige en gedetailleerde tekst- én beeldrijke site.

Zuid-Holland

- Het boek Wijngaarden 2000 (samengesteld door Jannie en Henk Boogaard) beschrijft in tekst en beeld - met veel mooie oude en recente foto's - alle panden in Wijngaarden en hun bewoners, vanaf in den beginne tot de situatie zoals die in 2000 was.

Gelderland

- Het dorp Hees is in de loop van de 20e eeuw geleidelijk door de uitdijende stad Nijmegen opgeslokt. Toch heeft het zijn dorpse kenmerken nog weten te behouden. Het dorp heeft een rijke geschiedenis, die in het boek 'Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011' uitvoerig is beschreven. Omdat de 1e en 2e druk snel uitverkocht waren, is het via de link nu ook online te lezen.

Limburg

- Wie alles wil weten van Gronsveld in het tijdperk tot ca. 1795, is 'even' zoet met de liefst 982 pagina's tellende scriptie van Theodorus Jacobus van Rensch, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht (2015), getiteld, 'Licht op het zonneleen Gronsveld. Ontwikkeling en instellingen van het rijksonmiddelijke graafschap', dat via de link ook online te lezen is.

- Het in 2012 verschenen 465 pag. dikke standaardwerk over de geschiedenis van Velden is inmiddels uitverkocht, en daarom ook online beschikbaar gesteld.

Natuurlijk houden wij ons ook met betrekking tot dit onderwerp aanbevolen voor aanvullingen.