Klaaswaal

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Klaaswaal in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Klaaswaal in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Klaaswaal in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Klaaswaal

Terug naar boven

Status

- Klaaswaal is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Cromstrijen, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Wapen van de voormalige gemeente Klaaswaal.

- Onder het dorp Klaaswaal vallen ook de buurtschappen Bommelskous en Oudesluis (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1555 Claes Wael, 1613 Claeyswael, 1639 Claeswael, 1773 Klaas Waal.

Naamsverklaring
Btekent waal 'diepe ronde plas, gat ontstaan bij dijkdoorbraak' van de persoon Claes.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Klaaswaal ligt ZO van de stad Spijkenisse en Z van het dorp Oud-Beijerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Klaaswaal 177 huizen met 1.204 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 88/651 (= huizen/inwoners), buurtschap Oude Sluis 18/133 en 'verspreide woningen' 71/420. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klaaswaal is ontstaan na de aanleg van de polder Oud Cromstrijen (1539).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Een dorp waar de komende jaren het een en ander staat te gebeuren. Een dorp ook met heel betrokken inwoners. Want wát een goede opkomst die woensdag 13 november 2019. Meer dan 300 Klaaswalenaars kwamen naar de dorpsbijeenkomst 'Klaaswaal centraal'. Tijdens deze avond sprak ik de hoop uit om tot een 'Akkoord van Klaaswaal' te komen. Veel inwoners hebben zich al aangemeld. Samen gaan we er voor dit tot een succes te maken! Onder leiding van Gert van 't Hof gingen we met elkaar in discussie over diverse onderwerpen. We hadden het natuurlijk over de randweg. Maar ook over de voorzieningen, verkeersveiligheid, woningbouw, de openbare ruimte en het verenigingsleven. Niet alleen tijdens de bijeenkomst toonde u zich betrokken. Na afloop van de avond gaven tientallen mensen aan verder mee te willen denken over de toekomst van hun dorp. En dat aantal is sindsdien alleen maar verder opgelopen tot ruim 50 (en u kunt zich nog steeds aanmelden). Deze mensen gaan vanaf januari 2020 samen met ons om tafel. Met elkaar gaan wij ons buigen over de onderwerpen die ook aan bod komen in dit verslag. Ik wens u veel leesplezier! Dorpswethouder Harry van Waveren."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Klaaswaal heeft 6 rijksmonumenten.

- Het grootste gedeelte van de huidige Hervormde (PKN) kerk van Klaaswaal (Kerkstraat 18) is in 1647 gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk zijn stukken muur van de oude kerk blijven staan. Oude muren werden alleen afgebroken als ze werkelijk met geen mogelijkheid te handhaven waren. Nieuwe muren bouwen kostte immers extra geld, dat vaak niet genoeg beschikbaar was. Uit de geschiedenis van de kerk blijkt dat er steeds te weinig geld was om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen. Omstreeks 1740 dreigde de toren in te storten en kon de gemeente niet samenkomen omdat het kerkgebouw niet langer water- en winddicht was. In 1745 was er nog niets gebeurd. Veel inwoners waren verarmd door een grote sterfte onder het rundvee. Pas in 1772 is het dak weer lucht- en waterdicht gemaakt.

In de jaren 1993-1994 heeft een grondige restauratie van het kerkgebouw plaatsgevonden, waarbij zoveel mogelijk de stijl en toestand van voor 1647 is teruggebracht. Ook het witte pleisterwerk van kerk en torenromp is toen verwijderd. In de eeuwen daarvoor was er, veelal uit praktische overwegingen, veel aan het gebouw toegevoegd en veranderd. Bij de restauratie ging het niet alleen om het behoud van de ruimte voor het houden van kerkdiensten, maar ook om het behouden van een stuk cultureel erfgoed. In de dorpskern is de kerk het laatste echt historische pand. Vanouds was er in de kerk geen muzikale begeleiding bij de gemeentezang. De dorpsschoolmeester was tevens voorzanger in de kerk. In is besloten om een kerkorgel aan te schaffen. Een jaar later deed het orgel zijn intrede. Links naast de kerk staat Kerkelijk Centrum De Schaapskooi. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Klaaswaal.

- De oorspronkelijke kerk van de Gereformeerde Gemeente in Klaaswaal (Havenweg 9) is in 1953 in gebruik genomen. Deze had 232 zitplaatsen. Vergrotingen volgden in 1970 (naar 300 zitplaatsen) en 1988 (naar 381 zitplaatsen). In 2002 is deze kerk gesloopt en vervangen door de huidige Rehobothkerk, met ruim 500 zitplaatsen. Het ontwerp is van architectenbureau Roos en Ros te Oud-Beijerland. Op de nieuwe kerk staat het torentje van de oude kerk. Vrijwilligers hebben onder leiding van enkele vakmensen het werk vrijwel geheel in eigen beheer uitgevoerd. De kerkbanken zijn gemaakt door een extern bedrijf: Ter Maaten Houtbewerking uit Kootwijkerbroek. Het in 1978 door de fa. Nijsse in Oud-Sabbinge gebouwde orgel uit de oude kerk is door dezelfde firma overgeplaatst naar de nieuwe kerk en sterk aangepast.

- De voormalige Gereformeerde Nieuwlandkerk uit 1912 (Voorstraat 11) is een onopvallend en achteraf gelegen zaalkerkje zonder toren. Als kerk herkenbaar door de neogotische ramen. De Hervormde Gemeente Westmaas en de Gereformeerde Kerken van Westmaas en van Klaaswaal hebben de PKN-gemeente Nieuwland gevormd. De Hervormde Dorpskerk van Westmaas en de Gereformeerde Nieuwlandkerk van Klaaswaal bleven in gebruik. De Gereformeerde Kerk van Westmaas is in 2004 gesloten en in 2012 gesloopt. Uiteindelijk is ook de Gereformeerde Nieuwlandkerk, die de laatste tijd in afnemende mate werd gebruikt, gesloten, en wel in maart 2017. De Nieuwlandgemeente heeft sindsdien nog één vierplek: de historische Dorpskerk te Westmaas. In april 2018 is de voormalige Gereformeerde Nieuwlandkerk in gebruik genomen als opslagplaats van meubilair van de nieuw opgerichte Kringloopwinkel, die ook een winkelpand rechts naast het kerkje in gebruik heeft genomen.

- "Speldjesmuseum Pin Art Gallery in Klaaswaal heeft in vijftien jaar een verzameling van spelden, penningen, medailles, buttons, pins en stickers opgebouwd van bedrijven, verenigingen en andere organisaties die hun naamsaanduiding voorzien van een logo. Spelden hebben verschillende functies, zoals het belonen van prestaties, de herdenking van gebeurtenissen, het aangeven van bevoegdheden en functies. Het museum heeft de collectie uitgewerkt in 150 thema's en beschikt over een eigen bibliotheek. Naslagwerken vormen een belangrijke basis voor een toelichting op de logo's en de historische verhalen over de organisaties achter de logo's. Thema's zijn bijvoorbeeld het koningshuis, schaatsen, de wereld van de drogist, landbouwontwikkelingn, banken, verekeringen en sporten."

- "Sinds 2017 staat er aan de Julianastraat een markant nieuw elektriciteitsstation (in oktober 2016 konden de inwoners er een uniek 'kijkje achter de schermen' nemen). Dit verdeelstation verbetert de leveringszekerheid in de regio Hoeksche Waard. Door kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen, zorgt Stedin voor een robuuste energievoorziening en meer capaciteit van het net voor een zorgeloze teruglevering van decentraal opgewekte energie, zoals bijvoorbeeld van windmolens en zonnepanelen. We hebben ruim tien miljoen euro in dit project geïnvesteerd. Een investering die onderdeel is van een groter investeringsprogramma voor de hele regio. Zo staat het station in verbinding met de energievoorziening van Goeree-Overflakkee, waar we sinds 2012 de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis hebben verdubbeld.

De installaties die buiten stonden, zijn naar binnen verplaatst. Het nieuwe zogeheten 50/13 kV verdeelstation transformeert de spanning van 50.000 Volt die binnenkomt via bovengrondse hoogspanningslijnen, naar 13.000 Volt. Via de bestaande ‘transformatorhuisjes’ wordt de elektriciteit vervoerd naar de duizenden huishoudens in de Hoeksche Waard. Het oude station is afgebroken. Het station heeft zowel qua vorm als materiaalgebruik klassieke kenmerken, net als de bebouwing in de omgeving. Door de innovaties en veranderende techniek kan Stedin tegenwoordig de stations veel compacter bouwen en plaatsen in een strak ontworpen gebouw. Het station in Klaaswaal is een van de eerste inpandige verdeelstations die op deze manier is vernieuwd." (bron: Stedin)

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Gebruikte Goederen Markt (GGM) in Klaaswaal verkoopt goede gebruikte spullen voor een redelijke prijs. De opbrengst is voor de lokale Ned. Hervormde kerk. Je kunt er van alles vinden, van boeken tot ledikanten, van stoelen tot kopjes, en nog veel meer. Je kunt er ook je spullen die je zelf over hebt brengen tijdens de verkopingen of op dinsdagmiddag van 13:30 - 16:30 uur. De GGM heeft geen verkoping in de vakantieperiode, spullen brengen en ophalen gaan wel gewoon door. Voor het ophalen van spullen kun je bellen naar tel. 06-57159260. Zie hier voor de openingsdagen en -tijden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Klaaswaal, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Klaaswaal (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Klaaswaal op nieuwssite Hoekschewaard.nl.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Sinds mei 2017 is De Blieken in Klaaswaal een kindcentrum. Kinderopvang en basisschool werken intensief samen. Volgens dezelfde kernwaarden en vanuit dezelfde visie. Met elkaar werken we hard aan de ontwikkeling van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. Op die manier stroomt je kind bijna als vanzelf door van de baby- naar de peutergroep en daarna naar de basisschool. Zit je kind op de basisschool en heb je opvang nodig buiten de schooltijden? Dan kan je kind voor en na schooltijd worden opgevangen door de leidsters van de BSO. Tot slot vind je in de Blieken ook peuterspeelzaal ’t Haventje. Dat maakt in De Blieken het plaatje compleet. Handig toch, alles onder één dak? De Blieken is het eerste kindcentrum in de Hoeksche Waard.

Op De Blieken hebben we HART voor elkaar. Het hart symboliseert de kernwaarden van ons kindcentrum: hulpvaardig, aardig, rustig en trots. Op De Blieken houden we rekening met elkaar, we zorgen voor elkaar: we hebben HART voor elkaar! Vanuit deze kernwaarden hebben we bij de start van ons kindcentrum onze gezamenlijke visie geformuleerd: In het kindcentrum bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij worden gestimuleerd te spelen en te leren. In een veilige, warme en uitdagende omgeving voelen kinderen, ouders en medewerkers zich gewaardeerd. Peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool werken aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. In het kindcentrum worden verschillen gerespecteerd en talenten gestimuleerd."

- Sport: - Voetbalvereniging SSS.

Reactie toevoegen