Kerklaan

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

Loenen-aan-de-Vecht-Kerklaan-MSD-20110215-226424.jpg

Het kerkje van buurtschap Kerklaan is in de jaren negentig gesloopt. Het kerkhof is er nog wel.

Het kerkje van buurtschap Kerklaan is in de jaren negentig gesloopt. Het kerkhof is er nog wel.

Kerklaan

Terug naar boven

Status

- Kerklaan is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 2010 gemeente Loenen.

- De buurtschap Kerklaan valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Loenen aan de Vecht.

- De buurtschap Kerklaan heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op kaarten wordt de buurtschap tot ca. 1980 Slootdijk genoemd. Nadien is die naam vervangen door de huidige plaatsnaam.

Naamsverklaring
Het Middelnederlandse kerklaen betekent 'een laan die op een kerk uitloopt'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kerklaan omvat de panden aan de gelijknamige weg, aan de doodlopende zijweg Ludgerushof en verder nog enkele aangrenzende panden aan de weg Slootdijk. De buurtschap ligt NW van Loenen aan de Vecht, ZO van Loenersloot, en wordt ingesloten door de Rijksstraatweg N402 in het O, de provincialeweg (Vreeland-Vinkeveen) N201 in het N en het Amsterdam-Rijnkanaal in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kerklaan omvat ca. 45 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerk
Op Kerklaan 3 stond de RK kerk van de parochie van O.L. Vrouw van de Berg Carmel. Het was een neogotisch kerkje uit 1857, met torentje op de voorgevel en 2 hoekspitsjes. De kerk is buiten gebruik geraakt in 1962, toen verderop in het dorp Loenen de nieuwe St. Ludgerus in gebruik werd genomen. Later kwam het pand in gebruik als Nederlands Laboratorium voor Filmtechniek. In de jaren negentig is het pand gesloopt.

RWZI
In 1985 is direct N van buurtschap Kerklaan rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Loenen gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoels hierboven vermeld is de kerk in de jaren negentig afgebroken. De begraafplaats is wel bewaard gebleven. Het kerkhof is in 1817 door pastoor Cornelis Philippus Swildens aangelegd en in 1820 ingewijd. Op het kerkhof bevindt zich onder meer de grafkelder van de familie De Marlet, destijds bewoners van buitenplaats Valck en Heining te Loenersloot. Oorspronkelijk bevond zich in de grafkelder een uit 1862 daterende grafkapel. Deze is in 1970 gesloopt.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Kerklaan van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van buurtschap Kerklaan, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

Het is 1 straatje dus een bebouwde kom is er niet.
Als je binnen de bebouwde kom van Kerklaan kan wonen, dan kan je dus ook buiten de bebouwde kom wonen.
Maar na dat ene straatje ben je Kerklaan al weer uit.

Deze beweringen kloppen alle drie niet:
- Om tot 'bebouwde kom' te worden benoemd, hoeft er geen sprake te zijn van meer wegen (overigens is hier ook nog sprake van de Ludgerushof binnen de bebouwde kom, als bebouwde zijweg van de laan). Er hoeft slechts sprake te zijn van een zekere bebouwingsconcentratie. De gemeente vond dat hier het geval en heeft daarom het gebied binnen de uiteinden van de Kerklaan tot bebouwde kom benoemd. Vermoedelijk bent u in de war met het begrip 'kom' in de zin van 'komvorming', d.w.z. een kern ontstaan rond een al dan niet aanvankelijke lintbebouwing, die zich hier inderdaad niet significant heeft voorgedaan, behoudens de genoemde Ludgerushof. Maar dat is een andere term, die met het begrip 'bebouwde kom' niet per se wordt bedoeld. Een bebouwde kom kán een lintbebouwing aan één straat zijn. Daar zijn er nog veel meer van in ons land.
- We formuleren bewust 'heeft een bebouwde kom', daarbij in het midden latend of er ja of nee ook nog sprake is van bebouwing buiten de bebouwde kom. Want ook dat hóeft niet: er zijn kernen in ons land die geheel omsloten worden door bebouwde kommen van andere woonplaatsen en daarmee geen gebied buiten de bebouwde kom hebben.
- En wat de derde zin betreft: er is nog bebouwing buiten de laan en daarmee buiten de bebouwde kom, hoe bescheiden ook, want een handvol panden aan de aangrenzende Slootdijk valt ook nog onder de buurtschap.

Reactie toevoegen