Vergrijzing

vergrijzing.jpg

In 'Het Nieuwe Oud' laten nieuwe ouderen zien hoe zij kansen benutten, dat zij nog volop participeren en in het leven staan. Zonder hun inzet staat de maatschappij stil, en daarmee komt ook de uitdaging van de vergrijzing in een ander daglicht te staan.

In 'Het Nieuwe Oud' laten nieuwe ouderen zien hoe zij kansen benutten, dat zij nog volop participeren en in het leven staan. Zonder hun inzet staat de maatschappij stil, en daarmee komt ook de uitdaging van de vergrijzing in een ander daglicht te staan.

- "De publieke ruimte is een medebepalende factor in de redzaamheid van ouderen. De relatie is overigens meervoudig. Niet alleen de daadwerkelijke inrichting werkt positief op de redzaamheid. Ook het betrekken van (oudere) burgers bij de inrichting en bij het gebruik van de publieke ruimte kan de redzaamheid bevorderen. Burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buurt houdt hen actief en in beweging en levert sociale contacten en netwerken op. De maatschappelijke baten kunnen aanzienlijk zijn.

Gemeenten denken nu al na - maar zullen dat veel meer moeten gaan doen - over de effecten van de vergrijzing, want de inrichting van de publieke ruimte gaat met stenen en beton gepaard. Dat betekent dat het lang duurt voordat er iets staat, en als het er eenmaal staat, is het lastig te veranderen. Gemeenten moeten bij afwegingen omtrent ruimtelijke ordening de gezondheid en redzaamheid van de bevolking expliciet meenemen. Er is veel te winnen als ook de publieke ruimte kan worden ingezet bij het versterken van de redzaamheid van ouderen. Dit kunnen de gemeenten niet alleen doen, zij hebben maatschappelijke partners, bedrijven en burgers hard nodig. Het bij elkaar brengen van deze verschillende publieke en private partijen kan meerwaarde opleveren. Zij hebben allemaal een belang bij een leefbare en toegankelijke publieke ruimte.

De maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en de veranderingen in de langdurige zorg maken ook dat publieke ruimte, private ruimte en privésfeer steeds meer in elkaar gaan overlopen: het onderscheid is minder duidelijk dan voorheen. Juist in deze overloopgebieden - wij noemen dat de tussenruimten - ontstaan nieuwe inrichtingsvormen die de redzaamheid van ouderen bevorderen, bijvoorbeeld doordat die ruimten bijdragen aan de sociale contacten tussen ouderen en aan hun gevoel van veiligheid. Ook tijdelijke invulling van in onbruik geraakte gebouwen en terreinen en die voor meerdere functies geschikt maken, kunnen bijdragen aan meer flexibiliteit. Naast functioneel knooppunt, moet de publieke ruimte vooral ook een aangename ruimte zijn." Aldus de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op de website Ruimte voor Redzaamheid, waar tips en rapporten op dit gebied zijn te vinden. - Samenvattingen van deze materie zijn te vinden in de artikelen Inrichting van de ruimte kan zelfredzaamheid inwoners bevorderen (Socialevraagstukken.nl, maart 2015) en Straten die uitnodigen langer thuis te blijven wonen (Ruimtevolk, maart 2015).

- Boeken over vergrijzing (online te bestellen).