Kennisbank

Sociale cohesie in wijken en buurten

Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO)

Rotterzwam is de winnaar van de Rabo Stadslandbouw Award 2014. De jury roemde het ondernemerschap dat geënt is op multiple cashflows en de circulaire-economiegedachte, met korte en gesloten ketens. Zie www.rotterzwam.nl

Stadslandbouw is de overkoepelende term voor een recente trend om landbouw te beoefenen in stedelijke gebieden. Dit kan voor onbepaalde tijd zijn (bijvoorbeeld met als doel om stedelingen letterlijk en figuurlijk meer in contact te brengen met landbouw), of tijdelijk. In het laatste geval gaat het om tijdelijke herbestemming van stukken grond die braak liggen, omdat veel woningbouw- of bedrijventerreinprojecten vooralsnog worden uitgesteld of gefaseerd.

- Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van een buurt gemiddeld? En hoeveel hebben er een uitkering? CBSinuwBuurt.nl laat deze cijfers op de kaart zien én maakt het heel makkelijk om meerdere buurten te vergelijken. Op CBSinuwBuurt.nl zijn cijfers te vinden over zo’n 75 kenmerken van buurten en hun inwoners, van bevolkingssamenstelling tot inkomens en van het aantal supermarkten tot het aandeel mensen dat een WW-uitkering heeft.

Het CBS maakt kaarten en statistieken per wijk en buurt binnen een gemeente

Veel gemeenten hebben een "Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen". In de artikelgewijze toelichting daarop zijn wij regelmatig de volgende passage tegengekomen:

Internationaal gezien zijn de steden in ons land te klein om op eigen kracht een vuist te kunnen maken. Daarom is het nuttig om als regio samen op te trekken, De regio Groningen-Assen is daar een mooi voorbeeld van.

Winkelen

Consumenten kopen steeds meer via internet, grenzen tussen online en offline vervagen, detailhandels verschijnen ook in de gebieden buiten de winkelsteden, huren in binnensteden worden soms als te star en te hoog ervaren, de consument wil meer 'beleving' in de binnenstad. Dit alles biedt bedreigingen maar ook kansen voor winkelgebieden. Hieronder verzamelen wij studies en voorbeelden van vernieuwing m.b.t. het winkelen, ter inspiratie voor degenen die nog voor de transformatieopgave staan.

Wat komt er kijken bij 'operatie Steenmeel'?

- "Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

Men moet zich realiseren dat één geografische benaming op verschillende gebieden kan slaan qua indeling, zoals in het geval van Twente 1) de geografische regio, 2) het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Twente en 3) regionale afdelingen van instanties

Met een zekere regelmaat wordt de redactie van Plaatsengids.nl gevraagd hoe ons land in streken of regio's is verdeeld. Ons antwoord daarop is altijd dat er niemand is die dat weet, ook - en wellicht zélfs - wij niet. Er is allereerst sowieso geen officiële lijst van en die is ook niet te maken, zo men dat zou willen. Veel streken die er vanouds in ons land waren, zijn namelijk qua naam geleidelijk in het gebruik aan het uitsterven, en anderzijds zijn recentelijk veel 'nieuwe streken en regio's' opgekomen. Soms naast, soms als opvolger van of deels overlappend met oudere regio´s.

Nedersaksisch

Pagina's