Ketelhoek

Plaats
Buurtschap
Noordoostpolder
Flevoland

ketelhoek_op_actuele_kaart.jpg

Buurtschap Ketelhoeki ligt WZW van het dorp Nagele, in de 'driehoek' tussen de Zuidermeerdijk in het W, de A6 in het O en de Domineesweg in het N. (© www.kadaster.nl)

Buurtschap Ketelhoeki ligt WZW van het dorp Nagele, in de 'driehoek' tussen de Zuidermeerdijk in het W, de A6 in het O en de Domineesweg in het N. (© www.kadaster.nl)

ketelhoek_buurtschapsgezicht.jpg

Akkerbouwbedrijf De With in buurtschap Ketelhoek bij Nagele werkt op een duurzame manier. Jaarlijks stellen zij een duurzaamheidsplan op, bijv. m.b.t. bodemstructuur, slimmere spuittechnieken met milieuvriendelijkere middelen en efficiëntere bemesting.

Akkerbouwbedrijf De With in buurtschap Ketelhoek bij Nagele werkt op een duurzame manier. Jaarlijks stellen zij een duurzaamheidsplan op, bijv. m.b.t. bodemstructuur, slimmere spuittechnieken met milieuvriendelijkere middelen en efficiëntere bemesting.

Ketelhoek

Terug naar boven

Status

- Ketelhoek is een buurtschap in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

- De buurtschap Ketelhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nagele.

- De buurtschap Ketelhoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. In de regio zal de plaatsnaam/buurtschap desondanks bekend zijn, omdat er een gelijknamige palingkwekerij is gevestigd.

- De plaatsnaam komt (pas) sinds 2002 voor op de kaarten van het Kadaster (voorheen Topografische Dienst). Of daar een concrete aanleiding voor was en zo ja welke, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap Ketelhoek is kennelijk genoemd naar de ligging in een uithoek (vanuit de dorpskern van Nagele gezien) nabij het Ketelmeer. Formeel klopt dat eigenlijk niet, want de buurtschap grenst aan het IJsselmeer; de Ketelbrug in de A6 Z van de buurtschap is immers de grens tussen het Ketelmeer O ervan en het IJsselmeer W ervan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ketelhoek ligt rond de Monnikenweg en de Zuidermeerweg, W van de A6, in de O nabijheid van het IJsselmeer en in de N nabijheid van het Ketelmeer en ligt WZW van het dorp Nagele, ZO van het dorp Urk, ZZW van het dorp Tollebeek en NNO van het dorp Swifterbant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Ketelhoek omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Flora en fauna
Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Ketelhoek (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Er is een Buurtvereniging Ketelhoek geweest, want op het internet vonden wij een filmpje uit 2009 van deze vereniging, toen ze tijdens het vermoedelijk jaarlijkse Buurtfeest/uitje helemaal naar buurdorp Schokland zijn gefietst en daar een rondleiding hebben gekregen. Maar daarna wordt het oorverdovend stil op het internet m.b.t. deze vereniging, dus ik vermoed dat de vereniging kort na deze bijeenkomst is opgeheven óf wellicht bestaat de vereniging nog wel maar heeft nadien niemand meer inspiratie gehad om nog iets op het internet te posten.

- Agrarisch: - "De With is een akkerbouwbedrijf in buurtschap Ketelhoek bij Nagele (Monnikenweg 12). Wij zijn sterk in akkerbouw, kweken van pootaardappels, en het verlenen van diensten in de teelt en opslag van bloembollen, en het opslaan, sorteren en opzakken van pootaardappels. Jaarlijks omvat ons bouwplan een kleine 40 hectare waarin pootaardappels (15 ha) het hoofdgewas is. Daarnaast telen wij zaaiuien, witlofpennen en wintertarwe. Onze teeltgronden liggen bijna allemaal tussen de Ketelbrug en Urk. Dit is rijke zavelgrond die zich goed leent voor pootaardappelen maar ook om bijvoorbeeld bloembollen te telen met een zeer goede broei- en bewaarkwaliteit.

Duurzaam. Na ettelijke tientallen jaren van opbrengstgedreven teelt moeten wij waken voor uitputting van de grond. De opbrengst per hectare neemt vaak af ondanks het gebruik van meer gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. De verwachting is dat bij onveranderd gebruik van onze landbouwgrond deze uitputting zodanig doorzet dat een economische bedrijfsvoering sterk wordt bemoeilijkt. Een andere ontwikkeling is dat wij vinden dat de maatschappelijke belangstelling voor de voedselproductie steeds meer toeneemt. Wij als De With, en onze afnemers zijn zeker geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, maar vooral in de continuïteit van onze bedrijven. Reden genoeg om duurzaam te ondernemen!

Planet, People, Profit, Pleasure. Duurzame teelt is gebasseerd op de balans tussen de 4 P’s. Planet staat voor goed omgaan met je landbouwbedrijf, je grond, je omgeving en het mileu. People gaat over mensen, van personeel in het landbouwbedrijf tot en met de consumenten in onze ketens. Profit is nodig omdat je zonder een gezond bedrijfsresultaat geen duurzaamheid bereikt. Pleasure , de het woord zegt het al plezier, plezier in de je werk, trots zijn op je producten en een goed gevoel hebben bij samenwerking met afnemers in onze verschillende ketens waar wij actief zijn. Duurzaam is beter dan gangbaar of biologisch, simpelweg omdat daarmee het beste van allebei wordt gebruikt en dat voor lange termijn. Wij als De With hebben een toekomstvisie. Jaarlijks stellen wij in samenwerking met onze bedrijfsadviseur een duurzaamheidsplan op met bijbehorende actielijst. Voorbeelden hiervan zijn bodemstructuur, het toepassen van een slimmere spuittechniek met milieuvriendelijkere middelen en efficiëntere bemesting."

Reactie toevoegen