Vrede van Münster

vrede_van_munster_boek.jpg

De Vrede van Münster (1648) is een dusdanig belangwekkende gebeurtenis in onze geschiedenis dat er diverse boeken over zijn verschenen. Dit is er een van.

De Vrede van Münster (1648) is een dusdanig belangwekkende gebeurtenis in onze geschiedenis dat er diverse boeken over zijn verschenen. Dit is er een van.

De Vrede van Münster maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Overeengekomen werd onder meer: dat de koning van Spanje de Verenigde Nederlanden als vrije, soevereine landen erkende; dat ieder het grondgebied behield dat hij op dat moment met zijn troepen had bezet; dat de publieke uitoefening van de godsdienst zou geschieden ‘in alle zeedigheid sonder eenig schandael te geven’.

Dit betekende: dat een toevallige frontlijn tot grenslijn tussen twee landen werd (de frontlijn liep bijvoorbeeld in West-Brabant iets ten zuiden van Zundert en Nispen en werd zodoende in dit gebied de latere, onnatuurlijke grens tussen Nederland en België); dat de katholieke godsdienst in de Generaliteitslanden werd verboden bij plakkaat van 16 juni 1648.
De priesters moesten binnen acht dagen het land verlaten. De kerken werden gesloten en gezuiverd van alle ornamenten, en beelden werden overgedragen aan de protestanten. (47)

Dat dit tot allerlei onlogische toestanden leidde, moge duidelijk zijn. In verhouding gingen er bijvoorbeeld in West-Brabant maar heel weinig mensen over tot het protestantisme. Daardoor ontstond de onnatuurlijke situatie dat de talrijke katholieken zich tot 1795* moesten behelpen met schuil- of schuurkerken, vaak ergens weggestopt op het platteland, terwijl een handjevol protestanten vaak de beschikking kreeg over enorme kerken die zij niet konden onderhouden. Logisch gevolg was dat eind 18e eeuw de katholieken hun kerk vaak in slechte staat terugkregen. In Sprundel waren zelfs helemaal geen “onroomsche ingesetenen”, zodat “de kerkeraedt werd verkosen uyt persoonen tot Etten”. In 1795 waren er in Sprundel 10 hervormden en 768 katholieken…
* Het ontstaan van de Bataafse Republiek, die de voorrechten van de gereformeerde staatskerk introk en gelijke rechten toekende aan elk kerkgenootschap.

Zie verder Vrede van Münster op Wikipedia.

- Boeken over de Vrede van Münster (online te bestellen).

Reactie toevoegen