Kessel

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Kessel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Kessel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Kessel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kessel

Terug naar boven

Status

- Kessel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009.

- De gemeente omvatte naast het gelijknamige dorp verder nog het dorp Kessel-Eik en de buurtschappen Broek, Dijk, Donk, Hei, Hout, Oyen en Spurkt.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Broek, Dijk, Donk, Hei (deels), Hout, Oyen en Spurkt (grotendeels). Dat zijn in totaal 7 buurtschappen. Alleen voor de postadressen valt het dorp Kessel-Eik (met de andere delen van de buurtschappen Hei en Spurkt) ook onder dit dorp.

- Wapen van de voormalige gemeente Kessel.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp grenst in het W aan Kessel-Eik, in het NW aan Egchel, in het N aan Helden en Baarlo, in het O aan de rivier de Maas, Belfeld en Reuver en in het Z ook aan de Maas, ook aan Reuver en aan Beesel, en ligt N van Swalmen en ZW van Tegelen en Venlo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente 219 huizen met 1.248 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 74/368 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen 't Veer 27/153, Kessel-Eik 59/244, Het Broek 22/223, Donck 11/72, Hout 15/108 en Ooijen 11/80. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.450 huizen met ca. 3.500 inwoners (voor het postale dorpsgebied komt daar het dorp Kessel-Eik nog bij, met ca. 320 huizen en ca. 800 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- In november 2018 is heemkundekring Stichting Kessels Eigen opgericht. De stichting gaat alle historische en oudheidkundige zaken met betrekking tot de voormalige gemeente Kessel beheren. Voorheen deed de stichting rondom Kasteel de Keverberg dit erbij, maar het bleek beter om hier een aparte stichting voor op te richten. Voor zover ons bekend hebben ze nog geen website of -pagina op het internet.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 beoogt de Maasboulevard in Kessel, tussen havenplateau en de opgang naar de markt, te worden heringericht, waarbij is voorzien in een doorlopende wandelvoorziening. Er worden brede trappen gerealiseerd ter hoogte van kasteel de Keverberg, die dienen als zittribune aan de Maas. Het havenplateau wordt heringericht als onthaalplein met een presentatie van het achterland.

Na het hoogwater van 1996 heeft de gemeente bij Kessel een 145 meter lang nooddijkje aangelegd. In 2005 is de dijk als primaire waterkering in de Waterwet opgenomen. Het is de kleinste dijk van Nederland. Volgens de Waterwet moest de 145 meter lange dijk opgehoogd worden, maar daar zat omwonenden niet op te wachten; de dijkverzwaring zou het fraaie uitzicht op de Maas wegnemen. Waterschap Limburg heeft de situatie toen ter plekke nog eens goed bekeken en geconcludeerd dat het dijkje eigenlijk helemaal niet nodig is: "Achter de dijk liggen maar tien woningen en bewoners wonen direct aan hoge grond. Als er hoog water komt, kunnen enkele bewoners naar hun hoger gelegen tuin. De rest van de bewoners zit al op de hoge grond. Een goed overleg tussen gemeente, Waterschap Limburg en de bewoners heeft vervolgens 'zoden aan de dijk gezet'. Omdat alle bewoners het met elkaar eens waren om de officiële titel van dijk los te laten, die volledige unanimiteit was namelijk verplicht, is op 1 november 2019 de wettelijke dijk-status van de dijk feestelijk opgeheven.

- In 2016 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Kessel en Kessel-Eik 2025 verschenen.

- De gemeente Peel en Maas stimuleert haar toeristische dorpen om zich met een specifiek thema te onderscheiden, op de kaart te zetten. In Kessel hebben ze het thema 'dorpsromantiek' bedacht, en de daaraan gekoppelde campagne 'Neem me mee naar Kessel'. Er zijn en worden diverse initiatieven ontwikkeld die op dit thema aansluiten. Zo heeft men de Kesselse Kusjes bedacht; koekjes in kusvorm, met meel van de lokale molen(aar), gebakken door de lokale bakker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kessel heeft 12 rijksmonumenten.

- Op de Sint Anthoniusmolen in Kessel, ook wel Kesselse Molen genoemd, wordt Limburgs graan met windkracht verwerkt tot streekeigen meel. Het eeuwenoude proces van malen tussen de molenstenen, met behoud van vitaminen en oliën, geeft meel dat gezond en voedzaam is en bekend staat om zijn krachtige smaak. Granen halen ze zo veel mogelijk uit eigen streek. Alle producten zijn op eigen molen, geheel op windkracht en dus CO2-neutraal, verwerkt tot heerlijke meelsoorten. Wees welkom als de molen draait om dit stukje vernuft uit het verleden te komen bewonderen, een van de meelproducten te kopen, of gewoon een praatje met de molenaar(s) te maken.

- De herbouw van Kasteel De Keverberg is in 2015 gereed gekomen. De historie van Kasteel De Keverberg begint in de 10e eeuw, als op deze plek een vierkante natuurstenen toren wordt gebouwd van 15 meter hoog, op een fundering van oersteen en maaskeien. Vanaf deze toren wordt tol geheven voor zowel het scheepvaartverkeer als voor verkeer dat bij Kessel van Brabant naar Keulen trekt en vice versa. Later is de toren deels afgebroken en is de motte verder verhoogd waardoor de 9 meter hoge plateauheuvel ontstaat. Op die heuvel, van waaruit je een uniek Maaspanorama ervaart, wordt in de 12e eeuw een mergelstenen ringmuur gebouwd. Binnen die ringmuur is in de 13e eeuw een zaal gebouwd met daarbij een poorttoren. Vervolgens wordt in de 14e eeuw een vierkante woontoren aan het bouwwerk toegevoegd en in de 15e eeuw de Maastoren.

Beetje bij beetje ontstaat zo de vorm van het kasteel zoals dat tot 17 november 1944 de skyline van Kessel markeert. Op die dag wordt het kasteel namelijk door de Duitsers in brand gestoken. De toenmalige bewoners, de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, zien geen kans om het kasteel te herbouwen en zo wordt de burcht een ruïne. Na vele eerdere vruchteloze pogingen van voorgaande gemeentebesturen, besluit de gemeente Peel en Maas in 2011 om het kasteel te herbouwen. En zo geschiedt: de herbouw start in 2014 en komt in 2015 gereed. Ca. 60 vrijwilligers hebben er gezamenlijk ca. 25.000 uur in gestoken om de herbouw mogelijk te maken. Bijzonder is dat het niet zómaar een herbouw is, maar een collage van 'scherven uit het verleden', gecombineerd met eigentijdse elementen zoals zonnecellen en vloerverwarming.

Terug naar boven

Evenementen

- Jaarlijks wordt er in augustus in Kessel op Sportpark De Rode Egge het Voetbalkamp georganiseerd voor de basisschooljeugd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad Kessel.

- Bijen staan wereldwijd onder druk. Limburg kende de afgelopen jaren de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse provincies. Bijna de helft van onze bijensoorten wordt bedreigd. Dit heeft grote invloed op alle gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door bijen of andere (wilde) bestuivers omdat er veel minder vruchten en zaden groeien. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op mens en dier omdat die afhankelijk zijn van planten en zaden voor voedsel. Het is dus een uitdaging om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan het afnemen van de bijensterfte. Niet alleen voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers. In Kessel hebben vrijwilligers in 2018 een bijenoase aangelegd bij de Sint Anthoniusmolen, door de plaatsing van een insectenhotel en informatieborden en de aanleg van bijvriendelijke beplanting. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Plattelandscoöperatie, de gemeente Peel en Maas, NLDoet, de molenaars, Dorpsoverleg Kessel en de eigenaren van de grond. Zolang dit nog braak ligt, mag de natuur hier gebruik van maken. Blijkens het artikel onder de link zijn er elders in Limburg ook nog 40 bijenoases aangelegd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kessel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kessel.

- Nieuws: - Nieuws uit Kessel op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsoverleg Kessel behartigt ook de belangen van buurdorp Kessel-Eik.

- Dorpshuis/MFA: - In juni 2018 heeft Dorpsoverleg Kessel opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctioneel gemeenschapshuis. Dit wordt een accommodatie waar de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg samen worden ondergebracht. De huidige accommodatie voldoet in de huidige opzet slechts gedeeltelijk aan de behoeften, wensen en regelgeving. Uit het onderzoek moet blijken hoeveel ruimten zijn nodig voor een MFA en op welke locaties een gemeenschapshuis van deze omvang gerealiseerd kan worden. Werkgroepen hebben een aantal voorkeursscenario's uitgewerkt. Daar zijn er in december 2018 twee van overgebleven. In januari 2019 worden deze voorgelegd aan de klankbordgroep, waar dan het uiteindelijke voorkeursscenario uit voortkomt.

- Onderwijs: - Basisschool De Merwijck. Oorspronkelijk zijn er in Kessel-dorp 3 scholen: een kleuterschool, een meisjesschool en een jongensschool (kleuterschool St. Anna en de lagere scholen St. Anna en St. Jozef). In 1975 worden de eerste 3 klassen van de lagere scholen gemengd. Vanaf schooljaar 1978/1979 zijn er een kleuterschool en twee gemengde lagere scholen. De samenwerking tussen deze scholen, die op een steenworp afstand van elkaar liggen, groeit. Tevens loopt het aantal kinderen dat de scholen bezoekt langzaam terug. Mede daardoor komt in het schooljaar 1982/1983 een fusie tot stand tussen de beide lagere scholen. De naam wordt De Merwijck. In 1985 komt een tweede fusie tot stand: door de Wet op het Basisonderwijs worden kleuter- en lagere school samengevoegd tot één school: RK Basisschool De Merwijck.

De school dankt haar naam aan de familie Van Merwijck die van 1541 t/m 1798 op het Huys te Kessel heeft gewoond. Vooralsnog blijft de school in de twee schoolgebouwen gehuisvest. In 2002 wordt een volledig nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het gebouw beschikt over een royale, magnifieke gemeenschapsruimte compleet met speellokaal en podium. Mede dankzij de enorme saamhorigheid bij de Kesselse bevolking, het bedrijfsleven en de gemeente kan de school zoveel extra inkomsten verwerven dat er een compleet nieuwe inrichting qua meubilair kan worden aangeschaft. De kunstuitingen die daarbij worden gebruikt, hebben een prominente plaats in het gebouw gekregen.

- Muziek: - Dialekgroep Angers is een kleine maar enthousiaste gemengde zanggroep met 12 leden uit Kessel en omstreken, onder de bezielende leiding van dirigent René Haustermans. Voorheen waren zij bekend als Vocal Group 'How About Us', met een internationaal repertoire, opgericht in 1992. Echter in 2011 besloten zij in het vervolg alleen nog nummers in het dialect te brengen. Met bijpassende naamswijziging. - Koninklijke Fanfare Maasoever.

- Sport: - Voetbalvereniging Kessel.

- KSV (Kesselse Sport Vereniging) is een omnisportvereniging, waar de volgende sporten worden aangeboden: Judo, Badminton, Dans, Gym en Basicsports: Peutergym, Kleutergym en Volwassengym.

- Tennisvereniging.

- Zorg: - Zorgboerderij Oda Hoeve.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kessel.

Reactie toevoegen