Klaaswaal

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Klaaswaal in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Klaaswaal in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Klaaswaal in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Klaaswaal

Terug naar boven

Status

- Klaaswaal is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Cromstrijen, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Klaaswaal.

- Onder het dorp Klaaswaal vallen ook de buurtschappen Bommelskous en Oudesluis (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1555 Claes Wael, 1613 Claeyswael, 1639 Claeswael, 1773 Klaas Waal.

Naamsverklaring
Btekent waal 'diepe ronde plas, gat ontstaan bij dijkdoorbraak' van de persoon Claes.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Klaaswaal ligt ZO van de stad Spijkenisse en Z van het dorp Oud-Beijerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Klaaswaal 177 huizen met 1.204 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 88/651 (= huizen/inwoners), buurtschap Oude Sluis 18/133 en 'verspreide woningen' 71/420. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klaaswaal is ontstaan na de aanleg van de polder Oud Cromstrijen (1539).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Klaaswaal heeft 7 rijksmonumenten.

- Het grootste gedeelte van de huidige Hervormde kerk van Klaaswaal is in 1647 gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk zijn stukken muur van de oude kerk blijven staan. Oude muren werden alleen afgebroken als ze werkelijk met geen mogelijkheid te handhaven waren. Nieuwe muren bouwen kostte immers extra geld, dat vaak niet genoeg beschikbaar was. Uit de geschiedenis van de kerk blijkt dat er steeds te weinig geld was om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen. Omstreeks 1740 dreigde de toren in te storten en kon de gemeente niet samenkomen omdat het kerkgebouw niet langer water- en winddicht was. In 1745 was er nog niets gebeurd. Veel inwoners waren verarmd door een grote sterfte onder het rundvee. Pas in 1772 is het dak weer lucht- en waterdicht gemaakt.

In de jaren 1993-1994 heeft een grondige restauratie van het kerkgebouw plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk de stijl en toestand van voor 1647 is teruggebracht. Ook het witte pleisterwerk van kerk en torenromp is toen verwijderd. In de eeuwen daarvoor was er, veelal uit praktische overwegingen, veel aan het gebouw toegevoegd en veranderd. Bij de restauratie ging het niet alleen om het behoud van de ruimte voor het houden van kerkdiensten, maar ook om het behouden van een stuk cultureel erfgoed. In de dorpskern is de kerk het laatste echt historische pand. Vanouds was er in de kerk geen muzikale begeleiding bij de gemeentezang. De dorpsschoolmeester was tevens voorzanger in de kerk. In is besloten om een kerkorgel aan te schaffen. Een jaar later deed het orgel zijn intrede. Links naast de kerk staat Kerkelijk Centrum De Schaapskooi. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Klaaswaal.

- Speldjesmuseum Pin Art Gallery toont een uitgebreide collectie spelden, pins, medailles en andere emblemen die gerangschikt zijn in thema's. O.a. de sporten met hun lokale, landelijke en internationale organisaties, wedstrijden en hun specifieke historische ontwikkeling. Voor het bedrijfsleven is de ontwikkeling vanuit de gilden sinds de middeleeuwen een bijna natuurlijke indeling die momenteel nog steeds voorkomt.

- "Sinds 2017 staat er aan de Julianastraat een markant nieuw elektriciteitsstation (in oktober 2016 konden de inwoners er een uniek 'kijkje achter de schermen' nemen). Dit verdeelstation verbetert de leveringszekerheid in de regio Hoeksche Waard. Door kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen, zorgt Stedin voor een robuuste energievoorziening en meer capaciteit van het net voor een zorgeloze teruglevering van decentraal opgewekte energie, zoals bijvoorbeeld van windmolens en zonnepanelen. We hebben ruim tien miljoen euro in dit project geïnvesteerd. Een investering die onderdeel is van een groter investeringsprogramma voor de hele regio. Zo staat het station in verbinding met de energievoorziening van Goeree-Overflakkee, waar we sinds 2012 de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis hebben verdubbeld.

De installaties die buiten stonden, zijn naar binnen verplaatst. Het nieuwe zogeheten 50/13 kV verdeelstation transformeert de spanning van 50.000 Volt die binnenkomt via bovengrondse hoogspanningslijnen, naar 13.000 Volt. Via de bestaande ‘transformatorhuisjes’ wordt de elektriciteit vervoerd naar de duizenden huishoudens in de Hoeksche Waard. Het oude station is afgebroken. Het station heeft zowel qua vorm als materiaalgebruik klassieke kenmerken, net als de bebouwing in de omgeving. Door de innovaties en veranderende techniek kan Stedin tegenwoordig de stations veel compacter bouwen en plaatsen in een strak ontworpen gebouw. Het station in Klaaswaal is een van de eerste inpandige verdeelstations die op deze manier is vernieuwd." (bron: Stedin)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Gebruikte Goederen Markt (GGM) in Klaaswaal verkoopt goede gebruikte spullen voor een redelijke prijs. De opbrengst is voor de lokale Ned. Hervormde kerk. Je kunt er van alles vinden, van boeken tot ledikanten, van stoelen tot kopjes, en nog veel meer. Je kunt er ook je spullen die je zelf over hebt brengen tijdens de verkopingen of op dinsdagmiddag van 13:30 - 16:30 uur. De GGM heeft geen verkoping in de vakantieperiode, spullen brengen en ophalen gaan wel gewoon door. Voor het ophalen van spullen kun je bellen naar tel. 06-57159260. Zie hier voor de openingsdagen en -tijden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Klaaswaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Klaaswaal op nieuwssite Hoekschewaard.nl.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Sinds mei 2017 is De Blieken in Klaaswaal een kindcentrum. Kinderopvang en basisschool werken intensief samen. Volgens dezelfde kernwaarden en vanuit dezelfde visie. Met elkaar werken we hard aan de ontwikkeling van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. Op die manier stroomt je kind bijna als vanzelf door van de baby- naar de peutergroep en daarna naar de basisschool. Zit je kind op de basisschool en heb je opvang nodig buiten de schooltijden? Dan kan je kind voor en na schooltijd worden opgevangen door de leidsters van de BSO. Tot slot vind je in de Blieken ook peuterspeelzaal ’t Haventje. Dat maakt in De Blieken het plaatje compleet. Handig toch, alles onder één dak? De Blieken is het eerste kindcentrum in de Hoeksche Waard.

Op De Blieken hebben we HART voor elkaar. Het hart symboliseert de kernwaarden van ons kindcentrum: hulpvaardig, aardig, rustig en trots. Op De Blieken houden we rekening met elkaar, we zorgen voor elkaar: we hebben HART voor elkaar! Vanuit deze kernwaarden hebben we bij de start van ons kindcentrum onze gezamenlijke visie geformuleerd: In het kindcentrum bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij worden gestimuleerd te spelen en te leren. In een veilige, warme en uitdagende omgeving voelen kinderen, ouders en medewerkers zich gewaardeerd. Peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool werken aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. In het kindcentrum worden verschillen gerespecteerd en talenten gestimuleerd."

- Sport: - Voetbalvereniging SSS.

Reactie toevoegen