WMO / Jeugdwet / zelfredzaamheid / maatschappelijke participatie / meedoen op de arbeidsmarkt

"Sinds 2015 zijn burgers wettelijk primair verantwoordelijk voor respectievelijk zelfredzaamheid; opvoeden en opgroeien; maatschappelijke participatie en meedoen op de arbeidsmarkt. Dit beleid is vastgelegd in de WMO en de Jeugdwet. De uitvoering van het beleid is bij de gemeenten gelegd. Deze nieuwe taak was niet eenvoudigweg op te nemen in de ‘dagelijkse routine’ van de gemeenten. Ook voor burgers was de hen opgelegde verantwoordelijkheid nieuw. Vier jaar na de invoering van de nieuwe wetgeving hebben Mirjan Oude Vrielink OVD) en Lydia Sterrenberg (Platform31) een meta-analyse uitgevoerd van de nieuwe praktijk in het sociaal domein en gepubliceerd in hun rapport 'Burgerverantwoordelijkheid in het sociaal domein' (mei 2019). Deze meta-analyse van wetsevaluaties en ander grootschalig onderzoek vormen de basis voor het in beeld brengen van de instrumenten en de uitwerking van het beleid tot dusver. De effecten en resultaten van het ingevoerde beleid voor alle betrokken partijen zijn inzichtelijk gemaakt."

Reactie toevoegen