Kinderbos

Plaats
Buurtschap
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

kinderbos_lennisheuvel_straatnaambord.jpg

De buurtschap Kinderbos heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. De zandweg is de Jacob Reutenlaan, genoemd naar degene die in 1925 landgoed Kinderbos heeft gekocht. (©Google)

De buurtschap Kinderbos heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. De zandweg is de Jacob Reutenlaan, genoemd naar degene die in 1925 landgoed Kinderbos heeft gekocht. (©Google)

Kinderbos

Terug naar boven

Status

- Kinderbos is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel.

- De buurtschap Kinderbos valt onder het dorp Lennisheuvel, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Boxtel.

- De buurtschap Kinderbos heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - het is er maar één, want de gelijknamige weg loopt dood - kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1845 Kinderbosch.

Naamsverklaring
Halverwege de 19e eeuw wordt het omschreven als een landgoed "aangenaam gelegen, met de meeste zorg aangelegd, goed onderhouden en doorsneden met verschillende lanen of dreven, meestal met goed wassende jonge eiken- en andere opgaande bomen beplant". Het benoemingsmotief is onduidelijk. Het element kinderen komt in verschillende Zeeuwse plaatsnamen - Abbekinderen, 's-Heer Hendriks Kinderen, Waanskinderen, red. - voor ter aanduiding van gemeenschappelijk erfgoed.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kinderbos ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Mijlstraat (het gedeelte van deze straat Z van het kruispunt met de Koevoortseweg en de weg Lennisheuvel), Beukendreef, Jacob Reutenlaan, Middendreef, Velderswegje, Korte Steeg en Ontginningsweg. De buurtschap ligt direct Z van het dorp Lennisheuvel, Z van het dorp Boxtel, W van het dorp Liempde, O van het dorp Oisterwijk, NO van de dorpen Moergestel en Spoordonk, N van het dorp Oirschot en NW van het dorp Best.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kinderbos omvat ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Begin 19e eeuw ontstaat het ca. 178 grote landgoed Kinderbos. Tot halverwege de 19e eeuw is dat nog een groot bos in een erg nat gebied. In de 2e helft van de 19e eeuw zijn de bossen in fasen gekapt en omgezet in landbouwgrond, waar toen veel vraag naar was. Toen is ook de landgoedopbouw met de fraaie lanen in een soort hinkelperk aangelegd. In eerste opzet zijn alle blokken verdeeld in smalle percelen met heggen en sloten. Door een verbeterde waterafvoer blijkt het mogelijk de kleinschaligheid op te heffen en de laatste bossen ook in akkers of grasland om te zetten. Het omvormen van bos naar akkerland kwam vaker voor. Voormalige heiden werden eerst enkele jaren met bossen beplant en daarna in landbouwgrond omgezet. Dit deed men om de ontstellende onvruchtbaarheid van de heidebodems wat te verbeteren voordat er begonnen werd met boeren. (bron: Stichting Het Groene Woud in uitvoering)

"Nadat de eerste eigenaar, de heer Heijermans, het beheer aan zijn zoon heeft overgedragen, raakt landgoed Kinderbos in verval. Later komt het landgoed in handen van Stichting Spaarfonds voor Bodemcultuur te Leiden. Die deelt de grond van het landgoed op in kavels en laat er in 1922 en de jaren daarna 15 boerderijen op bouwen. In die tijd zijn van heinde en ver boeren naar Lennisheuvel getrokken om zich op de nieuwe ontginningen te vestigen. Namen die nog aan die periode herinneren zijn Boschhof (tegenwoordig Laanhof genaamd) (Kinderbos 10), Steinsche Kamp (huisnr. 15) en Grenshuis. Deze woning brandt in de jaren veertig af en wordt niet herbouwd. De woning op huisnr. 11 is ook door het Spaarfonds gebouwd maar heeft nooit een naam gekregen." (bron: LennisWIKI. Kennelijk zijn de straatnamen later gewijzigd, want de weg Kinderbos omvat tegenwoordig alleen nog de huisnrs. 2 en 3)

De naam van de centrale laan, de Jacob Reutenlaan, herinnert aan Jacob Mathijs Reuten, een pionier op het gebied van ontginningen, die in 1925 uit het faillissement van Stichting Spaarfonds voor Bodemcultuur het landgoed Kinderbos koopt. Reuten koopt 50 van de 53 'kopen', voor de som van fl 93.750,00.

De Armehoefstraat is genoemd naar boerderij de Armehoef, gelegen op de hoek van die straat en de Mijlstraat. Die boerderij is zo genoemd omdat ze indertijd eigendom was van het Burgerlijk Armbestuur in Boxtel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Landgoed Kinderbos is een beschermd dorpsgezicht, als zijnde een cultuurhistorisch waardevol gebied waar de elementen van de oude ontginningsstructuur nog goed te zien zijn aan de dreven, velden, huizen, waterlopen e.d.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van panden en personen in Kinderbos.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Mijlpaal omvat het buitengebied Z van de dorpskern van Lennisheuvel (= het oude landgoed Kinderbos e.o.).

Reactie toevoegen