Kivitsbraak

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Kivitsbraak

Terug naar boven

Status

- Kivitsbraak is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Kivitsbraak valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Kivitsbraak heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Kievitsbraak.

Naamsverklaring
"Betekent braak 'diepgeploegd, gebroken land, akkerland ontgonnen in heidegrond' waar kieviten (Vanellus vanellus) voorkomen, vergelijk 1380 euselken prope kivitsbrake (te Erp), of, bij jongere toponiemen, van een familie Kievits."(1)

Spelling
Het blijft door de jaren heen voor sommigen lastig om de naam van het beest in kwestie correct te spellen. De vogel heet immers kievit, maar de plaatsnaam en straatnaam alhier luiden tegenwoordig dus Kivitsbraak en op OpenStreetMap staat de plaatsnaam gespeld als Kivietsbraak... Een soort spelletje Wie van de Drie? dus, zoals wij dat in dit soort gevallen satirisch noemen...

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kivitsbraak ligt rond de gelijknamige weg (de N604) en rond de weg Beekse Peeldijk. De buurtschap ligt ZZO van de dorpen De Mortel en Gemert, NW van het dorp Bakel, OZO van het dorp Beek en Donk, ONO van het dorp Aarle-Rixtel en NO van de stad Helmond.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kivitsbraak omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met het project Snelleloop, benedenloop is waterschap Aa en Maas in 2020 aan de slag gegaan met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en het creëren van een ecologisch verbindingszone (EVZ). Het uitvoeren van de opgaven draagt bij aan een veerkrachtiger watersysteem dat de klimaatextremen beter aan kan. Het projectgebied betreft een traject van circa 3,5 km, globaal gelegen tussen buurtschap Kivitsbraak in het O en de Gemertseweg/Beeksedijk (N272) tussen Gemert en Beek en Donk. Kenmerkend langs de Snelleloop, benedenloop zijn buurtschap Tereyken en natuurgebied de Grotelsche Heide.

Wat hebben we hier gedaan? Samen met een adviseursbureau hebben wij voor de Snelleloop, benedenloop een inrichtingsplan opgesteld. Deze hebben wij samen met onze partners middels een aantal klankbordgroep bijeenkomsten besproken en verder vorm gegeven. We hebben een gedeelte van de Snelleloop opnieuw ingericht ten behoeve van beekontwikkeling. We hebben ecologische verbindingszones aangelegd; dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig. Door de herinrichting en aanleg van de ecologische verbindingszone hebben wij de ecologische waterkwaliteit van de beek verhoogd. We hebben vismigratieknelpunten in de Snelleloop verbeterd, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen. We houden met de inrichting rekening met waterconservering." (bron: Waterschap Aa en Maas)

Reactie toevoegen