Kessel

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

kessel_en_t_keverriek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kessel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009. Tijdens carnaval heet het dorp 't Keverriek.

Kessel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009. Tijdens carnaval heet het dorp 't Keverriek.

LB gemeente Kessel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Kessel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Kessel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kessel

Terug naar boven

Status

- Kessel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009.

- De gemeente omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Kessel-Eik en de buurtschappen Broek, Dijk, Donk, Hei, Hout, Oyen en Spurkt.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Broek, Dijk, Donk, Hei (deels), Hout, Oyen en Spurkt (grotendeels). Dat zijn in totaal 7 buurtschappen. Alleen voor de postadressen valt het dorp Kessel-Eik (met de andere delen van de buurtschappen Hei en Spurkt) ook onder dit dorp.

- Wapen van de voormalige gemeente Kessel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
950 vervalst 10e eeuw in loco Cassallo, 1107 de Cassele, 1118 de Caesle, 1129 de Kessile, 1134 de Kesselo, 1136 de Keselle, 1202 kopie 14e eeuw Kesselle, 1665 Kessel.

Naamsverklaring
Ontleend aan het Latijnse castellum 'burcht' en vroeg gegermaniseerd (aanvangsaccent en umlaut). De identificatie van Cassallo is onzeker.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp 't Keverriek.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp grenst in het W aan Kessel-Eik, in het NW aan Egchel, in het N aan Helden en Baarlo, in het O aan de rivier de Maas, Belfeld en Reuver en in het Z ook aan de Maas, ook aan Reuver en aan Beesel, en ligt N van Swalmen en ZW van Tegelen en Venlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente 219 huizen met 1.248 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 74/368 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen 't Veer 27/153, Kessel-Eik 59/244, Het Broek 22/223, Donck 11/72, Hout 15/108 en Ooijen 11/80. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.450 huizen met ca. 3.500 inwoners (voor het postale dorpsgebied komt daar het dorp Kessel-Eik nog bij, met ca. 320 huizen en ca. 800 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- In november 2018 is heemkundekring Stichting Kessels Eigen opgericht. De stichting gaat alle historische en oudheidkundige zaken met betrekking tot de voormalige gemeente Kessel beheren. Voorheen deed Stichting rondom Kasteel de Keverberg dit erbij, maar het bleek beter om hier een aparte stichting voor op te richten. "De stichting houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om belangstelling te wekken voor onze leefgemeenschap in heden en verleden, onze kennis ervan te vergroten en het waardevolle van vroeger te behouden. De stichting is iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur anwezig in de Bibliotheek in het dorp. Heb je interesse in heemkunde of heb je oude foto's, films of andere zaken aangaande ons dorp die je wilt delen: je bent van harte welkom."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Veersepad 13
De sloop van een in 1840 gebouwd karakteristiek pand op Veersepad 13 in Kessel is 'een aanslag op het Limburgs verleden'. Dat schrijft de commissie Limburg van Erfgoedvereniging Heemschut in februari 2022 in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. Een groep Kesselnaren, verenigd in Stichting Onze Toekomst (SOT), wil op genoemd adres een appartementencomplex bouwen van 13,5 meter hoog. Een groep van 25 bewoners, verdeeld over dertien appartementen, gaat daar samen leven, wonen en voor elkaar zorgen. Het huidige pand moet daarvoor worden gesloopt. En dat is een doorn in het oog van veel Kesselnaren. Zij hebben sympathie voor het plan, maar vinden de locatie ongeschikt. Tegenstanders willen dat het pand behouden blijft en de straat haar karakteristieke karakter behoudt. Dat blijkt onder meer uit de 308 bezwaren die zijn ingediend.

Heemschut stelt in de genoemde brief dat het pand onlosmakelijk onderdeel is van het beeldbepalend dorps- en oevergezicht, het pand geeft direct uitzicht op de Maas. "De hoge oever heeft een aanzicht van hoge bomen en laat een prachtig ensemble zien van een middeleeuws kasteel en de kerk. Hier is sprake van een typische 'kasteelnederzetting'. Om dit historische karakteristieke dorpsaanzicht te behouden, past het niet om een hoog opvallend appartementencomplex te creëren. Zeker niet waarbij het uitzicht op de Maas georiënteerd is. Heemschut ziet de ontwikkeling als een aanslag op het Limburgs verleden. De kolossale afmetingen en de hoogte van een dergelijke bouwmassa zijn verder in strijd met de beeldkwaliteitseisen die aan de Maasoever in Kessel gelden. De afbreuk die het aan het dorpsbeeld teweeg zou brengen is te betreuren en niet te herstellen", zo is te lezen in de brief. De commissie vraagt de gemeenteraad om tegen de wijziging van het bestemmingsplan te stemmen. De bevindingen van de Erfgoedvereniging komen overigens niet overeen met die van de dorpsbouwmeester. Die concludeerde in een eerder stadium dat de bouw voldoet aan de gestelde eisen. De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 voor het plan gestemd.

- "Van 'kermis aan de Maas' naar realistisch plan op maat. Een idee uit december 2016 resulteert in 2021 in bouwwerkzaamheden. Dit soort projecten vragen een lange adem van de betrokken vrijwilligers. Er werd gebrainstormd, een kunstenaar uit Venlo maakte wilde schetsen en tijdens Belaef Kessel werd er geënquêteerd. Vanuit alle ideeën, wensen, zorgen en vragen ontstond er uiteindelijk een totaalproject. Een project dat een stuk verder gaat dan ‘het omkeren van klinkers’ dat mogelijk was geweest met de oorspronkelijke budgetten. Maar ook een project dat realistischer is dan geschetste vergezichten met torenhoge standbeelden en een carrousel op de Loswal. Vijf jaar na dat ene idee ligt er een concreet plan op basis van een pakket van eisen op Kesselse maat.

Gunning aanbesteding in november 2020, aanvang werkzaamheden maart 2021. In juni 2020 nam de gemeenteraad van Peel en Maas een belangrijk besluit: de garantstelling voor het financieringstekort. Dit zorgt ervoor dat het plan Maasboulevard Kessel volledig gerealiseerd kan worden. Een aanvullend amendement dat op een stem na unaniem door de raad werd aangenomen zorgt ervoor dat zelfs de wegbezuinigde onderdelen gerealiseerd kunnen worden. In de zomer van 2020 is de aanbestedings- en gunningsprocedure uitgewerkt en in gang gezet. In november 2020 vindt de gunning plaats en dan kan er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden. De exacte startdatum van de grootschalige werkzaamheden hangt af van de waterstand. Sowieso mag er vanwege het risico op hoog water pas na 15 maart 2020 gestart worden. Het streven is dat de werkzaamheden medio augustus 2021 zijn afgerond.

Sfeervolle Spaanse trappen. Wie wel eens in Rome is geweest kent ze: De Spaanse Trappen op het Piazza di Spagna. Een plek van ontmoeting en ontspanning. Hier zoeken mensen een plekje om bij te praten, te genieten van het uitzicht of om te picknicken. En dat kan straks ook in ons dorp. Het talud tegen de gebouwen van Baron Frits - nu opgebouwd uit steenkorven - wordt in 2021 opgebouwd uit trappen. Het onderste niveau is tevens het doorgaande voetpad en daarboven kun je heerlijk genieten van deze prachtige plek. Een Spaans stukje Rome in het Limburgse Kessel!

Kunst belangrijk onderdeel. Naast 'de poort tot Peel en Maas' op de loswal krijgt kunst ook op andere plekken in Kessel een belangrijke rol in de beleving van de Maasboulevard. Onderaan de Boemel is een herdenkingsmonument voorzien voor de bemanningsleden van het in juli 1944 neergestorte Lancaster oorlogsvliegtuig. Ook wordt bekeken hoe de kazemat onderaan de Maas zichtbaarder kan worden gemaakt en of het mogelijk is het oorspronkelijke silhouet terug vorm te geven.

Math Siebenbrug heeft de aandacht. De Math Siebenbrug verliest door de vernieuwde inrichting haar functie op deze locatie. Op exact dezelfde plaats komt een breder pad te liggen, geïntegreerd in de Spaanse trappen. Dit pad is breed genoeg om ook hulpdiensten toegang te geven tot de Maasboulevard, iets dat nu niet kan. Op dit moment worden er diverse scenario’s bekeken voor een nieuwe of andere functie van deze brug bijv. om een gedeelte elders terug te laten komen in het plan. Belangrijk daarbij om te weten is dat de constructie nog redelijk goed is maar dat het loopoppervlak vernieuwing vraagt én dat herplaatsing niet 1,2,3 haalbaar is. De huidige brug rust namelijk op vele heipalen. Als dit op een andere locatie opnieuw moet gebeuren, moet de fundering in de vorm van stempels daar vernieuwd worden. Eerste schattingen daarvan lopen in de tienduizenden euro’s.

Toegankelijk kerkhof aan de Maas. In juli en augustus 2020 hebben vrijwilligers hard gewerkt aan de ‘ontbossing’ van een deel van het kerkhof. Deze plek - waar oorspronkelijk een paadje loopt - wordt toegankelijker gemaakt om er een moment van rust en bezinning te vinden of te genieten van het uitzicht. Mogelijk krijgen de bankjes die nu op de Loswal staan hier een tweede leven.

Levendige, educatieve Loswal voorzien. Op de Loswal in Kessel ontstaat een levendige plek met diverse functies. Onder de ‘pergola’ komt een waterstroom die de Maas symboliseert. De betonnen ”puist” bij de passantenhaven waarop ooit de silo’s en kranen leunden wordt hier gedeeltelijk verwijderd. Ook is er veel oog voor educatie door er interactieve borden te plaatsen die aandacht geven aan Peel en Maas, de geschiedenis van de Maas en aan het belang van water in bredere zin. Denk aan de gevolgen van de droogte van augustus 2020, de plastic soup in de zee die voornamelijk vanuit rivieren als de Maas ontstaat, veilig drinkwater, etc. Verder zijn er mogelijkheden om een pop-up store of foodtruck te plaatsen en wordt de passantenhaven uitgebaggerd. Het voetpad langs de passantenhaven wordt opgehoogd, zodat hier ook in de donkere maanden met droge voeten kan worden gewandeld.

Rabobank eerste grote sponsor Maasboulevard. De coöperatieve Rabobank heeft al vroegtijdig haar enthousiasme en steun voor het project uitgesproken. Vanuit het zogenoemde ‘ik doe met je mee fonds’ dat er is voor nieuwe maatschappelijke initiatieven, is € 25.000,- bijgedragen aan de Maasboulevard. Rabobank Directievoorzitter Guul Smeets over deze bijdrage: “Als coöperatieve bank dragen we bij aan een vitale regio, een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit initiatief past daar natuurlijk ontzettend goed in. Het versterkt de toeristisch recreatieve positie van Kessel en dat zorgt weer voor dynamiek bij de lokale ondernemers. Goed voor inwoners én goed voor ondernemers dus.”" (bron: Dorpsoverleg, september 2020) Op deze pagina vind je de ontwikkelingen door de jaren heen en de laatste stand van zaken m.b.t. het project Maasboulevard.

- Na het hoogwater van 1996 heeft de gemeente bij Kessel een 145 meter lang nooddijkje aangelegd. In 2005 is de dijk als primaire waterkering in de Waterwet opgenomen. Het is de kleinste dijk van Nederland. Volgens de Waterwet moest de 145 meter lange dijk opgehoogd worden, maar daar zat omwonenden niet op te wachten; de dijkverzwaring zou het fraaie uitzicht op de Maas wegnemen. Waterschap Limburg heeft de situatie toen ter plekke nog eens goed bekeken en geconcludeerd dat het dijkje eigenlijk helemaal niet nodig is: "Achter de dijk liggen maar tien woningen en bewoners wonen direct aan hoge grond. Als er hoog water komt, kunnen enkele bewoners naar hun hoger gelegen tuin. De rest van de bewoners zit al op de hoge grond. Een goed overleg tussen gemeente, Waterschap Limburg en de bewoners heeft vervolgens 'zoden aan de dijk gezet'. Omdat alle bewoners het met elkaar eens waren om de officiële titel van dijk los te laten, die volledige unanimiteit was namelijk verplicht, is op 1 november 2019 de wettelijke dijk-status van de dijk feestelijk opgeheven.

- In 2016 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Kessel en Kessel-Eik 2025 verschenen.

- De gemeente Peel en Maas stimuleert haar toeristische dorpen om zich met een specifiek thema te onderscheiden, op de kaart te zetten. In Kessel hebben ze het thema 'dorpsromantiek' bedacht, en de daaraan gekoppelde campagne 'Neem me mee naar Kessel'. Er zijn en worden diverse initiatieven ontwikkeld die op dit thema aansluiten. Zo heeft men de Kesselse Kusjes bedacht; koekjes in kusvorm, met meel van de lokale molen(aar), gebakken door de lokale bakker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kessel heeft 12 rijksmonumenten.

- Op de Sint Anthoniusmolen in Kessel, ook wel Kesselse Molen genoemd (Roode Eggeweg 3), wordt Limburgs graan met windkracht verwerkt tot streekeigen meel. Het eeuwenoude proces van malen tussen de molenstenen, met behoud van vitaminen en oliën, geeft meel dat gezond en voedzaam is en bekend staat om zijn krachtige smaak. Granen halen ze zo veel mogelijk uit eigen streek. Alle producten zijn op eigen molen, geheel op windkracht en dus CO2-neutraal, verwerkt tot heerlijke meelsoorten. Wees welkom als de molen draait om dit stukje vernuft uit het verleden te komen bewonderen, een van de meelproducten te kopen, of gewoon een praatje met de molenaar(s) te maken.

- De herbouw van Kasteel De Keverberg is in 2015 gereed gekomen. De historie van Kasteel De Keverberg begint in de 10e eeuw, als op deze plek een vierkante natuurstenen toren wordt gebouwd van 15 meter hoog, op een fundering van oersteen en maaskeien. Vanaf deze toren wordt tol geheven voor zowel het scheepvaartverkeer als voor verkeer dat bij Kessel van Brabant naar Keulen trekt en vice versa. Later is de toren deels afgebroken en is de motte verder verhoogd waardoor de 9 meter hoge plateauheuvel ontstaat. Op die heuvel, van waaruit je een uniek Maaspanorama ervaart, wordt in de 12e eeuw een mergelstenen ringmuur gebouwd. Binnen die ringmuur is in de 13e eeuw een zaal gebouwd met daarbij een poorttoren. Vervolgens wordt in de 14e eeuw een vierkante woontoren aan het bouwwerk toegevoegd en in de 15e eeuw de Maastoren.

Beetje bij beetje ontstaat zo de vorm van het kasteel zoals dat tot 17 november 1944 de skyline van Kessel markeert. Op die dag wordt het kasteel namelijk door de Duitsers in brand gestoken. De toenmalige bewoners, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, zien geen kans om het kasteel te herbouwen en zo wordt de burcht een ruïne. Na vele eerdere vruchteloze pogingen van voorgaande gemeentebesturen, besluit de gemeente Peel en Maas in 2011 om het kasteel te herbouwen. En zo geschiedt: de herbouw start in 2014 en komt in 2015 gereed. Ca. 60 vrijwilligers hebben er gezamenlijk ca. 25.000 uur in gestoken om de herbouw mogelijk te maken. Bijzonder is dat het niet zómaar een herbouw is, maar een collage van 'scherven uit het verleden', gecombineerd met eigentijdse elementen zoals zonnecellen en vloerverwarming.

Terug naar boven

Evenementen

- Jaarlijks wordt er in augustus in Kessel op Sportpark De Rode Egge het Voetbalkamp georganiseerd voor de basisschooljeugd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Kessel.

- Bijen staan wereldwijd onder druk. Limburg kende de afgelopen jaren de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse provincies. Bijna de helft van onze bijensoorten wordt bedreigd. Dit heeft grote invloed op alle gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door bijen of andere (wilde) bestuivers omdat er veel minder vruchten en zaden groeien. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op mens en dier omdat die afhankelijk zijn van planten en zaden voor voedsel. Het is dus een uitdaging om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan het afnemen van de bijensterfte. Niet alleen voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers. In Kessel hebben vrijwilligers in 2018 een bijenoase aangelegd bij de Sint Anthoniusmolen, door de plaatsing van een insectenhotel en informatieborden en de aanleg van bijvriendelijke beplanting. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Plattelandscoöperatie, de gemeente Peel en Maas, NLDoet, de molenaars, Dorpsoverleg en de eigenaren van de grond. Zolang dit nog braak ligt, mag de natuur hier gebruik van maken. Blijkens het artikel onder de link zijn er elders in Limburg ook nog 40 bijenoases aangelegd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kessel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kessel.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Kessel behartigt ook de belangen van buurdorp Kessel-Eik.

- Dorpshuis/MFA: - In juni 2018 heeft Dorpsoverleg Kessel opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel gemeenschapshuis. Dit wordt een accommodatie waar de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg samen worden ondergebracht. De huidige accommodatie voldoet in de huidige opzet slechts gedeeltelijk aan de behoeften, wensen en regelgeving. Uit het onderzoek moest blijken hoeveel ruimten zijn nodig voor een MFA en op welke locaties een gemeenschapshuis van deze omvang gerealiseerd kan worden. Werkgroepen hebben een aantal voorkeursscenario's uitgewerkt. In januari 2019 zijn deze voorgelegd aan de klankbordgroep, waar dan het uiteindelijke voorkeursscenario uit is voortgekomen.

"Er is best een zucht en een vloek gevallen in huize Van de Pas de afgelopen jaren, als het ging om het proces richting een nieuwe multifunctionele accommodatie. “Maar nu kan ik best al zeggen dat dit het allemaal waard is geweest”, zegt Peter van de Pas, kartrekker van dit project. Zijn ogen twinkelen als het gaat om de plannen die er nu liggen. Recent zijn de eerste plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep van 35 personen die verenigingen, gebruikers en vrijwilligers vertegenwoordigt. “Naar verwachting kunnen we in oktober of november 2020 de volledige plannen presenteren aan de inwoners van Kessel en hopelijk zijn die net zo enthousiast. Volgende stappen zijn het financieel rondmaken en uitzetten van vergunningsaanvragen en aanbestedingen. In 2021 kan er dan gestart worden met de werkzaamheden.”

Broedplaats van gemeenschapszin. Op de plek van de huidige Paort gaat écht een nieuwe dynamiek ontstaan. “Enerzijds willen we horeca niet beconcurreren en anderzijds moeten verenigingen het gebouw betaalbaar kunnen gebruiken. Dat kan als je veel functies combineert en vrijwilligers en ruimtes flexibel inzet. Voor nu is in ieder geval al duidelijk dat de Dorpsontmoeting verhuist naar de multifunctionele accommodatie. Onderzocht wordt of het Toeristisch Informatie Punt (VVV-kantoortje) en de bibliotheek ook gaan mee verhuizen. Het huidige VVV-kantoor wordt dan afgebroken, net als de muur tussen dit gebouw en het voorplein van Baron Frits. Met het gezicht naar de Maas. Diverse activiteiten vragen om veel flexibiliteit. “Dat zullen mensen ook terugzien in het ontwerp. Geen balkon meer, de bar op een andere plek en een mobiel podium.” En op de plek van het huidige podium? “Dat is misschien wel het mooiste van alles: daar biedt straks een glazen pui uitzicht op de Maas!”

Teamwork, teamwork en nog eens teamwork. In allerlei groepen wordt er samengewerkt om van dit project een succes te maken. “Het is supergaaf om in zo’n project te ontdekken over hoeveel talent ons dorp beschikt. Er zijn al veel talenten aan boord, maar zeker bij het afbreken, bouwen en inrichten van het gebouw kunnen we nog veel mensen uit het dorp gebruiken. “Ik hoop oprecht dat Kessel zich inzet voor een van de lopende projecten. Dan brengen we samen het dorp echt weer een volgend hoofdstuk in. Een hoofdstuk mét een mooie, multifunctionele accommodatie. Mét uitzicht op de Maas, welk dorp kan dat nu zeggen!”" (bron: Dorpsoverleg, september 2020) Op deze pagina vind je de ontwikkelingen door de jaren heen en de laatste stand van zaken m.b.t. de MFA.

- Onderwijs: - Basisschool De Merwijck. Oorspronkelijk zijn er in Kessel-dorp 3 scholen: een kleuterschool, een meisjesschool en een jongensschool (kleuterschool St. Anna en de lagere scholen St. Anna en St. Jozef). In 1975 worden de eerste 3 klassen van de lagere scholen gemengd. Vanaf schooljaar 1978/1979 zijn er een kleuterschool en twee gemengde lagere scholen. De samenwerking tussen deze scholen, die op een steenworp afstand van elkaar liggen, groeit. Tevens loopt het aantal kinderen dat de scholen bezoekt langzaam terug. Mede daardoor komt in het schooljaar 1982/1983 een fusie tot stand tussen de beide lagere scholen. De naam wordt De Merwijck. In 1985 komt een tweede fusie tot stand: door de Wet op het Basisonderwijs worden kleuter- en lagere school samengevoegd tot één school: RK Basisschool De Merwijck.

De school dankt haar naam aan de familie Van Merwijck die van 1541 t/m 1798 op het Huys te Kessel heeft gewoond. Vooralsnog blijft de school in de twee schoolgebouwen gehuisvest. In 2002 wordt een volledig nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het gebouw beschikt over een royale, magnifieke gemeenschapsruimte compleet met speellokaal en podium. Mede dankzij de enorme saamhorigheid bij de Kesselse bevolking, het bedrijfsleven en de gemeente kan de school zoveel extra inkomsten verwerven dat er een compleet nieuwe inrichting qua meubilair kan worden aangeschaft. De kunstuitingen die daarbij worden gebruikt, hebben een prominente plaats in het gebouw gekregen.

- Muziek: - "Muziekvereniging Kessel is een vereniging die zich bezighoudt met het maken en beleven van muziek, in allerlei verschillende stijlen, met als ultiem doel muziekplezier! De in 1856 opgerichte vereniging bestaat uit vijf onderdelen: Koninklijke Fanfare Maasoever; Slagwerkgroep; Bigband The Ambassadors; Joekskapel Laot Gaon; Onze eigen muziekopleiding."

- Dialekgroep Angers is een kleine maar enthousiaste gemengde zanggroep met 12 leden uit Kessel en omstreken, onder de bezielende leiding van dirigent René Haustermans. Voorheen waren zij bekend als Vocal Group 'How About Us', met een internationaal repertoire, opgericht in 1992. Echter in 2011 besloten zij in het vervolg alleen nog nummers in het dialect te brengen. Met bijpassende naamswijziging.

- Sport: - Voetbalvereniging Kessel.

- KSV (Kesselse Sport Vereniging) is een omnisportvereniging, waar de volgende sporten worden aangeboden: Judo, Badminton, Dans, Gym en Basicsports: Peutergym, Kleutergym en Volwassengym.

- Tennisvereniging.

- Zorg: - Zorgboerderij Oda Hoeve.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kessel.

Reactie toevoegen