Kennisbank

Postzegelpark Leusderweg Amersfoort is een van de inmiddels vele goede voorbeelden van 'tijdelijke herbestemming'

Door de recessie van de afgelopen jaren zijn diverse bouwplannen in het land voor woonwijken en bedrijventerreinen 'in de ijskast' gegaan, dan wel worden zij gefaseerder dan aanvankelijk beoogd uitgevoerd. Dit leidt tot tijdelijk braakliggende terreinen. De vraag doemt dan op of deze terreinen tijdelijk, tot de daadwerkelijke bouw aanvangt, een maatschappelijk nuttige invulling kunnen krijgen. Hiervoor zjin inmiddels diverse initiatieven ontplooid.

Voordeeluitjes.nl heeft de 10 meest kindvriendelijke musea van ons land hier op een rijtje gezet. Voor meer informatie hierover zie www.voordeeluitjes.nl/blog/kindvriendelijke-musea. Ook op Plaatsengids.nl worden de musea beschreven.

Op onze site hebben wij inmiddels vele duizenden bezienswaardigheden en attracties vermeld, die geschikt zijn om te gaan bekijken of doen als je er even een dagje of middagje tussenuit wilt. Vele daarvan liggen in kleine, relatief onbekende plaatsjes, of zijn zelf zo kleinschalig dat ze niet middels grote campagnes 'aan de weg timmeren'. En ook op onze site moet je ze maar net weten te vinden.

De afgelopen eeuwen zijn vele nieuwe plaatsen in ons land ontstaan. Er zijn er echter ook honderden, zo niet duizenden, verdwenen. En ook dáár zijn boeken over geschreven, zoals de boekenserie 'Verdwenen dorpen in Nederland' van geograaf Bert Stulp.

Topografie (uit het Grieks, letterlijk 'plaatsbeschrijving') is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. Tot de topografie behoort ook de studie van de ligging en de namen (toponymie) van plaatsen, wateren, bergen, streken, landen, en andere geografische vormen. Het woord topografie komt uit het Grieks (topos, plaats, plek; grafein = schrijven, beschrijving).

Weverwijk is aan beide kanten doorlopend gehuisnummerd. Om de nummers te kunnen onderscheiden, zijn ze aan de Meerkerkse kant 'rood' genoemd en gekleurd. Hier zie je hoe men dat oplost op de straatnaambordjes, brievenbussen en huisnummerbordjes.

In de Kennisbank vind je o.a. tientallen artikelen over topografische bijzonderheden. Bijv. over de kleinste en oudste plaatsen van Nederland, over plaatsen die zich het middelpunt van Nederland vinden, en nog veel meer. Zo af en toe komen wij een bijzonderheid tegen, die niet in een bestaande rubriek is onder te brengen. Daar hebben wij deze pagina 'Topografische curiosa' voor in het leven geroepen.

In 2015 hebben, na jaren voorbereiding, 3 'transities in het sociale domein' plaatsgevonden, van Rijk en provincies naar gemeenten: 1) invoering Participatiewet, 2) transitie van de Jeugdzorg, en 3) overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de WMO. Doel is dat de aspecten van zorg en welzijn het beste zo dicht mogelijk bij de burgers georganiseerd kunnen worden, door gemeenten e.a. lokale instanties dus i.p.v.

Atlantikwall

Sommige dorpen - veelal in Fryslân, maar ook elders in het land komt het voor, zij het in mindere mate - zijn zo klein dat ze voor voorzieningen en het verenigingsleven op een buurdorp zijn aangewezen. Dan wel twee dorpen (en soms zelfs drie of vier) houden gezamelijk voorzieningen en verenigingen in stand, waar ieder afzonderlijk dat niet zou kunnen. En/of twee dorpen zijn zodanig aan elkaar gegroeid/met elkaar vergroeid dat men het maatschappelijk gezien als één dorpsgemeenschap beschouwt (bijv. Gerkesklooster-Stroobos, Paesens-Moddergat).

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

Stal van de Toekomst

Pagina's