Kennisbank

"Sinds 2015 zijn burgers wettelijk primair verantwoordelijk voor respectievelijk zelfredzaamheid; opvoeden en opgroeien; maatschappelijke participatie en meedoen op de arbeidsmarkt. Dit beleid is vastgelegd in de WMO en de Jeugdwet. De uitvoering van het beleid is bij de gemeenten gelegd. Deze nieuwe taak was niet eenvoudigweg op te nemen in de ‘dagelijkse routine’ van de gemeenten. Ook voor burgers was de hen opgelegde verantwoordelijkheid nieuw.

- "In het voorjaar van 2019 heeft een tweede wolf zich gevestigd op de Veluwe. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. In de periode van 1 februari tot en met 1 mei 2019 waren er in totaal zes wolven in Nederland, waaronder een in Limburg. Dat blijkt uit DNA-analyse, met name van wolvenkeutels. Die worden verzameld door vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt. Keutels die mogelijk van een wolf zijn, zijn makkelijk te herkennen.

- Klimaatadaptatie staat hoog op diverse agenda’s, maar in de praktijk is het vaak niet de aanleiding om een project te ontwikkelen. Gevolg is dat klimaatadaptatie als bijkomend onderdeel van een project minder prioriteit krijgt en dat daardoor kansen blijven liggen. Gemeenten, bewoners, waterschappen en andere betrokken partijen hebben aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de ervaringen die er al zijn om klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van projecten en hoe dat kan worden gerealiseerd.

Tuk is een formele woonplaats, d.w.z.: voor postcodeboek en gemeentelijke basisregistraties BAG. Toch heeft het geen eigen bebouwde kom, maar ligt het binnen de kom van Steenwijk...

Je zou verwachten dat een formele woonplaats (= voor postcodeboek en BAG) altijd een eigen bebouwde kom heeft, dus dat een formele plaats niet binnen de bebouwde kom van een andere plaats kan liggen. Dat lijkt óns althans logisch. Toch blijken er best een behoorlijk aantal formele woonplaatsen te zijn die binnen de bebouwde kom van een andere plaats liggen.

De huidige trend in de zorg is mensen faciliteren om zo lang mogelijk in hun stad of dorp te kunnen blijven wonen, met kleinschalige zorg en dagbesteding in de eigen, vertrouwde omgeving. De zorgboerderij past goed in die trend.

De Nederlandse samenleving zou veel meer in zorgboerderijen moeten investeren dan ze nu doet. Die investeringen wegen ruimschoots op tegen de maatschappelijke kosten die mensen veroorzaken die in onze samenleving in de problemen zijn gekomen, zoals criminele jongeren, drugsverslaafden, psychiatrisch patiënten. Dat stelt Bart Jan Krouwel, tot 1-2-2009 topman van Rabobank.

Pagina's