Religie

Op Plaatsengids.nl beschrijven wij de meeste kerken in ons land (behalve bij de grote steden. Dat zijn er teveel). Primair beschrijven wij de kerken vanwege het cultuurhistorische aspect; de geschiedenis van de kerk en de kerkelijke gemeente - die vaak samenhangen met ontstaan en/of ontwikkeling van een dorp - en de kerk als bezienswaardigheid. Wij linken ook naar de site van het kerkgenootschap in kwestie, voor degene die daar meer over wil weten. De hoofdredacteur van Plaatsengids.nl beoogt hierbij objectief te blijven en heeft geen uitgesproken mening over religie. Wat hem wél bevreemdt, is dat er in sommige plaatsen soms 2, 3, 4 of zelfs wel 7 verschillende prot.chr. kerken zijn (voorbeeld: Leerdam), die, als je op hun sites kijkt, allemaal grosso modo hetzelfde verhaal hebben m.b.t. wie ze zijn en waar ze in geloven. Terwijl zij, of hun voorouders, ooit wegens verschillende uitleg van details uit de Bijbel een eigen clubje zijn begonnen, naast het reeds bestaande prot.chr. genootschap in het dorp. Waarbij beide vinden dat de ánder zich heeft afgescheiden en zíj het enige ware geloof zijn. In plaats van iedereen die op onderdelen afwijkt van 'de groep' zijn eigen clubje te laten beginnen (geldt ook voor voetbalverenigingen en welke vereniging dan ook), lijkt het ons juist een goede zaak om als clubs die niet heel fundamenteel verschillend over de dingen denken, samen te gaan en te accepteren en respecteren dat men binnen één genootschap op onderdelen over bepaalde aspecten verschillend kan denken, en niet al te dogmatisch te denken dat men op alle details de waarheid in pacht heeft en te verlangen dat volgelingen zich aan letterlijk al die details conformeren (of anders uit het genootschap worden gestoten en hun heil elders moeten zoeken). Aangezien er - wat ons betreft helaas - relatief weinig prot.chr. genootschappen zijn die zich als zodanig profileren, besteden wij daar hieronder graag aandacht aan:

Protestantse Gemeente Tange-Alteveer (gemeente Stadskanaal):
"In Alteveer staat maar één kerk. De Alteveerster Kerk. Een paar jaar geleden heette zij nog: de Hervormde Gemeente Tange Alteveer. Tegenwoordig heet zij: Protestantse Gemeente Tange Alteveer. Dat lijkt maar een kleine verandering maar daar zit heel wat achter. Iedereen weet wel dat er heel wat verschillende kerken zijn. Iedereen begrijpt ook wel dat dat eigenlijk niet goed is. Hoe kun je nu geloven in één God en toch allemaal verschillende kerken hebben? Dat is niet uit te leggen. Maar ja. Brokken maken is makkelijker dan de brokken weer aan elkaar lijmen. Ook wanneer het aardig gelukt is zie je de oude breuklijnen vaak nog goed. Overal waar je mensen tegenkomt kom je ook brokken tegen, buiten de kerk, maar ook in de kerk. Heel wat jaren geleden kwamen een aantel enthousiastelingen bij elkaar om wat te doen aan al die kerkelijke brokken. Na jaren van gesprek gingen toen 3 kerken samen. De Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse kerk.

Nu alweer 2 jaar geleden werd de eenwording een feit. Nee, het ging niet ideaal. Niet iedereen was het er mee eens. Niet iedereen ging mee. We blijven mensen onder elkaar, ook in de kerk. Maar we gebruiken in Alteveer die nieuwe naam. Niet omdat we geloven dat die nieuwe naam veel beter is dan de oude. Niet omdat we er van overtuigd zijn dat de nieuwe kerk veel beter is dan de oude. We gebruiken die nieuwe naam omdat we daarmee duidelijk willen maken dat we eenheid belangrijk vinden. Ook al lukt het niet om het met iedereen eens te worden. Wij geloven in één God, die dwars door alle verdeeldheid heen bezig is één kerk te bouwen en daar willen wij in alle bescheidenheid een filiaaltje van zijn. Zo willen wij ook graag die ene kerk van Alteveer zijn. Niet omdat we geloven dat wij de beste kerk zijn, maar omdat wij ons van harte verbonden voelen met dit dorp. Omdat we graag aan iedereen die dat wil de ruimte willen bieden om samen te geloven in God en te leven met God. Nee, bij ons kan niet iedereen altijd zijn zin krijgen. Maar er is wél voor iedereen een plek. U bent welkom in de Kerk van Alteveer."

Reactie toevoegen